Terveystoimi, väestövastuu, oma lääkäri englanniksi

Miten sanoisitte englanniksi 'terveystoimi' tai 'terveydenhuolto'? Valitun termin tulisi kertoa samalla, että kyse on julkisesta terveydenhuollosta, terveydenhuolto on myös viranomainen.

MH kysyi:

Miten sanoisitte englanniksi 'terveystoimi' tai 'terveydenhuolto'? Valitun termin tulisi kertoa samalla, että kyse on julkisesta terveydenhuollosta, terveydenhuolto on myös viranomainen, Suomen hajautetussa hallinnossa sitä ylläpitää kunta/kaupunki (ei siis lääni, alue, ministeriö, kuten melkein kaikkialla muualla). Vaihtoehtoina meillä on ollut Health Care tai Health Centre, mutta sitä voi olla myös yksityisellä terveyspalvelujen järjestäjällä. Toinen idea on ollut: City Health Care Department — se välittää ajatuksen, että kaupunki on se taso, ja uskoaksemme myös, että kyse on julkisesta vai kuinka? Public Health Department ilmeisesti kääntyisi kansanterveysosastoksi, vai kuinka? Mitä olisi public service?

Lisäongelmana sana: 'väestövastuu', mitä antaisitte sen vastineeksi? Sehän tarkoittaa, että kaupungin terveystoimi on organisoitu niin, että on pienalueita, joiden väestöpohja on n. 2000, ja tällä alueella tuotetaan näiden ihmisten tarvitsemat perusterveydenhuollon palvelut. Mitä sanoisitte 'omalääkäri'-sanasta? GP (general practitioner) ei oikein välitä sitä tietoa, että meillä ihmiset on listattu tietylle lääkärille, mutta se ei suinkaan tarkoita, että minä potilaana voisin pitää jotakuta lääkäriä omanani, vaan sitä, että jos tämä minulle merkitty omalääkäri neuvoo minua puhelimessa, tai antaa jotakin hoitoa, hän saa siitä erityisen toimenpidepalkkion, koska hän on nyt toteuttanut tätä 'väestövastuuta'.

Väestövastuusta annan pari esimerkkilausetta:
Turussa on terveystoimessa käytössä väestövastuujärjestelmä.
Turun terveydenhuolto toimii väestövastuuperiaatteella.
Väestövastuuperiaate merkitsee sitä, että terveydenhuolto on jaettu neljään alueeseen (district? region tuntuisi viittaavaan laajoihin alueisiin, kuten lääni, alue, seutu yms. ainakin EU:n kielenkäytössä), jotka puolestaan on jaettu 1-2 pienalueeseen.
Kunkin pienalueen/alueen terveysasema (health centre?) vastaa n. 2000 asukkaan väestöpohjasta väestövastuuperiaatteen mukaisesti.

Todellisuudessa on siis kyse hallinnollisista rajoista, kaikilla terveysasemilla on voimassa sama johtosääntö jne. Terveysaseman tulisi tuottaa ne terveyspalvelut, joihin vastuuväestö (tämä n. 2000 ihmistä) on lain mukaan oikeutettu, ja joille on tarve olemassa sillä nimenomaisella alueella. "Palvelutarjotin" voi olla eri alueilla, jotka on tavallisesti nimetty postipiirin tai kaupunginosan mukaan, vähän erilainen sen mukaan, onko alueella paljon työttömiä, vanhuksia, lapsiperheitä, opiskelijoita jne.

Omalääkärikäsitteen luulisi tarkoittavan, että minulla palvelun käyttäjänä on oma lääkäri, johon minulla on pitkäaikainen, luottamuksellinen suhde. Tätähän tarkoittaa monta kertaa brittiläisessä järjestelmässä family doctor. Itse asiassa omalääkärinä toimiminen tarkoittaa sitä, että alueellisen väestövastuujärjestelmän tai -periaatteen mukaisesti alueen väestö on listattu siten, että kukin lääkäri saa oman listansa tiettyjen postipiirien asukkaista. Kanadan järjestelmää en tunne.

Suuren ongelman kääntäjälle aiheuttavat erilaiset seremonialliset nimitykset ja käsitykset. Asia on todellisuudessa muuta kuin mitä halutaan valituilla termeillä 'antaa ulos'. Monta kertaa kaupungin omista virkamiehistä ei ole apua, eivät hekään ole ajatelleet asiaa sen syvemmin.

Omalääkärikäsitteen luulisi tarkoittavan, että minulla palvelun käyttäjänä on oma lääkäri, johon minulla on pitkäaikainen, luottamuksellinen suhde. Tätähän tarkoittaa monta kertaa brittiläisessä järjestelmässä family doctor. Itse asiassa omalääkärinä toimiminen tarkoittaa sitä, että alueellisen väestövastuujärjestelmän tai -periaatteen mukaisesti alueen väestö on listattu siten, että kukin lääkäri saa oman listansa tiettyjen postipiirien asukkaista.

Kari Eveli vastasi:

terveystoimi:
public health care (sector) 'julkinen terveydenhuolto' verrattuna yksityiseen sektoriin.
municipal health care department 'kaupungin terveystoimi' viranomaisena väärinkäsitysten välttämiseksi.

väestövastuu:
Kiertoilmausta käyttäen asiasta saadaan ymmärrettävä ulkomaalaisellekin, esim.:
Kunkin terveysasema vastaa n. 2000 asukkaan väestöpohjasta väestövastuuperiaatteen mukaisesti.
Each health centre is responsible for the health care of a district of ca. 2000 inhabitants.


oma lääkäri:
Oikeastaan tuntuisi luontevalta käyttää fraasia "own doctor", joka on "oma lääkäri" (missä vain — niin yksityispuolella tai julkisessa terveydenhuollossa) ja tarpeen mukaan antaa sopiva selitys sen merkityksestä, esim.:
The Finnish public health-care system has designated “own doctors” for each patient. The "own doctor" is chosen according to the mail districts or zip code areas of each locality at the municipal health-care centre.
 

Lisää kommentti

HTML-koodit näkyvät koodeina. Verkko-osoitteet muunnetaan automaattisesti.

Samasta asiasta muualla

Takaisinviittausosoite: http://www.lexitec.fi/queries/index.php?trackback/20

Tämän blogimerkinnän kommenttien syöte