Avainsana - mozlz4-edit

Blogimerkintöjen syöte - Kommenttien syöte

05.12.2021

Misery loves company – new and old Firefox side-by-side

There is a Finnish version of this article named ‘Kaksin aina kaunehimpi – vanha ja uusi Firefox rinnan’

How to install old and new Firefox (i.e. XUL/XPCOM and Quantum versions) side-by-side

The following instructions are for advanced power users who really feel they need both versions. Users of the old add-ons have reached a point where they need to move on: some newer pages no longer work on the old browser, or the security level of the old browser is not sufficient to handle financial matters, etc. There may still be reasons to continue using the old browser because of the very useful add-ons. The idea is to install both versions on the same machine so that they work well separately without interfering with each other and, if necessary, complement the other version with a more appropriate feature.

Following these instructions carefully will ensure that the system remains in good working order. If you do not understand the instructions, do not change anything until you are sure of what you are doing.

IMPORTANT: Make sure you back up properly before making any changes: for example, zip the Firefox profile folder and make copies of the files you are going to change so you can easily revert to the previous situation.

Lue lisää...

03.12.2021

Kaksin aina kaunehimpi – vanha ja uusi Firefox rinnan

Tästä on englanninkielinen versio nimellä 'Misery loves company – new and old Firefox side-by-side'

Miten asennetaan vanha (XUL/XPCOM-lisäosilla varustettu) ja uusi Firefox (Quantum) rinnan

Seuraavat ohjeet ovat edistyneille käyttäjille, jotka todella tuntevat tarvitsevansa molempia versioita. Vanhojen lisäosien käyttäjät ovat tulleet pisteeseen, jolloin on pakko siirtyä eteenpäin: osa uusista sivuista ei enää toimi vanhalla selaimella tai vanhan selaimen tietoturvataso ei riitä raha-asioiden tms hoitoon. Silti voi olla syitä jatkaa vanhan selaimen käyttöä erittäin käyttökelpoisten lisäosien takia. Ajatus on asentaa molemmat versiot samaan koneeseen siten, että ne toimivat hyvin erikseen toisiaan haittaamatta ja täydentävät tarvittaessa toista versiota, jossa on tilanteeseen sopivampi ominaisuus.

Ohjeiden tarkka noudattaminen takaa sen, että järjestelmä ei mene sekaisin. Jos et ymmärrä ohjeita, älä ryhdy mihinkään ennen kuin olet varma siitä, mitä teet. TÄRKEÄÄ: Huolehdi kunnollisesta varmistamisesta ennen muutosten tekoa: tee esimerkiksi zip-tiedosto Firefox-profiilikansiosta ja kopiot tiedostoista, joita aiot muuttaa, jotta voit palata helposti aiempaan tilanteeseen.

Lue lisää...