Suomalaiset kääntäjät - Finska translatorer

   

Kääntäjänkoulutuksen saaneet, auktorisoidun kääntäjän tutkinnon suorittaneet tai todistettavasti vähintään kolme vuotta menestyksellisesti kielenkääntäjänä työskennelleet voivat saada yhteystietonsa tälle sivulle. Pyrimme tarjoamaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa suomalaisille toimeksiantajille, jotka haluavat asioida ammattikääntäjien kanssa. Pyrimme ensisijaisesti siihen, että käännösten tilaaja löytää sopivan käsityöläisen työtään varten, esim. kääntäjän, joka kääntää äidinkielelleen ja työskentelee omalla erikoisalallaan. Lisäksi pyrimme edistämään itsenäisten kääntäjien työnsaantimahdollisuuksia.

Utbildade översättare, de som har avlagd examen för auktoriserade translatorer eller de som har idkat dokumenterad framgångsrik översättarverksamhet i minst tre år, kan få sina uppgifter registrerade här. Vi försöker erbjuda pålitliga och jämförbara uppgifter till finländska uppdragsgivare som vill arbeta med professionella översättare. Vi syftar först och främst till att den som beställer översättningar kan finna en lämplig hantverkare för sitt arbete, t ex en översättare som har målspråket som sitt modersmål och arbetar inom sitt specialområde. Dessutom vill vi främja den självständiga översättarens möjligheter att få arbete.

Obs: Rubriken Finska translatorer betyder finländska översättare eller översättare som jobbar med de finländska språken, dvs svenskan och finskan. Ordvalet betyder inte att vi skulle föredra det finska språket på något sätt, det är bara kortare och låter bättre på svenska så här.

Kääntäjät - Translatorer: A-G | H-K | L-R | S-Ö

Haku kielen mukaan (kehyksissä) - Språkvis sökning (i ramar)

Ilmoittautumislomake kääntäjille - Anmälningsformulär för översättare


Kääntäjien taustaryhmät - Översättarnas referensgrupper:
Kääntäjien tutkintolautakunta - Translatorsexamensnämnden:
Julkinen auktorisoitujen kääntäjien luettelo - Offentlig förteckning över de auktoriserade translatorerna
Lisätietoja auktorisoitujen kääntäjien kokeista - Närmare uppgifter om examen för auktoriserade translatorer
Ammattijärjestöjä - Fackliga organisationer
Kääntäjäkoulutusta ja muuta toimintaa - Översättarutbildning och övrig verksamhet


Aakkosellinen luettelo suomalaisista kääntäjistä - Alfabetisk förteckning över finska translatorer
Copyright © 1998-2024 Kari Eveli and Lexitec. All rights reserved.
Kaikki tiedot perustuvat kääntäjän omaan ilmoitukseen, Lexitec ei vastaa tietojen paikkansapitävyydestä. -
Alla uppgifter baserar sig på översättarens egen anmälan, Lexitec garanterar inte deras riktighet.
Puhelinnumerot on annettu Suomesta soittajaa silmällä pitäen. Kun soitat ulkomailta Suomeen, valitse maannumero 358 ja jätä pois suuntanumeron (tai esimerkiksi 010, 020, 040, 046, 049, 050, 0303, 0400, 0500, 0800, 04 049, 04 040 -numerojen, siis matkapuhelinverkkojen tai valtakunnallisten yritysnumerojen) ensimmäinen numero, esim. 09-34 98 951 => +358-9-34 98 951. -
Telefonnumren har angivits för den som ringer innanför Finlands gränser. När du ringer från utlandet till Finland, slå landsnumret 358 och utelämna den första siffran i riktnumret (eller t ex i 010, 020, 040, 049, 050, 0303, 0400, 0500, 0800, 04 049, 04 040 numren, dvs i mobiltelefonnätens riktnummer och i riksomfattande företagsnumren), t ex: 09-34 98 951 => +358-9-34 98 951.
Svenska översättningar av de beteckningar som används i registret - Suomenkieliset käännökset luettelossa käytetyistä merkinnöistä

Päivitetty viimeksi - Senast uppdaterad: 05.04.2024
Kääntäjien lukumäärä - Antalet översättare: 773


Ella Hagfors
tiedot annettu: 18.12.2005
sähköposti: ellah@welho.com
postiosoite: Ahventie 3 B 12, 02170 Espoo, Finland
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1996)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Ulrica Haglund
anmälningsdatum: 25.09.2018
e-post: ulrica.haglund@gmail.com
postadress: Helsingfors
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska,
jag översätter till: svenska,
specialområden: utrikesärenden, resor, humanistiska ämnen, miljöfrågor
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2000
högskoleexamen: Fil. mag. (Helsingfors universitet 1994)
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: mest erfarenhet av utrikesministeriet och miljöministeriet, YLE (webbsidor). Redigerar och korrekturläser också andras texter.

Mikael Hagman
tiedot annettu: 18.1.2006
sähköposti: mikael.hagman@welho.net
postiosoite: Kaarlenkatu 19 A 15, 00510 Helsinki
verkko-osoite: http://www.lextratext.com
puhelinnumero: 050-3481491
faxnumero: 09-738389
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: Juridisia, taloudellisia ja hallinnollisia käännöksiä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1988
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ruotsi 1988
korkeakoulututkinnot: Oik.kand. (Helsingin yliopisto 1980), varatuomari
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Varatuomari, kahdeksantoista vuoden kokemus. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Anas Hajjar
tiedot annettu: 9.1.2009
sähköposti: anas.hajjar@gmail.com
puhelinnumero: 041-5361870
äidinkieli: arabia
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska, arabia
kielet, joille käännän: suomi, englanti, arabia
erikoisalat: Lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-arabia 1996
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Hannu Hakala
tiedot annettu: 07.02.2021
sähköposti: hannu.hakala@kielipaja.fi
postiosoite: Punkaharjuntie 5 A 6, 57130 Savonlinna
verkko-osoite: http://www.kielipaja.fi
puhelinnumero: 0405026976
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: tekniikka, teollisuus, oikeus, energia, kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1991
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1993, englanti-suomi 1994
korkeakoulututkinnot: FM (Joensuun yliopisto, kääntämisen ja tulkkauksen koulutusohjelma 1989)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen tehnyt yli 10.000 käännöstoimeksiantoa vuodesta 1991 lähtien. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. Oma yritys Kielipaja Hannu Hakala vuodesta 1997.

Mikko Hakalin
tiedot annettu: 14.7.2004
sähköposti: mikko.hakalin@helsinki.fi
postiosoite: Kivisaarentie 4 B 18, 00960 HELSINKI
puhelinnumero: 040-8489613
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: arabia, liettua
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: Humanistiset alat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
korkeakoulututkinnot: HUK (Helsingin yliopisto 1986)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Niina Halonen-Malliarakis
tiedot annettu: 9.8.2007
sähköposti: niina.halonen-malliarakis@elisanet.fi
postiosoite: Kukkaniityntie 21 B 10, 00950 Helsinki
puhelinnumero: 09-677780
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, kreikka
kielet, joille käännän: suomi, englanti, kreikka
erikoisalat: kirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: FM (Ateenan yliopisto 1995); erityisopettaja (Jyväskylän yliopisto 2007)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Virpi Hanhikoski
tiedot annettu: 17.12.2018
sähköposti: virpi_hanhikoski@hotmail.com
puhelinnumero: 040-8322065
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: slovakki
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: slovakki-suomi 1991
korkeakoulututkinnot: HuK 1991, FM 2008 (Jyväskylän yliopisto)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Tuija Hankkila
tiedot annettu: 29.10.2001
sähköposti: tuija.hankkila@nic.fi
postiosoite: Kiviahteentie 2 A 25, 37120 Nokia
puhelinnumero: 03-3420 919, 040-5550330
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, englanti, saksa
erikoisalat: EU, työsuojelu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
korkeakoulututkinnot: FK (Tampereen yliopisto 1989)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen ollut useita vuosia kääntäjänä työsuojeluhallituksessa, työministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Freelancekääntäjänä vuodesta 1999 alkaen.

Aurora Hansen
tiedot annettu: 11.3.2001
sähköposti: hansen@kolumbus.fi
postiosoite: Seponkuja 10 C 14, 90940 Jääli
puhelinnumero: 08-823134
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: luonnon-, lääke-, ympäristötieteet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 1998
korkeakoulututkinnot: FM (Oulun yliopisto 2000)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Biologian ja maantiedon aineenopettaja, Kiimingin lukio (14.8.2000 alkaen); OAJ:n jäsen

Tia Harinen
tiedot annettu: 7.11.2012
sähköposti: tia.harinen@pp.inet.fi
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: EU, laki ja hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1996)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Kokeneena EU-kääntäjänä olen kääntänyt hyvin monenlaisia aihealueita käsitteleviä tekstejä.

Elina Harjanne
tiedot annettu: 19.02.2008
sähköposti: elina.harjanne@pp.inet.fi
postiosoite: Joupinmäensyrjä 3 B 5, 02760 Espoo
puhelinnumero: 050-562 3084
faxnumero: 09-867 40460
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, saksa, ranska, italia
kielet, joille käännän: suomi, ranska, italia
erikoisalat: kauppa ja talous, markkinointi, tekniikka, patentit, lääketiede, farmasia, sosiaaliala, turismi, humanistiset tieteet, juridiikka, EU, Sveitsi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi (1999)
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: kuuden vuoden työkokemus monipuolisissa matkailualan tehtävissä (matkatoimistotyö, matkojen järjestely, konferenssin järjestely, matkaopastulkki), asioimis-, oikeus-, kokous- ym. tulkkaukset suomi-ranska-italia, SKTL:n jäsen, asunut 11 vuotta ranskankielisessä Sveitsissä, ammattiopinnot ranskan kielellä, kielenkääntäjänä Tunisian suurlähetystössä 9/2004-11/2005 suomi-ranska

Antti Harkila
tiedot annettu: 6.9.2011
sähköposti: conhar.harkila@gmail.com
postiosoite: Angervontie 18, 28130 Pori
verkko-osoite: http://www.conhar.fi/
puhelinnumero: 044 5300280
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Teollisuus, tekniikka, käyttöohjeet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
korkeakoulututkinnot: Ekonom (Umeå Universitet, 1975), Ekonomie Magister (Handelshögskolan vid Umeå Universitet, 1997)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Useiden vuosien ajan suuryrityksen myynti- ja markkinointijohtajana vastuualueena koko maailma

Kathrin Harrison
tiedot annettu: 18.1.2006
sähköposti: kathrin.harrison@gmx.net
postiosoite: 75 Westbury Hill, Westbury-on-Trym, Bristol, BS9 3AD, UK
puhelinnumero: +44-117-9260185
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: saksa
erikoisalat: talous/finanssit, ammattijärjestö, EU, matkailu/turismi, kristillisyys
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2001
korkeakoulututkinnot: FASK (Mainzin yliopisto 2003 (Saksassa)); U.W.E. (University of the West of England, Bristol, UK, 2001)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: 'Dipl.-Dolmetscherin'; Konferenssitulkkaus englanti-saksa-englanti ja ranksa-saksa; Käännökset englannista/ranskasta/suomesta saksaan; BA (Hons) in Modern Languages and European Studies; ITI (Institute of Translation and Interpreting) Associate-jäsen

Riikka Hase
tiedot annettu: 10.11.2014
sähköposti: riikkahase@googlemail.com
postiosoite: Beim Letzten Heller 15, 21682 Stade, Saksa
puhelinnumero: +49-179-9074114
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: ruoka, tekniikka, laki ja hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi (laki ja hallinto) 2003
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 2003)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Amir Hassan
tiedot annettu: 20.04.2011
sähköposti: amir_hassan01@yahoo.com
postiosoite: Hallituskatu 40, 53300 Lappeenranta
puhelinnumero: 044-0605970
äidinkieli: englanti
kielet, joista käännän: suomi, englanti, portugali
kielet, joille käännän: suomi, englanti, portugali
erikoisalat: tekniikka, tiede ja talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1993
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 2000
korkeakoulututkinnot: DI (Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu 2000)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Työkokemus: englanniksi kirjoitettujen teknillisten ja tieteellisten tutkimusasiakirjojen oikoluku; ohjelmistoalan yritysten tuote- ja palveluesitteiden kääntäminen suomesta englantiin; suomenkielisten hallinnollisten asiakirjojen kääntäminen englantiin; englanniksi kirjoitettujen hallinollisten asiakirjojen oikoluku; suomenkielisten laatu- ja tuoteasiakirjojen kääntäminen portugaliksi; tulkkaus suomen, englannin ja portugalin välillä

Andrea Hauss-Honkanen
tiedot annettu: 03.10.2010
sähköposti: andrea.hauss@ahauss.de
postiosoite: Im Gottswald 131, D-77656 Offenburg
puhelinnumero: +49 781 953720
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: ruotsi, saksa
erikoisalat: Patentit ja tavaramerkit, biotieteet, kemia, fysiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
korkeakoulututkinnot: FM (Åbo Akademi 1994)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n ja BDÜ:n jäsen. Monipuoliset opinnot myös Kielin, Uppsalan ja Turun yliopistoissa. Monipuolinen työkokemus Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa. Kääntäjä vuodesta 1992 lähtien, viisi vuotta sisäisenä kääntäjänä patenttitoimistossa Suomessa. Syntyperältäni saksalainen, 4 v. oleskelu Ruotsissa, 12 v. oleskelu Suomessa.

Svetlana Hautala Lomonosova
tiedot annettu: 16.10.2012
sähköposti: svetlana.hautala@gmail.com
postiosoite: Otavankatu 16 D 25, 11130 Riihimäki
puhelinnumero: +358 40 5002 911
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: matkailu, terveys, rakennustekniikka, kauppa ja talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2000
korkeakoulututkinnot: filologi, opettaja ja kielenkääntäjä (Petroskoin valtionyliopisto 1997)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Opetan myös suomea ja venäjää.

Terhi Havila
tiedot annettu: 9.5.2011
sähköposti: terhi.havila@gmail.com
postiosoite: Sammontorpantie 7, 13500 Hämeenlinna
verkko-osoite: http://www.suomitalia.eu/
puhelinnumero: +358-40-7765729
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, italia
kielet, joille käännän: suomi, italia
erikoisalat: Lääketiede ja terveydenhuolto, EU-hankkeet, musiikki ja taidehistoria, matkailu ja ruokakulttuuri, laki ja hallinto,
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
korkeakoulututkinnot: FM (Jyväskylän yliopisto 2000); Dr:ssa in Lingue e Culture Moderne (L'Aquilan Yliopisto, Italia, 2003)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Käännän italian kielestä suomeen, suomesta italiaan sekä englannista suomeen. Olen opiskellut italian kieltä ja kääntämistä sekä Suomessa (Jklän yliopistossa) että Italiassa, jossa suoritin modernien kielten ja kulttuurien loppututkinnon. Olen täydentänyt opintojani myös Turun yliopistossa Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella (laki- ja lääketieteen sekä kirjallisuuden kääntäminen). Olen työskennellyt Italiassa vuodesta 2004 alkaen. Käännöskokemusta seuraavilta aloilta: EU –hankkeet, lääketiede ja terveydenhuolto, laki ja hallinto, matkailu ja ruokakulttuuri, PR-hankkeet, maahanmuutto, musiikki ja taidehistoria, kasvatus ja koulutus. Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen (www.sktl.net). Vuonna 2010 Koneen säätiön apuraha italiankielisen tietokirjan kääntämiseksi suomen kielelle.

Virve Heckt
tiedot annettu: 22.10.2008
sähköposti: heckt@destination-consulting.de
postiosoite: Hulbepark 27, 21029 Hampuri, Saksa
puhelinnumero: +49 40 75 11 78 74
faxnumero: +49 40 726 99 826
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: saksa, ranska
erikoisalat: Turismi, kulttuuri, markkinointi, myynti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
korkeakoulututkinnot: M.A. Hampurin yliopisto 1999
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Heinikki Heikkilä
tiedot annettu: 03.04.2015
sähköposti: heinikki@heikieli.fi
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Markkinointi, koulutusmateriaalit, yritysviestintä, autoteollisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2008
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 2007)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen erikoistunut markkinointi- ja yritysviestinnän, teknisten ja autoteollisuuden tekstien sekä koulutusmateriaalien kääntämiseen. Minulla on monipuolinen työkokemus käännösalan eri tehtävistä

Satu Heikkinen
tiedot annettu: 04.10.2016
sähköposti: satu.heikkinen@elsakielipalvelut.fi
postiosoite: Suunnistajantie 13C17, 70200 Kuopio
verkko-osoite: http://elsakielipalvelut.fi/
puhelinnumero: 0453189701
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: koulutus ja tutkimus, sosiaali- ja terveysala, talous, sopimukset ja lakitekstit, markkinointi ja viestintä, matkailu, kulttuuri, projektit, verkkosivut, tietotekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2007
korkeakoulututkinnot: FM (Itä-Suomen yliopisto 2011)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: ELSA Kielipalvelut (T:mi). Työkokemusta usean eri alan käännöksistä ja kielentarkistuksesta: esim. opinto-oppaat ja opetusohjelmat, tutkimusraportit ja tiivistelmät, esitteet, tiedotteet, uutiskirjeet, markkinointijulkaisut, verkkosivut, vuosikertomukset ja opetusmateriaalit. SKTL:n jäsen.

Edvard Heimonen
tiedot annettu: 4.5.2007
sähköposti: edvard.heimonen@kolumbus.fi
postiosoite: Kuitinmäenkaari 18 A 5, 02210 Espoo
puhelinnumero: 09-8030221, 0407310544
faxnumero: 09-8030221
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä
erikoisalat: tekniikka, kauppa ja talous, laki ja hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 1999
korkeakoulututkinnot: tradenomi (Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu 1997); hum. kand. (Helsingin yliopisto 2007)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Ammattikääntäjä vuodesta 1995; erinomainen hinta-laatusuhde; myös venäjän ja englannin kielen tarkastus; SKTL:n jäsen.

Carita Heinrichs
anmälningsdatum: 25.4.2008
e-post: carita.heinrichs@kolumbus.fi
postadress: Lappböle strandväg 51, 02520 Lappböle
www-adress: http://www.kolumbus.fi/handix
telefonnummer: 050 3502672
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska, engelska
jag översätter till: finska, svenska, engelska
specialområden: medicin, biologi
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1978
examen för auktoriserade translatorer: engelska-svenska 2001
högskoleexamen: Svenska Handelshögskolan dipl.korr. 1974
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Medicinsk reklamtext (= lääketieteellinen mainosteksti)

Liisa Heinze
tiedot annettu: 13.01.2018
sähköposti: Heinze@Finntext.de
postiosoite: Leonorenweg 11, D-75045 Walzbachtal, Saksa
puhelinnumero: +358-41 3651805, +49 1515 553 1515
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: todistukset, asiakirjat, lakitekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1988
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 1988)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Saksan tulkkien- ja kääntäjien liiton jäsen (BDÜ). Valantehnyt Saksassa 1990: saksa-suomi, suomi-saksa, ruotsi-saksa. Tulkkipalveluita koko Saksan alueella, tarvittaessa myös Suomessa.

Margit Heinämäki
tiedot annettu: 10.07.2003
sähköposti: margit.heinamaki@kolumbus.fi
postiosoite: Piettasenkatu 12 D 49, 33580 Tampere
puhelinnumero: 044-5909879
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniikka, kauppa ja talous, atk, tietokirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 1995
korkeakoulututkinnot: FK (Tampereen yliopisto 1994)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Ilkka Helander
tiedot annettu: 12.11.2020
sähköposti: ilkka.helander@transland.fi
postiosoite: Transland Oy, Kissapotinkatu 8, 07900 Loviisa
verkko-osoite: https://www.transland.fi/
puhelinnumero: 050-561 2527
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: kemia, biokemia, (mikro)biologia, biotekniikka, musiikki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 2000
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1977); FL (Helsingin yliopisto 1979); FT (Helsingin yliopisto 1982); Maa- ja metsätaloustieteiden tohtori (2003); Yleisen mikrobiologian dosentti (Helsingin yliopisto 1984)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Pitkä työkokemus mikrobiologian/biokemian tutkijana ja pääasiassa englanninkielisten julkaisujen, mukaanlukien laajat katsausartikkelit, kirjoittajana. Työkokemusta myös Saksassa, jonka kielestä käännän kemiallisia ja bioteknisiä artikkeleita.

Juha Helansuo
tiedot annettu: 8.10.2005
sähköposti: juha.helansuo@vuonet.fi
postiosoite: Leikosaarentie 18 A 17, 00980 Helsinki
puhelinnumero: +358-40-7300 509
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: saksa, venäjä, puola
kielet, joille käännän: suomi,
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1979
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: puola-suomi 1980
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin yliopisto 1982)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: todistukset, oikeustulkkaukset, rakennusala, tekniikka, IT

Antero Helasvuo
tiedot annettu: 30.10.2003
sähköposti: antero.helasvuo@welho.com
postiosoite: Luutnantinpolku 9 C 20, 00410 HELSINKI
puhelinnumero: 09-5872345
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, hollanti
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen pääasiassa tehnyt televisokäännöksiä, mutta suomentanut myös muutamia romaaneja ja tietokirjoja sekä asiatekstiä, mm. EU-asiakirjoja. Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. Hollannin peruskirjakielen lisäksi minulla on kohtalainen tuntuma hollannin (ja flaamin) eri murteisiin sekä afrikaansin kieleen. Tekstit voivat sisältää pieniä määriä ruotsia, saksaa tai ranskaa.

Merja Leena Helin
tiedot annettu: 21.8.2011
sähköposti: helin.merjaleena@gmail.com
postiosoite: Ahkionkatu 4 B 8, 33580 Tampere
puhelinnumero: 0407593405
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: juridiikka, tekniikka, kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1990
korkeakoulututkinnot: diplomikielenkääntäjä (Tampereen kieli-instituutti 1980)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen tehnyt monipuolisia ja vaativia venäjän kielen käännöstöitä tamperelaisessa Kielisolmu Ky -käännöstoimistossa ajalla 1983-1991, aihepiirinä etenkin rakennustekniikka, kauppa ja juridiikka. 1991-94 työskentelin idänkaupan oikeudellisiin asioihin erikoistuneessa asianajotoimistossa lakit.tri Reino Erman johdolla, jossa sain kääntää Venäjän lainsäädäntöä, yhtiöjärjestyksiä, sopimustekstejä ja ulkomaankauppaa koskevia määräyksiä. Ulkomaankauppaan olen perehtynyt toimiessani idänkaupan vientimyyjänä vuodesta 1995 lähtien. Työn ohessa olen opiskellut yksityisoikeutta Treen yliopistossa 94-

Sari Hellsten
tiedot annettu: 8.1.2009
sähköposti: sarih@planet.nl
postiosoite: Tobias Asserlaan 259, 1111 JV Diemen, Hollanti
puhelinnumero: +31-(0)20-600 8718
faxnumero: +31-(0)20-600 8718
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, hollanti
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1989)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Päätoiminen kääntäjä vuodesta 1998. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen, hollantilaisen sisarjärjestön (NGTV)jäsen. Käännän erilaisia asiatekstejä (mm. käyttöohjeita, ohjekirjoja, mainoksia, tuoteluetteloita, tuote-esitteitä, verkkosivuja, liikekirjeitä, haasteita, pelejä). Lisäksi olen suomentanut muutaman tietokirjan psykologian ja liike-elämän alalta.

Heinrich Hemmann
tiedot annettu: 2.3.2010
sähköposti: heinrich.hemmann@saunalahti.fi
postiosoite: Suvikummunrinne 4 C 13, 02120 Espoo
puhelinnumero: 050 367 6391
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: saksa
erikoisalat: tekniikka, patentit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1970
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: su-sa 1968
korkeakoulututkinnot: DI (TKK H:ki)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Christian Heydemann
tiedot annettu: 20.7.2007
sähköposti: christian.heydemann@isokontio.fi
postiosoite: Kontiontie 7 B 7, 02110 Espoo
puhelinnumero: 09 4395 9800, 050 5175 573
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: vienti, tarjoukset, kaupalliset sopimukset, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1966
korkeakoulututkinnot: KTM = Diplom-Kaufmann, Hampurin yliopisto 1961
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: 40 vuoden kokemusta Suomen vientiteollisuudessa, erityisesti projektivientiHelsingin Suomalais-saksalaisen Yhdistyksen puheenjohtaja

Hannele Hietaluoma
tiedot annettu: 28.8.2001
sähköposti: hietaluoma.eldon@kolumbus.fi
puhelinnumero: 050-380 7698
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: laki ja hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1991
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1999, englanti-suomi 2000
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Olga Hiltunen
tiedot annettu: 28.10.2003
sähköposti: olga@hiltunen.com
postiosoite: PL 219 45101 Kouvola
verkko-osoite: http://www.lakipalvelu.info
puhelinnumero: +358405063538
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi,
kielet, joille käännän: venäjä,
erikoisalat: laki ja hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2003
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Sami Hilvo
tiedot annettu: 24.09.2017
sähköposti: sami.hilvo@gmail.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: japani
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: japani-suomi 1997
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Juha Hintikka
tiedot annettu: 23.12.2007
sähköposti: juhahintikka@hotmail.com
postiosoite: Kellomäentie 62, 41230 Uurainen
puhelinnumero: 050-4359987
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1969
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Suomi-englanti 1971
korkeakoulututkinnot: DKK (Savonlinnan Kieli-instituutti 1971)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen toiminut 1972-1977 Imatran Voiman Atomivoimaprojektiryhmässä englannin kääntäjänä, 1977-82 toimittajana BBC:ssä Lontoossa ja 1982-2000 toimittajana Yleisradiossa. Vuodesta 2000 olen kääntänyt Internet-sivuja, näyttelytekstejä, lehtiartikkeleita, vuosikatsauksia ym.

Olga Hirvirinne
tiedot annettu: 19.04.2013
sähköposti: olga.hirvirinne@hirvirinne.fi
postiosoite: Haarapääsky 4, 20610 Turku
verkko-osoite: http://www.hirvirinne.fi
puhelinnumero: 0500-781924
faxnumero: 02-244 9797
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä
erikoisalat: kauppa, laivanrakennus, hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
korkeakoulututkinnot: FM (Leningradin yliopisto 1990)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: virallisten valtuuskuntien tulkki, viranomaistulkki, myös puhelintulkkaukset

Erja Hirvonen
tiedot annettu: 04.10.2009
sähköposti: erjahirvonen@hotmail.com
postiosoite: Kotinummentie 47 E 27, 00730 Helsinki
verkko-osoite: http://home.catv.ne.jp
puhelinnumero: 040 523 5211
faxnumero: 040 623 5211
äidinkieli:
kielet, joista käännän: englanti, japani
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: Internet, ATK, kulttuuri, yleistekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1998)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Helena Hirvonen
tiedot annettu: 04.10.2009
sähköposti: helena.hirvonen@hotmail.com
postiosoite: Syvärintie 15, 73300 Nilsiä
verkko-osoite: http://www.blinker.fi
puhelinnumero: 040-703 6440
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: viranomaiset, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä, 1998
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Tulkkaustoimeksiantoja keikkaluonteisesti suomi-venäjä-suomi yli 10 vuoden kokemuksella. Kääntäjien ammattijärjestön jäsen.

Pekka Hirvonen
tiedot annettu: 13.8.2008
sähköposti: pekka.hirvonen@elisanet.fi
postiosoite: Kuusitie 5 G 4, 80110 Joensuu
verkko-osoite: http://www.elisanet.fi/pekka.hirvonen
puhelinnumero: 050-372 3719, 013-226 040
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: todistukset, jurid., kaup., tekn. & tieteelliset tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1965
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1987, suomi-englanti 1987
korkeakoulututkinnot: FK (Turun Yliopisto 1967), FL (Turun Yliopisto 1970), FT (Turun Yliopisto 1974)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Kääntäjän 'urani' alkoi opiskeluaikana 1965 ja jatkui sivutoimisesti läpi englannin kielen professorin uran 1973-2005. Vuonna 2001 perustin yrityksen Toisin sanoen – In other words, josta vuonna 2005 tuli toinen urani. Erityisen paljon olen tehnyt virallisia käännöksiä (sekä su-en että en-su) todistuksista ja muista asiakirjoista, tieteellisten käsikirjoitusten käännöksiä ja kielentarkastuksia lukuisilta tieteenaloilta (mm. käyttäytymistieteet, tietojenkäsittely, markkinoinnin tutkimus, kasviekologia ja yhteiskuntapolitiikka), oikeusasiakirjojen käännöksiä ja oikeustulkkauksia tuomioistuimille sekä neuvottelutulkkauksia. Kokemusta on kertynyt myös esitteiden, hallinnollisten tekstien, eri yhteisöjen nettisivujen, rakkauskirjeiden ja EU-hakemusten kääntämisessä. Kakkureseptejä en osaa käänt

Jaana Hokkanen
tiedot annettu: 25.10.2010
sähköposti: jaana@allalettera.fi
postiosoite: Ukonkivenpolku 2 E 39, 01610 Vantaa
verkko-osoite: http://www.allalettera.fi/
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: englanti
erikoisalat: patenttihakemukset, tieteelliset tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 2010
korkeakoulututkinnot: FM (Joensuun yliopisto 2001)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. Minulla on ollut oma yritys, Alla lettera oy, vuodesta 2003 lähtien.

Kerstin Holmström
anmälningsdatum: 19.10.2013
e-post: kerstin.holmstrom@pp.inet.fi
postadress: Rakavägen 10, 06100 Borgå
telefonnummer: 0505123545
modersmål: svenska
jag översätter från: finska
jag översätter till: svenska
specialområden: lantbruk, natur, jakt
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1981
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska 1983
högskoleexamen: Agronom (Helsingfors universitet 1982)
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Arbetserfarenhet: 15 år som lantbruksjournalist; några år som informatör, lärare; översättare på heltid sedan år 2005.

Lotta Holmström
tiedot annettu: 26.4.2011
sähköposti: lotta@ordfix.fi
verkko-osoite: http://www.ordfix.fi/
puhelinnumero: 0407354903
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: laki ja hallinto, lääketiede, sosiaali- ja terveyshuolto, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2007
korkeakoulututkinnot: Filosofian maisteri (Helsingin yliopisto 2007)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Jere Holopainen
tiedot annettu: 28.09.2019
sähköposti: jpholo@gmail.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska, espanja, portugali
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: EU, julkishallinto, laki ja hallinto, koulutus, tietotekniikka, elektroniikka, matkailu, markkinointi, sosiaalinen media, SEO
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2008
korkeakoulututkinnot: FM (espanjan kääntäminen ja tulkkaus, Turun yliopisto 2007)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) jäsen. Päätoiminen kääntäjä vuodesta 2008.

Rense 't Hooft
tiedot annettu: 09.05.2005
sähköposti: rense.t.hooft@kolumbus.fi
postiosoite: Länsituulentie 8 B 38, 02100 Espoo
puhelinnumero: 09-855 0446, 040-546 7339
faxnumero: 09-8550446
äidinkieli: hollanti
kielet, joista käännän: suomi, englanti, hollanti
kielet, joille käännän: suomi, hollanti
erikoisalat: kaupalliset, tekniset ja lääketieteen käännökset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1977
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Suomessa: suomi-hollanti 1977; Hollannissa: suomi-hollanti-suomi 1983
korkeakoulututkinnot: ekonomi (Helsingin Kauppakorkeakoulu 1974)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen toimittanut sanakirjan suomi-hollanti-suomi (ISBN 952-91-4177-7). Lisäksi olen toiminut oikeudessa sekä yritysostojen yhteydessä tulkkina.

Ildikó Horváth
tiedot annettu: 12.7.2012
sähköposti: ildiko.horvath06@gmail.com
puhelinnumero: +36-30-4437908
äidinkieli: unkari
kielet, joista käännän: suomi, englanti, unkari
kielet, joille käännän: suomi, englanti, unkari
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2011
korkeakoulututkinnot: tohtorikoulutettava fennougristiikka (2011-, Szegedin Yliopisto, Szeged, Unkari); MA, fennougristiikka (2009-2011 Szegedin Yliopisto, Szeged, Unkari); BA, Unkarin kieli ja kirjallisuus ja fennougristiikka (sivuaine) (2006-2009, Szegedin Yliopisto, Szeged, Unkari)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Vaula Hovi
tiedot annettu: 10.11.2022
sähköposti: mineb.xin@gmx.de
postiosoite: Christinenstraße 2, 14772 Brandenburg / Havel, Saksa
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: auktorisoidut käännökset, asiakirjat, käyttöohjeet, yleiskielen käännökset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1988
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 1989
korkeakoulututkinnot: diplomikielenkääntäjän tutkinto (Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitos 1983)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: BDÜ:n (Saksan tulkkien ja kääntäjien liiton) jäsen

Mirja Hovila
tiedot annettu: 20.08.2009
sähköposti: mirja.hovila (at) gmail.com
postiosoite: Soraharjuntie 2 E 46, 00950 Helsinki
puhelinnumero: 044 539 2919
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, italia, latvia
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: humanistiset tieteet, yhteiskunta, gastronomia, EU
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1977
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: italia-suomi 1985, latvia-suomi 2002
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1991)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen suorittanut aineopinnot balttilaisessa filologiassa (latvia) Helsingin yliopistossa 1999. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Seppo Hovila
tiedot annettu: 26.08.2009
sähköposti: seppo.hovila@gmail.com
postiosoite: Soraharjuntie 2 E 46, 00950 HELSINKI
puhelinnumero: +358445873689
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, viro
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: IT
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1982, FM 2008)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: 15 vuotta IT-alan eri tehtävissä

Birgitta Huippula
tiedot annettu: 01.07.2013
sähköposti: huippula@web.de
postiosoite: Edenthalweg 25, D-85296 Rohrbach
puhelinnumero: +49-8442-9688226
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: matkailu, maantiede, ympäristötiede, markkinointi, käyttöohjeet, tuotekuvaukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2006
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: koulutus: hotellivirkailijan ja matkailualan peruskoulutus; opiskelu: maantiede ja ympäristötiede. Olen asunut Saksassa vuodesta 1991 lähtien.

Marketta Huitu
tiedot annettu: 4.11.2003
sähköposti: marketta.huitu@helsinki.fi
postiosoite: Viides linja 21 C 26, 00530 Helsinki
puhelinnumero: 0503096015
äidinkieli:
kielet, joista käännän: unkari
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: hallinto ja lainkäyttö
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1975
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: unkari-suomi 1988
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1978)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Tarkastan muunkielisten suomeksi laatimia tekstejä. Ammattina on suomen kielen opetus ulkomaalaisille.

Anne Hupli
tiedot annettu: 19.08.2009
sähköposti: a.hupli@aiic.net
postiosoite: Hakolahdentie 23 a 7
puhelinnumero: 050-3461959
faxnumero: 050-83461959
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: luonnontieteet, lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi 1991
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1994)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Lääketieteen vanhamuotoiset kandidaattiopinnot 3 v (Kuopion ylipisto 1979-1982). Käännöskokemus kuukausipalkkaisena kääntäjänä 1987-1997. Freelance-kääntäjä ja -tulkki 1997- . Tulkkaustyökielet A suomi, B englanti C ranska

Laura Huttu
tiedot annettu: 12.7.2005
sähköposti: lauraselina@hotmail.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, espanja, italia
kielet, joille käännän: suomi, englanti, italia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
korkeakoulututkinnot: Kääntäjän/tulkin tutkinto 2003 suoritettu seuraavassa oppilaitoksessa: Scuola Superiore per gli Interpreti e Traduttori di Milano. Kielet: Englanti, italia, espanja.
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen Kääntäjien ja Tulkkien Liiton jäsen. Freelance kääntäjä/tulkki vuodesta 2002.

Heli Huttunen
tiedot annettu: 24.11.1999
sähköposti: hanninen@travel-net.com
postiosoite: 17 Bayside Pvt, Ottawa, Ontario, K1V 9R3, Canada
puhelinnumero: +1-613-260 5070
faxnumero: +1-613-260 5071
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: tietotekniikka, markkinointi, tietoliikenne
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1993, pääaine: englantilainen filologia, sivuaine: germaaninen filologia)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Toimin tällä hetkellä freelance-kääntäjänä Kanadassa

Tiina Huuhtanen
tiedot annettu: 19.09.2008
sähköposti: tiinahuuhtanen@gmail.com
postiosoite: Päivölänkatu 15 as 1, 33250 Tampere
verkko-osoite: http://www.uta.fi/~pttihu/
puhelinnumero: 03-2131642, 050-4939 756
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, englanti, saksa
erikoisalat: rakennustekniikka, tietotekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa-suomi 1990
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Kuulun AEK:n jäsenjärjestöön KAJ:hin (Kääntäjien ammattijärjestö)ja STD:hen (Suomen tekniset dokumentoijat). Toimin teknisenä kirjoittajana (vuodesta 2001 lähtien).

Minna Hyle-Lehtonen
tiedot annettu: 7.1.1999
sähköposti: minna.hylelehtonen@pp.inet.fi
postiosoite: Viertäjäntie 6, 03100 Nummela
puhelinnumero: 09-222 6696, 0500-915 900
faxnumero: 09-222 6676
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: Lääketiede, kauppa ja talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1998
korkeakoulututkinnot: FK (Turun yliopisto 1993)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Raija Hynninen
tiedot annettu: 11.03.2014
sähköposti: raija.hynninen@telia.com
postiosoite: Fyrislundsgatan 22, 75446 Uppsala, Sverige
puhelinnumero: +46 (0)18-509238
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: lääketiede, juridiikka, yhteiskunta, historia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: n. 1960
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ruotsi, 2004, Kammarkollegiet Stockholm
korkeakoulututkinnot: FK Uppsalan yliopisto (suomi, englanti ym)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Omistan kirja-nuottiantikvariaatin. Kääntäjäkurssija UU ja TU

Marja Hyssy
tiedot annettu: 20.2.2012
sähköposti: etunimi.sukunimi@kolumbus.fi
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: tekniikka ja teollisuus, laki ja hallinto, teologia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1976
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1991 (1976); suomi-englanti 1994
korkeakoulututkinnot: DKK (Tampereen kieli-instituutti 1976); TM (Helsingin yliopisto 2002)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Pitkällinen ja monipuolinen kokemus vaativasta käännöstyöstä mm. laivanrakennuksen, paineastiateollisuuden, energia- ja voimalaitosalan, mekaniikan, sähkötekniikan, elektroniikan, teletekniikan ja IT:n, puu- ja paperiteollisuuden, lääketieteen, lääkintälaitteiden, farmasian, biotekniikan, hallinnon, juridiikan ja EU-tekstien parissa.15 v. patenttitoimistossa. Teologiaa koskettelevia tekstejä.

Riitta Hyttinen
tiedot annettu: 2.10.2012
sähköposti: hyttinen.riitta@gmail.com
postiosoite: F-78380 Bougival, Ranska
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, ranska
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1989
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi 1996
korkeakoulututkinnot: HuK (Turun yliopisto 2008)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen

Katariina Inkeri Hyvärinen
tiedot annettu: 28.7.2011
sähköposti: kata.hyvarinen@pp.inet.fi
postiosoite: Solvikinkatu 21 A 26, 00990 Helsinki
puhelinnumero: 0405439062
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: sopimukset, todistukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä-suomi (valantehneen kääntäjän tutkinto v. 1985)
korkeakoulututkinnot: HuK (Joensuun Korkeakoulu 1981)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Sirkka Hänninen
tiedot annettu: 30.08.2010
sähköposti: sirkka.hanninen@saunalahti.fi
postiosoite: Tuulimyllyntie 5 E 60, 00920 Helsinki
puhelinnumero: 040-5920067
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa, kiina
kielet, joille käännän: suomi, saksa, kiina
erikoisalat: kauppa ja talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: Diplom-Übersetzerin, (Chinese, German, Mainzin yliopiston kääntäjänkoulutuslaitos: fask uni-mainz.de, 1999)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Evelyn Höglund
tiedot annettu: 18.8.2008
sähköposti: evelyn.hoglund@kolumbus.fi
postiosoite: Postvägen 8, 87263 Lunde, Ruotsi
verkko-osoite: http://www.evelyn.fi
puhelinnumero: +46 612 32570
äidinkieli: viro
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: ympäristö, lääketiede, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-viro 2000
korkeakoulututkinnot: Tallinnan yliopisto 1994
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Minulla on FM-tutkinto englannissa sekä useiden vuosien työkokemus käännösalalla. Vuodesta 1998 alkaen olen toiminut itsenäisenä yrittäjänö, ensin Suomessa, nykyään Ruotsissa. Käännös- ja tulkkaustöiden ohella olen toiminut myös kirjeenvaihtajana Viron eri medioille.

Helena Höglund
tiedot annettu: 2.10.2001
sähköposti: helena.hoglund@sci.fi
postiosoite: Kiilapalstantie 32, 65320 Vaasa
puhelinnumero: 06-3152 422
faxnumero: 06-3152 452
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: julkishallinto, kauppa, talous, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1995
korkeakoulututkinnot: FM (Vaasan yliopisto 1993)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Itsenäinen ammatinharjoittaja (toiminimi) 1999 alkaen

Viking Högnäs
anmälningsdatum: 7.9.2011
e-post: viking@proverb.fi
postadress: Sibeliusgatan 3, 64100 Kristinestad
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska, franska, italienska
jag översätter till: svenska
specialområden: Teknik, förvaltning (Tekniikka, hallinto)
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2002
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska (finska-svenska) 2004
högskoleexamen: FM (Åbo Akademi 1984), DI (Tekniska högskolan 2001)
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej

Victor Ibe
tiedot annettu: 04.01.2017
sähköposti: vibes2k5@yahoo.com
postiosoite: vibes2k5@yahoo.com
puhelinnumero: +12267007003
äidinkieli: englanti
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2010
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Reetta Ihalainen-Leiwo
tiedot annettu: 03.07.2015
sähköposti: reetta.ihalainenleiwo@gmail.com
postiosoite: Paciuksenkaari 16 A 56, 00270 Helsinki
puhelinnumero: 040-5332533
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, kreikka
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: EU, tekniikka, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin yliopisto 2005); MA (University of London 2013)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL ry:n jäsen, KAJ ry:n jäsen

Kristiina Immonen
tiedot annettu: 6.11.2012
sähköposti: kristiina.immonen@wiksu.fi
postiosoite: Kalmarinkatu 3 A 9, 57130 Savonlinna
puhelinnumero: 050-543 3095
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ranska,
kielet, joille käännän: ranska,
erikoisalat: kulttuuri, todistukset, sosiaaliala, lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2006
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi 1987, suomi-ranska 1988
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto, 1993)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Toiminut kulttuurihallinnossa 1984-2005, mm. Helsingin Juhlaviikot, Savonlinnan Oopperajuhlat, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Kansallisooppera, Savonlinnan Balettijuhlat. Vuosina 2006-2009 assistenttina, tulkkina ja kääntäjänä Semantix Lingua Nordica Oy (nyk. Semantix Finland Oy). Savonlinnan toimipiste lakautettiin 31.12.2009. Vuodesta 2010 freelancer tulkki, kääntäjä, kouluttaja, asioimistulkkien näyttötutkintoarvioija oman yhden naisen yrityksen Cultrix Oy:n kautta.

Tommi Ingalsuo
tiedot annettu: 04.02.2020
sähköposti: tommi.ingalsuo@casatomas.fi
postiosoite: Lukonmäenkatu 3 A 3, 33710 Tampere
verkko-osoite: http://www.casatomas.fi
puhelinnumero: 044-2629202
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, espanja, portugali
kielet, joille käännän: suomi, espanja, portugali
erikoisalat: kauppa ja talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: espanja-suomi 2004, portugali-suomi 2005
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2000)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Bo Ingves
anmälningsdatum: 16.9.2002
e-post: bo@teravisions.fi
postadress: 01150 Söderkulla
www-adress: http://www.teravisions.fi
telefonnummer: 0400-465331
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska, norska, danska
jag översätter till: svenska
specialområden: ekonomi och teknik (talous ja tekniikka)
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2000
examen för auktoriserade translatorer: Finska-svenska 2002
högskoleexamen: Socionom, journalistik 1985
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Jag är freelancejournalist, specialiserad på artiklar om företag. Jag skriver på svenska och finska. Medlem i journalistförbundet sedan 1986. (Olen vapaa toimittaja, erikoisaloina yritysjutut. Juttuja teen molemmilla kotimaisilla kielillä. Journalistiliiton jäsen vuodesta 1986).

Alexander Ishchenko
tiedot annettu: 03.10.2015
sähköposti: bambuov@inbox.ru
postiosoite: Sköldargårdintie 1 A8, 10620 Tammisaari
puhelinnumero: +358449526572
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: talous, matkailu, historia, kaunokirjallisuus, meri-, sukellus-, rakennusalat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Kristiina Iso-Kokkila
tiedot annettu: 19.05.2013
sähköposti: info@finnlingua.com
postiosoite: Bergstrasse 93, 69121 Heidelberg, Saksa
puhelinnumero: +49 6221 437270, +49 172 9672054
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: matkailu, markkinointi, mainonta, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Suomi-saksa 2000
korkeakoulututkinnot: Diplom-Übersetzerin (Mainzin yliopisto, Saksa, 1991). Vastaa Suomessa kielenkääntäjän ylempää korkeakoulututkintoa.
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Vuosien työkokemus Saksassa matkailun, markkinoinnin ja tekniikan alalla.

Marianna Ivanova
tiedot annettu: 22.2.2011
sähköposti: i-marianna@inbox.ru
postiosoite: Kuohukuja 1J 134C, 20540 Turku
puhelinnumero: 04-66270418
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä, udmurtti
kielet, joille käännän: suomi, venäjä, udmurtti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2006
korkeakoulututkinnot: Udmurtian valtionyliopisto 2010, suomi-udmurtti, venäjä 2010
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomalaisten opiskelijoiden tuutori-tulkki, toukokuu 2008. Kesäkurssi udmurtin kielen kääntäjille, 2008, 2009

Hannu Jaatinen
tiedot annettu: 18.4.2005
sähköposti: hannu.jaatinen@jargon.fi
postiosoite: Ahorannatie 2 b 5
verkko-osoite: http://www.jargon.fi/
puhelinnumero: 050-5325570
faxnumero: 015-514007
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: Tietotekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: FM (Joensuun yliopisto, 2001)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Käytössä käännösteknologiset sovellukset, eli TRADOS, Wordfast ja DejaVu, joista tarjoan myös koulutus- ja konsultointipalveluja. Toimin myös simultaanitulkkina suomi-englanti-suomi. Katso lisätietoja osoitteesta www.jargon.fi.

Laura Jakoila
tiedot annettu: 09.01.2014
sähköposti: laurajakoila@voila.fr
postiosoite: 9, rue de l'Eglise, F-60380 Fontenay Torcy, France
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ranska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: turismi ja kulttuuri, soiaalitieteet, elintarviketeollisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2008
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2001)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Paula Jalonen
tiedot annettu: 14.9.2003
sähköposti: paula.jalonen@spray.se
postiosoite: Bäverns gränd 6, 75319 Uppsala
puhelinnumero: 46-18-242204, 46-8-50884721
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti,
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi,
erikoisalat: tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: Filosofian maisterin tutkinto, pääaine biologia, 1991 Uppsalan yliopisosta
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Työkokemus: 10 vuotta Uppsalan yliopiston palveluksessa, sen jälkeen 3 vuotta yksityisessä biotekniikan yrityksessä (Global Genomics AB, Tukholma). Olen tehnyt käännöstöitä vuodesta 1998 alkaen sivutöinä. Mm. Cementan henkilökuntalehteä 'Insight', ja paljon teknisiä käännöksiä, kuten DVD, TV - vastaanottimia, pesukoneita jne.

Sami Jansson
tiedot annettu: 17.02.2017
sähköposti: sami.juhanijansson@gmail.com
postiosoite: Hyttystie 7 C 19, 65230 Vaasa
puhelinnumero: 045-3205066
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska, latina, swahili, tuva
kielet, joille käännän: suomi, englanti, latina, swahili
erikoisalat: filosofia, maantiede, biologia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
korkeakoulututkinnot: FM (maantiede, Turun yliopisto 2016); Hum. kand. (latina, Jyväskylä 2005); FM (filosofia, Turun yliopisto 1995)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Englanti ja swahili -tulkkaus onnistuvat aiheesta riippuen.

Maria Jegorova
tiedot annettu: 12.3.2009
sähköposti: maria.jegorova@gmail.com
postiosoite: Castréninkatu 3 A 20, 00530, Helsinki
puhelinnumero: 0440543888
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä, viro
kielet, joille käännän: englanti, venäjä, viro
erikoisalat: lääketieteen ja biolääketieteen tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
korkeakoulututkinnot: lääketieteen tohtori (Viro, Tarton Yliopisto, 1998-2004); sisätautien tohtori (Viro, Tarton Yliopisto, 2004-2009)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Bent Lund Jensen
tiedot annettu: 24.08.2010
sähköposti: bent.jls@gmail.com
postiosoite: Untamontie 6H61, 00610 Helsinki, Finland
verkko-osoite: http://www.jls.fi
puhelinnumero: +358409650981
äidinkieli: tanska
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, espanja
kielet, joille käännän: suomi, tanska
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Århusin yliopisto 2004)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Eleonora Joffe
tiedot annettu: 1.2.2007
sähköposti: eleonora.joffe@kolumbus.fi
postiosoite: Suvikuja 3 C 22, 02120 Espoo, Finland
puhelinnumero: 050 350 80 49; 09-588 59 46
faxnumero: 09-588 59 46
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: venäjä
erikoisalat: runous, kaunokirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: Diplomisellisti (Leningradin Konservatorio 1973)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: 5 julkaistua käännöskirjaa (mm. laulukirja nuotistoineen), runo-ja artikkelikäännöksiä aikakauslehdissä, tulkkauksia musiikkitapahtumissa. OAJ:n ja SKTL:n jäsen

Päivi Jokela
tiedot annettu: 07.08.2013
sähköposti: paivi@valdia.fi
postiosoite: Huuhkantie 47, 39100 Hämeenkyrö
puhelinnumero: 040-4120635
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, heprea
kielet, joille käännän: suomi, heprea
erikoisalat: Talous, kauppa, tekniikka, oikeustiede, koulutus, uskonto, historia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2011
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: heprea-suomi 2012
korkeakoulututkinnot: KTT (Turun kauppakorkeakoulu 2006); FM (Tel Aviv University 2009)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Jouni Juhola
tiedot annettu: 06.06.2017
sähköposti: joni@rauhola.com
postiosoite: Málaga, Espanja
verkko-osoite: http://www.rauhola.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: lääketiede, laki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: Useita eri tutkintoja. Osallistuminen useisiin eri konferensseihin ja koulutuksiin koskien laki- ja lääketieteellisten tekstien kääntämistä.
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Saat minusta lisätietoja ottamalla yhteyttä sähköpostitse. CV toimitetaan asiakasreferenssien kera pyydettäessä.

Virve Juhola
tiedot annettu: 06.09.2012
sähköposti: virve@capecontext.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: tietotekniikka, arkkitehtuuri ja rakentaminen, markkinointi- ja mainostekstit, kaunokirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1995)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen KAJ:n ja SKTL:n 1- ja 2-jaostojen jäsen. Ei todistuksia eikä virallisia käännöksiä.

András Jurányi
tiedot annettu: 10.5.2001
sähköposti: ajuranyi@hotmail.com
postiosoite: Budapest, Unkari
puhelinnumero: +36-30-9522-310
äidinkieli: unkari
kielet, joista käännän: suomi, unkari
kielet, joille käännän: suomi, unkari
erikoisalat: voimalaitos, talous, kirjanpito
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
korkeakoulututkinnot: Budapestin Kauppakorkeakoulu
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen unkarilainen ja olen toiminut tulkkina Unkarissa jo 7 vuotta. Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää.

Heikki Juutilainen
tiedot annettu: 11.06.2005
sähköposti: heikki.juutilainen@juutila.com
postiosoite: Santasillantie 228, 14240 Janakkala
verkko-osoite: http://www.juutila.com/
puhelinnumero: 03-6870227
faxnumero: 03-6870277
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: kauppa, tekniikka, yleiskieli
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
korkeakoulututkinnot: DKK
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Venäjänkielen käännöstoimisto Heikki Juutilainen DKK toiminut vuodesta 1984. Toimeksiantajiani ovat useat lähinnä Etelä-Suomen vientiyritykset.

Kristina Juvonen
tiedot annettu: 2.10.2011
sähköposti: kristina.juvonen@pp1.inet.fi
postiosoite: Kaakinmäenkatu 5-7 B 16, 76100 Pieksämäki
puhelinnumero: 050-5454701
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti, ranska
erikoisalat: Lääketiede, psykologia, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ranska 2006
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n jäsen. Asunut 30 v. Belgiassa. Olen myös kielten tuntiopettaja. Opetan ranskaa ja englantia.

Eija Juvonen
tiedot annettu: 9.9.2008
sähköposti: eija.juvonen@armas.fi
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: teknillinen kemia, biokemia, lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
korkeakoulututkinnot: Dipl.ins., Kemian osasto (TKK 1978); FK, pääaine ranska (Helsingin yliopisto 2002)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Tekniseen kemiaan, biokemiaan ja lääketieteeseen liittyviä käännöksiä, mm. patenttitekstien käännöksiä.

Malgorzata Juvonen
tiedot annettu: 15.12.2010
sähköposti: mjuvonen@reducon.com
postiosoite: Ruoriniemenkatu 24 / 6, 15140 Lahti
verkko-osoite: http://www.reducon.com/
puhelinnumero: 044 0303103
äidinkieli: puola
kielet, joista käännän: suomi, englanti, puola
kielet, joille käännän: suomi, englanti, puola
erikoisalat: kauppa ja talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-puola 2006
korkeakoulututkinnot: yamk tradenomi (liiketalouden ylempi korkeakoulutkinto; Lahden Ammattikorkeakoulu, Liiketalouden laitos, yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 2008); tradenomi / BBA (Lahden Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden laitos, International Business and Logistics 2003); kandidaatin korkeakoulututkinto (Puola, Bialystok Teknillinen Yliopisto, Hallinto ja markkinointi 1997)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen, TEPIS

Sanna Jylhä
tiedot annettu: 29.11.2008
sähköposti: sanna.jylha@elisanet.fi
postiosoite: Löylytie 9, 90650 Oulu
puhelinnumero: 044 3561355
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti,
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti,
erikoisalat: tekniikka, markkinointi, yritysviestintä, patentit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Oulun yliopisto 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Työkokemusta erityisesti tietoliikennealalta. Olen myös työskennellyt 1,5 vuotta patenttitoimistossa.

Terttu-Maija Jyrkämä
tiedot annettu: 29.01.2003
sähköposti: terttu-maija.jyrkama@pp.inet.fi
postiosoite: Pellonmäenraitti 8 A 5, 53850 Lappeenranta
puhelinnumero: 05-452033
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: kemia, mikrobiologia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1969
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Tehnyt käännöstöitä mm. patenttitoimistossa, kansainvälisessä ammattiyhdistysliikkeessä ja vuodesta 1982 itsenäisenä ammatinharjoittajana toiminimellä Käännöstoimisto T-M. Jyrkämä

Maritta H. Jäminki
tiedot annettu: 27.09.2012
sähköposti: jaminki@yahoo.ca
postiosoite: Kanada
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: koulu- ja virkatodistukset, laki, yleistekstit, lääketieteelliset tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1988
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 1992)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Certified Member of the Society of Translators and Interpreters of British Columbia, yli 20 vuoden kokemus kääntäjänä

Ilona Jännes
tiedot annettu: 3.5.2012
sähköposti: ilonajannes@yahoo.com
postiosoite: Rantakartanontie 1 A 3
puhelinnumero: 041-530 6890
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1998); konferenssitulkki EMCI (Turun yliopisto 2005)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Ghita Jäntti
anmälningsdatum: 5.3.1999
e-post: ghita.jantti@kolumbus.fi
postadress: Idrottsgatan 18 A, 00250 Helsingfors
telefonnummer: 09-4775281
faxnummer: 09-4775282
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska, franska
jag översätter till: svenska
specialområden: finans, vanlig saktext
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1986
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska 1991
högskoleexamen: Hum Kand (Helsingfors Universitet 1963)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Jag översätter som freelance vid sidan av mitt ordinarie arbete.

Nadja Järnstedt
tiedot annettu: 21.6.2004
sähköposti: nadja.jarnstedt@egi.fi
postiosoite: Katajatie 17 48130 Kotka
puhelinnumero: 0400 701605
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä,
kielet, joille käännän: suomi, venäjä,
erikoisalat: rakennusala, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2001
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Inkeri Jääskeläinen
tiedot annettu: 17.2.2006
sähköposti: inkeri.jaaskelainen@tallinnapalvelu.com
postiosoite: Aleksanterinkatu 48 B, 3 kerros, 00100 HELSINKI
verkko-osoite: http://www.tallinnapalvelu.com
puhelinnumero: 0400-876 181
faxnumero: 09 - 455 33 45
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, viro
kielet, joille käännän: suomi, viro
erikoisalat: mainostekstit, markkinointiaineisto, pankki, rakennus, elintarviketeollisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1997), FL (Helsingin yliopisto 2003)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Toimin myös kieli- ja liikekulttuurivalmentajana.

Katja Jääskeläinen
tiedot annettu: 3.8.2006
sähköposti: katja@scanlang.at
postiosoite: Dorotheergasse 6-8/14c, A-1010 Wien, Itävalta
verkko-osoite: http://www.scanlang.at
puhelinnumero: +43-699-10560856
faxnumero: +43-1-5126364-50
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, unkari
kielet, joille käännän: suomi, saksa,
erikoisalat: juridiikka, kielitiede, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Salzburgin yliopisto, Itävalta 1998)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n ja Itävallan kääntäjäliitto Universitasin jäsen

Sara Kainua
tiedot annettu: 19.4.2012
sähköposti: sara.kainua@elisanet.fi
postiosoite: Katajatie 5 C 16
puhelinnumero: 040-5240745
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, ranska
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi, suomi-ranska
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Simo Kainulainen
tiedot annettu: 7.10.2003
sähköposti: gisplus@kolumbus.fi
postiosoite: Sinikellontie 49, FIN-07190 HALKIA
verkko-osoite: http://www.kolumbus.fi/gisplus
faxnumero: 040 743 3208
äidinkieli:
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: IT ja tekniikka (erit. rakennus- ja maanmittaustekniikka)
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: TkL (Helsingin Teknillinen Korkeakoulu 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käytössäni useimmat toimisto-ohjelmat ja Trados 6 Freelance. Kokemusta eri tiedostomuodoissa (tagged rtf, html) olevien tekstien kääntämisestä. Satoja toimeksiantoja, mm. käyttöoppaita ja ajonaikaisia ohjeita suurasiakkaille. Teen myös teknisen alan tekstien asiatarkistusta.

Timo Kaivola
tiedot annettu: 01.05.2008
sähköposti: jurtex@kolumbus.fi
postiosoite: Tyyskylänrinne 19 A 4, 02570 Siuntio kk
verkko-osoite: http://www.jurtex.composer.fi/
puhelinnumero: 040 5223960
faxnumero: 09-7536540
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: juridiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1982, suomi-venäjä 1993
korkeakoulututkinnot: oikeustieteen kandidaatti (Helsingin yliopisto 1979), varatuomari 1987
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suurimmat käännösprojektini: Venäjän osakeyhtiölaki suomeksi (1996, Suomen lakimiesliitto); Suomen perustuslaki ja eduskunnan työjärjestys venäjäksi (2001, OM ja eduskunta); Kaksi oikeustieteellistä teosta venäjäksi (1998 ja 2002, SITRA); Kaksi ulosotto-oikeudellista julkaisua su - ve ja ve - su (2004, OM); Venäjän sotahistoriaa käsittelevä teos suomeksi (2005, Hipputeos Oy); Ahvenanmaan itsehallintolaki venäjäksi (2007, Ahvenanmaan maakunnan hallitus).

Sini Kajava-Pinna
tiedot annettu: 20.5.2003
sähköposti: Sini.Kajava-Pinna@kotiportti.fi
postiosoite: Skoonenkatu 16, 65100 Vaasa
puhelinnumero: 050 3370357
äidinkieli:
kielet, joista käännän: italia,
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: lääketiede ja biologia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: italia-suomi 1997
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Leonid Johannes Kalinin
tiedot annettu: 10.06.2004
sähköposti: leonid.kalinin@pp.inet.fi
postiosoite: Tyrskykatu 2 as. 1, 53920 Lappeenranta
verkko-osoite: http://www.venar-exim.ru
puhelinnumero: 05-466375, 040-5646189
faxnumero: 05-466375
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä,
kielet, joille käännän: suomi, venäjä,
erikoisalat: kauppa, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Yleisten kielitutkintojen suomen kielen ylimmän tason testi (Oulun yliopisto 1997)
korkeakoulututkinnot: tradenomi (Kemi-Tornion AMK 2001, suomen kielellä)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Venar-Exim tmi tekee käännöksiä ja tulkkausta venäjän kielelle. Tulkkina poliisilaitoksissa ja tuomioistuimissa vuodesta 1995 alkaen (Kemi, Tornio, Lappeenranta, Imatra, Kouvola, Kotka). Yli kaksi vuotta amerikkalaisen konsernin palveluksessa. Teknilliset käännökset Chesterton-tuotteista. Simultaanitulkkaukset suomi-venäjä-suomi konferensseissa Luulajassa (1997 Ruotsi) ja Imatralla (2001). Jatkuvat neuvottelut ja koulutustilaisuudet erilaisissa yrityksissä (Kontio, Tulikivi, Hot Corp ym.). Ammatit: lentokoneteknikko-mekaanikko, muurari, opettaja, logistiikko. Olen LOGY:n ja Tradenomiliiton jäsen.

Andrei Kalinitchev
tiedot annettu: 7.10.2007
sähköposti: kielipalvelut@yahoo.com
postiosoite: Helatorstainkuja 10 20400 TURKU
verkko-osoite: http://www.geocities.com/kielipalvelut
puhelinnumero: 040-7577578
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: talous, tekniikka, laki, tiede, lääketiede, humanistinen ala, kauppa, teollisuus, matkailu, liike-elämä, kustannus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2005
korkeakoulututkinnot: FK (Pietarin yliopisto 1994); FL (Turun yliopisto 1998)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Työkokemus 15 vuotta. Käännöstä ja tulkkausta. Simultaanitulkkaus. Ammattitaitoiset graafiset palvelut ja taitto. Web-suunnittelu.

Olavi Kaljunen
tiedot annettu: 20.04.2007
sähköposti: kaljunen@atesti.fi
postiosoite: Fleminginkatu 11 B 73, 00500 Helsinki
puhelinnumero: 040-5825501
faxnumero: 09-72699871
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: EU-asiat, hallinto, kauppa, ympäristö
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1978
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 1977, englanti-suomi 1992
korkeakoulututkinnot: DKK (Turun kieli-instituutti 1976)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Johanna Kallio
tiedot annettu: 22.6.2004
sähköposti: office@kallio-translation.com
postiosoite: Wieningerallee 12, 9201 Krumpendorf, Itävalta
verkko-osoite: http://www.kallio-translation.com
puhelinnumero: +43-4229-268125
faxnumero: +43-4229-268120
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, saksa,
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, saksa,
erikoisalat: talous, tekniikka, kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 2002
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 1999)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen asunut Itävallassa vuodesta 1997 ja toiminut valmistumisestani lähtien kääntäjänä. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. Lisätietoja kotisivulla.

Merja Kalliomäki
tiedot annettu: 17.5.2005
sähköposti: merjariitta@yahoo.com
puhelinnumero: Taiwan +886-932188398, Suomi 0405004780
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, kiina
kielet, joille käännän: suomi, englanti, kiina
erikoisalat: kauppa, talous, politiikka, antropologia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1993
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Simultaanitulkkaus konferensseissa: englanti-kiina-englanti (suomi-kiina-suomi, suomi-englanti-suomi myös mahdollista); Finpro-Taipei 1993-2001: tulkkaus ja kääntäminen; YLE:n toimittajien fikseri-toiminnot Taiwanilla vuodesta 1995

Tuomo-Pekka Kalliomäki
tiedot annettu: 16.04.2004
sähköposti: tuomo-pekka.kalliomaki@luukku.com
postiosoite: Manttaalitie 11 B, 00680 Helsinki
puhelinnumero: 040 5558342
faxnumero: 09 7772570
äidinkieli:
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, venäjä,
erikoisalat: Tilastotiede, laivanrakennus, rakennusala, oikeusdokumentit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1979
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1979, suomi-venäjä 1979
korkeakoulututkinnot: Yhteiskuntatieteiden instituutti, Moskova
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Erikoistuminen: simultaanitulkkaus

Anna-Mari Kankkunen
tiedot annettu: 28.04.2021
sähköposti: annamarikankkunen@gmail.com
postiosoite: Kasarmikatu 6 A 35, 70110 Kuopio
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: tekniikka ja kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: FM Joensuun yliopisto 1996
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Riikka Kankkunen
tiedot annettu: 04.02.2007
sähköposti: riikka.kankkunen@dlc.fi
postiosoite: Kyläsepänkuja 1 C 4, 00640 Helsinki
puhelinnumero: 09-7284540, 040-5709600
faxnumero: 09-7282313
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, italia
kielet, joille käännän: suomi, italia
erikoisalat: tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-italia-suomi 1986, ruotsi-italia 1993
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin yliopisto 1983)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Riitta Kankkunen
tiedot annettu: 13.11.2020
sähköposti: riitta.kankkunen@pp.inet.fi
postiosoite: Pajupillintie 17, 80230 JOENSUU
puhelinnumero: +358 400 672 359, +47 9800 8167
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, norja
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: lääketiede, kuljetustekniikka, laivatekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1996
korkeakoulututkinnot: FM (Joensuun yliopisto 1996)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Teen suomenkielisten tekstien kielentarkistuksia, mm. oppikirjat, opinnäytteet, mainostekstit, jne.

Sirpa Kapiainen
tiedot annettu: 12.1.1999
sähköposti: sirpa.kapiainen@mail.wwnet.fi
postiosoite: Rinnekatu 5, 53850 Lappeenranta
puhelinnumero: 05-41 26 106
faxnumero: 05-41 26 016
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, englanti, saksa
erikoisalat: tekniset tekstit, sopimustekstit, todistukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1979
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi-saksa 1979 (valantehnyt kielenkääntäjä)
korkeakoulututkinnot: DKK (Savonlinnan kieli-instituutti 1979)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Tarja Karell
tiedot annettu: 13.03.2015
sähköposti: finbyroo@outlook.com
postiosoite: Kolistimensyrjä 7, 04300 Tuusula
verkko-osoite: http://finbyroo.omasivu.fi
puhelinnumero: +358400679215
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: kauppa ja talous, logistiikka, mainonta ja markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2014
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 2014
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2014), venäjän kääntäminen
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Aloitin käännöstyöt vuonna 2013 ja tammikuussa 2014 perustin oman toiminimen, Finbyroon, jonka kautta teen käännöksiä ja tulkkauksia venäjän ja englannin kielillä sekä auktorisoituja käännöksiä venäjästä suomeen. Lisäksi toimin suomen kielen oikolukijana.Olen saanut tehdä hyvin monipuolisia käännöksiä yritystoimintani aikana mm. ohjekirjoja, artikkeleita, mainoksia, patentteja, av-käännöksiä, todistuksia ja kauppakirjoja. Osa näistä käännöksistä on ollut auktorisoituja käännöksiä. Kuulun Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon sekä Suomen yrittäjiin.

Sari Karhapää
tiedot annettu: 15.3.2005
sähköposti: sarika@ya.com
postiosoite: C/Pasada de Granadillos,36, 29712 Trapiche, España
verkko-osoite: http://enetti.com/net/karhapaa/
puhelinnumero: +34-617298174
faxnumero: +34-952518133
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska, espanja
kielet, joille käännän: suomi, ranska, espanja
erikoisalat: laki ja hallinto, kauppa ja talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopiston Kääntäjänkoulutuslaitos 1997)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen Espanjassa, Malagan alueella vuodesta 1997 toiminut freelancer ja minulla on kokemusta hyvin monenlaisista käännöstöistä. Eniten teen sopimustekstejä sekä yrityksille erilaisia esitteitä ja käyttöohjeita. Pystyn ottamaan teksteissä huomioon myös kohdemaiden kulttuurin, sillä olen asunut pitkään sekä Ranskassa että Espanjassa. Käyn myös tulkkaamassa Espanjan sisällä liikeneuvotteluja ja muita tapaamisia.

Tarja Karjalainen
tiedot annettu: 31.03.2015
sähköposti: TarjaTranslations@gmail.com
postiosoite: Lintulahdenaukio 10 A 44, 00500 Helsinki
puhelinnumero: 041 708 6489
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) akkreditoinnit: tulkkaus 1996 englanti-suomi-englanti, kääntäjä 1997 englanti-suomi-englanti
korkeakoulututkinnot: B. App. Sc. (Nursing Science) University of Canberra, 1996
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Australian valtion akkreditoima kääntäjä (NAATI-akkreditointi). AUSITin (Australian Institute of Interpreters and Translators) jäsen. SKTL:n jäsen. Nopea toimitus, erikoisaloina lääketieteen ja hoitoalan käännökset, henkilökohtaisten dokumenttien käännökset etenkin Australian siirtolaisviranomaisille ym. tahoille.

Piia Karoliina Karppinen
tiedot annettu: 24.11.2015
sähköposti: piiakaroliina@gmail.com
postiosoite: Koskelantie 29 D 41, 00610 Helsinki
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: espanja
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2011
korkeakoulututkinnot: Hum. kandidaatti (Turun yliopisto 2011, espanjan kielen kääntäminen)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Tiina Karvosenoja
tiedot annettu: 3.10.2007
sähköposti: tiina.karvosenoja@luukku.com
postiosoite: Kotitorpantie 7 B 14, 00690 Helsinki
puhelinnumero: +358-40-5721248
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Patenttikäännökset, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2003
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1996) pääaineena germaaninen filolgia
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen tehnyt lähinnä teknisen alan käännöksiä oman toiminimeni kautta vuodesta 2003 lähtien eri patenttitoimistoille ja käännöstoimistoille. Minulla on kokemusta myös patenttiassistentin tehtävistä vuosilta 1998-2002.

Ville Kataja
tiedot annettu: 18.01.2013
sähköposti: info@villekataja.com
postiosoite: Senefelderstrasse 18, 10437 Berlin, BRD
puhelinnumero: +49-030-447 79 28
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: tekniset ja kaupanalan tekstit sekä elokuvat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa 1998
kielentarkastusta:
tulkkausta:

Janne Kauppila
tiedot annettu: 14.9.2004
sähköposti: janne.kauppila@pp3.inet.fi
postiosoite: Töykkälänkatu 1, 20540 Turku
puhelinnumero: 050-3523942
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, tanska
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: EU, käyttöohjeet, markkinointiviestintä, tietotekniikka, laulujen käännössanoitukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Freelance-kääntäjä vuodesta 2000. Hakukoneyhtiö Looksmartin copy editor (suomen kieli) Kööpenhaminassa 24.7.2000–31.1.2002. Käännöstoimisto PasaNetin kääntäjä ja oikolukija 1.9.2002–31.8.2004. Ennakkoperintärekisterissä ja arvonlisäverovelvollinen.

Saana Kaurala
tiedot annettu: 21.02.2019
sähköposti: nasevakaannos@gmail.com
verkko-osoite: http://www.nasevakaannos.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: saksa, japani
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: markkinointi, kulttuuri, matkailu, auktorisoidut todistus- ja sopimuskäännökset (vain saksa-suomi)
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2016
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa–suomi 2016
korkeakoulututkinnot: Filosofian maisteri (Helsingin yliopisto 2016). Pääaine saksan kääntäminen, sivuaineet Aasian tutkimus, suomen kieli kääntäjille, kielitiede ja käännösteknologia sekä av-kääntäminen.
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Saksa–suomi ja japani–suomi -käännökset sekä suomenkielisten tekstien kielentarkistukset. Myös auktorisoidut saksa–suomi-käännökset (esim. töihin ja opiskeluun liittyvät todistukset). Saat luotettavaa ja henkilökohtaista palvelua ystävälliseltä ammattikääntäjältä (FM). Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Pyrin vastaamaan kaikkiin yhteydenottoihin arkisin 24 tunnin aikana.

Sonja Kauranen
tiedot annettu: 22.01.2011
sähköposti: kauranen.sonja@gmail.com
verkko-osoite: http://www.haohao.fi/
puhelinnumero: 0445663583
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: kiina
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: paperiteollisuus, näytelmäkirjallisuus, talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2008
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin yliopisto 2007, Itä-Aasian tutkimus); FM (Helsingin yliopisto 2010, Itä-Aasian tutkimus); BBA (Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, 2003)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: HSK level 7; SKTL jäsen (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto).

Kurt Kavander
anmälningsdatum: 3.5.2008
e-post: kurt.kavander@yahoo.com
postadress: c/o Ilari Makkonen, Saarnitie 30, 20700 Turku
telefonnummer: +358-50-3787440
modersmål: svenska
jag översätter från: finska
jag översätter till: svenska
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1989
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska 1987
högskoleexamen: Fil.mag. (Åbo Akademi 2002)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: 1986 - 1988, översättarvikarie i Pargas stad under olika etapper; 1989 - 1991, översättare vid försäkringsaktiebolaget Sampo; Början av 1992, frilansöversättare; 1992 - 2006, översättare och delägare i Scandix översättningar Ab; Början av 2007, frilansöversättare; 5.3.2007 - 31.12.2007, översättare på Pensionsskyddscentralen; 2008 - Firma Kurt Kavander

Jenni Kavén
tiedot annettu: 23.02.2015
sähköposti: jenni.kaven@gmail.com
postiosoite: 00530 HELSINKI
puhelinnumero: +358 400 543187
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa, viro
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: auktorisoidut käännökset, todistukset, asiakirjat, kulttuuri, taide, näyttelytekstit, tekstintarkistus, humanistiset tieteet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2006
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: viro-suomi (2007)
korkeakoulututkinnot: HuK
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Sari Keinänen
tiedot annettu: 15.2.1999
sähköposti: sari_k@mundivia.es
postiosoite: Sindicato, 69 -7º, 07002 Palma de Mallorca, Espanja
puhelinnumero: +34-971-72 66 82
faxnumero: +34-971-71 90 75
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, espanja
kielet, joille käännän: suomi, espanja
erikoisalat: laki-, kaupalliset- ja muut viralliset asiakirjat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: valantehnyt kielenkääntäjä suomi-espanja (Espanjan ulkoasiainministeriön koe 1981)
korkeakoulututkinnot: Oikeustieteen lisensiaatti (Barcelonan yliopisto 1980)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Asianajaja 1982 lähtien (Baleaarien asianajajaliiton jäsen numero 1140). Lukuisia suullisia ja kirjallisia käännöstöitä vuodesta 1981 lähtien. Espanjan kansalainen

Minna Kellokumpu
tiedot annettu: 19.10.2021
sähköposti: kielikolmio@gmail.com
postiosoite: Ranta-Tampellan katu 3 B 56, 33180 Tampere
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniikka, teollisuus, markkinointi, mainonta, lehdistötiedotteet, esitteet, yhteiskunta, maantiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 2008)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Toiminimi Kielikolmio. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton, Pirkanmaan Yrittäjien sekä Tampereen Seudun Yrittäjänaisten jäsen.

Vuokko Kellomäki
tiedot annettu: 11.12.2008
sähköposti: info@clockworks.fi
postiosoite: Peltosaarentie 2 A 7, 05840 Hyvinkää
verkko-osoite: http://www.clockworks.fi
puhelinnumero: +358405642298
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: kulttuuri, luonnontieteet, talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti, 2003
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton, Hyvinkään yrittäjien sekä Hyvinkää-Riihimäen kauppakamarin jäsen.

Pasi Kemppainen
tiedot annettu: 11.12.2016
sähköposti: pasi.kemp@gmail.com
postiosoite: Koskitie 39 B 3, 90500 Oulu
puhelinnumero: 050 501 5017
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, turkki
kielet, joille käännän: suomi, englanti, turkki
erikoisalat: lainkäyttö ja hallinto, kulttuuri, kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1991
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: turkki-suomi 1997
korkeakoulututkinnot: FM (Oulun yliopisto 1999)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Kristiina Kemppainen
tiedot annettu: 1.3.2001
sähköposti: kkemppainen@surfeu.fi
puhelinnumero: 040-5362963
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska, espanja
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: lääketiede, farmakologia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti-suomi 1987
korkeakoulututkinnot: HuK (Turun yliopisto 1986)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Seppo Keränen
tiedot annettu: 15.03.2001
sähköposti: seppo.keranen@mail.suomi.net
postiosoite: Liisantie 3 C 20, 90560 OULU
puhelinnumero: 040-558 4194
faxnumero: 08-341151
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti, saksa
erikoisalat: tekniikka ja teknologia, kauppa ja talous, rakennusala, matkailu, urheilu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1988
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 1996
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. Freelancekääntäjänä 1988-1996; itsenäinen ammatinharjoittaja 1996-. Referenssejä: Elma Oy Electronic Trading, Halti, Noptel Oy, Fisher-Rosemount, JOT Automation, Spectra-Physics Vision Tech, Acta Systems, Rukakeskus Oy, Motoman robotit Oy, Tunturihotelli Isosyöte, VTT Electronics jne. Sanastotyöt, firmakohtaiset erikoissanastot: mm. JOT Automation, Spectra Physics Vision Tech

Pasi Keskikastari
tiedot annettu: 16.12.1999
sähköposti: pasi.keskikastari@infokomp.se
postiosoite: Vendelsövägen 62,1, 13667 Haninge, Sverige
puhelinnumero: +46-8-777 88 49
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi
kielet, joille käännän: ruotsi
erikoisalat: juridiikka, terveyden-/sairaanhoito, politiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsalaiset tutkinnot 1983-1985
korkeakoulututkinnot: journalisti (Ruotsi)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Aktiivinen kielitaito suomi-ruotsi-suomi. Olen sen lisäksi toiminut ruotsin kielen opettajana Ruotsiin hakeutuneille pakolaisille. Taideteosten käännöksiä, kaupallisia käännöksiä, kolmen vuoden yhtäjaksoinen kokemus kaksikielisestä radiotyöstä valtakunnallisissa radioissa.

Pirjo Keskinen
tiedot annettu: 04.10.2007
sähköposti: pirjot(at)elisanet.fi
postiosoite: Hakkarinkaari 3 A 1, 33270 TAMPERE
puhelinnumero: 040-5890 674, +358-40-5890 674
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa,
kielet, joille käännän: suomi, englanti,
erikoisalat: sellu- ja paperiteollisuus, koneet ja laitteet, suunnittelualan tekniset ja kaupalliset tekstit, sopimukset en-su ja sa-su
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
korkeakoulututkinnot: DKK (1982), FM (1997)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Noin 10 vuoden työkokemus sellu- ja paperiteollisuuteen erikoistuneiden insinööritoimistojen (suunnittelualan) teknisistä ja kaupallisista teksteistä. Käännösalan yrittäjänä jo 10 vuotta.

Terhi Kesti
tiedot annettu: 10.08.2018
sähköposti: kesti.terhi@gmail.com
verkko-osoite: http://www.translatek.fi
puhelinnumero: 040-5922273 ja +358 40 5922273
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniikka ja kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Veli-Matti Kesälahti
tiedot annettu: 14.1.2003
sähköposti: kesalahti@mannet.fi
postiosoite: F.O. Virtasen katu 6, 55100 IMATRA
verkko-osoite: http://www.mannet.fi
puhelinnumero: 05-4321755
faxnumero: 05-4321355
äidinkieli:
kielet, joista käännän: venäjä, suomi,
kielet, joille käännän: venäjä, suomi,
erikoisalat: EU-projektit, hallinto, yritystoiminta
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 2000)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Käytettävissäni on laaja suomalaisista ja venäläisistä kääntämisen ja erikoisalojen asiantuntijoista koostuva yhteistyöverkosto.

Samu Ketonen
tiedot annettu: 23.2.2004
sähköposti: pizzacat@tikkanet.pp.fi
postiosoite: Hyttitie 14 B 7
puhelinnumero: 041-5755222
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, englanti,
kielet, joille käännän: suomi, englanti,
erikoisalat: Atk, slangi, musiikki, scifi, kauneudenhoitoala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Ei ole.
korkeakoulututkinnot: Ei ole.
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Vuodesta 2000: Freelance Web-suunnittelija, Web-sivustojen suunnittelu ja luonti sekä käännöstyö. Tammikuu 1999 - heinäkuu 2002: JSDK ry; Internet-sivujen suunnittelu, kehitys ja päivitys, mainosten, tiedotteiden ja uutislehtisten taitto sekä edellämainittujen käännöstyö. Huhtikuu 1997: Keuruun Matkailu Oy, Matkaesitteiden taitto ja käännöstyö suomesta englanniksi.

Leena Kiehelä
tiedot annettu: 25.5.2010
sähköposti: leekie@utu.fi
postiosoite: koppelonkatu 19, 20610 Turku
puhelinnumero: 050-4920738
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, espanja
kielet, joille käännän: suomi, englanti, espanja
erikoisalat: lääketiede, talous ja hallinto, EU
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FK (Turun yliopisto 2010)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Työkokemus: Käännös- ja tulkkaus; Turun seudun tulkkikeskus, Varsinais-Suomen poliisilaitos, yms.

Mirka Kiljala
tiedot annettu: 12.06.2023
sähköposti: mirka@tektra.fi
postiosoite: Vesijärvenkatu 11 A, 15140 Lahti
verkko-osoite: http://www.tektra.fi
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, tanska, norja
kielet, joille käännän: ruotsi, englanti
erikoisalat: tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 2020
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Kristiina Kiljander
tiedot annettu: 13.09.2010
sähköposti: kristiina.kiljander@korrelaatti.fi
verkko-osoite: http://www.korrelaatti.fi/
puhelinnumero: 044-270 6292
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, englanti, saksa
erikoisalat: lääketiede, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1998)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Erikoisala lääketieteelliset käännökset, työkokemusta myös lääketeollisuudesta. Oma yritys (www.korrelaatti.fi) vuodesta 2007. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton ja KAJ:n jäsen.

Mia Kilpiö
tiedot annettu: 17.06.2007
sähköposti: mia.kilpio@hotmail.com
postiosoite: Lauhatie 1 A 1, 01300 Vantaa
puhelinnumero: +358 50 3701501
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: tilastoala, talous, yhteiskunta
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1994)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Englannin kääntäjä vuodesta 1995, Tilastokeskuksessa vuodesta 1998, nyt virkavapaalla freelance-kääntäjänä.

Leena Kinnunen
tiedot annettu: 04.04.2014
sähköposti: leenak@talk21.com
puhelinnumero: +44-1799-521041
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniikka, autoteollisuus, kuluttajaelektroniikka, tietotekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 1993)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: 20 vuoden ammattikokemus. Jäsen: Institute of Translation & Interpreting (Iso-Britannia).

Katriina Kitchens
tiedot annettu: 27.10.2006
sähköposti: triiline@juno.com
puhelinnumero: +1-435-755-9814
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, tanska
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: humanistinen ala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2003
korkeakoulututkinnot: Opiskelin englantia ja ranskaa Turun Yliopistossa 1981-1982 ennen muuttoa Yhdysvaltoihin.
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen toiminut freelancekääntäjänä USA:ssa vuodesta 2003. Käännöstyöhöni on kuulunut lääketieteen sanastoa sairaskertomuksissa ja vakuutuslomakkeissa. Olen myos kääntanyt keksintöja ja syntymä- ym todistuksia ja merenkulkijoille tarkoitettuja ohjeita. Olen kiinnostunut kääntämään lastenkirjallisuutta ja/tai romaaneja.

Juha Kiuru
tiedot annettu: 21.09.2007
sähköposti: juha.kiuru@juha-kaannos.fi
postiosoite: Mökkiläntie 30
puhelinnumero: 050 535 43 32
faxnumero: 03 849 34 47
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniikka, markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
korkeakoulututkinnot: KM (Helsingin yliopisto 2000); germaanisen filologian aineopinnot (Jyväskylän yliopisto 1999); Peruskoulun LO (Helsingin yliopisto 1975)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Miksi opettaja kääntää? Toimin pääasiallisesti suomen ja saksan kielen opettajana. Olen huomannut, että siinä ammatissa hankituista vahvoista kielenopettamisen ja kielenkäytön korjaamisen / ohjaamisen rutiineista on paljon hyötyä käännös- ja oikolukutehtävissä.

Veijo Kiuru
tiedot annettu: 11.1.2001
sähköposti: veijo.kiuru@linnunrata.net
postiosoite: Sarvilahdenkatu 22, 07900 Loviisa
puhelinnumero: 0400-714149
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ruotsi-suomi 1990 (valantehnyt kielenkääntäjä 1984)
korkeakoulututkinnot: DKK, Kouvolan kieli-instituutti 1980
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Kaija Kivikoski
tiedot annettu: 24.4.2002
sähköposti: kaija.kivikoski@kolumbus.fi
postiosoite: Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa
puhelinnumero: 09-896644, 040-8313930
faxnumero: 09-896644
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: kreikka
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: kemia, farmasia, lääketiede, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1985)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Eeva-Liisa Kivilinna-Custodi
tiedot annettu: 5.8.1999
sähköposti: e-l.kivilinna-custodi@pp.inet.fi
postiosoite: Utunmäentie 5 A 10, 45160 Kouvola
puhelinnumero: 040-5059685
faxnumero: 05-3781915
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, italia
kielet, joille käännän: suomi, italia
erikoisalat: lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Asunut Italiassa vuodesta 1970. Hyväksytty jäseneksi Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon

Marja Kivisaari
tiedot annettu: 12.08.2009
sähköposti: marja.kivisaari@btinternet.com
postiosoite: 41 Old Place, Bognor Regis, West Sussex, PO21 3AX, UK
puhelinnumero: +44 1243 263 963
faxnumero: +44 1243 263 963
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: kauppa, mainonta, matkailu, todistukset, käyttöohjeet, politiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1986, englanti-suomi 1986, ranska-englanti 1988
korkeakoulututkinnot: Institute of Linguists Final Diploma (National Ext. College, Cambridge 1988); FT (PhD University of Portsmouth 2000)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Member of Institute of Linguists MIL(UK); Member of Institute of Translation and Interpreting MITI(UK); Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) jäsen. Työkokemusta kääntäjänä ja tulkkina yli 20 vuoden ajalta sekä Suomessa että Englannissa.

Kristel Kivisik
tiedot annettu: 28.10.2005
sähköposti: kristel.kivisik@pp.inet.fi
postiosoite: Kaivonkatsojantie 5 A 8, 00980 Helsinki
puhelinnumero: 040-570 9164
äidinkieli: viro
kielet, joista käännän: suomi, viro
kielet, joille käännän: suomi, viro
erikoisalat: kauppa ja talous, todistukset, tuoteselostukset, mainokset, käyttöoppaat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-viro 1998, viro-suomi 2002
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin yliopisto)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Leena Kivivalli
tiedot annettu: 15.03.2005
sähköposti: kuumaa@kivivalli.net
postiosoite: Hämeenkatu 23 A, 33200 Tampere
puhelinnumero: 050 581 9369
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, englanti, hollanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti,
erikoisalat: tekniikka, juridiset tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: Diplomi-insinööri (TTKK 1996)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Vankka kokemus hollannin etenkin juridisten asiatekstien suomentamisesta. Tekniset tekstit su-en-su (erit. materiaalitekniikka, kemia, rakennustekniikka). Olen asunut sekä Hollannissa että Belgiassa ja tunnen molempien maiden erityispiirteet ja kielen erikoisuudet.

Eva Klemets
anmälningsdatum: 25.10.2023
e-post: eva.klemets@lingart.fi
postadress: Bristgränden 5, 66530 Kvevlax Finland
www-adress: http://www.lingart.fi
telefonnummer: +358 40 9100 662
modersmål: svenska
jag översätter från: finska
jag översätter till: svenska
specialområden: lag och förvaltning, utbildning
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1998
högskoleexamen: Vasa universitet 2005
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Medlem i Finlands översättar- och tolkförbund

Michael Knaup
tiedot annettu: 9.12.2011
sähköposti: miknaup@yahoo.de
postiosoite: Walter-Kolb-Strasse 9-11, 60594 Frankfurt am Main, Saksa
puhelinnumero: 016092749778
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska, venäjä, espanja, italia, norja, tanska, hollanti, puola, tshekki, kroatia, bulgaria, liettua, latvia, viro, unkari, kreikka, turkki, iiri, malta
kielet, joille käännän: saksa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1972
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi - saksa 1972, ruotsi - saksa 1973
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Opiskellut slavistiikkaa, skandinavistiikkaa, fennougristiikkaa ja kielitiedettä Göttingenin ja Helsingin yliopistossa, 1972/73 valantehneen kielenkääntäjän tutkinto, vuosina 1972-1990 kääntäjänä ja tulkkina Helsingissä, 1990-98 freelancerina Saksassa, 1998/99 Euroopan parlamentin kääntäjänä Luxemburgissa, vuodesta 2000 alkaen kääntäjänä Berliinissä ja Frankfurtissa. Valantehnyt Helsingin raastuvanoikeudessa ja Berliinin hovioikeudessa. Toinen sähköpostiosoite: mk.languageservices@yahoo.de.

Daniela Knif
tiedot annettu: 27.09.2007
sähköposti: etunimi@dmktranslation.eu
postiosoite: Kaarle Knuutinpojan rantatie 5 as. 1, 20810 Turku
puhelinnumero: 040-739 4239
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, ranska, espanja, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ranska, espanja, ruotsi, englanti
erikoisalat: Euroopan unioni, yhteiskunta, politiikka ja hallinto, kauppa ja talous, mainostekstit, humanistiset alat, tekniikka (mm. autotekniikka, rakennustekniikka, meriteollisuus, sähkötekniikka sekä paperi- ja metalliteollisuus) ja patentit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: Filosofian maisteri (Turun yliopisto, 2002); EMCI-koulutus (European Master in Conference Interpreting; Turun yliopisto, 2003); Kauppatieteiden ylioppilas (Åbo Akademi)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Käännän erityisesti Euroopan unionin toimielinten (Euroopan komission, Euroopan parlamentin, CdT:n, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä Alueiden komitean) asiakirjoja. Olen myös suorittanut myös konferenssitulkkien erikoistumisopinnot Turun yliopistossa ja opiskelen kauppatieteitä (muun muassa kansanvälistä markkinointia ja kansantaloustiedettä) Åbo Akademissa.

Nina Knoops
tiedot annettu: 16.1.2011
sähköposti: nknoops@hotmail.com
postiosoite: Koninginnestraat 16
puhelinnumero: +31-6-55166068
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa, hollanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: Matkailuala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2009
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 1998, käännöstieteiden laitos, saksa ja englanti)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen, Alankomaat-Suomi -yhdistyksen puheenjohtaja

Vuokko Koho
tiedot annettu: 14.05.2003
sähköposti: vuokko.koho@costas.inet.fi
postiosoite: Vuokko Koho, Costas Supplies, Sahankaari 5 A 15, 04430 Järvenpää
puhelinnumero: 040-509 38 69
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska
erikoisalat: konepaja, metalli
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1970
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 1971
korkeakoulututkinnot: Helsingin kauppakorkeakoulu 1970
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Työkokemus: Metsäliiton Teollisuus (paperiteollisuus 1970 -1974); Valmet (paperikoneteollisuus, 1974 -); Muuta: Kalligrafia (1968, ammatinomaista tekstauspalvelua); Akvarellitaide

Jarmo Tapani Koistinen
tiedot annettu: 23.05.2010
sähköposti: jarmo.koistinen@kolumbus.fi
postiosoite: Takavainiontie 9 C 29, 90560 Oulu
puhelinnumero: 050 536 7270
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: Kauppa ja talous, laki ja hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 2004, suomi-venäjä 2010
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen toiminut Venäjään liittyvissä tehtävissä seuraavilla aloilla: tulli, kansalaisjärjestötoiminta, logistiikka ja huolinta, kirjapainovienti, EU-projektit, poliisi. Olen erikoistunut Venäjän oikeuteen ja oikeuskieleen.

Ilkka Koivisto
tiedot annettu: 28.1.2011
sähköposti: info@adapto.fi
postiosoite: Kauppakatu 6 A, 15140 Lahti
verkko-osoite: http://www.adapto.fi
puhelinnumero: 040 5300 525
faxnumero: 03 3396 9078
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, italia
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: tekniikka yleensä, ajoneuvo-, kirjapaino- ja työstökonetekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: Dipl.ins. (TKK 1986)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Tulkkaus saksa-suomi-saksa. Matkatyöt myös ulkomaille. SKTL:n jäsen.

Jaana Koivisto-Nieminen
tiedot annettu: 8.4.2004
sähköposti: jaana.nieminen@kolumbus.fi
verkko-osoite: http://www.kolumbus.fi/kaannos-expert
puhelinnumero: 09-4552761
faxnumero: 09-4552761
äidinkieli:
kielet, joista käännän: englanti, ranska,
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: Kaupalliset tekstit, EU, koulutus, tietoliikenne, viralliset käännökset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1989
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi 1989
korkeakoulututkinnot: Diplôme Universitaire de Technologie - DUT (Toulousen yliopisto, Ranska 1987); Master of Business Administration - MBA (Helsingin kauppakorkeakoulu 1996); FM (Helsingin yliopisto 2003)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen asunut ja opiskellut informatiikkaa Ranskassa 3 vuotta ja työskennellyt 10 vuotta markkinatutkijana ja informaatikkona tietoliikennealan yrityksissä (Nokia, Sonera) Suomessa sekä 2 vuotta EU:n toimielimessä Luxemburgissa. Viime aikoina olen keskittynyt kääntämään ennen kaikkea Euroopan komissiolle. Pääasialliset käännöstekstien aihealueet liittyvätkin edellä mainittuun työkokemukseen (liiketalous, tietoliikenne ja EU) sekä aloihin, joihin perehdyin pro gradu -työni yhteydessä (kieltenopetus ala-asteella, kasvatustiede, koulutus). Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Mika Koivula
tiedot annettu: 10.03.2011
sähköposti: info@well-word.fi
postiosoite: Nuijamiestentie 5 A, 00400 Helsinki
puhelinnumero: 040-769 6360
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Vankka teknis-kaupallinen koulutus ja kokemus, asunut Saksassa 1992-2001.

Tarja Koivunen
tiedot annettu: 8.9.2000
sähköposti: tarja@affix.se
postiosoite: Maltestorp, 234 35 Lomma, Sverige
verkko-osoite: http://www.finnteam.com/affix
puhelinnumero: +46-40-416840
faxnumero: +46-40-416842
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: mainokset, matkailu, muoti, sisustus, kauneus ja terveys, elintarvikkeet, metsä- ja paperiteollisuus, ympäristö, yrityslehdet, www-sivut
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
korkeakoulututkinnot: Kääntäjän tutkinto Tukholman yliopisto 1992, Cambridge Proficiency in English 1997
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Oma käännöstoimisto vuodesta 1994 lähtien. Kääntäjänä IKEA:n palveluksessa 1995-1996. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) sekä Ruotsin asiatekstinkääntäjien liiton (SFÖ) jäsen.

Anu Kojonen
tiedot annettu: 6.4.2011
sähköposti: anu.kojonen@gmail.com
postiosoite: 39 Zenia, 3, Jalan Residen 2, Desa Parkcity, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
puhelinnumero: +60 17 5073920 Suomessa +358 44 5566171
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2007
korkeakoulututkinnot: Fil Maisteri, Turun yliopisto 2007. Pääaine: englannin kääntäminen ja tulkkaus.
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen tehnyt eniten lääketieteen käännöksiä mm. Ratiopharmille, mutta teen myös muita asiatekstikäännöksiä, esim. tekniikan alalta. Minulla on runsaasti kokemusta kääntämisestä suomesta englantiin. Opiskeluaikana sain kokemusta myös AV-kääntämisestä ja kaunokirjallisuuden kääntämisestä.

Tuija Kokko
tiedot annettu: 7.1.2010
sähköposti: tuija.kokko@fonet.fi
postiosoite: Teuvo Pakkalan tie 12 D 64, 00400 Helsinki
puhelinnumero: 050 4121384
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, viro
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: viro-suomi 1992
korkeakoulututkinnot: FM Turun yliopisto 1991
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen, auktorisoidun kääntäjän tutkinnon arvioija viro-suomi

Sanna Kokkonen
tiedot annettu: 28.9.2011
sähköposti: sanna.k.kokkonen@gmail.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: Patentit, biotieteet, kemia, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
korkeakoulututkinnot: Diplomi-insinööri 1991
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Helena Kolehmainen
tiedot annettu: 23.8.2004
sähköposti: helena.kolehmainen@welho.com
postiosoite: Louhentie 18 A 1, 02130 Espoo
puhelinnumero: 040 7529163, 09-467737
faxnumero: 09-467737
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska, espanja, italia, viro
kielet, joille käännän: suomi, espanja,
erikoisalat: EU-tekstit, tekniikka ja teollisuus, todistukset, mainostekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: espanja-suomi 2002
korkeakoulututkinnot: Filosofian maisteri 1992
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: 1988-1995 kieltenopettaja, 1995 terminologi Euroopan parlamentissa Luxemburgissa, 1995-1998 kääntäjä Euroopan parlamentissa Luxemburgissa, 2000 tulkki ja kääntäjä Talgo-Transtech oy:ssä. Vuodesta 2002 kääntäjä ja tulkki (toiminimellä). Tulkkauskielet espanja ja italia. SKTL:n ja KAJ:n jäsen.

Helena Kommonen
anmälningsdatum: 14.3.2006
e-post: helena.kommonen@multi.fi
postadress: Pirilövägen 59 c 9
www-adress: http://www.qualiscript.com
telefonnummer: 044-5557088
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska, engelska, tyska
jag översätter till: finska, svenska, tyska
specialområden: utbildning, samhälle, hälsovård, sociala sektorn
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2002
examen för auktoriserade translatorer: finska - svenska 1986
högskoleexamen: FK (Åbo Akademi 1986)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Jag har arbetat länge som finsk- och tysklärare i gymnasium och grundskola. DAAD- stipendiat i Bonn 1973-74. Många övriga studieperioder i Tyskland. Föreningsverksam i språkföreningar och SUKOL. Medlem i SKTL/FTÖF

Vesa Komulainen
tiedot annettu: 25.05.2004
sähköposti: vesa@komulai.net
postiosoite: Maustetie 41, 90460 Oulunsalo
verkko-osoite: http://www.komulai.net/
puhelinnumero: 040-5838815
faxnumero: 042-5838815
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti
kielet, joille käännän: englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1983, englanti-suomi 1985
korkeakoulututkinnot: FK (Oulun yliopisto 1983)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Henna Kontturi
tiedot annettu: 04.04.2022
sähköposti: henna.rockingfuture@gmail.com
postiosoite: Joensuu
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, saksa
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, saksa
erikoisalat: Markkinointi, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2011
korkeakoulututkinnot: FM (Itä-Suomen yliopisto 2011)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen käännöstoiminnan lisäksi työskennellyt vuosia myynnin ja markkinoinnin parissa, joten minulla on vankka kokemus myyvän tekstin tuottamisesta mm. markkinointimateriaaleihin ja verkkosivuille. Ota yhteyttä jo tänään!

Heli Koops
tiedot annettu: 30.05.2004
sähköposti: heli.koops@kolumbus.fi
postiosoite: Väinöläntie 14, 37560 Lempäälä
puhelinnumero: 03-367 7110
faxnumero: 03-367 7110
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: tekniikka, kauppa, juridiikka, sopimukset, todistukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1982
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 1981, suomi-saksa 1982
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Sajiphan Koponen
tiedot annettu: 25.03.2009
sähköposti: koponens@gmail.com
postiosoite: Vuoritie 14 B, 01390 VANTAA
äidinkieli: thai
kielet, joista käännän: suomi, thai
kielet, joille käännän: englanti, thai
erikoisalat: asioimistulkkaus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2007
korkeakoulututkinnot: Maisema-arkkitehti korkeakoulututkinto, Thaimaa
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen tehnyt asioimistulkkausta Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen, Pirkanmaan tulkkikeskuksen ja muiden firmojen kautta kesäkuusta 2007 alkaen. Olen suorittanut asioimistulkin ammattitutkinnon vuonna 2008.

Marjo-Anita Korhonen
tiedot annettu: 1.1.2011
sähköposti: work.korhonen@gmail.com
postiosoite: La Sirena 42, Monte Alto II, 29631 Arroyo de la Miel (Malaga)
puhelinnumero: +45-1244153
faxnumero: +34.952964620
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, saksa
erikoisalat: tekniikka, lääketiede, mainostekstit, kaupallisen alan tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1982
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: valantehnyt kielenkääntäjä suomi-saksa 1979, Beeidigte Dolmetscherin für die Berliner Gerichte und Notare 1985 für Finnisch
korkeakoulututkinnot: Savonlinnan kieli-instituutti, Jyväskylän yliopisto
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Troy Korjuslommi
tiedot annettu: 09.08.2007
sähköposti:
postiosoite: Papinkatu 19, 06100 Porvoo
verkko-osoite: http://www.tksoft.com/people/troy/fi/
puhelinnumero: +358 40 570 9900
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, japani
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: ATK, rakennusala. Kirjava asiantuntemus ari aloilta.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Myös tulkkauskokemusta japani-englanti-suomi.

Hilkka Koskela
tiedot annettu: 20.08.2021
sähköposti: hkos@welho.com
faxnumero: 0503415621
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: latvia
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1978
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1982)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Asiatekstejä, tietokirjoja ja kaunokirjallisuutta latviasta suomeksi.

Laura Koskela
tiedot annettu: 10.07.2014
sähköposti: info@runord.se
postiosoite: Runord, Box 10027, 100 55 Stockholm, Sverige
verkko-osoite: http://www.runord.se
puhelinnumero: +46 (0)8-783 2061, +46 (0)70-4244641
faxnumero: +46 (0)8-783 2061
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, venäjä, norja, tanska, islanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: lääketiede, psykiatria, historia, kirjallisuus, kulttuuri, opetus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1991
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1991)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Kääntäjän ja tulkin koulutus (Helsingin ja Tukholman yliopistot. Lääkärinsihteerinä sädehoitoklinikalla ja psykiatrisella vastaanotolla Tukholmassa. Jäsenyydet: SKTL, Suomi. SFÖ,Författarförbundets översättarsektion, Översättarcentrum, Ruotsi

Toni Koskelainen
tiedot annettu: 17.01.2024
sähköposti: toni.koskelainen@gmail.com
postiosoite: Tiirismaantie 9 A 2, 00710 Helsinki
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, portugali
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: AV-kääntäminen
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2012
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: AV-kääntäjä Iyunolla (BTI Studios, Iyuno-SDI Group jne.) 2012 - 2023. Laaja kokemus monien eri tekstitysohjelmien käytöstä, suomi–suomi-tekstityksistä ja englantiin kääntämisestä.

Petra Koski
tiedot annettu: 1.9.2010
sähköposti: kppetrakoski@gmail.com
postiosoite: Rätiälänkatu 10 G 75, 20810 Turku
puhelinnumero: 040-8435254
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, norja
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1998, ruotsi-suomi 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1997)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Toiminimi Käännöspalvelu Petra Koski

Aila Kostamo
tiedot annettu: 31.10.2005
sähköposti: ailakostamo@hotmail.com
postiosoite: Nuntiuksenkuja 9 as. 22, 20540 Turku
puhelinnumero: 050-4411738
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: turkki
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: lainkäyttö ja hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: turkki-suomi 1992
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen toiminut tulkkina vuodesta 1990 jatkuvasti ja toimin edelleen. Tulkkauskieleni ovat turkki ja saksa.

Tuomas Kostiainen
tiedot annettu: 07.01.2002
sähköposti: tuomas@jps.net
postiosoite: 128 A Laurel Place, San Rafael, CA 94901, USA
verkko-osoite: http://home.jps.net/~tuomas/finntrans
puhelinnumero: +1-415-258 8247
faxnumero: +1-415-457 5153
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: luonnontieteet, maa- ja metsätalous, tekniikka, tietotekniikka, lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1997 ATA:n (American Translator's Association) akkreditointi
korkeakoulututkinnot: MMM (Helsingin yliopisto 1988), Ph.D. (University of California, Berkeley 1994)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: American Translator's Associationin kielikokeiden (englannista suomeen) tarkastaja vuodesta 1997 lähtien

Malin Koukkari
tiedot annettu: 20.10.2016
sähköposti: malin@atext.fi
postiosoite: Puolukkatie 6 65320 Vaasa
verkko-osoite: http://www.atext.fi
puhelinnumero: 040 5026 840
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: ruotsi
erikoisalat: kulttuuri, koulutus, terveys, luonto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2008
korkeakoulututkinnot: FM (Vaasan yliopisto) 2007
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Jukka Kouri
tiedot annettu: 16.02.2007
sähköposti: jukka.kouri@kolumbus.fi
postiosoite: Poutamäentie 10 a A 18, 00360 Helsinki
puhelinnumero: 09-561 1917, 050-556 3013
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: autotekniikka, ohjelmistotuotteiden lokalisointi, tietotekniikka, tekniikka ja kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1994, tanska-suomi 2005, saksa-suomi 2006, norja-suomi 2006
korkeakoulututkinnot: FM Helsingin yliopisto 1988
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Kääntäjä tammikuusta 1990 maaliskuuhun 2004 työnantajana Trantex Oy (myöhemmin L&H Finland Oy, Mendez Finland Oy ja BGS Finland Oy); Suomennoksia englannista, saksasta, ruotsista, tanskasta ja norjasta: ohjelmistotuotteiden lokalisointia, käyttöohjeita, sopimuksia, markkinointimateriaalia; Freelance-suomentaja maaliskuusta 2004 omassa yrityksessä (T:mi J. Kouri, Y-tunnus 1887282-7).

Ritva Kovala
tiedot annettu: 09.03.2012
sähköposti: ritva.kovala@gmail.com
postiosoite: Esseninkatu 8, 65100 Vaasa
puhelinnumero: 0407204148
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä
erikoisalat: tekniikka (IT, rautatiekuljetukset, metalliteollisuus)
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1977
korkeakoulututkinnot: DKK Tampereen kieli-instituutti 1977; pedagogie magister Åbo Akademi 1997
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Tällä hetkellä teen lyhyitä toimeksiantoja, koska olen vuorotteluvapaalla omasta työstäni.

Daniel Krahulec
tiedot annettu: 11.02.2016
sähköposti: krahinensuomi@gmail.com
postiosoite: Jämeräntaival 7 C 362, 02150 Espoo
puhelinnumero: 046-8465854
äidinkieli: tshekki
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, espanja, tshekki
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, tshekki
erikoisalat: tekniikkaan, finansseihin ja juridiikkaan liittyvät tekstit, nettisivut ja dokumentit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2007
korkeakoulututkinnot: Tampereen teknillinen yliopisto 2014, Aalto-yliopisto 2015/2016
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Kielen opetus tshekkiläisissä firmoissa (arki- ja finanssienglantia, saksaa; valmennan opiskelijoita kansainvälisiin tentteihin)

Päivi Kremenenko
tiedot annettu: 29.04.2021
sähköposti: paivi.kremenenko@kolumbus.fi
postiosoite: Merikorttikuja 7 as. 24, 00960 Helsinki
verkko-osoite: http://www.kolumbus.fi/paivi.kremenenko
puhelinnumero: 0408226516
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: venäjä
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: sosiaali- ja terveysala, koulutus ja kasvatus, kristinusko
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1995)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen työskennellyt vuodesta 2011 asioimistulkkina. Aiemmin tulkkasin mm. vammaisjärjestöjen lähialuehankkeissa. Asiatekstejä olen kääntänyt esim. Helsingin yliopiston kielipalvelulle. Kirjasuomennoksiani ovat Aleksandr Menin uskonnolliset teokset. Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Olga Krok
tiedot annettu: 22.8.2003
sähköposti: kroko@dnainternet.net
postiosoite: Pori
puhelinnumero: 040-5355503
faxnumero: 02-6414491
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä,
kielet, joille käännän: suomi, venäjä,
erikoisalat: Kauppa, tekniikka, mainos, rakennus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 1990
korkeakoulututkinnot: Biologi, biologian ja kemian opettaja
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Stefan Kamil Krzywicki
tiedot annettu: 9.12.2009
sähköposti: kamilkrzywicki@yahoo.de
postiosoite: ul. Powstanców Slaskich 185/31, 53-138 Wroclaw, Puola
verkko-osoite: http://www.finqen.pl
puhelinnumero: +48510245565
äidinkieli: puola
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
erikoisalat: talous, tekniikka, EU
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suom-puola 2005
korkeakoulututkinnot: Filosofian maisteri (2002, Pohjoismaisten ja baltialaisten kielten laitos, Adam Mickiewicz yliopisto, Poznan, Puola); Jatko-opinnot Helsingin Yliopiston Suomen kielen laitos (2003-)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: 2008 alkaen oma tulkkaus- ja käännöspalvelutyritys www.finQen.pl; 2005 Konferenssitulkkien harjoittelu Euroopan Kommissiossa ja Euroopan Parlamentissa; 2004 Helsingin Yliopiston järjestämä Euroopan Unionin konferenssitulkkien erikoistumiskoulutus.

Asko Kujansuu
tiedot annettu: 06.09.2006
sähköposti: asko@rogers.com
postiosoite: Suite 1616, 122 - 250 The East Mall, Toronto, ON, M9B 6L3, Canada
puhelinnumero: +1 416 234 0883
faxnumero: +1 815 927 0362
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, tanska, norja
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: tekniikka, luonnontieteet, tietotekniikka, kauppa, lakiasiat, maa- ja metsätalous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1976
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1981, englanti-suomi 1982 (Canadian Translators and Interpreters Council); englanti-suomi 1995 (American Translators Association); suomi-englanti, ruotsi-englanti, tanska-englanti, norja-englanti, saksa-englanti 1976-1989 (Canadian Federal Government Translation Bureau)
korkeakoulututkinnot: HUK (Tampereen yliopisto 1969), FK (Tampereen yliopisto 1972), Bachelor of Library Science (University of Alberta 1975)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käännökset suomesta ja muista kielistä englantiin tarkastaa englantia äidinkielenään puhuva henkilö. Käännökset suomeen voidaan tarkastuttaa pyydettäessä. Certified Member of the Association of Translators and Interpreters of Ontario. Corresponding Member of the American Translators Association. Suomen kielen valtakunnallisten käännöskokeiden tarkastaja Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

Mervi Kukkonen
tiedot annettu: 3.11.2005
sähköposti: mervi_kukkonen@hotmail.com
puhelinnumero: 050 5353215
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1999
korkeakoulututkinnot: Filosofian maisteri (Helsingin yliopisto 1997); Varanotaari (Helsingin yliopisto 1987)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Erikoisala lääketieteelliset käännökset englanti-suomi ja ruotsi-suomi, joita olen tehnyt vuodesta 2000. Tunnen hyvin valmisteyhteenveto-, pakkausseloste- ja etikettikäännösten viralliset vaatimukset (Lääkelaitos). Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Päivi Kumpukari-Stascha
tiedot annettu: 10.09.2010
sähköposti: paivi.kumpukari@gmx.com
postiosoite: Hittnergasse 2-4/1, 3423 St. Andrä-Wördern, Itävalta
puhelinnumero: +43-664-54 21 116
faxnumero: annetaan pyydettäessä
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, saksa, englanti, ruotsi
kielet, joille käännän: suomi, saksa, englanti
erikoisalat: atk, lääketiede, yhteiskuntatieteet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 2004, suomi-saksa 2006
korkeakoulututkinnot: filosofian maisteri (Universität Wien 1995)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Kääntäjänä ja lingvistinä puheentunnistusohjelmien parissa, 2000-2006 Kalevan avustaja Wienissä, aikaisemmin kaksikielisyystutkimusta. SKTL:n jäsen.

Johanna Kuningas
tiedot annettu: 1.9.2011
sähköposti: johanna.kuningas@sfr.fr
postiosoite: 1 résidence le Jardin des Lys, 91940 Les Ulis, France
verkko-osoite: http://www.kuningas.fr
puhelinnumero: + 33 6 30 48 50 01
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, ranska
erikoisalat: kaunokirjallisuus, eri taiteenalat, kulttuuri, tekstitykset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2008
korkeakoulututkinnot: FT (Helsingin yliopisto 2008)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Katso : www.kuningas.fr

Pavel Kuntu
tiedot annettu: 20.08.2010
sähköposti: pavel.kuntu@gmail.com
postiosoite: Bosundintie 1, 02380 Espoo
puhelinnumero: 8884524, 050-1622
faxnumero: 88177900
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: energia, rakennustekniikka, sähkötekniikka, ympäristönsuojelu, kauppa ja tekniikka, yleiskieli, todistukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 1984
korkeakoulututkinnot: DI (Tallinnan teknillinen korkeakoulu 1981)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKO:n jäsen

Marianne Kuokkanen
anmälningsdatum: 16.09.2010
e-post: marianne.kuokkanen@ekebo.fi
postadress: Vaaraojantie 410, 91150 YLI-OLHAVA
telefonnummer: 040-5969946
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska
jag översätter till: finska, svenska
specialområden: teknik
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1974
examen för auktoriserade translatorer: svenska-finska 1973; finska-svenska 1974; specialområde 1976
högskoleexamen: DI elektronik (Oulun Yliopisto 1981)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Adressen i kraft från och med den 29 september 2010. Industriell arbetserfarenhet 14 år. Pedagogisk arbetserfarenhet 3 år. Medlem i Finlands översättar- och tolkförbund. Medlem i TEK.

Risto Kuosmanen
tiedot annettu: 12.04.2013
sähköposti: translatum@translatum.fi
postiosoite: Hermiankatu 6-8, 33720 Tampere
verkko-osoite: Http://www.translatum.fi
puhelinnumero: 0207411020
äidinkieli: Suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia
erikoisalat: tekniset ja kaupalliset käännökset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Artur Kurikka
tiedot annettu: 21.2.2007
sähköposti: artur.kurikka@tukikon.fi
postiosoite: Savilahdentie 6, L66, 70210 KUOPIO
verkko-osoite: http://www.tukikon.fi/
puhelinnumero: 0400139837
faxnumero: 017240630
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: venäjä
erikoisalat: talous ja kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä
korkeakoulututkinnot: metsänhoitaja (Petroskoin valtiollinen yliopisto 1980)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Marina Kurtén
anmälningsdatum: 20.3.2003
e-post: marina.kurten@pp.inet.fi
postadress: Förvaltarbågen 4 A 14, 00710 Helsingfors
telefonnummer: 050-380 9451
modersmål:
jag översätter från: finska, svenska, engelska,
jag översätter till: svenska, engelska,
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1999
högskoleexamen: FM (Helsingfors universitet, institutionen för engelsk filologi 1999)
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Arbetar på HU, institutionen för datavetenskap med översättning och språkkontroll, har översatt en del skönlitteratur till svenska och engelska som frilansarbete. Talat engelska sedan jag var fem år.

Päivi Kuusi
tiedot annettu: 26.03.2015
sähköposti: paivi.kuusi@hotmail.com
postiosoite: Poutakatu 6 C 25, 15240 Lahti
puhelinnumero: 044-3605176
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2003
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 2013
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 2003), FT (Tampereen yliopisto 2011)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Sirpa Kuusisto
tiedot annettu: 08.05.2010
sähköposti: sirpa.kuusisto@kolumbus.fi
postiosoite: Harakkakalliontie 2 A 4, 37120 Nokia
verkko-osoite: http://sirpakuusisto.wordpress.com/
puhelinnumero: 040 5965059, (03) 3425050
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, saksa, norja
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, saksa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2007
korkeakoulututkinnot: FK (Tampereen yliopisto 1990)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Minulla on sekä kääntäjän että kieltenopettajan yliopistollinen koulutus. Olen kääntänyt eri alojen tekstejä, muun muassa teknisiä käyttöohjeita ja eri alojen tuote-esitteitä sekä yritysten kotisivuja. Ruotsin ja saksan kielen opettajana toimin seitsemisen vuotta lähinnä lukiossa. Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n sekä Käännösalan asiantuntijat ry:n jäsen.

Leena Kylmänen
tiedot annettu: 5.12.2008
sähköposti: leena.kylmanen@welho.com
postiosoite: Sammatintie 6 O 170, 00550 Helsinki
puhelinnumero: 044 077 2050
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: henkilöstö- ja asiakaslehdet, markkinointi- ja mainostekstit, yritysviestintä, kauppa ja talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: FM (Vaasan yliopisto 1996), retoriikan jatko-opintoja Tukholman yliopistossa sekä viestinnän, yhteiskuntatieteen ja oikeustieteen opintoja.
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen tehnyt käännöksiä monilta aloilta, muun muassa päivittäistavarakauppa, arvopaperit, vakuutus, kierrätys, elokuva, matkailu, terveys, kodin tietotekniikka, matkailuvaunut, kalusteet. Oikoluen ja tarkastan muiden tekstejä, ja olen tehnyt myös av-käännöksiä. Asuin Ruotsissa viitisen vuotta. Pohjoismaista kulttuurintuntemusta karttunut myös muiden töiden kautta.

Anna Kyppö
tiedot annettu: 15.03.2002
sähköposti: akyppo@cc.jyu.fi
postiosoite: Ahturintie 100, 41325 Laukkavirta
verkko-osoite: http://www.jyu.fi/~akyppo
puhelinnumero: 040-7759011
faxnumero: 014-260 1501
äidinkieli: slovakki
kielet, joista käännän: suomi, englanti, slovakki, tshekki
kielet, joille käännän: suomi, englanti, slovakki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1976
korkeakoulututkinnot: PhD (Comeniuksen yliopisto, Bratislava, Slovakia, 1982)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: 1978-80 Helsingin yliopisto, slovakin ja tshekin lehtori; 1980-83 International Organization of Journalists, Praha, Bratislava; simultaanitulkki, kääntäjä; 1983-84 Jyväskylän yliopisto, slovakin lehtori; 1987-1997 Jyväskylän yliopisto, slovakin opettaja, amanuenssi; 1998-2002 Jyväskylän yliopisto, slovakin ja englannin opettaja; 1987-2002 Lingua Nordica, käännöksiä: slovakki, tshekki, tulkkauksia ja käännöksiä viranomaisille.

Ulla Kytökarhia-Agopov
tiedot annettu: 7.1.1999
sähköposti: ulla.agopov@triticu.pp.fi
postiosoite: Isonniitynkatu 3 A, 00520 Helsinki
puhelinnumero: 09-7573264
faxnumero: 09-7573259
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: asiatekstit, energia, kauppa ja talous, maa- ja metsätalous, rakennusala ja lvi, tulkkaus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi (valantehnyt kielenkääntäjä 1979), suomi-venäjä (1980-luvulla), englanti-suomi (1980-luvulla)
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1979)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Mirja Kytökari
tiedot annettu: 19.1.2007
sähköposti: mirja.kytokari@insight.fi
postiosoite: Niittytie 8, 37560 Lempäälä
verkko-osoite: http://www.insight.fi
puhelinnumero: 050 3587822
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti
kielet, joille käännän: englanti
erikoisalat: mainonta, markkinointi, sopimukset, tieteelliset tekstit, musiikki, kaunokirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos, 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Toiminut kääntäjänä vuodesta 1994, oman toiminimen kautta vuodesta 2002. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) sekä Kääntäjien ammattijärjestön (KAJ) jäsen. Englanti-suomi-englanti -käännökset, oikolukutyöt sekä sisällöntuotanto.

Tiina Kähkönen
tiedot annettu: 11.09.2018
sähköposti: tiina.oranen@kolumbus.fi
puhelinnumero: 0407738677
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: matkailu, yleiskieliset käännökset, av-kääntäminen, kulttuuri, kirjallisuus, humanistiset tieteet, teatteri, oikoluku ja editointi, jooga, Itävalta ja Wien, kirjastoala.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
korkeakoulututkinnot: Helsingin yliopisto: germaaninen filologia, sivuaineina: av-kääntäminen, suomi, sosiaalipolitiikka ja monikielinen ammattiviestintä
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SJL:n jäsen.

Barbro Käld
anmälningsdatum: 4.1.1999
e-post: barbro.kald@etk.fi
postadress: 00065 Eläketurvakeskus
telefonnummer: 09-151 2169 (arbete)
faxnummer: 09-151 2205
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska, engelska
jag översätter till: svenska, engelska
specialområden: Pensioner och försäkring
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1995
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska (juridik och förvaltning, hösten 1997)
högskoleexamen: FM (Åbo Akademi 1995)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej

Tapani Kärkkäinen
tiedot annettu: 19.03.2005
sähköposti: tapani.karkkainen@saunalahti.fi
postiosoite: Jaalaranta 10 B 26, 00180 Helsinki
verkko-osoite: http://www.saunalahti.fi/tapank
puhelinnumero: +358-40-7645610
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, puola
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: politiikka, kulttuuri, kauppa, matkailu, uskonto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: puola-suomi 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1996)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Lingua Nordica puolan tulkkina v. 2000; freelance-kääntäjänä vuodesta 1997; useita kaunokirjallisuuden suomennoksia; Suomen Kääntäjien ja Tulkkien Liiton jäsen 1994 alkaen.

Jorma Könönen
tiedot annettu: 15.11.2004
sähköposti: jjkononen@kolumbus.fi
postiosoite: Talastie 2 D 34, 80170 Joensuu
puhelinnumero: +358-041-7718114
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti,
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: lääketiede, terveydenhuolto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2001
korkeakoulututkinnot: terveydenhuollon maisteri (Kuopion yliopisto 1987); terveydenhuollon opettaja (Kuopion yliopisto 1992)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen työskennellyt terveydenhuollon tehtävissä 1976-1992 laboratoriohoitajana, erikoislaboratoriohoitajana, johtavana hoitajana sekä terveydenhuollon opettajana. Perehtynyt informaatiotieteeseen. OAJ:n jäsenyys. Teen käännöstöitä kotonani omaan laskuun.

Tiia Köping
tiedot annettu: 5.6.2009
sähköposti: info@finntext.com
postiosoite: Frejavägen 19, 194 63 Upplands Väsby, Sverige
verkko-osoite: http://www.finntext.com
puhelinnumero: +46 73 891 8175
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005
korkeakoulututkinnot: FM (Tukholman yliopisto 2007)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Levente Kádár
tiedot annettu: 12.1.2008
sähköposti: levente.kadar@gmail.com
postiosoite: Raastuvankatu 37 A, 65100 Vaasa
puhelinnumero: 0456536001
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, unkari
kielet, joille käännän: suomi, unkari
erikoisalat: Paperiteollisuus, Metalliala, Kirjallisuus, Urheilu, Media, Musiikki, Matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Unkari-suomi 1992, Unkari-Englanti 2004
korkeakoulututkinnot: Budapestin yliopiston EU-asiantuntijan linja (postgrad.) 2006; Budapestin yliopiston Humanistisen tiedekunnan, historianopettajan-linja 2004; Budapestin yliopiston Humanistisen tiedekunta, fennougristiikan linja 2004
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: SJL:n (Suomen Journalisti Liitto) jäsen; MURE:n (Romanian unkarilaisten journalistien liitto) jäsen; NÚT:in (Kansallinen journalistiliitto) mediakoulutus; Virallisen oppaan (suomi-unkari-suomi) tutkinto; Jalkapallotuomarin koulutus; Olen tehnyt paljon tiedotustyötä Suomen sekä Unkarin medialle; Käännöstöitä esim. Kauko Pirinen-Eino Jutikkala: Suomen historia, unkarin kielisen laitoksen valmistavan työryhmän jäsen. Julkaistiin: 2004, Budapest. (ISBN 963 9568 76 7); Oppaana; Program Travel: suomi-unkari-suomi; Dunafin Oy; Dunaújvároksen paperitehtaalla suomen-unkarin-suomen tulkki; harjoittelijana Brysselin ja Strasbourgin Eurooppa Parlamentissa; Selekta Henkilöstöpalvelut Oy; Toimin Suomeen muuttavien unkarilaisten miehistövastaavana


Svenska översättningar av de beteckningar som används i registret - Suomenkieliset käännökset luettelossa käytetyistä merkinnöistä
tiedot annettu - anmälningsdatum | sähköposti - e-post | postiosoite - postadress | verkko-osoite - www-adress | puhelinnumero - telefonnummer | faxnumero - faxnummer | äidinkieli - modersmål | kielet, joista käännän - jag översätter från | kielet, joille käännän - jag översätter till | käännöstoiminnan aloitusvuosi - året jag har inlett min översättarverksamhet | erikoisalat - specialområden | auktorisoidun kääntäjän tutkinnot - examen för auktoriserade translatorer | korkeakoulututkinnot - högskoleexamen | kielentarkastusta (kyllä/ei) - jag reviderar översättningar (ja/nej) | tulkkausta (kyllä/ei) - jag arbetar som tolk (ja/nej) | lisätietoja - övriga upplysningar
kielet - språk: suomi - finska | ruotsi - svenska | englanti - engelska | saksa - tyska | ranska - franska | venäjä - ryska | espanja - spanska | italia - italienska