hyötyliikunta englanniksi ja ranskaksi

Mitä hyötyliikunta on englanniksi?

MJ kysyi: Miten hyötyliikunta sanottaisiin englanniksi? Netistä löytyy monenlaisia vastineita, mutta en ole varma, ovatko ne oikein?

Kari Eveli vastasi: Totta. Vastineeksi on ehdotettu esimerkiksi termiä 'functional training' eli toiminnallista harjoittelua. Tämä on kuitenkin jumppaohjelma, joka tähtää jokapäiväisen liikkumisen kohentamiseen, eikä sitä, mitä tässä tarkoitetaan.

Oppikirjanomaisesti voidaan sanoa: There are two primary forms of physical activity that affect your health, namely incidental activity and planned exercise. Eli: 'On olemassa kaksi liikunnan lajia, jotka vaikuttavat terveyteen, nimittäin hyötyliikunta ja suunnitelmallinen harjoittelu'.

Incidental activity can mean taking the stairs instead of the elevator or walking home from work instead of driving.
'Hyötyliikunta voi tarkoittaa sitä, että kiipeät portaat etkä mene hissillä tai kävelet kotiin töistä etkä aja autolla'.

Europarlamentti ehtii pohtia lähes kaikkea maan ja taivaan väliltä, eikä tämäkään ole poikkeus. Näin ollen sen sitaattikokolmista löytyy seuraavia vastineita:

"Meidän on nyt aika laatia aloitteita, jotta voimme hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla liikkumisen eri muotoja, joita ovat urheilu – sekä koululiikunta että urheiluseuroissa ja -yhdistyksissä tapahtuva urheilu – ja spontaani hyötyliikunta, [...]"
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20071112+ITEMS+DOC+XML+V0//FI&language=FI

"[...]  it is now time to devise initiatives to make the most, in our times, of the various forms of physical activity comprising sport, both in schools, clubs and associations, and as spontaneous, informal physical activity."
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20071112+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&language=EN

"[...] désormais, il est temps de concevoir des initiatives pour tirer le meilleur parti, à notre époque, des diverses formes d'activité physique comprenant le sport, tant dans les écoles que dans les clubs et les associations, et comme activité physique spontanée et informelle."
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20071112+ITEMS+DOC+XML+V0//FR&language=FR

Tästä saamme hyötyliikunnalle varsin käyttökelpoiset vastineet:

spontaneous, informal physical activity

(pelkkä 'spontaneous activity' esiintyy eläinkoeraporteissa ja jää helposti liian kliiniseksi ja epäspesifiksi!)

activité physique spontanée et informelle

Siis hyötyliikunta on 'spontaania omaehtoista liikkumista'. Asian voisi määritellä omin sanoin myös näin:

physical activity when engaged in everyday occupations

activité physique qui se pratique tout au long de la journée

Lisää kommentti

HTML-koodit näkyvät koodeina. Verkko-osoitteet muunnetaan automaattisesti.

Samasta asiasta muualla

Takaisinviittausosoite: http://www.lexitec.fi/queries/index.php?trackback/39

Tämän blogimerkinnän kommenttien syöte