Suomalaiset kääntäjät - Finska translatorer

   

Kääntäjänkoulutuksen saaneet, auktorisoidun kääntäjän tutkinnon suorittaneet tai todistettavasti vähintään kolme vuotta menestyksellisesti kielenkääntäjänä työskennelleet voivat saada yhteystietonsa tälle sivulle. Pyrimme tarjoamaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa suomalaisille toimeksiantajille, jotka haluavat asioida ammattikääntäjien kanssa. Pyrimme ensisijaisesti siihen, että käännösten tilaaja löytää sopivan käsityöläisen työtään varten, esim. kääntäjän, joka kääntää äidinkielelleen ja työskentelee omalla erikoisalallaan. Lisäksi pyrimme edistämään itsenäisten kääntäjien työnsaantimahdollisuuksia.

Utbildade översättare, de som har avlagd examen för auktoriserade translatorer eller de som har idkat dokumenterad framgångsrik översättarverksamhet i minst tre år, kan få sina uppgifter registrerade här. Vi försöker erbjuda pålitliga och jämförbara uppgifter till finländska uppdragsgivare som vill arbeta med professionella översättare. Vi syftar först och främst till att den som beställer översättningar kan finna en lämplig hantverkare för sitt arbete, t ex en översättare som har målspråket som sitt modersmål och arbetar inom sitt specialområde. Dessutom vill vi främja den självständiga översättarens möjligheter att få arbete.

Obs: Rubriken Finska translatorer betyder finländska översättare eller översättare som jobbar med de finländska språken, dvs svenskan och finskan. Ordvalet betyder inte att vi skulle föredra det finska språket på något sätt, det är bara kortare och låter bättre på svenska så här.

Kääntäjät - Translatorer: A-G | H-K | L-R | S-Ö

Haku kielen mukaan (kehyksissä) - Språkvis sökning (i ramar)

Ilmoittautumislomake kääntäjille - Anmälningsformulär för översättare


Kääntäjien taustaryhmät - Översättarnas referensgrupper:
Kääntäjien tutkintolautakunta - Translatorsexamensnämnden:
Julkinen auktorisoitujen kääntäjien luettelo - Offentlig förteckning över de auktoriserade translatorerna
Lisätietoja auktorisoitujen kääntäjien kokeista - Närmare uppgifter om examen för auktoriserade translatorer
Ammattijärjestöjä - Fackliga organisationer
Kääntäjäkoulutusta ja muuta toimintaa - Översättarutbildning och övrig verksamhet


Aakkosellinen luettelo suomalaisista kääntäjistä - Alfabetisk förteckning över finska translatorer
Copyright © 1998-2024 Kari Eveli and Lexitec. All rights reserved.
Kaikki tiedot perustuvat kääntäjän omaan ilmoitukseen, Lexitec ei vastaa tietojen paikkansapitävyydestä. -
Alla uppgifter baserar sig på översättarens egen anmälan, Lexitec garanterar inte deras riktighet.
Puhelinnumerot on annettu Suomesta soittajaa silmällä pitäen. Kun soitat ulkomailta Suomeen, valitse maannumero 358 ja jätä pois suuntanumeron (tai esimerkiksi 010, 020, 040, 046, 049, 050, 0303, 0400, 0500, 0800, 04 049, 04 040 -numerojen, siis matkapuhelinverkkojen tai valtakunnallisten yritysnumerojen) ensimmäinen numero, esim. 09-34 98 951 => +358-9-34 98 951. -
Telefonnumren har angivits för den som ringer innanför Finlands gränser. När du ringer från utlandet till Finland, slå landsnumret 358 och utelämna den första siffran i riktnumret (eller t ex i 010, 020, 040, 049, 050, 0303, 0400, 0500, 0800, 04 049, 04 040 numren, dvs i mobiltelefonnätens riktnummer och i riksomfattande företagsnumren), t ex: 09-34 98 951 => +358-9-34 98 951.
Svenska översättningar av de beteckningar som används i registret - Suomenkieliset käännökset luettelossa käytetyistä merkinnöistä

Päivitetty viimeksi - Senast uppdaterad: 05.04.2024
Kääntäjien lukumäärä - Antalet översättare: 773


Kjell-Erik Saarela
anmälningsdatum: 13.01.2012
e-post: kjell_saarela@hotmail.com
postadress: Medvinden 7 D 22, 20900 Åbo
telefonnummer: 050 41 32 798
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska
jag översätter till: svenska
specialområden: kemi, miljö
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2000
högskoleexamen: FD (Åbo Akademi, 2009)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: 20 år inom kemibranschen: undervisning vid högskola, yrkeshögskolor, kursverksamhet etc; arbete inom industrin, vid forskningscentral (MTTK) mm. Translatorsuppdrag bl.a. för industri och myndigheter (bl.a. ministerier i Finland), översättning av studiematerial för gymnasiet etc.

Anna Saarela-Korhonen
tiedot annettu: 4.8.2004
sähköposti: annsaare@st.jyu.fi
postiosoite: Laurinpolku 1 B 7, 40500 Jyväskylä
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi,
erikoisalat: kirjallisuus, musiikki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 2004
korkeakoulututkinnot: HuK (Jyväskylän yliopisto 2004)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Marianne Saari
tiedot annettu: 02.12.2003
sähköposti: marianne.saari@kolumbus.fi
postiosoite: Hiidenkuja 3 D 7, 02750 Espoo
puhelinnumero: 09-5050982
faxnumero: 09-5413022
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: talous, pankki, juridiikka, hallinto, IT
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1982
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1985, suomi-ruotsi 1988, englanti-suomi 1988, suomi-englanti 1992
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1983)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Ei simultaanitulkkausta.

Rami Saari
tiedot annettu: 19.11.2002
sähköposti: ilirmiku7798@hotmail.com
postiosoite: Byzantiou 33, GR-17121 Nea Smyrni, Athens, Greece
puhelinnumero: 00-30-210-9342090
äidinkieli: heprea
kielet, joista käännän: suomi, englanti, espanja, kreikka, unkari, albania, katalaani, viro, malta, turkki
kielet, joille käännän: heprea
erikoisalat: kirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: valantehnyt kielenkääntäjä suomi-heprea 1983
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1992), PhD (Jerusalemin yliopisto, 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Tähän mennessä olen kääntänyt hepreaksi yli 20 kirjaa. Olen toiminut heprean kielen opettajana Helsingin, Budapestin ja Jerusalemin yliopistoissa.

Sampo Saari
tiedot annettu: 22.2.2012
sähköposti: kielet.saari@gmail.com
postiosoite: Kiviparintie 6 G 87, 00920 Helsinki
puhelinnumero: 041-5405170
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, venäjä, puola, tshekki, slovakki
kielet, joille käännän: suomi, venäjä, tshekki
erikoisalat: Hallinto, erityisesti EU-, poliisi- ja oikeusasiat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: puola-suomi 2003, tšekki-suomi 2004, suomi-tšekki 2004, slovakki-suomi 2005
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2004)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen valmistunut konferenssitulkiksi (simultaani- ja konsekutiivitulkkaus) Helsingin yliopistosta 2004 ja työskennellyt siitä lähtien konferenssitulkkina (pääasiallinen toimeksiantaja EU:n toimielimet). Simultaanitulkkausta teen vain suomeen päin, neuvottelu- ja asioimistulkkausta myös vieraisiin kieliin. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Veli-Pekka Saarinen
tiedot annettu: 22.9.2004
sähköposti: veli-pekka.saarinen@pp.inet.fi
postiosoite: Isokaari 10 A 3a, 00200 Helsinki
puhelinnumero: 050-3527821
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: tieteelliset tekstit, kirjallisuustiede, filosofia, asiatekstit, autotekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2000)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Tuija Saksi
tiedot annettu: 14.12.2011
sähköposti: tuija.saksi@welho.com
postiosoite: Vaasankatu 6 C 59, 00500 Helsinki
puhelinnumero: 044-5383005
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: IT, tietoliikennetekniikka, verkko-opetusmateriaalit, televisiosuomennokset, lehtiartikkelit, opinnäytteiden kielentarkastus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1985)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. Oma toiminimi.

Tero Sallamo
tiedot annettu: 12.11.2003
sähköposti: terosallamo@hotmail.com
postiosoite: Kanahaukantie 2 C 10, 90250 Oulu, Suomi
puhelinnumero: 041 574 9271
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: sotilasala, politiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1976
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1983
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Ammatti: toimittaja, kääntäjä. Englanti työkielenä usean vuoden ajan. Tehnyt kirja-, artikkeli-, todistus-, sopimus-, musiikkisanoitus- ja muita käännöksiä.

Arja Sallinen-Matus
tiedot annettu: 17.06.2009
sähköposti: office@sallinen.de
postiosoite: Neue Heimat 17, D-28307 Bremen, BRD
puhelinnumero: +49-421 42 43 96
faxnumero: +49-421 67 35 81 36
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: lääketiede ja lääkintälaitteet, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1989
korkeakoulututkinnot: FK (Vaasan yliopisto 1990)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Saksalaisen käännöstoimiston palveluksessa 1995-1997, vuodesta 1998 freelancer. Vuodesta 2003 saksalaisen tuomioistuimen (Landgericht Bremen) hyväksymä suomen kielen kääntäjä. Kokemusta mm. potilasasiakirjojen, lääkintälaitteiden ja sairaalatarvikkeiden käyttöohjeiden, teknisten ja kaupallisten asiakirjojen, ohjekirjojen, tuoteluetteloiden ja esitteiden sekä mainostekstien kääntämisestä.

Anu Salminen
tiedot annettu: 12.11.2003
sähköposti: anu.salminen@dnainternet.net
postiosoite: Hujalantie 10, 21920 Rusko
puhelinnumero: 044-5918125
faxnumero: 02-4384711
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska, tanska
kielet, joille käännän: suomi, englanti, ranska
erikoisalat: Tekniset ja kaupalliset tekstit, tietokonepelit, mainokset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1996)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen, Turun paikallisosaston tiedottaja. Olen asunut 8 vuotta Ranskassa ja 4 vuotta Tanskassa.

Marja Liisa Salminen
tiedot annettu: 19.11.2008
sähköposti: kaannekohta@datranet.net
postiosoite: Itäkalliontie 129, 71820 Pöljä
puhelinnumero: 0400-793511
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: tekniikka, kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1976
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1978
korkeakoulututkinnot: diplomikielenkääntäjä 1976
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: käännöksiä ja tulkkauksia vuodesta 1976, SKTL:n jäsen

Mika Salminen
tiedot annettu: 08.10.2020
sähköposti: msalmine@gmail.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti,
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: IT, ohjelmistojen lokalisointi, testaus, projektinhallinta, PMP
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti - suomi 1999; ruotsi - suomi 2000
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Project Management Institute certified Project Management Professional, PMP® 2005

Taru Salonen
tiedot annettu: 20.2.2004
sähköposti: taruj.salonen@pp.inet.fi
postiosoite: Kulmakatu 10 A 6, 15140 Lahti
puhelinnumero: 03-7516 929, 040 747 0015
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti,
kielet, joille käännän: suomi, englanti,
erikoisalat: Tekniikka, kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2001)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen Helsingin yliopiston käännöstieteen laitokselta valmistunut kääntäjä-tulkki. Tein käännöstöitä freelancer-pohjalta vuodesta 2000 vuoteen 2001, jolloin perustin oman käännöstoimistoni. Asiakkaitani ovat suuremmat käännöstoimistot sekä pien- ja keskisuuret yritykset. Enimmäkseen käännän suomesta englantiin ja englannista suomeen, jonkin verran myös ruotsista suomeen. Erikoisalojani ovat kauppa ja markkinointi, tekniikka (varsinkin IT-ala) sekä kaunokirjallisuuden kääntäminen. Tulkkauksessa olen erikoistunut simultaani- eli konferenssitulkkaukseen (en-su-en).

Peter Salter
tiedot annettu: 30.7.2019
sähköposti: office@optimus-translations.com
verkko-osoite: http://optimus-translations.fi
puhelinnumero: 044-9809470
äidinkieli: englanti
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1989
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Tapani Sammalvuo
tiedot annettu: 20.05.2019
sähköposti: tsammalvuo@gmail.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, espanja, italia, portugali, romania
kielet, joille käännän: suomi, englanti, espanja
erikoisalat: juridinen kääntäminen, shakki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2016
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: espanja-suomi 2017
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 2016)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Jerry Sanders
anmälningsdatum: 09.05.2005
e-post: jerry.sanders@swedtranslate.com
postadress: P O Box 24, Alderney GY9 3AP, Storbritannien
telefonnummer: +44 1481 82 2114
faxnummer: +44 1481 82 3849
modersmål: engelska
jag översätter från: svenska,
jag översätter till: engelska,
specialområden: Finans, ekonomi, handel, bank, avtal, kontrakt, juridik, marknad, reklam, årsredovisningar, avhandlingar, transport, politik, design, management,
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1971
högskoleexamen: FK Stockholms universitet 1970
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening

Linda Ferreyra Sandoval
tiedot annettu: 14.12.2013
sähköposti: info@sanose.fi
verkko-osoite: http://www.sanose.fi
puhelinnumero: 045 161 26 94
faxnumero: 09 563 49 56
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: ruotsi
erikoisalat: talous, markkinointi (ekonomi, marknadsföring)
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
korkeakoulututkinnot: FK 2004 (Helsingin yliopisto)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n vakituinen jäsen asiatekstikääntäjien sekä tulkkien jaostossa. Päätoiminen oikeustulkki ja kääntäjä vuodesta 2002.

Kurt Sandqvist
anmälningsdatum: 25.9.2003
e-post: kurt.sandqvist@mela.fi
postadress: Karlsbergsgränden 5, 02580 Sjundeå
telefonnummer: 09-2562097, 050-3311016
modersmål:
jag översätter från: finska,
jag översätter till: svenska,
specialområden: Socialförsäkring, arbetarskydd, lantbruk
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1974
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska 1979
högskoleexamen: Pol.kand. (Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 1971/2000)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Har arbetat inom social(pensions)försäkringssektorn sedan 1973 med undantag av en period på c. 2,5 år då jag tjänstgjorde i Finlands riksdag.

Virginie Santahuhta
tiedot annettu: 27.3.2005
sähköposti: info@suora.biz
verkko-osoite: http://www.suora.biz
puhelinnumero: 040-8410920
äidinkieli: ranska
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: ranska
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ranska 2003
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Virginie Santauhuhta
tiedot annettu: 24.2.2004
sähköposti: virginie@suora.biz
postiosoite: Onnelanpolku 4
verkko-osoite: http://www.suora.biz
puhelinnumero: +358-(0)40 8410 920
faxnumero: on request
äidinkieli: ranska
kielet, joista käännän: suomi, englanti,
kielet, joille käännän: ranska,
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ranska 2003
korkeakoulututkinnot: Diplômée de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales Paris - Sorbonne. Markkinointi-Instituutin Euromarkkinointitutkinto.
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

José Santisteban
tiedot annettu: 26.9.2003
sähköposti: santi@saunalahti.fi
postiosoite: Hiihtäjäntie 13, 33420 Tampere
puhelinnumero: 040-7082565
äidinkieli: espanja
kielet, joista käännän: suomi,
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1991
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-espanja 1991
korkeakoulututkinnot: FM 1991; FL 2003
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Julia Sarvi
tiedot annettu: 1.7.2008
sähköposti: julia.sarvi@gmail.com
postiosoite: Arentikuja 1 D 320, 00410 Helsinki
puhelinnumero: 044 2714044
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: ukraina
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2007
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ukraina 2007
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Olga Satrapinskaja
tiedot annettu: 28.08.2017
sähköposti: satro@langrus.com
postiosoite: 10300 Raasepori
verkko-osoite: http://www.langrus.com
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: venäjä
erikoisalat: Lääketiede ja terveydenhoito, matkailu ja markkinointi, ekologia ja ympäristö, koulutus- ja sosiaaliala, kulttuuri ja historia, valokuvaus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: FM, HuK (Pietarin valtionyliopisto, Venäjä 1991, 1996)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: asioimistulkin ammattitutkinto v. 2011 (suomi - venäjä); venäjän kielen opettaja ulkomaalaisille (Moskovan valtionyliopisto 2013)

Aleksi M Saveliev
tiedot annettu: 31.10.2020
sähköposti: aleksi.m.saveliev@gmail.com
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: venäjä
erikoisalat: kristinusko, teologia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
korkeakoulututkinnot: Moskovan Teologinen Instituutti 1995 (BA tutkinto, Teologia ja kristillinen kasvatus)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Kari Schultz
tiedot annettu: 15.4.2004
sähköposti: kari.schultz@kolumbus.fi
puhelinnumero: 050 410 6276
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, tanska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa,
erikoisalat: lääketiede, biologia, psykologia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto, Kääntämisen ja tulkkauksen laitos 1993)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Lääketieteen alueet: neurologia, psykologia, farmakologia, itsehoito, potilasoppaat, yleislääketiede, sairaalahygienia, hoitotiede ja hoitotyö, hammaslääketiede, instrumentit.

Boris Schuravleff
tiedot annettu: 09.02.2016
sähköposti: boris@saunalahti.fi
postiosoite: Piispansilta 24 A 29, 02230 Espoo
puhelinnumero: 0400 165597
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: kaikki alat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1967
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä-suomi 1970; Keskuskauppakamarin hyväksymä kielenkääntäjä suomi-venäja-suomi 1980
korkeakoulututkinnot: HUK 1971
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen 1970.

Saila Schönberg
tiedot annettu: 13.1.2021
sähköposti: saila.schonberg@gmail.com
postiosoite: Espoo
puhelinnumero: 0400-764497
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1997
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1996)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Mia Seeve
tiedot annettu: 7.12.2000
sähköposti: mia.seeve@pp.inet.fi
postiosoite: Punatorpankatu 10, 20400 Turku
puhelinnumero: 02-2377 343, 040-5077 372
faxnumero: 02-236 0061
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: EU, lääketiede, kauppa, tekniikka, mainonta
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 2000)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen SKTL:n jäsen. Teen freelancerina käännöksiä turkulaisille käännöstoimistoille sekä yksityis- ja yritysasiakkaille. Hallitsen tietotekniikan hyvin.

Tatiana Senina
tiedot annettu: 14.9.2007
sähköposti: elenka@dlc.fi
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: matkailu, opettaminen, metsäteollisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
korkeakoulututkinnot: Sähköinsinöörintutkinto, Pietarin metsätekniikan akatemia
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen OAJ:n ja AKOL:n jäsen.

Ritva Seppä
tiedot annettu: 21.01.2014
sähköposti: miralles.seppa@phnet.fi
postiosoite: Pallaskatu 2 D 44, 15900 Lahti
puhelinnumero: 0505335393
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: espanja
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: talous, viralliset asiakirjat, lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: 1987
korkeakoulututkinnot: Ekonomi
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Sami Seppälä
tiedot annettu: 6.11.2004
sähköposti: spseppala@aol.com
postiosoite: 51 Raeburn Avenue, Paisley PA1 1SZ, Iso-Britannia
puhelinnumero: +44-141-849 6011
faxnumero: +44-870-762 1439
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, ranska,
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: tietotekniikka, tietokonepelit, markkinointi, kaupalliset tekstit, EU, Skotlanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1998
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin yliopisto 1995)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Ranskan kääntäjälinjan erikoisopinnot (Helsingin yliopisto 1997). SKTL:n jäsen vuodesta 1998. Institute of Linguist -järjestön jäsen (MIL) vuodesta 2004. Institute of Translation and Interpreting -järjestön jäsen (MITI) vuodesta 2004. Toiminut kääntäjänä käännöstoimistossa sekä brittiläisten tietokone- ja pelilehtien suomentajana kustannusyhtiössä. Freelance-kääntäjänä Skotlannissa vuodesta 2001. Toimin myös osa-aikaisesti IBM:n asiakaspalvelutehtävissä palvellen suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä asiakkaita.

Kusum Sharma
tiedot annettu: 10.06.2014
sähköposti: kusumsharma2001@gmail.com
postiosoite: Marjaniementie 7, 00930 Helsinki
äidinkieli: nepali
kielet, joista käännän: suomi, englanti, nepali
kielet, joille käännän: suomi, englanti, nepali
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2014
korkeakoulututkinnot: Hult international business school
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Tuula Siimes
tiedot annettu: 07.10.2009
sähköposti: tuula.siimes@kolumbus.fi
postiosoite: Kanavamäki 5 C 9, 00840 Helsinki
verkko-osoite: http://www.tuulasiimes.com/
puhelinnumero: 040-7621630
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska,
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: teknikka (käyttöohjeet), lääketiede (lääkeselosteet, laitteiden käyttöohjeet yms.)
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1996)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Vuosina 1996-1998 toimin sihteeri-kääntäjänä Turun yliopiston kliinisen kemian laitoksella kahdessa kansainvälisessä projektissa. Vuodesta 1999 päätoiminen kääntäjä oman toiminimen kautta. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen vuodesta 1995, Suomen yrittäjien jäsen vuodesta 2000.

Jens Silfvast
tiedot annettu: 29.04.2001
sähköposti: jens.silfvast@helsinki.fi
postiosoite: Koivutie 23, 06100 Porvoo
puhelinnumero: 019-52 44 336
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: tieteelliset tekstit (filosofia, yhteiskuntatieteet)
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ruotsi-suomi 1995 (valantehneen kielenkääntäjän tutkinto 1977)
korkeakoulututkinnot: FT (Helsingin Yliopisto 1999)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Työkokemus: filosofisen tiedekirjallisuuden ja hoitotieteellisen ammattikirjallisuuden käännöksiä englanti-ruotsi, suomi-ruotsi

Paavo Siltala
tiedot annettu: 29.10.2009
sähköposti: paavo.siltala (at) gmail.com
postiosoite: Tehtaankatu 24, 00140 Helsinki
verkko-osoite: http://www.paavosiltala.fi/
puhelinnumero: 050 571 0159
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, tanska, norja, englanti, ranska, italia, venäjä, suomi
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, venäjä
erikoisalat: lainkäyttö ja hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 1986, venäjä-suomi 1987, ruotsi-suomi 1997, ruotsi-venäjä 1998, englanti-suomi 2001, norja-suomi 2006, tanska-suomi 2006, ranska-suomi 2007, italia-suomi 2007
korkeakoulututkinnot: fil.maist (Åbo Akademi 1987)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen ollut kääntäjänä mm. ulkoasiainministeriössä ja oikeusministeriössä. Olen jäsenenä Suomen kääntäjien ja tulkkien liitossa (SKTL) ja Suomen kääntäjäosuuskunnassa, SKTL:n nimeämänä varajäsenenä auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnassa. Tulkkaan venäjää ja ruotsia neuvotteluissa, joissa on enintään kymmenkunta osanottajaa.

Annira Silver
tiedot annettu: 22.03.2007
sähköposti: a.silver@phpoint.fi
postiosoite: Havangantie 357, 34710 Vaskivesi
puhelinnumero: 03-4755033; 0044-3315065
faxnumero: 03-4755033
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: liikeala, mainonta, markkinointi, psykologia, kasvatustiede, yhteiskuntatieteet, metsäteollisuus, puutavara, lakitiede, elokuvatekstitys
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1975
korkeakoulututkinnot: BA(Hons) Psychology (Nottingham University 1975); Post-Graduate Certificate of Education (PGCE) 1976
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Työkokemus: 20 vuoden liikeala/teollisuuskokemus johtoportaassa. Pitkä ja monipuolinen ura kääntäjänä suomesta englantiin. Kokenut kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuuden kääntäjä sekä elokuvatekstittäjä. Member of the (British) Society of Authors and the Translators' Association.

Tarja Sinilahti
tiedot annettu: 21.12.1998
sähköposti: ritari@t-online.de
postiosoite: Blöchlestrasse 14, D-77654 Offenburg, Deutschland
puhelinnumero: +49-781-948 18 81
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: Mainostekstit, talous, markkinointi, lifestyle, muoti jne.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1991
korkeakoulututkinnot: Diplomikielenkääntäjän tutkinto (Johannes Gutenberg-Universität
kielentarkastusta:
tulkkausta:

Marja-Liisa Sinivaara
tiedot annettu: 20.9.2004
sähköposti: marjaliisa.sinivaara@pp.inet.fi
postiosoite: Pajamäentie 7 B 17, 00360 Helsinki
puhelinnumero: 09-554 791, 041-5291 444
faxnumero: 09-554 791
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa,
kielet, joille käännän: suomi, englanti, saksa,
erikoisalat: tuomioistuinasiakirjat; kaupalliset sopimukset; todistukset; musiikki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1970
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa-suomi 1970; suomi-englanti 1976; englanti-suomi 1989
korkeakoulututkinnot: Diplom-Übersetzerin (Universität Heidelberg)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Asunut ja opiskellut Saksassa. Toiminut kielenkääntäjänä Saksan liittotasavallan ja Itävallan Helsingin suurlähetystöissä ja myös amerikanenglantilaisessa työympäristössä. Toiminut konsekutiivitulkkina tuomioistuimissa, poliisilaitoksella, sosiaalivirastossa jne. Käännän myös kieliparissa englanti-saksa-englanti. SKTL:n jäsen 30 vuoden ajan. Oma käännöstoimisto vuodesta 1980.

Lotta Sipilä
tiedot annettu: 29.10.2002
sähköposti: lotta.sipila@helsinki.fi
puhelinnumero: 050-344 65 77, 09-22 34 718
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: espanja, portugali
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: kauppa, hallinto, politiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin yliopisto 2002)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: EU-tekstien (lähinnä Euroopan parlamentin asiakirjojen) sulavat suomennokset vuodesta 1999.

Annamari Sippola
tiedot annettu: 10.10.2005
sähköposti: amsippol@mappi.helsinki.fi
postiosoite: Porintie 5 A 17, 00350 Helsinki
puhelinnumero: 050 3482738
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, suomi
kielet, joille käännän: englanti, suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
korkeakoulututkinnot: FM (Joensuun yliopisto 2005)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen vuoden alussa valmistunut kääntäjä, olen tehnyt pienessä määrin keikkatöitä sekä kääntäjänä että tulkkina. Käännöstehtävät ovat olleet etupäässä lopputöiden abstraktien käänöksiä.

Janne Siren
tiedot annettu: 03.01.2016
sähköposti: jannesiren@welho.com
postiosoite: Korppaantie 6 B, 00300 Helsinki
verkko-osoite: http://jannesiren.blogspot.fi/
puhelinnumero: 040-5860861
äidinkieli: Suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska, espanja
kielet, joille käännän: suomi, englanti, ranska
erikoisalat: urheilu, tietotekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2015
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi 2015
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 2015)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Tarja Sirén
tiedot annettu: 19.01.2010
sähköposti: tarja.siren@netikka.fi
postiosoite: Lammentie 11, 65230 Vaasa
puhelinnumero: 050-5873378
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: kaunokirjallisuus, kauppa ja talous, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1998
korkeakoulututkinnot: FM (Vaasan yliopisto 2000)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Freelancer av-kääntäjä vuodesta 2002. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. Journalistiliiton jäsen.

Tiina Sjelvgren
tiedot annettu: 08.12.2009
sähköposti: tsjelvgr@welho.com
postiosoite: Puolipäivänkatu 4 B 7, 00160 Helsinki
puhelinnumero: 040 5845872
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: politiikka, hallinto, talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: FM (Vaasan yliopisto); konferenssitulkkien erikoistumiskoulutus (Turun Yliopisto 2006)
korkeakoulututkinnot: FM (Vaasan yliopisto); konferenssitulkkien erikoistumiskoulutus (Turun Yliopisto 2006)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: S-posti myös: tiina.sjelvgren@welho.com. SKTL:n jäsen. Asiatekstikäännöksien lisäksi av-alan suomennoksia, kaunokirjallisia suomennoksia.

Linda Sjöholm
anmälningsdatum: 10.12.2001
e-post: linda.sjoholm@multi.fi
postadress: Socklotvägen 230, FIN-66910 SOCKLOT
telefonnummer: 06-7224376, 050-5892595
faxnummer: 06-7224476
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska, tyska
jag översätter till: svenska
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2000
examen för auktoriserade translatorer: tyska-svenska 1999
högskoleexamen: HuK (Vasa universitet 1999)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Medlem i Finlands översättar- och tolkförbund

Carl-Erik Skarp
tiedot annettu: 12.9.2007
sähköposti: georg.skarp@kolumbus.fi
postiosoite: Linnankatu 5 A 6, 00160 Helsinki
puhelinnumero: 09-631 681
faxnumero: 09-631 681
äidinkieli: svenska
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti, venäjä
erikoisalat: juridik, förvaltning
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
korkeakoulututkinnot: PM Åbo Akademi 1980, studier i ryska i Moskva 1974-1979
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Frilansöversättare och -tolk (fi-sve-ry) 1985-1995; översättare-tolk vid Oy Konela Ab (fi-sve-ry-en) 1995-1997; från 1997 fast tjänst som translator (fi-sve-ry) vid justitieministeriet (Brottspåföljdsverket, kriminalpolitiska avdelningen); medlem i SKTL (ca 1990) och KAJ-Akavan Erityisalat (1995).

Christina Skogster
tiedot annettu: 23.01.2017
sähköposti: c.skogster@gmail.com
postiosoite: Maurinkatu 4 c 23, 00170 Helsinki
verkko-osoite: http://www.proz.com/profile/1108
puhelinnumero: 040-7430498
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, hollanti, tanska
kielet, joille käännän: ruotsi
erikoisalat: EU-tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
korkeakoulututkinnot: FM (filosofian maisteri, Helsingin yliopisto 2002); EMCI (European Master's in Conference Interpreting, Tukholman yliopisto 2005)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Bert Slomp
tiedot annettu: 14.11.2013
sähköposti: slomp@dlc.fi
postiosoite: Kanavamäki 7 D 13, 00840 Helsinki
verkko-osoite: http://www.slomp.fi/
puhelinnumero: 045-6732341
äidinkieli: hollanti
kielet, joista käännän: suomi, englanti, hollanti
kielet, joille käännän: englanti, hollanti
erikoisalat: tekniset, juridiset ja kaupalliset tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-hollanti 2001
korkeakoulututkinnot: Kemian DI (Rijksuniversiteit Groningen 1983)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Anne-Mari Smolander
tiedot annettu: 24.02.2010
sähköposti: anne.smolander@elisanet.fi
postiosoite: Pastori Jussilaisen tie 6 A 1, 00400 Helsinki
puhelinnumero: 050 322 4374
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, ranska,
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: markkinointi, talous, hallinto, gastronomia, koirat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Ruotsi-suomi 2003
korkeakoulututkinnot: FM (Vaasan yliopisto 1993)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Tatiana Solovieva
tiedot annettu: 5.11.2003
sähköposti: solovieva@arzamas.net
postiosoite: 141006 Moskovskaja obl. g.Mytischi a/я 300
puhelinnumero: +7-095-583 19 14
faxnumero: +7-83147-55415
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä
erikoisalat: rakennusala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: rakennusinsinööri (Moskovan rakennusinstituutti, 1994); englannin kielen tulkki (Moskovan valtiollinen yliopisto, 1999)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Työkokemus tulkki suomi,englanti,venäjä: 1995-1996 Puolimatka Moskova Sklifosovskin ensiapuinstituutin rakennustyömaa; 1996-1999 Parastek Moskova Betoniasema; 2002 SRV Balabanovo Moskovan alueella Stora Enson aaltopahvitehtaan työmaa; 2003 Lemminkäinen Arzamas Venäjä Stora Enson aaltopahvitehtaan työmaa

Marjo Somerpuro
tiedot annettu: 18.02.2011
sähköposti: marjo.somerpuro@gmail.com
puhelinnumero: 044-544 9109
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, espanja
kielet, joille käännän: suomi, espanja
erikoisalat: Hallinto, laki.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1989
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: espanja-suomi 1989, suomi-espanja 2001
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1992)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Erityisesti hallinnollisten ja juridisten tekstien käännöskokemusta vuodesta 1994, mutta kokemusta myös muista teksteistä. SKTL:n jäsen, KAJ:n jäsen.

Henri Soravuo
tiedot annettu: 22.03.2009
sähköposti: henri.soravuo@prodist.fi
postiosoite: Vallikuja 10 as. 5, 02600 Espoo
puhelinnumero: 040-0202 031
faxnumero: 09-5714 1617
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, ranska, espanja, italia, portugali, hollanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti, espanja, portugali, ranska
erikoisalat: tekniikka, tuotanto ja teollisuus (mek.), kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
korkeakoulututkinnot: Diplomi-insinööri (HTKK 1967)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Kaarina Sotka
tiedot annettu: 09.08.2012
sähköposti: kaarinasotka@gmail.com
postiosoite: Kiilinperäntie 31, 23930 PYHÄMAA
puhelinnumero: 040 7783629
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: kreikka
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1984
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: nykykreikka-suomi 1993
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Käännökset ja tulkkaukset nykykreikasta (myös Kyproksen kreikka).

Anastasia Soupios
tiedot annettu: 13.5.2012
sähköposti: a_soupios@hotmail.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: espanja, kreikka, portugali
kielet, joille käännän: suomi, espanja
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2009
korkeakoulututkinnot: FM kääntäjä (Turun yliopisto 2008)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Kääntäjä ja kieltenopettaja toiminimellä Anastasia Soupios Tmi. Kielten opettaja ammattikorkeakoulussa, lukiossa ja työväenopistossa. Akavan erityisalat ja Käännösalan asiantuntijat KAJ - jäsen

Tarja Soutolahti
tiedot annettu: 22.01.2012
sähköposti: tarja.soutolahti@telia.com
postiosoite: Björnramsvägen 32, SE-72242 Västerås, Ruotsi
puhelinnumero: +46-21-333193, +46-708-626245
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, unkari
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: koulutus, sosiaaliala, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
korkeakoulututkinnot: FM (Uppsala universitet); Akademisch geprüfte Übersetzerin (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Käännöskokemusta seuraavilta aloilta: tekniikka, talous, matkailu, mainos ja EU. Opiskellut vuoden stipendiaattina Unkarissa (valtiollinen kielitutkinto suomi-unkari). Asunut ja opiskellut Saksassa 7 vuotta. Toiminut unkarin ja suomen kielen tuntiopettajana Uppsalan yliopistossa. Toimin tällä hetkellä Mälardalenin korkeakoulun suomen kielen adjunktina. TRADOS-käännösohjelman käyttäjä.

Juhani Sovijärvi
tiedot annettu: 29.10.2002
sähköposti: jsovijrv@online.no
postiosoite: Dragonstien 101, N-1062 Oslo, Norge
puhelinnumero: +47-90683759
faxnumero: +47-22 3239 26
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, norja
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, norja
erikoisalat: Lääketiede, kauppa ja talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 1988)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Tarkastan vain suomenkielisten tekstien kieliasua.

Alfredo Spagna
tiedot annettu: 04.05.2004
sähköposti: alfredo.spagna@fi.arancho.com
postiosoite: Köydenpunojankatu 4 a D
verkko-osoite: http://www.arancho.com/
puhelinnumero: +358-(0)208-436932
faxnumero: +358-(0)420-436932
äidinkieli: italia
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: italia
erikoisalat: Paperiteollisuus, konerakennus, prosessiteollisuus, tekniikka yleensä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
korkeakoulututkinnot: Akademisch geprüfte Übersetzer 1991
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Anna-Maria Spehar-Deleze
tiedot annettu: 23.3.2009
sähköposti: annamaria.spehar@gmail.com
postiosoite: Jatasalmentie 2, 00830 Helsinki
puhelinnumero: 040-5277917
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, kroatia
kielet, joille käännän: suomi, kroatia
erikoisalat: kemia, biotekniikka, luonnontieteet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-kroatia 2002
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1999)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen tulkannut ja kääntänyt suomesta kroatiaan ja päinvastoin oikeudessa, televisiossa, liikeneuvotteluissa jne alkaen 1994.

Ilya Spiegel
anmälningsdatum: 17.11.2010
e-post: ilya@spiegel.fi
postadress: Eriksgatan 41 A 30
www-adress: http://www.spiegel.fi
telefonnummer: 050 344 23 45
modersmål: ryska
jag översätter från: finska, svenska, engelska, tyska, ryska
jag översätter till: svenska, engelska, ryska
specialområden: handel, juridik, ekonomi, politik, kultur, naturvetenskaperna, vad som helst
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1992
examen för auktoriserade translatorer: 2007
högskoleexamen: Åbo Akademi ekonomexamen
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej

Olga Stenqvist
tiedot annettu: 14.11.2017
sähköposti: olgas99@hotmail.com
postiosoite: Domus Iberica F1F Burgau, 8650-100 Budens, Portugali
puhelinnumero: +351 91 7648598
äidinkieli: Venäjä
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: venäjä
erikoisalat: kauppa, juridiikka, rahoitus, mainosala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 1981 (silloin olin Olga Hyppönen)
korkeakoulututkinnot: suomen kieli ja kirjallisuus (Pietarin valtionyliopisto 1975-1980)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomalais-neuvostoliittolainen kauppakamari, Helsinki, 1981-1984, kielenkääntäjä; Alcatel, Helsinki, kielenkääntäjä 1983-1988; 1988-1995 freelancer; 1995-2001 Mobisat, GM, UAE, Dubai; 2001-2005 freelancer, opettaja; 2005-2014 kielikoulu, Dubai, opettaja; asuessani Suomessa olin SKTL:n jäsen

Igor Stepanov
tiedot annettu: 18.7.2011
sähköposti: igor.stepanov.spb@gmail.com
postiosoite: Udelnyi pr. 31-45, Pietari, Venäjä
puhelinnumero: +7-905-224 2706
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
korkeakoulututkinnot: FK (Leningradin yliopisto 1982)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Maj-Lis Storsjö-Korpihalkola
tiedot annettu: 19.05.2010
sähköposti: maj.lingua@krsnet.fi
postiosoite: Lålbyntie 111, 64300 Lapväärtti
puhelinnumero: 0405905300
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska, espanja
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, ranska
erikoisalat: hallinto, tekniikka, matkailu, kirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
korkeakoulututkinnot: FK (Jyväskylän yliopisto 1984)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Äidinkielet suomi ja ruotsi. Syventävät opinnot Pohjoismainen filologia ja Romaaninen filologia. Muut kielet englanti ja espanja. Asiointi ja konsekutiivitulkkaus. Toiminut kunnallisena kielenkääntäjänä n. 6 vuotta ja itsenäisenä kääntäjänä/tulkkina yrityksessä Maj-Lingua vuodesta 1999. Jäsenyydet: Sktl (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto) ja SFÖ (Sveriges facköversättarförening), Suomen opasliitto, Pohjola-Norden.

Anja Strengell
tiedot annettu: 06.05.2013
sähköposti: anja.strengell@gmail.com
postiosoite: Limingantie 98 D 56, 00560 Helsinki
puhelinnumero: 0503816570
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: Tekniikka, kulttuuri
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1974
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 1980, suomi-saksa 1987
korkeakoulututkinnot: DKK (Turun kieli-instituutti 1974)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käytän Trados-ohjelmia. Asunut Saksassa yli 15 vuotta.

Minna Stöckl-Hytti
tiedot annettu: 7.8.2007
sähköposti: m.hytti@sbg.at
postiosoite: Am Mesnerbach 452, A-5084 Grossgmain
puhelinnumero: +43 6247 7370
faxnumero: +49 1805 4820 016 702
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: matkailu, gastronomia, pienkoneet, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 2006
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1999)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Verena Stütz
tiedot annettu: 2.12.2002
sähköposti: vevestuetz@web.de
postiosoite: Gaisbergstrasse 99, 69115 Heidelberg, Saksa
puhelinnumero: +49-6221-453742
faxnumero: +49-01212-5-107-30-439
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, englanti, italia,
kielet, joille käännän: saksa,
erikoisalat: talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-saksa 2002; saksa-englanti 2002; italia-saksa 2002; suomi-saksa 2002
korkeakoulututkinnot: Universität Mainz (FASK Germersheim 2002, Saksa); Diplom-Übersetzerin
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Svetlana Subbotina
tiedot annettu: 04.07.2012
sähköposti: svetlana.subbotina@viestilinja.fi
postiosoite: Pölläskyläntie 651,58770 Pihlajalahti (Savonlinna)
verkko-osoite: http://www.kaannosjakoulutus.palvelee.fi
puhelinnumero: 040 5296863
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1993
korkeakoulututkinnot: venäjä (Petroskoin yliopisto 1993)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Krista Suislepp
tiedot annettu: 20.07.2006
sähköposti: krista@ad3doors.com
postiosoite: Lai 24 Tartu 51005 VIRO
puhelinnumero: +37256506634
faxnumero: +3726088426
äidinkieli: viro
kielet, joista käännän: suomi, englanti, viro
kielet, joille käännän: suomi, viro
erikoisalat: oikeustiede, sosiaalitieteet, rakennustoiminta, puuteollisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Notaarin luottamustulkki alkaen 2003 Tallinnassa, Virossa
korkeakoulututkinnot: 1994 MSW (Tallinnan Pedagoginen Yliopisto)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Kasvatustieteiden korkeakoulututkinto ja sosiaalityön maisteritutkinto. Toiminut 7 vuotta Virossa oikeusministeriön palveluksessa, joten muun muassa erikoisalani ovat sopimusten käännökset. Työkokemusta reilut 11 vuotta, nykyhetkellä toimin käännöstoimistoni projektipäällikkönä.

Monika Sukoinen
tiedot annettu: 24.06.2013
sähköposti: monika.sukoinen@dnainternet.net
postiosoite: Kukolaistentie 215, 21160 Merimasku
verkko-osoite: http://www.sukoinenlkv.fi
puhelinnumero: 040-5940307
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: ruotsi
erikoisalat: Maankäyttö ja kaavoitus, pankki ja rahoitus, talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ruotsi, 2011
korkeakoulututkinnot: FM (Åbo Akademi 1990)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Soile Sulkio
tiedot annettu: 6.10.2008
sähköposti: sulkio@kolumbus.fi
postiosoite: Kinnarintie 98, 37370 Narva, Suomi
verkko-osoite: http://www.sulkio.com
puhelinnumero: 04-8388813
faxnumero: 03-3734877
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: teniikka, lääketieteen tekniikka, talous, oikeus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1977
korkeakoulututkinnot: Dipl.Übersetzerin, Fachb. Angew. Sprachwissenschaften der Uni Mainz in Germersheim, Saksa 1977
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL, BDÜ (= Kääntäjien ja tulkkien liitto Saksa)

Soile Sundqvist-Huovinen
tiedot annettu: 2.1.2006
sähköposti: soile.sundqvist@dnainternet.net
postiosoite: Tehdaskatu 8, Kajaani
puhelinnumero: 050 599 3633
faxnumero: 08-624421
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska, espanja, portugali
erikoisalat: EU, lainkäyttö ja hallinto, yhteiskuntatieteet, kansainväliset suhteet, urheilu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Andrei Suni
tiedot annettu: 21.01.2013
sähköposti: russian.key@suomi24.fi
postiosoite: PL 257,80101 Joensuu
puhelinnumero: 040 5028964
faxnumero: 013 311744
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: taloushallinto, sahakoneet, hirsitaloteollisuus, yhteisöoikeus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2008
korkeakoulututkinnot: DI (Leningradin teknologinen korkeakoulu 1986)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n jäsen. Vaativat tekniset käännökset mm. Jartek Oy:lle, Kit-Sell Oy:lle, Heinolan Sahakoneet Oy:lle, Pinomatic Oy:lle, Kesla Oyj:lle.

Johanna Suokas-Koivisto
tiedot annettu: 26.4.2004
sähköposti: johannasuokaskoivisto@hotmail.com
postiosoite: Pertunpellonraitti 3 A 4, 00740 Helsinki
puhelinnumero: 040-5313319
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi,
kielet, joille käännän: englanti,
erikoisalat: IT, telekommunikaatio, HR, tiedotus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Suomi-englanti 2004
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1995)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen toiminut kääntäjänä vuodesta 1996. Käännän, suoritan oikolukua,ja teen tulkin töitä. Erikoisalat: IT, telekommunikaatio, HR, myynti- ja markkinointi sekä viestintä. Olen työskennellyt myös kielikouluttajana.

Cátia Suomalainen Pedrosa
tiedot annettu: 04.05.2007
sähköposti: catia.suomalainenpedrosa@helsinki.fi
postiosoite: Rörstrandinkatu 3 A 58, 00560 Helsinki
puhelinnumero: 040-7511257
äidinkieli: portugali
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa, ranska, espanja, portugali
kielet, joille käännän: portugali
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: Kirjoitan parhaillaan gradua Helsingin Yliopiston Humanistisessa Tiedekunnassa ja valmistun maisteriksi vuonna 2005.
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen kääntänyt 5 vuoden ajan suomalaisille ja portugalilaisille firmoille mm. teknisiä käännöksiä. Toimin yhteistyössä käännöstoimistojen sekä suomalaisten ja portugalilaisten kääntäjien kanssa mm. käännösten kielellisessä ja teknisessä tarkastamisessa.

Pirjo Suomalainen Pedrosa
tiedot annettu: 09.11.2015
sähköposti: psuomalainen@gmail.com
postiosoite: Rua Miguel Bombarda 126-1.A, 2830-288 Barreiro, Portugali
puhelinnumero: +351-968120827
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, espanja, portugali
kielet, joille käännän: suomi, portugali
erikoisalat: tekniset käsikirjat, metsäteollisuus, koneteollisuus, ympäristö, kauppa, Euroopan Unioni, taide, elokuva, kirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: auktorisoitu kääntäjä Portugalissa
korkeakoulututkinnot: Portugalin kielen ja kulttuurin diplomi (Lissabonin Yliopisto 1982)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Tarja Suorsa
tiedot annettu: 06.11.2013
sähköposti: tarja.suorsa@kolumbus.fi
postiosoite: Jollaksentie 61 as 2 A, 00850 Helsinki
verkko-osoite: http://www.kolumbus.fi/tarja.suorsa/
puhelinnumero: 040-5803528
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: tietotekniikka, tietoliikennetekniikka, henkilöstöhallinto, todistukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1988
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1980
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1986, Kääntäjänkoulutuslaitos)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: 11 vuoden kokemus kielenkääntäjänä Nokian palveluksessa.

Anna Suter
tiedot annettu: 3.8.2006
sähköposti: annasuter@tulkki.ch
postiosoite: Roschistrasse 8, CH-3007 Bern, SWITZERLAND
verkko-osoite: http://www.tulkki.ch
puhelinnumero: +41-76-5110211
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa,
kielet, joille käännän: suomi, englanti, saksa,
erikoisalat: luonnontieteet, ympäristönsuojelu, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 2005
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 2004)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Jouko Suuronen
tiedot annettu: 24.10.2011
sähköposti: joukosuuronen@luukku.com
postiosoite: Taitoniekantie 13 D 46, 40740 Jyväskylä
puhelinnumero: 050-4933503
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: venäjä
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1982
korkeakoulututkinnot: DKK (Joensuun korkeakoulu 1982)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Terhi Suutarinen
tiedot annettu: 6.9.2004
sähköposti: terhi.suutarinen@kaannosviestinta.fi
verkko-osoite: http://www.kaannosviestinta.fi
puhelinnumero: 040-747 5107
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, espanja,
kielet, joille käännän: suomi, englanti, espanja,
erikoisalat: Metsätalous, kauppa, tekniikka, urheilu, kirjallisuus, musiikki, nettisivut, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 2001)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen Kääntäjien ja Tulkkien Liiton jäsen. Työkokemus: Käännöstöitä yrityksille ja yksityisille, YLE tv-käännökset, lukion espanjan opettaja 2001-2002, kaunokirjallisuuden suomentaminen.

Olga Svarvali
tiedot annettu: 26.05.2015
sähköposti: prokasta@prokasta.fi
postiosoite: Tuhkimontie 3-5 B 16, 00820 HELSINKI
verkko-osoite: http://prokasta.fi/kaannospalvelut/
puhelinnumero: 045 6522655
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä, viro
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: kaupalliset tekstit (sopimukset, tarjoukset yms), asiapaperit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2007
korkeakoulututkinnot: taloustieteilijä (Tarton Yliopisto 1987)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Klara Sziraky
tiedot annettu: 22.5.2003
sähköposti: sziraky@saunalahti.fi
puhelinnumero: 040-8390522
äidinkieli: unkari
kielet, joista käännän: suomi,
kielet, joille käännän: unkari
erikoisalat: Ympäristönsuojelu ja siihen liittyvät alat, tekniikka, koulutus, eri teollisuuden alat, kuntien yhteistyökuviot, yrityksen perustaminen, markkinatutkimus, messujen ja konferenssien järjestäminen.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Suomi-unkari korkein tutkinto Unkarissa v 1992
korkeakoulututkinnot: Debrecein yliopiston Unkarin kielen maisteri
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Erittäin laaja tulkkauskokemus, pyörittänyt omaa yritystä 10 vuoden ajan. Erittäin laaja eri alojen kontaktiverkosto ympäri Unkaria.

Viveca Säiläkivi
tiedot annettu: 20.11.2016
sähköposti: viveca.sailakivi@tradialingua.com
postiosoite: 02260 Espoo
verkko-osoite: http://www.tradialingua.com/
puhelinnumero: +358 500 701197
faxnumero: ei
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa
erikoisalat: juridiikka, markkinointiviestintä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1979
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1971
korkeakoulututkinnot: DKK (Turun Kieli-instituutti 1971); ekonomi (Helsingin Kauppakorkeakoulu 1983)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Heikki Särkkä
tiedot annettu: 6.10.2000
sähköposti: sarkka@cc.joensuu.fi
postiosoite: Sortteerinpolku 2 A 3, 57170 Savonlinna
puhelinnumero: 015-534 104
faxnumero: 015-534 104
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, romania
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: kauppa ja laki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1976
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1976, suomi-englanti 1978, romania-suomi 1983
korkeakoulututkinnot: FK (Jyväskylän yliopisto 1969)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Nina Särkkä
tiedot annettu: 07.06.2013
sähköposti: ninasvj9@gmail.com
postiosoite: Vanha kirkkotie 21 B 12, 33300 Tampere
verkko-osoite: http://www.kaannostoimistosarkka.fi
puhelinnumero: 040 5496670
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: tekniikka, markkinointi, lääketiede, sopimukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1993
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 2008)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: 20 vuoden kokemus teknisten ja markkinointialan tekstien kääntäjänä käännöstoimistossa ja yrittäjänä. Autoteollisuus, kaivosteollisuus, kodinkoneet, matkailu, lääketiede, ympäristöala, laki ja talous. Käyttöohjeet, tutkimusraportit, lehdistötiedotteet, nettisivut, esitteet, sopimukset, viestintä. SKTL:n jäsenyys

Gerd Söderholm
anmälningsdatum: 23.8.2000
e-post: gerd.soderholm@vantaa.fi
postadress: Sjundeågatan 2 B 14, 00510 Helsingfors
telefonnummer: 09-1484746, 09-8392217 (jobbet)
faxnummer: 09-839224163
modersmål: svenska
jag översätter från: finska
jag översätter till: svenska
specialområden: ekonomi och samhälle
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1995
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska, 1995
högskoleexamen: EKON.MAG. (Svenska handelshögskolan 1989)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej

Pirjo Söderström
tiedot annettu: 4.2.2012
sähköposti: sodetech@kolumbus.fi
postiosoite: Kitöntie 112-4, 06880 Kärrby, Finland
puhelinnumero: 040-5438067
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: kemia, farmasia, tekniikka, lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1989
korkeakoulututkinnot: Diplomi-insinööri (TKK 1999)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Yli 20 vuoden kokemus päätoimisena kääntäjänä. Oma yritys, Södetech Ky, vuodesta 2003 lähtien. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Elina Tamminiemi
tiedot annettu: 16.2.2010
sähköposti: elina.tamminiemi@kolumbus.fi
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, ranska, venäjä, mari
kielet, joille käännän: suomi, venäjä, mari
erikoisalat: lääketiede, laki, sosiaaliala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2002
korkeakoulututkinnot: FL (Marin valtion yliopisto 1995)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Asioimistulkin ammattitutkinto 2009. SKTL:n jäsen 2003 alkaen.

Pekka Tarvainen
tiedot annettu: 25.2.2002
sähköposti: lite@dlc.fi
postiosoite: PL 16, 00561 Helsinki
puhelinnumero: 050-5665496
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, italia, tanska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: teollisuusautomaatio, sähkötekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käännökset Mac- tai PC-tiedostoina, tiedostomuodot FrameMaker, PageMaker, QuarkXpress, InDesign jne. Myös taitot/kuvankäsittely, sovitukset web/CD-ROM/tietokantakäyttöön ja muut oheispalvelut.

Teemu Tast
tiedot annettu: 04.07.2012
sähköposti: teemu.tast@kymp.net
postiosoite: Kaarniementie 150, 48810 Karhula
puhelinnumero: 0500-253261
faxnumero: 05-2182229
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: vedet, kalat, luonto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1996
korkeakoulututkinnot: maatalous- ja metsätieteiden maisteri 1990
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Teen sekä simultaani- että konsekutiivitulkkausta. Viimeaikaisia tulkkauksia (suomi, ruotsi, norja): 2012 Kolarctic ENPI CBC seurantakomitea Murmansk simultaanitulkkaus, 2012 Kolarctic ENPI CBC valintakomitea Inari simultaanitulkkaus, 2012 Lapin poliisilaitos 4 puhelinkuulustelua suomi-norja, 2012 Kolarctic ENPI CBC seurantakomitea Arkangeli simultaanitulkkaus, 2012 Kolarctic ENPI CBC valintakomitea Kirkkoniemi simultaanitulkkaus, 2011 Kolarctic ENPI CBC seurantakomitea Tromssa simultaanitulkkaus, 2011 Kolarctic ENPI CBC valintakomitea Luulaja simultaanitulkkaus, 2011 Kalastusvakuutuspäivät Ahvenanmaa konsekutiivitulkkaus, 2011 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Kuopio asiointitulkkaus suomi-norja, 2010 Kolarctic ENPI CBC seurantakomitea Vantaa simultaanitulkkaus.

Risto Teinonen
tiedot annettu: 3.12.2009
sähköposti: risto.teinonen@gmail.com
postiosoite: Málaga, Espanja
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: viro, latvia
kielet, joille käännän: suomi, viro
erikoisalat: oikeus, historia, kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: viro-suomi 1991
korkeakoulututkinnot: FK (Lunds Universitet 1988, kielitiede); FK (Tartu Ülikool 2005, oikeustiede); FK (Tartu Ülikool 2008, teologia)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Kristiina Teiss
tiedot annettu: 04.03.2019
sähköposti: kteiss@gmail.com
postiosoite: Kangasala, Suomi
puhelinnumero: +358405671072
äidinkieli: viro
kielet, joista käännän: suomi, viro
kielet, joille käännän: suomi, viro
erikoisalat: viranomaisasiakirjat ja todistukset, kauppa ja talous, sosiaaliala, kulttuuri (teatteri, kirjallisuus), kasvatus ja koulutus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-viro 2003
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 2005) - pääaineena suomen kieli, sivuaineina viro, venäjän kääntäminen ja tulkkaus sekä suomen kirjallisuus; opettajakoulutus, opinto-ohjaajakoulutus
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Freelancerina vuodesta 1994; monipuolinen kokemus erilaisten tekstien kääntämisestä: viralliset asiakirjat, oikeuden päätökset, tuoteluettelot, kielitieteelliset ym. artikkelit. Monivuotinen kokemus tekstityksten tekemisestä sekä tv:lle (Yle) että teatteriin (Tampereen teatterikesä). Lähes 10 vuoden työkokemus vironkielisestä neuvonnasta viranomais-, työ- ja koulutusasioista Tampereen kaupungissa sekä 20 vuoden kokemus viron kielen opettamisesta suomalaisille.

Pierre-Erasme Thewrewk-Pallaghy
tiedot annettu: 01.03.2001
sähköposti: pallaghy@hotmail.fi
postiosoite: Fredrikinkatu 32 a 13, 00120 Helsinki
puhelinnumero: 040-7746775
faxnumero: 09-6948687
äidinkieli: ranska
kielet, joista käännän: suomi, englanti, unkari
kielet, joille käännän: ranska
erikoisalat: EU-sektoripolitiikka, työhallinto, sosiaali-ala, maa- ja metsätalous, metsäteollisuus juridiikka, opetusministeriön toimiala, AY-liike, sanastotyötä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1977
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ranska (70-luvun lopulta alkaen)
korkeakoulututkinnot: FK: maantiede, sosiologia, talous- ja sosiaalihistoria, kansatiede. Opiskellut Ranskassa unkaria, joka oli myös kotikieli.
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Tulkin töitä vuodesta 1977. EU-komission hyväksymä freelance-tulkki; noin 550 tulkkauspäivää Brysselissä Suomen EU:iin liittymisen jälkeen. Seuraavien toimielinten palveluksessa: Komissio, Tuomioistuin, Alueiden komitea, Talous- ja sosiaalineuvosto). Lisäksi Suomessa: VNK, UM, OPM, STM, Eduskunta, TP:n linna (valtiovierailut) vuodesta 1982-.

Mark Thompson
tiedot annettu: 8.3.2008
sähköposti: mark.stephen.thompson@hotmail.co.uk
postiosoite: 14 Primrose Close, Corby, Northamptonshire, NN18 8LE, UK
puhelinnumero: +44-(0)1536-747 603
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: matkailu, markkinointi, psykologia, kirjallisuus, politiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1998)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Associate Member of The Institute of Translation and Interpreting (UK)

Ismo Tikkanen
tiedot annettu: 09.01.2018
sähköposti: ismo.tikkanen@luukku.com
postiosoite: Haperontie 11 B 29, 40640 Jyväskylä
puhelinnumero: 0404809831
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä
erikoisalat: kasvatustieteellisiä tekstejä suomesta ruotsiin, englantiin ja venäjään sekä näistä kielistä suomeen
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1986, suomi-venäjä 1985, ruotsi-suomi 1986
korkeakoulututkinnot: Diplomikielenkääntäjä (DKK) 1983, Tampereen yliopisto
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Jyväskylän yliopisto, tutkimusamanuenssi 1985-1993

Nóra Lengyelné Timkó
tiedot annettu: 5.11.2012
sähköposti: timkonora@yahoo.com
postiosoite: 1102 Budapest, Liget utca 40
puhelinnumero: 0026703171535
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, unkari
kielet, joille käännän: suomi, englanti, unkari
erikoisalat: elektroniikka, käyttöoppaat, yleinen lääketiede, yleinen taloustiede, markkinointi, teollisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: Englannin filologitutkinto (Károli Gáspár Reformaattinen Yliopisto, Unkari 2004); Ekonomi ja PR Manageri (Kodolányi János Korkeakoulu, Unkari 2005)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Työkokemus: monipuolisesti käännöksiä ja tulkkaustöitä suomesta unkariksi ja unkarista suomeksi sekä englannista suomeen ja suomesta englantiin.

Agnes Timmermann
tiedot annettu: 26.04.2021
sähköposti: agnestimmermann@hotmail.com
postiosoite: Helsinki
verkko-osoite: https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi/
puhelinnumero: +358401417793
äidinkieli: latvia
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä, latvia
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä, latvia
erikoisalat: juridiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: LLB (University of Latvia 1999)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: rekisteröity oikeustulkki alkaen 04/2021

Lars Tollet
tiedot annettu: 27.5.2008
sähköposti: lars.tollet@iki.fi
postiosoite: Jenkkapolku 22 E, 04420 Järvenpää
puhelinnumero: 040-5564762
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: arkkitehtuuri, organisaatiokehittäminen, työelämä, yhteiskuntakehitys, ympäristöhallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1978
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: finska-svenska 1995, svenska-finska 2006
korkeakoulututkinnot: arkkitehti (TKK 1984)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Yleinen kielitutkinto: englanti, ylin taso 1995. Kääntäminen on usein sanoman välittämistä toisenlaiselle yleisölle kuin mille alkuperäinen teksti on kirjoitettu. Asiatekstiä englanniksi käännettäessä on lisäksi oleellista pitää mielessä, että monasti vain pieni osa kohderyhmästä lukee kieltä äidinkielenään. Tunnen erikoisalani muutoinkin kuin käännöstyön kautta. Myös monipuolista kokemusta EU-projekteista. Muita erityiskiinnostuksen aloja: musiikki, Euroopan kielet ja kulttuurit.

Dmitry Tolmachev
tiedot annettu: 18.03.2014
sähköposti: info@laiflex.com
postiosoite: Pikisaarenkuja 4B18, 53900 Lappeenranta
verkko-osoite: http://www.laiflex.com
puhelinnumero: +358401953700
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi
erikoisalat: saha-ja puunjalostusteollisuus, putkistot, logistiikka, metsänhoito, uusiutuva energia jne.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: Petroskoin yliopisto, suomen kieli ja kirjallisuus
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Merja Tolonen
tiedot annettu: 07.08.2013
sähköposti: Merja.Tolonen@nic.fi
postiosoite: Vänrikki Stoolin katu 8 A 9, 00100 Helsinki
verkko-osoite: http://www.saunalahti.fi/kaannos/
puhelinnumero: 050-3599670 09-495 139
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: asiakirjat, todistukset, sopimukset, humanistiset tieteet, taiteet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa 1980, saksa-suomi 1980
korkeakoulututkinnot: Dip. kielenkääntäjä, Tampereen kieli-instituutti 1969
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Toiminut kielenkääntäjänä yli 30 vuotta. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Heikki Tolonen
tiedot annettu: 29.10.2009
sähköposti: tolonen.heikki@gmail.com
postiosoite: Sallinkatu 1 A 16, 00250 Helsinki
puhelinnumero: 050-3702204
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, japani
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2006
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 2009
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2007)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Tarja Tolonen
tiedot annettu: 21.08.2006
sähköposti: tarja.tolonen@sci.fi
postiosoite: Rajamäenkuja 8, 02430 Masala
puhelinnumero: 09-2975 712, 050-5847312
faxnumero: 09-2977 664
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: ympäristönsuojelu, metsätalous, luonnontieteet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1978
korkeakoulututkinnot: Diplomikielenkääntäjä (Tampereen kieli-instituutti 1978)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: 20 vuoden kokemus Suomen ja Venäjän välisestä ympäristöyhteistyöstä ja yli 10 vuoden kokemus metsätaloudesta. Opetusta Savonlinnan kansainvälisen kääntäjänkoulutuslaitoksen tulkkikoulutusprojektissa. Korkean tason konsekutiivi- ja simultaanitulkkaukset.

Jüri Toomel
tiedot annettu: 08.10.2016
sähköposti: jyritoomel@gmail.com
postiosoite: Taludevahe 44, 13516 Tallinn, Estonia
verkko-osoite: http://estcontact.simplesite.com
puhelinnumero: +372-51 33 225
äidinkieli: viro
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, viro
erikoisalat: Mainostekstit, markkinointi, kauppa ja talous, tekniikka, käyttöohjeet, autot, EU-asiat, yhteiskunta, politiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1971
korkeakoulututkinnot: englanti (Tarton yliopisto, 1971), taloustiede (Tarton yliopisto, 1992)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Viron kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen vuodesta 1995

Albina Torkeli
tiedot annettu: 5.8.2011
sähköposti: torkeli@yandex.ru
postiosoite: Torneva 11-109, 185011 Petroskoi, Venäjä
verkko-osoite: http://www.torkeli.ru/
puhelinnumero: +7-911-407 4415
faxnumero: ei
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: lakitiede, asiakirjat, kirjanpito, talous, rakennusala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005
korkeakoulututkinnot: FK (Petroskoin yliopisto 2007)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Teen monen alan käännöksiä, mutta jo monta vuotta erikoistun laki- ja taloustieteellisiin käännöksiin.

Päivi Torri
tiedot annettu: 06.01.2005
sähköposti: paivi.torri@kymp.net
postiosoite: Ruotsulantie 31 A 9, 45100 Kouvola
puhelinnumero: 05-5353340, 050-3519 745
faxnumero: 05-5353340
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, tanska, norja
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: lääketiede, biologia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1997
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1996)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Malena Torvalds-Westerlund
anmälningsdatum: 3.9.2002
e-post: malena.torvalds@co.inet.fi
postadress: Fregattgatan 1, 20900 Åbo
telefonnummer: 02-2585 369, 040-576 5497
faxnummer: 02-2585 369
modersmål: svenska
jag översätter från: finska
jag översätter till: svenska
specialområden: kultur, konst, litteratur, samhälle, turism osv.
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1995
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska 1993
högskoleexamen: FM (Åbo Akademi 1983)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Egen företagare, medlem av Finlands översättar- och tolkförbund.

Katarina Torvalds-Wiik
anmälningsdatum: 6.6.2011
e-post: katarsis@co.inet.fi
postadress: Marknadsgatan 4, 10600 Ekenäs
www-adress: http://www.katarsis.fi
telefonnummer: 019-2416259
modersmål: svenska
jag översätter från: finska
jag översätter till: svenska
specialområden: konstvetenskap, museologi, miljökunskap, ungdomsarbete
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2001
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska (edsvuren translator 1985, auktoriserad translator 1996)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Studier i konstvetenskap, museologi och miljökunskap vid ÖPU, Åbo Akademi. Översättare sedan 1985. Eget företag sedan 2001: Käännöstoimisto - Översättningsbyrå Katarsis. Medlemskap: Finlands översättar- och tolkförbund.

Christoph Treier
anmälningsdatum: 27.4.2003
e-post: netimpulse@hotmail.com
postadress: Söbacka 6, 68840 Lappfors
www-adress: http://www.prospettum.com
telefonnummer: 040-5812978
modersmål: tyska
jag översätter från: svenska, tyska, franska,
jag översätter till: svenska, tyska,
specialområden: turism, idrott, psykologi
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1995
examen för auktoriserade translatorer: svenska-tyska 1995
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej

Paula Trentecuisse
tiedot annettu: 07.04.2010
sähköposti: paulapuu@netti.fi
faxnumero: 09-8127296
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ranska, englanti, italia, suomi
kielet, joille käännän: suomi, ranska
erikoisalat: EU, julkishallinto, autoteollisuus, myynti ja markkinointi, kauppa ja talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi 2005
korkeakoulututkinnot: Filosofian maisteri (Turun yliopisto, 2003), Konferenssitulkkien erikoistumiskoulutus (Turun yliopisto, 2005)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Natalia Treumova
tiedot annettu: 22.9.2000
sähköposti: natalia_treumova@mail.ru
postiosoite: Novorossijskaja 22-1-44, 194028 St. Petersburg (Pietari, Venäjä)
puhelinnumero: +7 812 234 6121, +7 812 969 7257
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
korkeakoulututkinnot: FK (Pietarin yliopisto 1987)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Toimeksiantajinani ovat mm. Pietarin kaupungin hallinto, Suomen pääkonsulin virasto Pietarissa, Suomalais-venäläinen kauppakamari.

Ulla Treville
tiedot annettu: 10.2.2008
sähköposti: ulla.treville@trevilletranslations.com
postiosoite: Olsborgsväben 10
verkko-osoite: http://18641 Vallentuna Sverige
puhelinnumero: http://www.trevilletranslations.com
faxnumero: +46704350192
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska, espanja, italia
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: Jyväskylän yliopisto FM 2001
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Oili Tsakmakis
tiedot annettu: 15.10.2003
sähköposti: oili@tsakmakis.de
postiosoite: Babenend 115, D-26127 Oldenburg, Saksa
verkko-osoite: http://www.finnger.de
puhelinnumero: +49-441-71010
faxnumero: +49-441-777834
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, saksa,
kielet, joille käännän: suomi, saksa,
erikoisalat: Oikeustiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa (1996 Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf); kielenkääntäjän vala 11.11.2002 Landgericht Oldenburg (koskee vain Oldenburg lääninoikeuspiirin aluetta)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Jekaterina Tsavro
tiedot annettu: 30.7.2009
sähköposti: ekaterina.tsavro@elisanet.fi
postiosoite: Lehvänkatu 24 C 27, 33820 Tampere
puhelinnumero: +358405687881
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 1999)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Simultaanitulkkausta suomi-venäjä-suomi

Andrei Tsinovski
tiedot annettu: 28.8.2002
sähköposti: ewi@saunalahti.fi
postiosoite: PL 392, 00811 Helsinki
puhelinnumero: 0400-486726
faxnumero: 040-7694069
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, venäjä, espanja
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: tekniikka, yhteiskunta, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2001
korkeakoulututkinnot: Dipl.ins. (Moskovan rautatiekorkeakoulu MIIT 1987)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Myös simultaanitulkkaus suomi-venäjä-suomi. Asianhoito ja edustamispalvelu sekä liike- ja koulutusmatkojen suunnittelu. SKTL:n ja SKO:n jäsen.

Jenni Tuhkanen
tiedot annettu: 20.08.2018
sähköposti: flextext@crazyparrotgroup.fi
postiosoite: Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
verkko-osoite: http://www.crazyparrotgroup.fi
puhelinnumero: 040 964 4173
äidinkieli: Suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa, espanja
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: valokuvausalan tekstit, mainos- ja markkinointitekstit, matkailualan tekstit sekä tekniset käännökset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 2007)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käännöspalvelut kielipareissa englanti-suomi-englanti, saksa-suomi ja espanja-suomi. Käännösten lisäksi tarjoan suomenkielisten tekstien oikoluku- ja kielentarkistuspalvelua.

Elina Tuisku
tiedot annettu: 15.12.2010
sähköposti: elina.tuisku@intertextok.fi
postiosoite: Hatanpään valtatie 34 D 407.3 33100 TAMPERE
verkko-osoite: http://www.intertextok.fi/
puhelinnumero: 03-2227178
faxnumero: 03-2227198
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, tanska
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: tekniikka, tiede, kauppa, IT, laatujärjestelmät, mainonta
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 1989)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Timo Tuisku
tiedot annettu: 20.9.2008
sähköposti: timo.tuisku@trema.inet.fi
postiosoite: Ketarsalmentie 13, 23310 Taivassalo
puhelinnumero: 040-4121256
faxnumero: 02-8412690
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, ranska, kreikka
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: lääketiede, luonnontieteet, biologia, ympäristö, maatalous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2001
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi 2001
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2000)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen. Työkalut: MS Office 2007 Tools, SDL Trados 2007 Freelance

Kirsi Tuittu
tiedot annettu: 1.10.2008
sähköposti: kirsi.tuittu@netti.fi
postiosoite: Kumputie 16, 16600 Järvelä
puhelinnumero: +358 044 2507699
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Tekniikka, keittiölaitteet, hitsaus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
korkeakoulututkinnot: DKK (Tampereen yliopisto 1983)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Vankka kokemus teollisuudesta (sopimukset ja työmaatulkkaus)

Tiina Tuliola
tiedot annettu: 23.5.2003
sähköposti: tintti2001@netscape.net
postiosoite: 79 Sotheby Road, London N5 2UT, UK
puhelinnumero: +44 020 7704 1833
äidinkieli:
kielet, joista käännän: englanti,
kielet, joille käännän: suomi,
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: LK (Helsingin yliopisto 1992)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Tuire Tuominen
tiedot annettu: 31.10.2002
sähköposti: Tuire.Tuominen@welho.com
postiosoite: Hevoshaantie 24 A 17, 01200 Vantaa
puhelinnumero: 09-8752 032
faxnumero: 09-8752 907
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Tekniikka: rakennustekniikka, käyttöohjeet, tuoteselostukset, käyttöturvallisuustiedotteet; tietotekniikka: ohjelmistokäännökset, toiminnanohjausjärjestelmät; Kauppa ja talous: tarjoukset, sopimukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 1995
korkeakoulututkinnot: HuK-opinnot Heidelbergin Yliopisto ja Helsingin Yliopisto
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Oma toiminimi vuodesta 1995. Kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen

Päivi Tuomisto
tiedot annettu: 10.12.2009
sähköposti: paivi@projekt-makarna.fi
postiosoite: Kuusistontie 35, 64100 Kristiinankaupunki
verkko-osoite: http://www.projekt-makarna.fi/
puhelinnumero: 040 5137575
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, tanska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tietotekniikka, mainokset, konetekniikka, matkailu, markkinointi, yhteiskunnalliset tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
korkeakoulututkinnot: Konferenssitulkin tutkinto 2009 Turun Yliopisto (EMCI-koulutus) FM Vaasan korkeakoulu 1986, DIHM, Institutet för högre marknadsekonomutbildning, Tukholma 1990
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Tulkkaan ruotsista suomeen ja päinvastoin. Jäsen Suomen kääntäjien ja tulkkien liitossa (SKTL) sekä Ruotsin ammattikääntäjien liitossa (SFÖ).

Harri Tuomisto
tiedot annettu: 24.09.2002
sähköposti: info@contracon.fi
postiosoite: Hiidenkiukaantie 2 B 13, 00340 Helsinki
puhelinnumero: 09-483314
faxnumero: 09-483314
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, puola
kielet, joille käännän: suomi, englanti, puola
erikoisalat: ydintekniikka, muut tekniset alat, kauppa, tiede, juridiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: puola-suomi 1979
korkeakoulututkinnot: DI (Teknillinen korkeakoulu 1976); TKT (Teknillinen korkeakoulu 1988)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Renata Tuomisto
tiedot annettu: 10.02.2002
sähköposti: renata.tuomisto@contracon.fi
postiosoite: Hiidenkiukaantie 2 B 13, 00340 Helsinki
puhelinnumero: 09-483314, 040-5010181
faxnumero: 09-483314
äidinkieli: puola
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska, venäjä, italia, puola
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä, puola
erikoisalat: tekniikka, kauppa, juridiikka, markkinointi, mainonta
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1977
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-puola 1977
korkeakoulututkinnot: DI (Poznanin teknillinen korkeakoulu 1973)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Projekti-insinöörinä Suomen rakennusviennin konsultoinnissa 1975-1983. Kääntäjänä omassa yrityksessä: Contracon Oy vsta 1983. Keskuskauppakamarin hyväksymä kielenkääntäjä. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Kaisu Tupala
tiedot annettu: 10.10.2020
sähköposti: kaisu.tupala@gmail.com
postiosoite: Tampere
verkko-osoite: http://www.lilith.fi
puhelinnumero: 050 520 8331
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, italia
kielet, joille käännän: suomi, italia
erikoisalat: lastenkirjallisuus, puutarha-ala, luonnontieteet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2008)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomennan tekstejä myös suoraan taittopohjiin (InDesign) ja tarkistan suomenkielisiä tekstejä. KAJ:n jäsen. Suomentaja vuodesta 2002.

Birgitta Turunen
tiedot annettu: 29.8.2003
sähköposti: birgittaturunen@hotmail.com
postiosoite: Vesimiehentie 36 as 1, 00740 Helsinki
puhelinnumero: 041-5225790
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti,
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi,
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ruotsi 1981
korkeakoulututkinnot: Ekonom (Svenska handelshögskolan)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Markku Tuuli
tiedot annettu: 22.8.2007
sähköposti: markku.tuuli@abo.fi
postiosoite: Hantuntie 67, 20760 Piispanristi
puhelinnumero: 0405777938
faxnumero: 02-2437100
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, kiina, suomi
kielet, joille käännän: kiina
erikoisalat: oikeustulkkaus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: TM (Åbo Akademi 1983)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Päivi Tuuri
tiedot annettu: 13.4.2007
sähköposti: paivi.tuuri@kolumbus.fi
postiosoite: Lyökkiniemi 4B, 02160 Espoo
verkko-osoite: http://www.lingviini.com
puhelinnumero: 050-5431177
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä
erikoisalat: kaupalliset tekstit, yleistekstit, koulutusmateriaalit, kotisivut, käyttöohjeet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Savonlinnan Kääntäjänkoulutuslaitos 1987)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käännös- ja kielitoimisto Lingviinin omistaja/kääntäjä (2003-)

Annamari Typpö
tiedot annettu: 03.03.2001
sähköposti: annamari@blueyonder.co.uk
postiosoite: 48 Orbital Crescent, Watford, WD2 6HA, United Kingdom
puhelinnumero: +44-778-84 11 265
faxnumero: +44-20-828 63 699
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, viro
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tietotekniikka, matkailu, markkinointi, kulttuuri
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: viro-suomi 1997
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1996)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: : Dip Trans IoL; MITI; SKTL

Riitta Tyventö
tiedot annettu: 30.09.2009
sähköposti: adresat@kolumbus.fi
postiosoite: Eskolantie 13 C 19, 00720 Helsinki
puhelinnumero: 040 5576088
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: 1979 venäjä-suomi
korkeakoulututkinnot: Moskovan yhteiskuntatieteiden instituutti, tulkkikurssi
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: kääntäjä-yrittäjä vuodesta 1993. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. Suomen kääntäjäosuuskunnan jäsen

Julia Tyvitalo
tiedot annettu: 18.10.2004
sähköposti: Tanait@yandex.ru
postiosoite: Taoskuja 4 B 12, 20320, Turku
puhelinnumero: 050-324 5686
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä, englanti
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: kauppa, lääketiede, mainos, kulttuuri, viestintä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1993
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: asioimistulkin erikoisammattitutkinto (2000 Turun AKK)

Lars Törn
tiedot annettu: 15.09.2013
sähköposti: lars.torn@torn.fi
postiosoite: Forsellesintie 18 A 4, 02700 Kauniainen
verkko-osoite: http:///www.torn.fi
puhelinnumero: 045 2638000
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: ruotsi
erikoisalat: tietotekniikka, matkapuhelimet, verolainsäädäntö
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ruotsi, englanti-ruotsi
korkeakoulututkinnot: diplomi-insinööri
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Leena Törrönen
tiedot annettu: 25.2.2011
sähköposti: leena.torronen@hotmail.com
postiosoite: Wärtsilänkatu 22 A 10, 04410 Järvenpää
puhelinnumero: 040 7396737
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska, italia
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniikka, teollisuus, kodinkoneet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1988
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: italia-suomi 1988
korkeakoulututkinnot: FK (Jyväskylän Yliopisto 1986)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen asunut ja työskennellyt 14 vuotta Italiassa, erinomainen käytännön italiankielen taito

Pauliina Uotinen
tiedot annettu: 20.8.2012
sähköposti: pauliina.uotinen@yahoo.com
postiosoite: Pyörönkaari 10 B 28, 70820 Kuopio
puhelinnumero: 040-8238042
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, italia, suomi
kielet, joille käännän: suomi, italia
erikoisalat: tekniset ja kaupallis-taloudelliset tekstit, toiminnanohjausjärjestelmät, SAP, humanistiset tieteet, kasvatustiede ja pedagogia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2010
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1996); KM (Jyväskylän yliopisto 2010)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Frans Vainio
tiedot annettu: 20.11.2003
sähköposti: frans.vainio@utu.fi
postiosoite: Sirkkalankatu 18 B 4, 20500 Turku
verkko-osoite: http://http:/automaticon.com
puhelinnumero: 0400-536306
faxnumero: 02-2515541
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, ranska, espanja
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: luonnontieteet, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: Diplom-Ingenieur (Flugzeugbau und Raumfahrttechnik, Tecnische Hochschule Berlin 1973). Filosofian maisteri (Tietotekniikka, Turun yliopisto 2003). Väitöskirja robotiikan ja teollisuusautomaation alalta valmisteilla.
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Teknisen alan tulkkausta: suomi-saksa-suomi, saksa-englanti-saksa, suomi-englanti-suomi

Kirsi Vainionperä
tiedot annettu: 28.08.2008
sähköposti: kirsi.vainionpera@kolumbus.fi
postiosoite: Hevoshaantie 3 A, 33450 Siivikkala
puhelinnumero: 040 5785944
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniikka, markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 2000)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen työskennellyt kääntäjänä vuodesta 1996. Aiemmat työsuhteet mm. Alpha Communications Oy, Done Information Oy. Elokuusta 2003 alkaen omalla toiminimellä 'Käännöspalvelu Kirsi Vainionperä', ennakkoperintä- ja alv-rekisterissä. SKTL:n jäsen.

Riikka Valentine
tiedot annettu: 11.04.2007
sähköposti: r.valentine@pp.inet.fi
postiosoite: Laajavuorenkuja 1 K 157, 01620 Vantaa
puhelinnumero: 050-370 2199
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: lääketieteellinen sanasto (sekä ihmis- että eläinlääketiede), psykologia, kasvatustiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 2000, englanti-suomi 2001
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Erikoisalojani ovat lääketieteellinen sanasto, erityisesti naistentaudit sekä eläinlääketieteen alalta erityisesti eläintaudit ja myös 'British English'. Olen fil. yo, opiskellut 1985-87 englantilaista filologiaa Tampereen yliopistossa - opinnot keskeytyneet.

Saara Kaisa Valjakka
tiedot annettu: 29.07.2014
sähköposti: saarakaisa@gmail.com
postiosoite: Cuesta de los Almendrillos 9, 29100 Coín, España
puhelinnumero: +34-618466483
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, espanja
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Annaliisa Valtonen
tiedot annettu: 31.10.2004
sähköposti: annaliisa@laatukaannos.net
postiosoite: Kaskenkatu 6B29
puhelinnumero: 050-5836253
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa,
kielet, joille käännän: suomi, englanti,
erikoisalat: Kauppa ja tekniikka, sähköinen kaupankäynti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2001
korkeakoulututkinnot: FM - Turun yliopisto 2003
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen erikoistunut sähköiseen kaupankäyntiin ja toimin yksityisenä ammatinharjoittajana. Minulla on kokemusta EU-projekteista (en-su) ja romaanien kääntämisestä (en-su).

Sona Vancova
tiedot annettu: 10.5.2012
sähköposti: sona.vancova@yahoo.se
äidinkieli: slovakki
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, tanska, norja
kielet, joille käännän: ruotsi, slovakki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2008
korkeakoulututkinnot: FK pääaine suomi, sivuaine ruotsin kieli/pohjoismaiset kielet (Upsalan yliopisto 2011)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Jouko Vanhanen
tiedot annettu: 22.4.2009
sähköposti: jouko.vanhanen@balticseapress.com
postiosoite: PL 61, 00371 Helsinki
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: viro, suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: viro-suomi 1987
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto r.y:n jäsen. Johdan käännöstoimisto Baltic Sea Press Oy:ä, joka on erikoistunut Baltian ja Itä-Euroopan kieliin. Toimitamme monikielisiä tilauksia.

Kai Vare
tiedot annettu: 1.8.2006
sähköposti: kaivare@hot.ee
postiosoite: Vormsi 16-48, 13913, Tallinn, Estonia
puhelinnumero: +372 52 75 119
äidinkieli: viro
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä,
kielet, joille käännän: viro
erikoisalat: politika, mainostekstit, teknikka, ympäristö, teatteri, kultuuri
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-viro 2006, englanti-viro 2006
korkeakoulututkinnot: kultuuritutkinnot (Tallinnan Yliopisto 1991); tulkki MA (Tallinnan Yliopisto 2006)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Käännökset Viron Radion uutistoimistolle, käännökset (myös kirjailisuuden) Viron kirjankustantajalle Tänapäev, EU tekstien ja mainostekstien käännökset virolaisille asiakkaille

Pekka Varila
tiedot annettu: 25.5.1999
sähköposti: mensing.varila@kolumbus.fi
postiosoite: Kirjurinkatu 9, 80200 Joensuu
puhelinnumero: 013-311745
faxnumero: 013-315763
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: koulutus, laki, talous, esitteet, mainokset, EU, todistukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1974
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa 1988, saksa-suomi 1988
korkeakoulututkinnot: FK (Tampereen yliopisto 1972)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Eeva Varner
tiedot annettu: 01.10.2014
sähköposti: varner@saunalahti.fi
postiosoite: Vantaankallio 4 B 42, 01730 Vantaa
verkko-osoite: http://www.kolumbus.fi/varner
puhelinnumero: 050-3460747
faxnumero: 09-898369
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1984
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1985
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2005)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

David Vaverka
tiedot annettu: 20.11.2012
sähköposti: david.vaverka@kolumbus.fi
postiosoite: Markkinatie 7 A 9, 00700 Helsinki
puhelinnumero: 040 5457351
äidinkieli: tshekki
kielet, joista käännän: suomi, englanti, tshekki, slovakki
kielet, joille käännän: suomi, tshekki
erikoisalat: erittäin laaja skaala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-tshekki 1988
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1992)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen

Maria Veijalainen
tiedot annettu: 21.10.1999
sähköposti: maria.veijalainen@pp.htv.fi
postiosoite: Merikasarminkatu 12 E 45, 00160 Helsinki
puhelinnumero: 09-665503, 040-5101912
faxnumero: 09-665503
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: tekniikka (mm. energia-ala, LVI, sähkö, automaatio, IT, (laivan)rakennus), liikejuridiikka, yhteiskunta, kulttuuri
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1973
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä-suomi 1975
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: yo Helsingin saksalaisesta koulusta 1971; freelancekääntäjänä ja -tulkkina yliopisto-opintojen ohella 1973-80; kääntäjä-tulkkina Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n Helsingin telakalla 1980-89 ja ABB Control Systems'in simulaattoriosastolla 1989-1991; itsenäisenä ammatinharjoittajana (tmi) 1991-; SKTL ry.

Annikki Verkkoniemi
tiedot annettu: 03.09.2004
sähköposti: annikki.verkkoniemi@luukku.com
postiosoite: Kokkokalliontie 5 A 01380 Vantaa
puhelinnumero: 041-5196474
faxnumero: 09-2742973
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä,
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä,
erikoisalat: laki, terveys, sosiaaliala, kulttuuri, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 2003
korkeakoulututkinnot: FM, Helsingin yliopisto 2000
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: yksityinen ammatinharjoittaja vuodesta 2001, SKTL jäsen. Kääntämäni kirjat: Leo Tolstoi (Vuodenaikojen viisaus. 363 s.), Rupert Sheldrake (Koirasi tietää, milloin olet tulossa kotiin, 364 s.) ja Natalia Krivolaptsuk: Koira puhuu (2004).

Sini Vertomaa
tiedot annettu: 17.12.2021
sähköposti: sini.vertomaa@gmail.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa, viro
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: Metalliteollisuus (standardit), biokemia, verkkosivustojen lokalisointi, hankinnan sopimustekstit, tiedotteet, käyttöohjeet, esittelytekstit, videotekstitykset.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2017
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 2018, monikielinen viestintä ja käännöstiede, pääkieli saksa)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Asiatekstikäännöksia laajalti eri aloilta. Myös saavutettavia av-tekstityksiä suomi-suomi -kieliparissa.

Aino Vesanen
tiedot annettu: 04.09.2019
sähköposti: arabia.aino@suomi24.fi
postiosoite: Perttulantie 8C, 13430 Hämeenlinna
puhelinnumero: 050-3712312
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, espanja, arabia
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: koulutus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2012
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: arabia-suomi 2016
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2014), arabian kieli
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen suorittanut asioimistulkin ammattitutkinnon ja auktorisoidun kääntäjän tutkinnon AR-SU v. 2016. 2015 ilmestyi Into-kustannuksella suomennokseni arabiankielisestä romaanista nimeltään 'Zatunian kadut'. Olen toiminut päätoimisesti arabian kielen asioimistulkkina ja kääntäjänä vuodesta 2015.

Sampo Vesterinen
tiedot annettu: 7.6.2007
sähköposti: sampo.vesterinen@artosoinos.fi
postiosoite: Tyynylaavankuja 3 E 104, 00980 Helsinki
puhelinnumero: 09-3281617
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, kreikka
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin yliopisto 1996)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käännän sekä klassisesta että nykykreikan kielestä.

Marja Vicinanza
tiedot annettu: 14.2.2006
sähköposti: marja@myrealbox.com
postiosoite: Aleksanterinkatu 35 C 33
puhelinnumero: 041 544 8444
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: kulttuuri, talous, tiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1979
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Kääntäjän koulutus, Dolmetscherschule Zürich, 1976-79. Freelance-kääntämistä vuodesta -79, Tampereen museotoimen palveluksessa 1991-2004, kans.välisten asioiden hoito ja kääntäminen. Tulkki Tmpereen käräjäoikeudessa 2001. Akavan kääntäjien ammattijärjestön jäsen.

Minna Vierimaa
tiedot annettu: 29.9.2008
sähköposti: minna@langminna.com
postiosoite: Meritie 4 A 8, 03100 Nummela
verkko-osoite: http://www.langminna.com
puhelinnumero: 050 562 6844
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 2006
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n ja Journalistiliiton jäsen

Hoa Bui Viet
tiedot annettu: 30.06.2008
sähköposti: hoa.buiviet@iki.fi
äidinkieli: vietnam
kielet, joista käännän: suomi, unkari
kielet, joille käännän: vietnam
erikoisalat: kaunokirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
korkeakoulututkinnot: MA (Budapestin Eotvos Lorandin yliopisto, 1987); PhD (Budapestin Eotvos Lorandin yliopisto, 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Käännöstöitä v. 1987 lähtien, erityisesti kaunokirjallisuutta mm. Kalevala vietnamin kielelle, 1994; Suomen kirjallisuuden antologia, 1997-2000; unkarilaisen kirjailijan Arpad Gonczin novellikokoelma, 1998. Kaikki kääntämäni teokset ovat ilmestyneet Vietnamissa. Olen toiminut myös Hanoin notaaritoimiston kääntäjänä (suomi-vietnami). Olen toiminut tulkkina v.1994 alkaen: mm. Unkarin vietnamin suurlähetystön tulkkina (1994-98); suomalaisia asiakkaita mm. Suomen Vietnamin suurlähetystö, Suomen eduskunta ja ulkoministeriö.

Piia Maria Vihonen
tiedot annettu: 24.01.2013
sähköposti: piiama@gmail.com
postiosoite: Sevilla
puhelinnumero: +34 662 072 031
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: espanja
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2012
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-espanja 2012
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Kari Viljanen
tiedot annettu: 7.1.2004
sähköposti: kari.viljanen@edu.heinola.fi
postiosoite: Toukolahdentie 5, 18100 Heinola
puhelinnumero: 03-7157433
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, ranska, tanska, norja
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, ranska,
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1982, suomi-ruotsi 1983
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1978)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Päätyöni on ruotsin ja ranskan opetus lukiossa. Oppikirjailija (ruotsi ja ranska). Sanakirjatyörymän jäsen (suomi-ruotsi-suomi, suomi-ranska-suomi).

Anu Viljanmaa
tiedot annettu: 11.02.2016
sähköposti: Aviljanmaa@gmail.com
postiosoite: Tohlopinranta 2 c 21, 33270 Tampere
puhelinnumero: 040 7534354
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 2004)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Pia Vinkki
tiedot annettu: 06.07.2023
sähköposti: post@flosslation.eu
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, norja
kielet, joille käännän: suomi, norja
erikoisalat: hallinto, museoala, open source, paperikäsityöt
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2016
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 2017
korkeakoulututkinnot: FM, saksan kieli, käännösviestinnän opintopolku (Turun yliopisto 2017); PPU (Universitetet i Tromsø 2011); FM, yleinen historia, Japanin historian ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehto (Oulun yliopisto 2003)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto (Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 2022); norjalaisittain auktorisoitu kääntäjä (statsautorisert oversetter) norja–suomi ja suomi–norja (2017)

Jutta Virmalainen Jøsendal
tiedot annettu: 01.03.2002
sähköposti: fin-nor@online.no
postiosoite: Drengsrudbekken 31, N-1385 ASKER, NORGE
verkko-osoite: http://www.biztranslations.com/
puhelinnumero: +47-66 75 85 10
faxnumero: +47-66 75 85 11
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, norja, tanska
erikoisalat: tekniikka, kauppa, lääketiede, rahoitusala, markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1976
korkeakoulututkinnot: Diplomikielenkääntäjä (Kouvolan kieli-instituutti, 1976); Cand.mag.-tutkinto (Oslon yliopisto, 1995)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Toimistomme Biztranslations fin-nor DA on erikoistunut pohjoismaisten ja Euroopan tärkeimpien kielten välisiin käännöksiin. Erikoisaloja ovat tekniset, juridiset, kaupalliset, lääketieteelliset ja rahoitusalan käännökset. Lisäksi käännämme mainos- ja markkinointimateriaalia.

Anja Helena Virman
tiedot annettu: 4.10.2005
sähköposti: avirman@tin.it
postiosoite: Via Provinciale 30, 19020 Bottagna (SP), Italia
puhelinnumero: +39 0187 991138
faxnumero: +39 0187 991812
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, italia
kielet, joille käännän: suomi, italia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Italian Kääntäjien ja Tulkkien Liiton (A.I.T.I.) jäsen vuodesta 1987, Suomen Kääntäjien ja Tulkkien Liiton jäsen vuodesta 2002.

Hannes Virrankoski
tiedot annettu: 8.12.2008
sähköposti: virrankoski.hannes@elisanet.fi
postiosoite: Pellonperänkatu 4 N 168, 20740 Turku 74
puhelinnumero: 02-2360 332
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, tanska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: kirjallisuus: humanistiset alat, historia, uskontotiede, lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
korkeakoulututkinnot: FM Turun yliopisto 1991
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Saanut vuonna 1994 J.A. Hollon palkinnon.

Niina Virtala
tiedot annettu: 4.9.2009
sähköposti: virtala@gmail.com
postiosoite: Via Marco D'Agrate 21, 20139 Milano, Italia
puhelinnumero: +39-02-36521118
faxnumero: +39-02-36521118
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, italia
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: tekniikka, elektroniikka, talous, laki, sopimukset, mainokset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2001
korkeakoulututkinnot: Kielenkääntäjän tutkinto (saksa, italia, englanti, talous) 2001 saksalaisesta Mainzin yliopistosta. Valtiotieteiden ja japanologian maisterin tutkinto 2007 saksalaisesta Heidelbergin yliopistosta.
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Tulkkauksia osa-aikaisesti vuodesta 1999, käännöksiä osa-aikaisesti vuodesta 2001, täyspäiväinen kääntäjä vuodesta 2007. Tulkkaukset Milanossa ja tarvittaessa muualla Italiassa. Olen monipuolisesti suuntautunut ja eri alojen tekstit ovat päivittäistä työtäni. Ei lääketiedettä.

Tarja Virtamo
tiedot annettu: 3.10.2011
sähköposti: tvirtamo@aol.com
postiosoite: 11, rue des Hautes Bornes, 94310 Orly
puhelinnumero: +33 -1-4890 6767
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, ranska
erikoisalat: lääketiede, oikeustiede, tekniikka, kauppa, hallinto, humanistiset tieteet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
korkeakoulututkinnot: FK (Turun yliopisto 1976); Licence ès Lettres Philosophie (1985), Maîtrise de Lettres modernes (1976), DEA (1977)(Université Paris-4 Sorbonne)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suoritan käännöstöitä, kielentarkastusta, käännösten arviointia konsekutiivitulkkausta ja muita kielipalveluja. Asiakkaina käännöstoimistot, laboratoriot, pankit, vakuutusyhtiöt, suunnittelu- ja konsulttitoimistot, viranomaiset, Euroopan unioni, televisio, yksityishenkilöt. Olen osallistunut neljästi Lyonissa järjestettyyn lääketieteelliseen käännöskoulutukseen (englanti-ranska) ja kerran ulkosuomalaisille kääntäjille tarkoitettuun kielenhuoltoon. Olen päätoiminen kääntäjä ja olen ollut Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen vuodesta 1982.

Katja Virtanen
tiedot annettu: 12.12.2004
sähköposti: kmvirtanen@luukku.com
postiosoite: Peipposenkatu 3, 15610 Lahti
puhelinnumero: +32 498 855242, +3587395077
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa, espanja,
kielet, joille käännän: suomi, saksa, espanja,
erikoisalat: EU, laki ja hallinto, talous, markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: espanja-suomi 2004
korkeakoulututkinnot: M.A.(Heidelbergin yliopisto, Saksa); konferenssitulkin erikoistumiskoulutus (Turun yliopisto 1998)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n jäsen, freelance-tulkki SCIC (Euroopan komissio)

Pia Kristiina Virtanen
tiedot annettu: 29.11.2002
sähköposti: tiina.virtanen@tulli.fi
postiosoite: Pihkatie 5 K 64, 00410 Helsinki
puhelinnumero: 050-5717583
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: rakennustekniikka, tulli, merenkulku
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Toimin kääntäjänä Tullihallituksen tutkintaosastolla. Tehtäviäni ovat suomi-englanti, englanti-suomi, suomi-ruotsi ja ruotsi-suomi -käännökset, Tullin pysäytystietojen tietojen tallentaminen Maailman Tullijärjestön WCO:n tietokantaan yms. toimistotyöt. Olen aiemmin kääntänyt suomesta englantiin Teknilliselle korkeakoululle ja Merenkulkulaitokselle. Opintoni Helsingin Yliopistolla aloitin v. 1992. Pääaineeni on englantilainen filologia. Olen opiskellut kääntämistä HY:n Kouvolan kääntäjälaitoksella, ja ammattikielten ja kääntämisen opintokokonaisuudessa (AKO:ssa) Helsingissä. Sivuaineitani ovat olleet mm. kehitysmaatutkimus, Pohjoismaiden tutkimus, naistutkimus jne. Opinnot vielä kesken.

Satu Virtanen
tiedot annettu: 26.05.2010
sähköposti: satuvir@kolumbus.fi
postiosoite: Rautatienkatu 23 A 12, 37100 NOKIA
puhelinnumero: 03-2234347, 0400-878540
faxnumero: 03-2234347
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: talouselämä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1981, englanti-suomi 1984, ruotsi-suomi 1982
korkeakoulututkinnot: Kirjeenvaihtaja (Turun kauppakorkeakoulu 1967)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: TV-kääntäjä

Mika Virva
tiedot annettu: 20.3.2009
sähköposti: logos.translations@gmx.com
postiosoite: Pursijärventie 178, 12130 Mommila
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: IT, ohjelmistojen lokalisointi, markkinointi, kaunokirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin yliopisto 1997)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Minna Viskari
tiedot annettu: 29.01.2009
sähköposti: viskari@pp.inet.fi
postiosoite: Järventauksentie 447, 54410 Ylämaa
puhelinnumero: 050 5969074
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: todistukset, juridiset asiakirjat, sopimukset, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1989, suomi-englanti 1998
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto, Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos 1991)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Eszter Vuojala
tiedot annettu: 9.3.2001
sähköposti: eszter.vuojala@oufilmcenter.inet.fi
postiosoite: Raatteentie 2, 90140 Oulu
verkko-osoite: http://www.ouka.fi/oek
puhelinnumero: 08-881 1293 (työ) 08-334 574 (koti)
faxnumero: 08-881 1290
äidinkieli: unkari
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: unkari
erikoisalat: kielitiede, kirjallisuus, elokuva
käännöstoiminnan aloitusvuosi: n. 1988
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-unkari 1991
korkeakoulututkinnot: Debrecenin Lajos Kossuth Yliopisto 1977 Debrecenin Kossuth Lajos Tudományegyetem (aineena: unkari-englanti)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Kaksikymmentä vuotta olen toiminut Oulussa kaupungin tulkkina ja 21 vuotta unkarin kielen opettajana Oulun Yliopistossa. Olen SKTL:n jäsen ja Oulun Elokuvakeskuksen festivaalisihteeri.

Aulikki Vuola
tiedot annettu: 10.3.2005
sähköposti: aulvuo@utu.fi
postiosoite: Käsityöläiskatu 20 A 2 20100 Turku
puhelinnumero: 02-253 5542
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa, italia, latina
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: humanistiset tieteet, historiankirjoitus, EU
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: FK (= maisteri) (Turun yliopisto 1992)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Anna Vuolteenaho
tiedot annettu: 15.1.2001
sähköposti: avuoltee@na.netppl.fi
postiosoite: Kelokuusentie 8, 90240 Oulu
puhelinnumero: 08-5573360
faxnumero: 08-5573360
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: lääketiede, tieteelliset artikkelit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti-suomi 1985
korkeakoulututkinnot: FM (Oulun yliopisto 1984)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Camilla Vuoristo
tiedot annettu: 19.02.2004
sähköposti: camilla.vuoristo@kolumbus.fi
postiosoite: Huhtakoukku 2 A 1, 02340 Espoo
verkko-osoite: http://www.lexakt.net/
puhelinnumero: 050-3628423
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi,
kielet, joille käännän: ruotsi,
erikoisalat: Juridiikka, hallinto, yhteiskunta, vakuutus, mainonta
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ruotsi 2001
korkeakoulututkinnot: OTK (Helsingin yliopisto 1994)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen vuonna 2003 perustanut käännöstoimiston Lexakt. Erikoisalani ovat juridiikka ja hallinto, ja suoritan myös yleiskielen käännöksiä suomesta ruotsiksi. Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Vera Välimäki
tiedot annettu: 22.03.2018
sähköposti: vera.valimaki@gmail.com
postiosoite: Turku
verkko-osoite: https://fi.linkedin.com/in/veravalimaki
puhelinnumero: 040-5797647
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska, italia
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: erityisesti av-kääntäminen, tekstitykset ja dubbauskäännökset, markkinointi- ja kulttuurialan tekstit, mutta myös muut työt ja suomen oikoluku
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2008
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 2007); EMCI-konferenssitulkki (Turun yliopisto 2008)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: asioimis- ja oikeustulkkaus työkielillä englanti, ranska ja italia, konferenssi- ja oikeustulkkaus suomesta englantiin ja englannista, ranskasta ja italiasta suomeen.

Leila Väänänen
tiedot annettu: 16.01.2024
sähköposti: lillevennen1960@gmail.com
verkko-osoite: http://www.lillevennen.fi/
puhelinnumero: 040 53 54 545, + 47 46 38 78 15
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi, norja
erikoisalat: tekniikka, teollisuus, koulutus, markkinointi, laki ja oikeus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: norja-suomi 2003, tanska-suomi 2005, suomi-norja 2010
korkeakoulututkinnot: Cand. ped. (Tanska 1985); YTM (Jyväskylän yliopisto 2000); Pohjoismaisista kieleistä moniin ammatteihin 19 ov (Vantaan täydennyskoulutuskeskus 2001; EMCI konferenssitulkkikoulutus (Turun yliopisto 2006)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Kari Wagello
tiedot annettu: 13.08.2013
sähköposti: kari.wagello@welho.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, tanska
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: tanska-suomi 1999
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: 12 vuoden kokemus in-house-kääntäjänä käännöstoimistossa.

Eva Wahlström
anmälningsdatum: 27.2.2008
e-post: eva.wahlstrom@kolumbus.fi
postadress: Kavallvägen 28
www-adress: http://www.svedufix.com
telefonnummer: 09-8532565, 09-408365942
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska, danska, norska
jag översätter till: svenska
specialområden: naturvetenskap, bioteknik, medicin, utbildning
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2005
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska 1999
högskoleexamen: FK (Helsingfors universitet 1977)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Jag har lång erfarenhet som forskare i biokemi, mikrobiologi och bioteknik och som frilansöversättare (finska-svenska) inom dessa områden plus epidemiologi. Jag har skrivit och medverkat i ett tjugotal vetenskapliga artiklar på engelska. Jag har jobbat som översättare på Utbildningsstyrelsen i två år och är numera privat företagare på heltid.

Anna Wartiovaara
tiedot annettu: 24.11.2022
sähköposti: anna.wartiovaara@gmail.com
postiosoite: Helsinki
puhelinnumero: 045 1312260
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, kreikka
kielet, joille käännän: suomi, kreikka
erikoisalat: todistukset, laki, terveys
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2006
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: kreikka - suomi 2022
korkeakoulututkinnot: YTM (Panteion yliopisto 2005), HuK (Helsingin yliopisto 2008)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: asioimistulkkauksen ammattitutkinto, oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto, SKTL:n jäsen

Gunn Wasenius-Mahn
anmälningsdatum: 06.03.2002
e-post: wm@wm-uebersetzungsbuero.de
postadress: Spittweg 3, D-26160 Bad Zwischenahn, Tyskland
telefonnummer: +49-4486-1295
faxnummer: +49-4486-506
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska, engelska, tyska, spanska, norska, danska
jag översätter till: finska, svenska, engelska, tyska, spanska
specialområden: bl.a. ekonomi och handel, teknik
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1980
examen för auktoriserade translatorer: Översättar- och tolkexamen svenska-tyska-svenska (1995 Industrie- und Handelskammer Düsseldorf). Auktorisering für tyska-svenska-tyska och tyska-finska-tyska (1996 Industrie-und Handelskammer Oldenburg/Oldb, Tyskland).
högskoleexamen: Ekon.mag. (Svenska Handelshögskolan i Helsingfors 1971)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: ja
övriga upplysningar: Edsvuren tolk för tyska, svenska, finska, engelska o. spanska för notarier och domstolar (Landgerichtsbezirk Oldenburg/Oldb., Tyskland). Översättning av bl.a. betyg, köpekontrakt, tekniska handböcker. Tolkningar vid polisförhör, rättegångar, möten o.dyl.

Juhani Weijola
tiedot annettu: 21.12.1998
sähköposti: juhani.weijola@pp.inet.fi
postiosoite: Munkkiniemen puistotie 18 A 4, 00330 Helsinki
puhelinnumero: 09-5872430
faxnumero: 09-5872430
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, ranska, espanja, italia
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: EU, tietotekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi 1976, englanti-suomi 1992
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin yliopisto 1972)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Pirjo Werkle
tiedot annettu: 17.11.2006
sähköposti: bsa@tza.de
postiosoite: Bahnhofstraße 33, D-25358 Horst (Holstein), Saksa
verkko-osoite: http://www.tza.de/gs
puhelinnumero: +49 4126 393635; GSM +49 173 3276802 ja GSM Suomes
faxnumero: +49 4126 395114
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa, ranska,
kielet, joille käännän: saksa,
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1974
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen asunut Saksassa vuodesta 1974.

Riitta Westerholm
tiedot annettu: 03.11.2022
sähköposti: riitta.westerholm12@gmail.com
postiosoite: Pihlajatie 4, 21870 Pöytyä (Riihikoski)
puhelinnumero: 040 7771222
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: venäjä
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: todistukset, sopimukset, julkishallinto, markkinointi, auktorisoidut käännökset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1994
korkeakoulututkinnot: DKK (Tampereen Kieli-instituutti 1979)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: myös kaunokirjalliset tekstit

Roger Westerholm
tiedot annettu: 01.03.2018
sähköposti: scanditext@kolumbus.fi
postiosoite: Toinen linja 19 A 5, 00530 Helsinki
puhelinnumero: +358505003545
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: ruotsi
erikoisalat: maatalous, elintarvikeala, tekniset käännökset, viralliset käännökset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1978
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ruotsi 1991 (valantehnyt kielenkääntäjä); suomi-ruotsi 2009 (auktorisoitu kääntäjä)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Johanna Westman
anmälningsdatum: 14.8.2010
e-post: johanna.westman@hotmail.com
postadress: Gesterbyvägen 465, 02400 Kyrkslätt
telefonnummer: 040-5085893
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska, swahili
jag översätter till: svenska, engelska
specialområden: offentlig förvaltning
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1974
examen för auktoriserade translatorer: svenska-engelska 1975
högskoleexamen: pol.mag (Helsingfors universitet) 1967
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Arbetat som journalist med kommunala frågor, socialpolitik, utbildning som specialområde. Bodde 5 år i Tanzania 1968–73, avlade examen i swahili, undervisade i Helsingfors på 70-talet. Medlem av journalistförbundet. Översatte Antti Eskolas bok Yhteisiä asioita till svenska för förlaget Prisma 1974. Sedan dess bland annat omfattande arbeten för Tidningarnas förbund och Helsingfors stads räddningsverk.

Susanna Wikström
anmälningsdatum: 03.04.2018
e-post: susanna.wikstrom@pp2.inet.fi
postadress: Ystadsgatan 8 A 5, 10600 Ekenäs
telefonnummer: 0503629556
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska
jag översätter till: svenska
specialområden: handel och teknik, särskilt patenttexter
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1994
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska 1991, engelska-svenska 1992
högskoleexamen: Fil.mag. 1993
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej

Arja Wilkinson
tiedot annettu: 28.09.2017
sähköposti: arjawilkinson@gmail.com
postiosoite: Pitkäniementie 53, 57710 Savonlinna
verkko-osoite: http://arjawilkinson.weebly.com
puhelinnumero: 050-3708142
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: matkailu, luonnonsuojelualueet, käsityöt (ompelu), yritysesitteet (mm. tekniikan ja teollisuuden alalta), viralliset asiakirjat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1988, suomi-englanti 1988
korkeakoulututkinnot: FM (Joensuun yliopisto, kääntämisen ja tulkkauksen koulutusohjelma, 1997), Diplomikielenkääntäjä (Savonlinnan kieli-instituutti 1978)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Freelance-kääntäjä v:sta 1980. Englannin kielen sivutoiminen tuntiopettaja Joensuun yliopiston Kansainvälisen viestinnän laitoksessa ja Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa 1992-2001. Itsenäinen ammatinharjoittaja (tmi) v:sta 2001.

Sisko Wille
tiedot annettu: 16.03.2010
sähköposti: sisko@deutsch-finnische-uebersetzungen.de
postiosoite: Kummuntie 13, 95590 Tornio
faxnumero: +358 40 41 36 348
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: kaikki, ei patenttitekstejä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Valtuutettu asiakirjakääntäjä saksa-suomi-saksa, Hannoverin hovioikeus saksa-suomi, suomi-saksa 1997 (Ermächtigte Urkundenübersetzerin für Gerichte und Notare im Landgerichtsbezirk Hannover)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Agneta Wirberg
anmälningsdatum: 25.02.2002
e-post: agneta@textmakarna.com
postadress: Gyllenborgsgatan 12, 2tr, 12 34 Stockholm, Sverige
telefonnummer: +46 8 618 46 68, 0709-68 58 94 (mobil)
faxnummer: +46 8 618 94 58
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska, tyska, franska, italienska
jag översätter till: svenska, engelska
specialområden: filmöversättning
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1977
examen för auktoriserade translatorer: svenska-engelska, engelska-svenska (edsvuren translatorsexamen 1977 i Helsingfors)
högskoleexamen: FK (Stockholms universitet 1983)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Frilansöversättare (från 1995): Bokomotiv (kort- och långfilmer); Utbildningsradion (språk-, utbildnings- och aktualitetsprogram); Textremsan AB (för TV4: Kalla Fakta, dokumentärer etc. 1996-98); Skeppholm & Skeppholm (för TV8: dokumentärer, aktualitetsprogram, 1998); Filmteknik (för Röda korset, Arbetarskyddsstyrelsen o.a.); Socialstyrelsen (informationsprogram); Forskningsrådsnämnden (vetenskapliga program); Hjärtsjö (tv-reklam); Petterson Åkerlund (tv-reklam); Grey Svenska (reklam); Finska församlingen i Stockholm (Levande Stenar); Finlands svenska television; Europeiska centralbanken; Sveriges Riksbank; Svenska Filminstitutet; Europaparlamentet (auxiliaire). Medlemskap: Sveriges Författarförbund-Ö, och Finlands översättar- och tolkförbund (SKTL) och i Översättarcentrum, Stockholm.

Annette Wirsing
tiedot annettu: 12.2.2007
sähköposti: office@nordic-language-center.com
postiosoite: Ejby Möllevej 17, 5000 Odense, Tanska
verkko-osoite: http://www.nordic-language-center.com
puhelinnumero: +45-41602275
faxnumero: +45-66115824
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, englanti, hollanti
kielet, joille käännän: saksa
erikoisalat: lakitiede, paperiteolllisuus, sopimukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Jyväskylän yliopisto, 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Sktl ry:n jäsen. Oma yritys (kts. kotisivu)

Tuula Wuokko
tiedot annettu: 16.06.2004
sähköposti: tuula.wuokko@kolumbus.fi
postiosoite: Kotkantie 10, 04320 Tuusula
verkko-osoite: http://www.kolumbus.fi/tuula.wuokko
puhelinnumero: 09-2756627
faxnumero: 09-2756627
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: EU, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi-ranska 1977
korkeakoulututkinnot: DKK (Turun kieli-instituutti 1977)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Géraldine Wójcik
tiedot annettu: 16.6.2006
sähköposti: geraldine.wojcik@gmail.com
postiosoite: Pääskylänrinne 3 C 72, 00500 Helsinki
puhelinnumero: 0400 522 413
äidinkieli: ranska
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä, puola
kielet, joille käännän: ranska
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2001
korkeakoulututkinnot: Konferenssitulkkien erikoistumiskoulutus (ESIT, Pariisin yliopisto, 2006)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

zhiyuan yao
tiedot annettu: 24.6.2005
sähköposti: yzy18751875@yahoo.com.cn
äidinkieli: kiina
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: kiina
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2003
korkeakoulututkinnot: Beijing Foreign Studies University
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Petri Ylönen
tiedot annettu: 03.01.2013
sähköposti: pylonen62@gmail.com
postiosoite: 10 rue de la république, 76240 Le Mesnil-Esnard, France
puhelinnumero: +33-649931973
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ranska
kielet, joille käännän: suomi, ranska
erikoisalat: tekniikka, urheilu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen asunut Ranskassa vuodesta 1987 lähtien. Olen tehnyt teknisen alan käännöksiä. Tällä hetkellä käyn paikallisessa ammattilukiossa elektroniikkalinjaa. Kävin suomessa TV-Hifi-asentajakoulun. Puhun ja kirjoitan sujuvasti sekä ranskaa että englantia.

Kaarlo Yrttiaho
tiedot annettu: 01.04.2017
sähköposti: kaarlo.yrttiaho@gmail.com
postiosoite: Menninkäistie 12, 10440 Bollsta (Pohja, Suomi)
puhelinnumero: 0503813379
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: arabia
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1978
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: arabia-suomi 1978
korkeakoulututkinnot: filosofian maisteri (Helsingin yliopisto), teologian maisteri (Itä-Suomen yliopisto)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Sanna-Mari Zaikina
tiedot annettu: 09.07.2017
sähköposti: sanna.zaikina@gmail.com
postiosoite: Jeesiöntie 35, 99600 Sodankylä
puhelinnumero: 0405185202
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: venäjä
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2015)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen kääntänyt matkailualan tekstejä, tehnyt mm. asiointitulkkauksia.

Aleksei Zherbin
tiedot annettu: 23.9.2010
sähköposti: aleksei.zherbin@venajaksi.fi
postiosoite: Kolmionpolku 32, 16600 Järvelä
verkko-osoite: http://www.venajaksi.fi
puhelinnumero: +7-911-248-29-25
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005
korkeakoulututkinnot: The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications 1999
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Tarkempaa tietoa löytyy sivulta www.venajaksi.fi

Nina Zischka
tiedot annettu: 5.8.2003
sähköposti: nina@praktikus.fi
postiosoite: Kaikurinne 5B, 02280 Espoo
puhelinnumero: 040-5454852
faxnumero: 09-8631926
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, englanti,
kielet, joille käännän: ruotsi,
erikoisalat: mainonta, konserniviestintä, markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
korkeakoulututkinnot: FM (Vaasan yliopisto 1990); MAT, mainostoimittaja (Markkinointi-instituutti 1994)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen filosofian maisteri ja mainostoimittaja eli kirjoittava kääntäjä, jolla on copywritertausta. Olen erikoistunut asiakas- ja henkilöstölehtien, esitteiden, ilmoitusten ja tiedotteiden ruotsintamiseen ja lokalisointiin kohdemaan kielen mukaisesti. Suurimmat asiakkaani ovat Ruotsissa ja heille olen jo vuosien ajan toimittanut asiakaslehtiä sekä markkinointi- ja ilmoitusmateriaalia. Olen myös toiminut ruotsalaisen Reklambyrå JOB:n freelance-copyna. Lisäksi olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen sekä Suomen kääntäjäosuuskunnan jäsen ja ent. hallituksen jäsen.

Asta Zuklyte
tiedot annettu: 4.6.2004
sähköposti: astuuule@yahoo.com
postiosoite: Antti Korpin tie 4 A 23, 00600 Helsinki
puhelinnumero: 040 7508644
äidinkieli: liettua
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2001
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-liettua 2004
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto, 2003); FM (Vilnan yliopisto, 2003)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Johanna Österbro
anmälningsdatum: 8.3.2012
e-post: johanna.osterbro@netikka.fi
postadress: Lillmaarsvägen 6 A 3, 66200 KORSNÄS
telefonnummer: 050 586 42 13
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska
jag översätter till: svenska
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2008
högskoleexamen: FM (Vaasan yliopisto 2004)
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej


Svenska översättningar av de beteckningar som används i registret - Suomenkieliset käännökset luettelossa käytetyistä merkinnöistä
tiedot annettu - anmälningsdatum | sähköposti - e-post | postiosoite - postadress | verkko-osoite - www-adress | puhelinnumero - telefonnummer | faxnumero - faxnummer | äidinkieli - modersmål | kielet, joista käännän - jag översätter från | kielet, joille käännän - jag översätter till | käännöstoiminnan aloitusvuosi - året jag har inlett min översättarverksamhet | erikoisalat - specialområden | auktorisoidun kääntäjän tutkinnot - examen för auktoriserade translatorer | korkeakoulututkinnot - högskoleexamen | kielentarkastusta (kyllä/ei) - jag reviderar översättningar (ja/nej) | tulkkausta (kyllä/ei) - jag arbetar som tolk (ja/nej) | lisätietoja - övriga upplysningar
kielet - språk: suomi - finska | ruotsi - svenska | englanti - engelska | saksa - tyska | ranska - franska | venäjä - ryska | espanja - spanska | italia - italienska