Lexitec 30 vuotta

Lexitec on täyttänyt 30 vuotta vuoden 2017 helmikuun alussa. Moni asia on muuttunut, moni on pysynyt samanlaisena.

Kun nuorena miehenä perustin Lexitecin vuonna 1987, elettiin nousukautta ja kirjankustantamiselle oli otollinen tilaisuus. Pienen kustantajan mahdollisuudet tuottaa sanakirjoja olivat kehittyvän atk:n ansiosta paljon paremmat kuin muutamia vuosia aiemmin. Liike-elämän tarpeisiin syntyi ensiksi Yrityksen englannin sanakirja (1987), josta osa on monien vaiheiden jälkeen nykyään päivitettynä onlinetietokantana luettavissa BizEnglish-sanakirjana netissä. Englannin kirjeenvaihtosanakirja (1989) seurasi pian myöhemmin samassa sarjassa hyvin menestynyttä Yrityksen englannin sanakirjaa. Tämän ajan kansainvälistyvät yritykset ostivat näitä kirjoja kirjastoihinsa.

Seurasi atk-kirjojen vaihe. Ensin ilmestyi käänteentekevä Atk-sanakirja (1990), joka poikkesi aiemmasta kotimaisesta tarjonnasta siinä, että termit oli haettu elävästä atk-kielestä. Atk oli näihin aikoihin suuressa murroksessa. PC-koneet olivat tulleet korvaamaan aiempia kalliita tietokoneita ja atk demokratisoitui kovaa vauhtia. Siitä oli tulossa koko kansan harrastus. Enää ei riittänyt, että atk-osastot puuhastelivat omassa rauhassaan. Tavalliset käyttäjät halusivat tietoa englanninkielisten termien merkityksestä. Atk-sanakirjan jälkeen Lexitec julkaisi Atk-käsikirjan (1992), joka yleisestä käytännöstä poiketen antoi arvioita ja suosituksia erilaisten DOS-komentojen käyttökelpoisuudesta perustuen kattavaan komentosyntaksin testaukseen. Sinikantinen Atk-englannin sanakirja (1994) oli pehmeäkantinen päivitetty versio Atk-sanakirjasta. Nykyään tuo aineisto on päivitettynä osa Lexitecin englannin onlinesanakirjoja.

Vuonna 1998 ilmestyi Ranskan kirjeenvaihtosanakirja, joka tarjoaa valmiita ratkaisuja ranskankieliseen kauppakirjeenvaihtoon. Kirja on vieläkin saatavana ja se täydentää sitä työtä, jonka panin alulle tehdessäni WSOY:lle Suomi-ranska suursanakirjan (1985).

Vuosituhannen vaihde oli PDF-julkaisujen aikaa. Vuonna 1999 ilmestyi PDF-muotoinen ekirja Atk-englannin sanakirja 2000, vuonna 2000 vastaava BizEnglish 2000.

Henkilökohtaisessa elämässäni tapahtui paljon vuosituhannen alkuvuosina ja kustantaminen oli taka-alalla.

Pitkällisen kehittelytyön tuloksena Lexitec julkaisi onlinetietokantamuotoisen sanakirjapalvelunsa vuonna 2016.

Lisää kommentti

Kommentteja voi muotoilla käyttämällä yksinkertaista wikisyntaksia.

Samasta asiasta muualla

Takaisinviittausosoite: http://www.lexitec.fi/blog/index.php?trackback/37

Tämän blogimerkinnän kommenttien syöte