www.lexitec.fi

Adobe® Reader Aarreaitta - Acrobat® Reader Treasure Trove

Copyright © 2004-2021 Kari Eveli and Lexitec (Finland). All rights reserved worldwide.
All tradenames belong to their respective holders.
Adobe® Acrobat® Reader Copyright © 1987-2021 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, and the Acrobat logo are trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Tämä tukisivu on viimeksi päivitetty 18.7.2021. - Last update of this support page July 18, 2021.

Adobe Suomi (Finland) | Adobe's U.S. site

N.B. These links point to archive.org Adobe Reader Blog | Acroread (*nix developer blog of Adobe Reader)


Lataukset - Downloads

Lataa Adobe Reader - Download Adobe Reader

Lataa Adobe Readerin uusin tai hieman aiempi versio (myös eri käyttöjärjestelmiin) - Current other versions page

Vanhoja Adobe.com lataussivuja versiot 7-3 - Old Adobe.com download pages, versions 7-3
The following pages are restored from my surf archives, and provided unedited. Copyright © Adobe Systems Incorporated 2005.

Vanha Adobe Reader vaihtoehtoinen latauslista (Helmikuu 2005) - Old Adobe Reader alternate download page (February 2005)

Vanha Adobe Reader arkistosivu (Helmikuu 2005) - Old Adobe Reader archive page (February 2005)

Kaikki versiot asiantuntijoille FTP - All versions for expert users FTP

Adobe's U.S. FTP site Adobe Reader 6-11 ja DC | Adobe's Japanese FTP site Adobe Reader 6-11 and DC

Adobe's U.S. FTP site Acrobat Reader 3-5 | Adobe's Japanese FTP site Acrobat Reader 3-5


Muut PDF-lukijat - Other PDF readers

Foxit Reader

Sumatra PDF


Huomaa, että seuraavat vinkit ovat peräisin vuodelta 2001! - Please note that the following sections date from 2001!

Vinkkejä - Tips:

Mikä Acrobat® tai Adobe® Reader versio sopii minulle?

Vastaus tähän kysymykseen on monipiippuinen juttu. Käyttämäsi käyttöjärjestelmä voi rajoittaa valinnanvaraasi, esim. mikäli käytät Windows 3.1x tai OS/2 -järjestelmiä, käytettävissä on vain Readerin versio 3. Ehkäpä käyttämäsi tietokonekin on vanhaa mallia, joka toimii hitaanpuoleisesti. Mikäli näin on asianlaita, saatat päätyä vanhempiin versioihin, vaikka uusiakin olisi saatavana. Vanhemmat versiot ovat pienempiä ja näpsäkämpiä ja silti ne saattavat sisältää kaikki haluamasi ominaisuudet. Yleisesti ottaen kannattaa harkita versiota 4.05 tai uudempaa, mikäli sellainen on saatavilla. Versio 6 on hyvä, mutta vaatii koneelta kohtuullisen paljon. Jos käytät versiota 5, päivitä versioon 6. Mikäli tietokoneesi ei ole kovin tehokas, kannattanee harkita versiota 4.05, joka näyttää ja tuntuu hyvältä jo 200 MHz:n koneella, jossa on 1024x768 näyttö. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Windows 95- jne -järjestelmille tarkoitetun version 4.05 fonttien kuvannustekniikka on parempi kuin versiossa 5. Eron huomaa erityisesti pientä tekstiä tarkasteltaessa. Myös sivut päivittyvät nopeammin versiossa 4.05 kuin versiossa 5. Kannattaa kokeilla itse. Readerin päivittäminenhän ei maksa mitään. Joten miksi kannattaisi tyytyä vähempään kuin omia tarpeitaan parhaiten vastaavaan versioon? Tulee muistaa, että tähän asiaan liittyy yhteensopivuusnäkökohtia. Voit tarkistaa PDF-tiedoston version (PDF Version) Acrobat Readerin sisältä Tiedosto, Asiakirjan ominaisuudet, Yhteenveto (File, Document Properties, Summary versio 5) tai File, Document Info, General (englanninkielinen versio 4.05) -dialogista tai Windows Explorer hiirivalikosta kohdasta Ominaisuudet, PDF-ominaisuudet, Tiedoston versio (Properties, PDF Properties, File Version). Seuraavasta taulukosta näet, kuinka PDF-tiedostojen vähemmän itsestäänselvät numerot vastaavat Acrobat Readerin versioiden numerointia:

 PDF-tiedoston versio  yhteensopiva Readerin versio
 1.2  3-
 1.3  4- (3 tukee osaa ominaisuuksista)
 1.4  5- (3-4 tukevat osaa ominaisuuksista)
 1.5  6- (3-5 tukevat osaa ominaisuuksista)

Yksinkertainen PDF-tiedosto voi olla luettavissa kaikilla versioilla, mutta mikäli tiedostonlukuyrityksesi epäonnistuu tai tuottaa epätyydyttäviä tuloksia, voit tarkistaa tiedoston version ja yrittää ladata ja asentaa Readerin yhteensopivan version. Versiot 4 ja 5 voivat olla yhtä aikaa samassa koneessa sillä edellytyksellä, että versio 4 asennetaan ensiksi. Versio 6 ei siedä muita versioita samassa koneessa. Lisäksi kannattaa aina asentaa versio, jossa on kaikki ominaisuudet (esim. Search eli indeksihaku), jotta ei tarvitsisi ladata kaikkea uudestaan verkosta sen lisäämiseksi. Kannattaa pitää mielessä, että kaikki Searchin ja Catalogin (eli siis ohjelman, jonka avulla Searchin käyttämät indeksitiedostot luodaan) versiot (3, 4, 5) ovat keskenään yhteensopimattomia.

Muista tallettaa verkosta lataamasi asennuspaketit arkistointilevylle. Tarvitset niitä käyttöjärjestelmää päivittäessäsi tai sovelluksia uudelleen asentaessasi.

Suomenkielinen versio 5.0 ei sisällä indeksihakua (Search), mutta sen saa käyttöönsä asentamalla ensin englanninkielisen version 5.0 indeksihaulla ja sen päälle suomenkielisen version ilman sitä. Voit myös valita valikkojen kielen Readerin sisältä: englanninkielinen versio on siis edelleen käytettävissä päälleasentamisesta huolimatta.

Toisaalta englanninkielinen versio 4.05 indeksihaulla eli Search-ominaisuudella on kooltaan vain 6.6 Mt ja versiossa 5 suomenkielinen versio englanninkielisellä indeksihaulla vaatii lähes 18 Mt lataamisen. Ladattavaa on siis kolminkertainen määrä.

Kari Eveli - 20. elokuuta 2001.
Lisäykset - Kari Eveli - 23. syyskuuta 2003.

Which version of Acrobat® or Adobe® Reader is right for me?

The answer to this question is far from straightforward. The operating system you are using may limit your choices, e.g. there is only Reader version 3 available for Windows 3.1x or OS/2. You may have an older machine which runs sluggishly. If this is the case, you may want to consider older versions even if newer are available. Older versions are smaller and nimbler, and may still have all the features you want. As a general rule, you should be considering version 4.05 or later if available. Version 6 is good, but requires a consirable amount of system resources. If you are using version 5, upgrade to version 6. If your computer is not very powerful, you may want to consider version 4.05 which looks and feels great on a 200 MHz machine with a 1024x768 display. Personally I think Windows 95- etc. version 4.05 has better font rendering especially in smaller sizes than version 5. Pages update faster in version 4.05 than in 5. Feel free to experiment. After all, updating your Reader costs nothing. So, why settle for less than the best version for your needs? Bear in mind that there are compatibility issues involved. You can check the PDF file version from within Acrobat Reader by checking PDF version in File, Document Properties, Summary (version 5) or File, Document Info, General (version 4) or in Windows Explorer from the mouse menu Properties, PDF Properties, File Version. This is how the rather cryptic PDF file version numbers relate to Acrobat Reader version numbers:

 PDF file version  compatible Reader version
 1.2  3-
 1.3  4- (3 with limited set of features)
 1.4  5- (3-4 with limited set of features)
 1.5  6- (3-5 with limited set of features)

A simple PDF file can be read by all versions, but when your attempt to read a file fails or produces unsatisfactory results, you can check the file version and try to download and install a compatible version of Reader. Versions 4 and 5 can coexist on the same machine provided that 4 is installed first. Version 6 does not work with other versions on the same machine.Also, always install a version with all features available (i.e. with Search), so that you will not have to redownload the whole thing. Bear in mind that all versions (3, 4, 5) of Search and Catalog, i.e. the program used to make the indexes Search uses, are incompatible with each other. Remember to save the install packages to an archival disk. They are indispensable when updating your operating system or reinstalling applications.

Kari Eveli - August 20, 2001.
Additions - Kari Eveli - September 23, 2003.


Painettaviksi tarkoitettujen sivujen uusi elämä: Tee näyttöä varten vaaka puolisivu.
Vinkki PDF-tiedostojen tekijöille

A4- tai Letter-kokoisten pystysivujen katselu voi olla kömpelöä, sillä ne vaativat tekstin vierittelyä. Tavanomaisille tietokoneruuduille optimoidut PDF-tiedostot tulisi taittaa vaakamuotoon, jotta ne olisivat lähempänä tietokoneruudun 4:3 -kuvasuhdetta. Ruutu- ja painokäyttöön soveltuvien PostScript- ja Acrobat-tiedostojen luonti samoista lähdetiedostoista ilman uudelleentavutusta on aivan helppo juttu. Sivu vain katkaistaan keskeltä puoliksi. Jos painokäyttöön tarkoitettu taitto on pysty-A4 (Eurooppa) tai pysty-Letter (USA), talleta tämä vaaka-A5- tai vastaavasti Half-muotoisena. Jos painotyön taitto on A5, voit pienentää sen A4-koosta kokoon A5 (noin 71%). Siinä kaikki!

Kari Eveli - 27. elokuuta 2001.

Repurposing print layouts: Use half-page Landscape for screen display.
A tip for PDF authors

Viewing A4 or Letter-sized Portrait pages can be awkward as they need scrolling. PDF files optimized for normal computer screens should be laid out in Landscape orientation so as to conform more closely to the computer screen's 4:3 ratio. Making PostScript and Acrobat files optimized for screen and print use from the same source files without rehyphenating can be a cinch. Just cut the page in half. If your print layout is A4 Portrait (Europe) or Letter (U.S.), save this as A5 Landscape or Half Landscape respectively. If your print publication's target layout is A5, you can always scale it from A4 to A5 (71% approx.). That's it!

Kari Eveli - August 27, 2001.


Näyttöä varten optimoitujen PDF-tiedostojen katselu:
Käytä Acrobat® Readeriä e-kirjojen vaivattomaan katseluun

Jos käytettävissäsi on näyttöä varten optimoituja PDF-tiedostoja (kaikki Lexitec e-kirjat ovat sellaisia), voit hyödyntää koko näyttöä painamalla Ctrl-L (Windows). Saat sivun kerrallaan näytölle ilman vierittelyä. Painamalla F5 ilmestyy kirjanmerkki-ikkuna kokoruutunäytön päälle. Hae haluamasi sivu ja paina F5-näppäintä uudelleen sulkeaksesi kirjanmerkki-ikkunan. Ctrl- + ja Ctrl- - -näppäimillä säädät suurennussuhteen. Jos kasvatat kuvan kokoa, huomaat, että PgDn siirtää näytettävän alueen pois aivan ruudun keskeltä ja se hyppelehtii ylös alas häiritsevästi. Tämä voidaan välttää käyttämällä vasen ja oikea nuolinäppäimiä (numeronäppäimistössä) sivujen kääntelemiseen. Vaikka näytettävä tekstialue ei ole aivan keskellä, se ainakin pysyy paikoillaan ruudun alalaidassa. Mikäli painat F5 kun teksti on suurennettua ja kokoruudulla ja samalla siirryt kirjanmerkin kautta uuteen näkymään, teksti saattaa valahtaa sivulle. Painamalla peräkkäin Ctrl- - ja Ctrl- + -näppäimiä tämä on korjattavissa. Jos näytettävä tekstialueesi on täsmälleen kuvasuhteessa 4:3, katselualueesi on täydellisesti keskitetty myös vaikka tekstiä olisi suurennettu. Kun palaat kokoruutukatselusta tavanomaiseen näyttötilaan, suurennettu teksti täytyy säätää uudelleen. Paina tätä varten Ctrl- - -näppäintä. Sovita ikkunaan eli Fit in Window (Ctrl-0) antaa normaalisti parhaan tuloksen muussa kuin kokoruututilassa ja kun tiedosto on optimoitu ruutua varten. Tässä näyttötilassa voit kelata sivun kerrallaan painamalla PgDn näyttönäkymän pysyessä koko ajan keskitettynä. Voit harkita Acrobat-oletusarvojesi muuttamista tämänkaltaisiksi. PDF-tiedostojen laatijat voivat harkita tämän näyttötilan tallettamista näytölle optimoitujen tiedostojensa asetuksiin.

Kari Eveli - 27. elokuuta 2001.

Viewing screen-optimized PDFs:
Use Acrobat® Reader as a superior ebook viewer

If you are fortunate enough to have screen-optimized PDF files (all Lexitec ebooks are compliant), you can use full-screen viewing by pressing Ctrl-L (Windows). You will get a full-page view without scrolling up and down. Use F5 to show a bookmarks window on top of the full-page view. Locate the page you want and press F5 again to close the bookmarks window. Use Ctrl- + and Ctrl- - to ajust the zoom ratio. If you enlarge the view, you will notice that PgDn causes the viewable text area to become off-center and the viewable text area moves up and down which you may find disconcerting. A way to avoid this is to use the left and right arrow keys (numeric keypad) for turning pages. Even though the viewable text area is off-center, it at least stays at the bottom. If you press F5 when the text is enlarged and full-screen and use a bookmark to jump to another view, the text may become off-center. Pressing Ctrl- - and Ctrl- + in succession corrects this. If your text area conforms exactly to the 4:3 ratio, your viewing area will be perfectly centered even in the enlarged state. When you restore non-full screen viewing, your enlarged text needs ajusting. Press Ctrl- - to achieve this. Fit in Window (Ctrl-0) normally yields best results when in non-full screen mode and the file is optimized for screen viewing. In this mode you can scroll page by page by pressing PgDn and the view stays centered. You may want to change your Acrobat preferences accordingly. PDF authors may want to implement this viewing mode in their screen-optimized files.

Kari Eveli - August 27, 2001.