Suomalaiset kääntäjät - Finska translatorer

   

Kääntäjänkoulutuksen saaneet, auktorisoidun kääntäjän tutkinnon suorittaneet tai todistettavasti vähintään kolme vuotta menestyksellisesti kielenkääntäjänä työskennelleet voivat saada yhteystietonsa tälle sivulle. Pyrimme tarjoamaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa suomalaisille toimeksiantajille, jotka haluavat asioida ammattikääntäjien kanssa. Pyrimme ensisijaisesti siihen, että käännösten tilaaja löytää sopivan käsityöläisen työtään varten, esim. kääntäjän, joka kääntää äidinkielelleen ja työskentelee omalla erikoisalallaan. Lisäksi pyrimme edistämään itsenäisten kääntäjien työnsaantimahdollisuuksia.

Utbildade översättare, de som har avlagd examen för auktoriserade translatorer eller de som har idkat dokumenterad framgångsrik översättarverksamhet i minst tre år, kan få sina uppgifter registrerade här. Vi försöker erbjuda pålitliga och jämförbara uppgifter till finländska uppdragsgivare som vill arbeta med professionella översättare. Vi syftar först och främst till att den som beställer översättningar kan finna en lämplig hantverkare för sitt arbete, t ex en översättare som har målspråket som sitt modersmål och arbetar inom sitt specialområde. Dessutom vill vi främja den självständiga översättarens möjligheter att få arbete.

Obs: Rubriken Finska translatorer betyder finländska översättare eller översättare som jobbar med de finländska språken, dvs svenskan och finskan. Ordvalet betyder inte att vi skulle föredra det finska språket på något sätt, det är bara kortare och låter bättre på svenska så här.

Kääntäjät - Translatorer: A-G | H-K | L-R | S-Ö

Haku kielen mukaan (kehyksissä) - Språkvis sökning (i ramar)

Ilmoittautumislomake kääntäjille - Anmälningsformulär för översättare


Kääntäjien taustaryhmät - Översättarnas referensgrupper:
Kääntäjien tutkintolautakunta - Translatorsexamensnämnden:
Julkinen auktorisoitujen kääntäjien luettelo - Offentlig förteckning över de auktoriserade translatorerna
Lisätietoja auktorisoitujen kääntäjien kokeista - Närmare uppgifter om examen för auktoriserade translatorer
Ammattijärjestöjä - Fackliga organisationer
Kääntäjäkoulutusta ja muuta toimintaa - Översättarutbildning och övrig verksamhet


Aakkosellinen luettelo suomalaisista kääntäjistä - Alfabetisk förteckning över finska translatorer
Copyright © 1998-2019 Kari Eveli and Lexitec. All rights reserved.
Kaikki tiedot perustuvat kääntäjän omaan ilmoitukseen, Lexitec ei vastaa tietojen paikkansapitävyydestä. -
Alla uppgifter baserar sig på översättarens egen anmälan, Lexitec garanterar inte deras riktighet.
Puhelinnumerot on annettu Suomesta soittajaa silmällä pitäen. Kun soitat ulkomailta Suomeen, valitse maannumero 358 ja jätä pois suuntanumeron (tai esimerkiksi 010, 020, 040, 046, 049, 050, 0303, 0400, 0500, 0800, 04 049, 04 040 -numerojen, siis matkapuhelinverkkojen tai valtakunnallisten yritysnumerojen) ensimmäinen numero, esim. 09-34 98 951 => +358-9-34 98 951. -
Telefonnumren har angivits för den som ringer innanför Finlands gränser. När du ringer från utlandet till Finland, slå landsnumret 358 och utelämna den första siffran i riktnumret (eller t ex i 010, 020, 040, 049, 050, 0303, 0400, 0500, 0800, 04 049, 04 040 numren, dvs i mobiltelefonnätens riktnummer och i riksomfattande företagsnumren), t ex: 09-34 98 951 => +358-9-34 98 951.
Svenska översättningar av de beteckningar som används i registret - Suomenkieliset käännökset luettelossa käytetyistä merkinnöistä

Päivitetty viimeksi - Senast uppdaterad: 17.01.2024
Kääntäjien lukumäärä - Antalet översättare: 773


Liisa Laakso-Tammisto
tiedot annettu: 20.11.2001
sähköposti: laakso.tammisto@ide.fi
postiosoite: Petaksentie 3, 00630 Helsinki
puhelinnumero: 09-754 1915
faxnumero: 09-754 5402
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa, italia
kielet, joille käännän: suomi, englanti, italia
erikoisalat: talous, laki, todistukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti, englanti-suomi, suomi-italia, italia-suomi
korkeakoulututkinnot: KTM (Helsingin kauppakorkeakoulu 1980)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Mika Laaksonen
tiedot annettu: 07.10.2011
sähköposti: mika.laaksonen@welho.com
postiosoite: Vattuniemenkuja 3 D 53
puhelinnumero: 0440577730
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, venäjä, slovakki, tshekki, bosnia, kroatia, montenegro, serbia, bulgaria, makedonia
kielet, joille käännän: suomi, englanti, slovakki, tshekki
erikoisalat: markkinointi ja mainonta, kauppa- ja rahoitusala, EU, nettisivut, käyttöohjeet ja julkaisut
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM, Länsi ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit (Helsingin yliopisto 2011); MA, Diplomatic Studies (University of Westminster, Lontoo, Iso-Britannia 2010)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Erityisesti slovakkiin ja eteläslaavilaisiin kieliin keskittynyt monialaosaaja yli kymmenen vuoden ammattikokemuksella. Konsekutiivitulkkaukset: ministeriöt, suurlähetystöt sekä valtion virastot; eri alojen yritykset. Simultaanitulkkaukset: Metsä Tissue EWC. Kirjalliset käännökset: lähes kaikkien ammattialojen yleiskäännökset. Muut käännökset: mainonta ja markkinointi, henkilöstönhalinta, oikeustieteeliset käännökset, EU-käännökset, lääketieteelliset käännökset, tekniset käännökset sekä erilaisten asiakirjojen käännökset (mm. todistukset, sairaskertomukset ja puheet).

Kristina Labart-Bergestad
tiedot annettu: 21.4.2003
sähköposti: kristina.labart@saunalahti.fi
postiosoite: Niittylaakso 17, ESPOO 02760
verkko-osoite: http://www.saunalahti.fi/martinas/
puhelinnumero: 050-3450960, 09-86736041
faxnumero: 09-86736041
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, norja
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti,
erikoisalat: kirjasto, markkinointi, EU, hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1973
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Marija Lagosnaja
tiedot annettu: 28.11.2009
sähköposti: marija.lagoshnaja@interware.hu
postiosoite: Hungary, Budapest
puhelinnumero: +36 30 997-08-51
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa, venäjä, unkari
kielet, joille käännän: suomi, venäjä, unkari
erikoisalat: kauppa, talous, tekniikka, laki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
korkeakoulututkinnot: Pietarin yliopisto 1985 (filologi-diplomikielenkääntäjä)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Paitsi kääntäjä olen myös taittaja ja tietokonegraafikko.

Meri-Liis Laherand
tiedot annettu: 09.10.2001
sähköposti: meriliis@uninet.ee
postiosoite: Vana-Kalamaja 20A, 10414, Tallinna, Viro
verkko-osoite: http://www.foreignword.com/cv/document_2689.htm
puhelinnumero: +(372)6414265
faxnumero: +1(509)277-0120
äidinkieli: viro
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: viro
erikoisalat: mainostekstit, esitteet, matkaoppaat, psykologia, kasvatus, terveys
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
korkeakoulututkinnot: psykologia (Tarton yliopisto 1975); kasvatustieteen maisteri (Tallinnan pedagoginen yliopisto 1995); suomen kielen ja kulttuurin opettaja (Tallinnan pedagoginen yliopisto 1995).
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Kirjallisuutta (psykologia/kasvatus) kustantajille Virossa, mainostekstejä, esitteitä, kyselylomakkeita ym käännöstoimistoille ym asiakkaille Virossa, Suomessa, Isossa-Britanniassa, Tshekissä. Kokemusta alkuperäisten tekstien tuottamisesta (lastenkirjallisuutta, artikkeleja). 15 vuotta tutkijana ja lehtorina korkeakoulussa (psykologia/kasvatus).

Pirjo-Sisko Lahtela
tiedot annettu: 18.6.2012
sähköposti: p.lahtela@web.de
postiosoite: Niedermerzer Strasse 11, 52457 Aldenhoven, Saksa
verkko-osoite: http://www.finnoffice.com
puhelinnumero: +49 2464 906822
faxnumero: +49 2464 906822
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: tekniikka, talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n jäsen. Koulutukseltani yo-merkonomi ja tiedottaja. Olen työskennellyt Suomessa ja Saksassa. Saksassa olen asunut vuodesta 1986 lähtien. Minulla on monipuolista työkokemusta paperi-, kemian- ja terästeollisuudesta, sillä olen ollut UPM:n, Neste Chemicalsin, Outokummun ja Rautaruukin palveluksessa. Olen myös työskennellyt asianajotoimistossa Helsingissä, lääketehtaan tavaramerkkiosastolla Aachenissa, juomapakkauksia valmistavassa yrityksessä Linnichissä ja tutkimuslaitoksessa Jülichissä. Käännöstyön ohella olen opettanut suomea Volkshochschulessa Aachenissa yli 10 vuoden ajan ja annan myös yksityisopetusta. Olen litteroinut, tehnyt asiakastyytyväisyystutkimukshaastatteluja jne.

Mirka Lahti
tiedot annettu: 19.11.2016
sähköposti: mirka.lahti@magus.fi
postiosoite: Käännöstoimisto Magus, Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere
verkko-osoite: http://www.magus.fi
puhelinnumero: 040 560 9221
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniikka, markkinointi ja mainonta
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: HuK (saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus), 1994; FM, (saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus), 2008
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Hannu Lahti
tiedot annettu: 18.2.1999
sähköposti: hannuj@sci.fi
postiosoite: PL 42, 37501 Lempäälä
puhelinnumero: 03-315 53 290
faxnumero: 03-315 53 296
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: Tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Hyväksyttävästi suoritettu ruotsin kielen ylemmän tason kielitesti -97, tekninen koulutus ja laaja työkokemus (myös Ruotsissa).

Johanna Lahtinen
tiedot annettu: 22.04.2015
sähköposti: info@jolema.fi
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, ranska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: EU, matkailu, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2010
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 2010)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Kääntäjien ammattijärjestön (KAJ) ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) jäsen. Harjoittelu Euroopan parlamentin suomen kielen käännösyksikössä Luxemburgissa syksyllä 2009. Käytössä SDL Trados Studio -käännösmuistiohjelmisto.

Leena Lahtinen
tiedot annettu: 19.02.2004
sähköposti: kaannostoimisto.lahtinen@kolumbus.fi
postiosoite: Puolaharju 38 B, 00930 Helsinki
puhelinnumero: 09-3250462, 040-7486646
faxnumero: sama
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti, ranska
erikoisalat: kulttuuri, erit. kuvataide; terveydenhoitoalan todistukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1975
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi-englanti 1978; ranska-suomi 1982
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin yliopisto 1978)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käännöstoimisto Leena Lahtinen vuodesta 1986. Käännöksiä: Unesco-Kuriiri 1987-99; harrasteaiheiset kirjat; viralliset asiakirjat; käyttöohjeet; eri alojen tekstit (kuvataide, arkkitehtuuri, kansatiede, klassinen musiikki, talous). SKTL:n jäsen.

Riitta Lahtinen
tiedot annettu: 06.11.2004
sähköposti: riitta.lahtinen@hotmail.com
postiosoite: Heinjoenpolku 2Y,175 02140 Espoo
puhelinnumero: +4673-918 35 89
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti,
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: Tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
korkeakoulututkinnot: Kielenkääntäjätutkinto (Tukholman yliopisto 1992)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suosituksia voi antaa East-West Service, Knivsta, +4618-38 82 34

Anne Laiho
tiedot annettu: 24.7.1999
sähköposti: anne.laiho@kolumbus.fi
postiosoite: Kujatie 2 A 1, 21540 Preitilä
puhelinnumero: 02-4709678
faxnumero: 02-4709678
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, saksa, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, saksa, venäjä
erikoisalat: tekniikka, kauppa, koirat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1998
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Oma toiminimi 1/1998 lähtien. SKTL ry:n jäsen.

Taru Laiho
tiedot annettu: 03.03.2012
sähköposti: taru@t-trans.fi
postiosoite: Tammikatu 3, 15520 Lahti
verkko-osoite: http://www.t-trans.fi/
puhelinnumero: 040 747 0015
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: Tekniikka ja kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2001
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 2007
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2001)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen (asiatekstinkääntäjien jaosto)

Timo Laine
tiedot annettu: 23.8.2000
sähköposti: timo.laine@altavista.net
postiosoite: Pinkelikatu 2 A 3, 90520 Oulu
puhelinnumero: 08-5544798, 050-3643196
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, venäjä, viro
kielet, joille käännän: suomi, viro
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: viro-suomi 1999
korkeakoulututkinnot: FM (Oulun yliopisto 1996)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Tytti Laine
tiedot annettu: 07.06.2018
sähköposti: tytti.laine@vellamolanguage.co.uk
postiosoite: 58A Seven Sisters Rd, London, N7 6AA, UK
puhelinnumero: +447570924126
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: taide, kulttuuri, arkkitehtuuri, rakentaminen ja infrastruktuuri, tuomioistuimet, markkinointi, journalistiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1995
suomi-englanti 2002
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1999)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL

Klaus Laitinmäki
tiedot annettu: 27.2.2012
sähköposti: klaus.laitinmaki@sanakaanne.fi
verkko-osoite: http://www.sanakaanne.fi/
puhelinnumero: 050 370 3233
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: politiikka ja hallinto, kauppa ja talous, yleinen yritys- ja organisaatioviestintä (henkilöstö- ja asiakaslehdet, verkkosivut, tiedotteet, uutiset jne.)
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: fil. maist. (Helsingin yliopiston käännöstieteen laitos 2003)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Motto: Kääntäjä on kielen käsityöläinen.

Eeva Lanteri-Sali
tiedot annettu: 6.2.2009
sähköposti: eeva.lanteri@gmail.com
postiosoite: Haapatie 16
verkko-osoite: http://beels.webs.com/
puhelinnumero: 050-5398925
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa, suomi
kielet, joille käännän: englanti, saksa, suomi
erikoisalat: kaupallinen sanasto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2009
korkeakoulututkinnot: BBA (Bachelor in Business Administration), TAMK, 2001, vaihto-oppilaana Saksassa, asunut saksassa n.5 vuotta, opinnot mm. Goethe-Instituutissa.
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Työskennellyt ennen yrittäjäksi ryhtymistä tehtävissä, joissa kielitaito on ollut päivittäin tarpeen.

Jeannine Laplace
tiedot annettu: 9.11.2009
sähköposti: laplace@kolumbus.fi
postiosoite: Leinikkitie 27
puhelinnumero: +359 40 700 5385
äidinkieli: ranska
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: ranska
erikoisalat: Metsä- ja paperiteollisuus, Tekniset ja tieteelliset käännökset: ohjekirjat, käyttöohjeet., Ympäristö, luonto ja matkailu, Esitteet ja mainokset, Todistukset ja viralliset asiakirjat, Elokuvat ja dokumentit, Websivut, Yms.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1984
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ranska 1985
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin yliopisto) 1983
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen syntyperäinen ranskalainen, mutta asunut Suomessa jo 36 vuotta. Olen suorittanut humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1983, pääaineena romaaninen filologia ja sivuaineina englantilainen filologia ja yleinen kielitiede. Olen toiminut virallisena kielenkääntäjänä vuodesta 1985, jonka jälkeen olen tehnyt erilaisia käännöksiä freelancerina sekä projektiluonteisia käännöstöitä eri firmoille, esim. Valmetille, Jaakko-Pöyrylle ja Timberjackille. Atk-taidot ja käytettävät ohjelmistot: Microsoft Office 2007 ohjelmat (Word, Excel, Power Point, Access), Internetin käyttö ja Trados 2007 - käännösmuistiohjelma.

Eero Lappalainen
tiedot annettu: 8.5.2006
sähköposti: eerolappalainen@hotmail.com
postiosoite: Lamminkäyräntie 18, 73100 Lapinlahti
puhelinnumero: 050-4329803
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: venäjä,
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: asiakirjat, lainkäyttö ja hallinto, klassinen musiikki, ortodoksinen kulttuuri
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2006
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 2005
korkeakoulututkinnot: FM (Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitos 2000)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Minulla ei ole ainakaan vielä omaa toiminimeä, joten voin tehdä käännöstöitä verokirjalla.

Igor Lapsinov
tiedot annettu: 1.5.2010
sähköposti: igor.lapsinov@gmail.com
puhelinnumero: 040-5155477
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, saksa, venäjä
erikoisalat: logistiikka, lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1991
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 1994
korkeakoulututkinnot: FK (Leningradin valtiollinen yliopisto 1990, saksa pääaineena)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Juha Lares
tiedot annettu: 12.12.2013
sähköposti: juha.lares@iki.fi
postiosoite: Tilanhoitajanakaari 23 A 30, 00790 Helsinki
verkko-osoite: http://www.larestrans.fi
puhelinnumero: 050 585 1385
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: kaupalliset tekstit, mainonta ja markkinointi, henkilöstöhallinto, tekniikka, kulttuuri, yhteiskunta, luonto, sopimukset, reklamaatiot, tuoteselostukset, käyttöohjeet, todistukset, patenttihakemukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 1986
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1986)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) sekä Kääntäjien ammattijärjestön jäsen vuodesta 1994; kokemusta termi- ja sanastotyöstä; Skype: juhalares

Hélène Lattunen
tiedot annettu: 06.04.2011
sähköposti: helenelattunen@gmail.com
postiosoite: Kelohongantie 9, 15200 Lahti
puhelinnumero: 040-513 99 52
äidinkieli: ranska
kielet, joista käännän: suomi, saksa, italia
kielet, joille käännän: ranska
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: auktorisoitu kääntäjä (suomi-ranska 1983)
korkeakoulututkinnot: Maitrise ès lettres (Grenoble, Ranska 1993); Licence d'allemand (Nizza 1970)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: suomi-ranska sanakirjan tekijä (Gummerus 1993, 2000, 2006); ranskan kielen lehtori kääntäjälinjalla Helsingin yliopistossa (1994-2001), Turun yliopistossa (2001-2002), Lahden Hotelli ja Ravintolakoulussa (1975-1992).

Markku Laukkanen
tiedot annettu: 25.9.2002
sähköposti: mjl@kielim.com
postiosoite: Mikonkaari 3, 12700 Loppi
verkko-osoite: http://www.kielim.com
puhelinnumero: 019-440731, 050-5415443
faxnumero: 019-440731
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä
erikoisalat: tekniikka, kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1976
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Kielentarkastuskielet: suomi, venäjä. Tulkkauskielet: suomi, venäjä. Pikalähdöt Venäjälle (jatkuva viisumi).

Sanna van Leeuwen
tiedot annettu: 28.8.2014
sähköposti:
postiosoite: Ylälahdentie 1 as. 6, 40500 Jyväskylä
verkko-osoite: http://www.kirjaviisari.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa, hollanti
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Viralliset käännökset hollannista suomeen, kirjallisuus ja yleiset asiatekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Joensuun yliopiston Savonlinnan Kansainvälisen viestinnän laitos 1996)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Katso sähköpostiosoite Kirjaviisarista. Olen asunut neljä vuotta Saksassa ja seitsemän vuotta Alankomaissa, nykyisin taas Suomessa. Olen toiminut freelancekääntäjänä vuodesta 2000, tällä hetkellä minulla on oma toiminimi. Työkokemusta minulla on kauno- ja tietokirjallisuuden sekä eri alojen asiatekstien kääntämisestä. Olen auktorisoitu kääntäjä kielisuunnassa hollanti-suomi ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Merja Lehtilä
tiedot annettu: 28.06.2007
sähköposti: m.lehtila@kolumbus.fi
postiosoite: Eerikinkatu 25 A 8, 00180 Helsinki
verkko-osoite: http://instotamminen.com
puhelinnumero: 040 5479497
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: saksa, suomi
kielet, joille käännän: saksa, suomi
erikoisalat: Tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 2004
korkeakoulututkinnot: Diplom-Philosoph (Saksa), tunnustettu Suomessa 2001 filosofian maisterin tutkinnoksi
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen

Timo Lehtilä
tiedot annettu: 18.7.2002
sähköposti: timo.lehtila@mail.htk.fi
postiosoite: Eino Leinon katu 18, 13130 Hämeenlinna
puhelinnumero: +358 400 845 833
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Erityisesti eri tekniikan alat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1986
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen toiminut Puolustusvoimien palveluksessa erikoisupseerina sekä venäjän tulkkina ja kääntäjänä. Olen kääntänyt kymmeniä teknisiä eri alojen ohjekirjoja suomeksi, pääasiassa venäjästä, joitakin englannista. Ymmärrän selkeästi mistä teknisissä teksteissä on kyse ja siksi suomennokseni ovat sujuvaa ja ymmärrettävää kieltä.

Sinikka Lehtinen
tiedot annettu: 18.5.2012
sähköposti: sinikkamlehtinen@gmail.com
postiosoite: Kapteeninkatu 2 as. 7, 15140 Lahti
puhelinnumero: 050 5906086
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1974
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1974
korkeakoulututkinnot: DKK,Kouvolan kieli-instituutti 1973
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Pekka Lehtinen
tiedot annettu: 16.06.2008
sähköposti: pjl@traducor.inet.fi
postiosoite: Maasälväntie 16 I 50, 00710 Helsinki
puhelinnumero: 09-374 5160, 0400-804 120
faxnumero: 09-350 97610
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska, espanja, arabia
kielet, joille käännän: suomi, englanti, ranska, espanja, arabia
erikoisalat: kauppa ja talouselämä, laki, todistukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: arabia-suomi 1986
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2008)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Freelancekääntäjä 1986 alkaen, viralliset asiakirjat: todistukset, sopimukset, oikeudenpäätökset, eri alojen tekstit, oma yritys 1992 (Traducor Service Oy), SKTL:n jäsen, yo-merkonomi, Faruk Abu-Chacran arabian kielioppikirjan, 'Arabic Around the World' suomentaminen (Arabiaa yli rajojen) 2003.

Sini-Tuulia Lehtinen
tiedot annettu: 09.11.2010
sähköposti: s-t.lehtinen@hotmail.com
postiosoite: Ohrakaskensyrjä 6-8 I 1, 02340 Espoo
puhelinnumero: 045-6389031
äidinkieli:
kielet, joista käännän: saksa, tanska, hollanti
kielet, joille käännän: suomi, saksa,
erikoisalat: sosiaali- ja koulutusalat, musiikki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Käännösalan asiantuntijat ry:n (KAJ ry) jäsen.

Minna Lehtipuu
tiedot annettu: 11.03.2016
sähköposti: minna.lehtipuu@proverbial.fi
verkko-osoite: http://www.proverbial.fi
puhelinnumero: 0400-471924
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: gastronomia, matkailu, ilmailu, kauppa, kosmetiikka, markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2001)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Teen myös sisällöntuotantoa, viestintäpalveluja, konsultointia ja markkinointia. SKTL:n ja ProComin jäsen.

Markku Lehtonen
tiedot annettu: 9.11.2011
sähköposti: pikseke@hotmail.com
postiosoite: Männiku tee 32, 90506 Haapsalu, Viro
puhelinnumero: +37251922291, +358405529251
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, viro
kielet, joille käännän: suomi, viro
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: viro-suomi 1983
korkeakoulututkinnot: OTK (Turun yliopisto 1977)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: 24 vuoden kokemus viron kielen opettamisesta suomalaisille aikauisille

Markku Lehtonen
tiedot annettu: 14.1.2008
sähköposti: pikseke@hotmail.com
postiosoite: Kottaraisenkatu 18, 20240 Turku
puhelinnumero: 040-5529251; +372-51922291
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: viro
kielet, joille käännän: suomi, viro
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: viro-suomi 1983
korkeakoulututkinnot: OTK (Turun yliopisto 1977)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Rita Lehtonen
tiedot annettu: 30.5.2007
sähköposti: ritalehtonen_mondo@yahoo.it
postiosoite: Via Pascoli 8, 37016 Garda, Italia
puhelinnumero: +39 346 5409574
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, italia
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniset manuaalit, lääketiede, turismi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1976
korkeakoulututkinnot: Turun Kieli-Instituutti 1976
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Riitta Leino
tiedot annettu: 24.04.2006
sähköposti: riitta.leino@kolumbus.fi
postiosoite: Talolank. 18, 20460 Turku
puhelinnumero: 040 5012540, 02-2540 043
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa,
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, saksa,
erikoisalat: kemia (laboratorioalan käyttöohjeet), kirjallisuus, kasvatustiede, kulttuurihistoria, kaupalliset tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1995
korkeakoulututkinnot: FK Turun yliopisto 1980
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Teija Leino
tiedot annettu: 20.12.2005
sähköposti: teija@alei.fi
postiosoite: Hakajaakopinkuja 1 B 5 08500 Lohja
puhelinnumero: 0440-310363, 019-383807
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska, italia,
kielet, joille käännän: suomi, englanti, italia,
erikoisalat: valvontatekniikka, mittaustekniikka, lääketiede, musiikki, koiratietous, markkinointi, käyttöohjeet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1991
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: italia-suomi 1992
korkeakoulututkinnot: HuK 1986
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Italiassa 1987-1991, erinomainen italialaisen tapakulttuurin ja ajatusmaailman tuntemus. Yli 15 vuoden kokemus monien eri alojen kääntämisestä, myös tulkkausta ja kielten opetusta (italia, englanti). Kääntäjien ammattijärjestön jäsen.

Emilia Leinonen
tiedot annettu: 22.02.2003
sähköposti: emilia.leinonen@iki.fi
postiosoite: Satulantie 385, 82200 Hammaslahti
puhelinnumero: 050-5742913
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi (1999 erikoisalueena biologia ja lääketiede)
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1997)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Jarmo Leinonen
tiedot annettu: 11.11.2005
sähköposti: jaylei@kolumbus.fi
postiosoite: Tommolankatu 8 B 15
puhelinnumero: 040 - 706 5958
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti,
kielet, joille käännän: suomi, englanti,
erikoisalat: tekniikka ja teollisuus, tietotekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
korkeakoulututkinnot: DKK Savonlinnan kieli-instituutti 1978; pääkieli englanti, sivukieli ruotsi
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Kielenkääntäjänä Saudi-Arabiassa 1980-1982; Freelance-kääntäjä

Liisa Leinonen
tiedot annettu: 08.08.2023
sähköposti: liisa@liisaleinonen.fi
postiosoite: Muoniontie 3200, 99135 Rauhala
puhelinnumero: 040-7496116
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa,
erikoisalat: tekniikka, taide, arkkitehtuuri, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: FM (Joensuun yliopisto, kääntämisen ja tulkkauksen koulutusohjelma, 1992)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Sari Leinonen
tiedot annettu: 25.9.2009
sähköposti: sari.leinonen@finessepartners.fi
postiosoite: Telitie 4 as 21, 05820 Hyvinkää
verkko-osoite: http://www.finessepartners.fi
puhelinnumero: 050 3646346
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: Tekniikka, talous, lääketiede, markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2006
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Englanti-suomi 2008
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen vuosia toiminut brittikääntäjän alaisuudessa. Työnkuvaani ovat kuuluneet mm. tunnettujen suomalaisten yritysten nettisivut, asiakaslehdet, tekniset manuaalit, sopimukset. Minulla on sekä kaupallinen että terveydenhuollon taustakoulutus. Oikoluen, huollan kieltä ja kirjoitan tekstejä puhtaaksi suomeksi. Hallitsen myös kuvankäsittelyn ja taiton.

Taisto Leinonen
tiedot annettu: 23.02.2004
sähköposti: taisto.leinonen@kolumbus.fi
postiosoite: Lappeentie 15, 00950 Helsinki
puhelinnumero: 09-3251540
faxnumero: 09-3251240
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: Patenttikäännökset, dokumentit, mainokset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1990, englanti-suomi 1990
korkeakoulututkinnot: TKK 1959-1967 DI (elektroniikka); HY 1970-73 (lääketieteen opinnot ja luennointi lääketieteellisen tekniikan erikoisopettajana)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Puh.luettelon kelt. sivuilla (Helsinki) ainoa patenttikäännöstoimisto Deskware Oy,(erikoisalueet: tietoliikennetekniikka, elektroniikka, kemia, lääketiede, mekaniikka ja muu high-tech tekniikka); Päätoimittaja Elektroniikkauutiset 1969-73, perustaja Tecnopress Oy ja Tecnomen Oy, sanakirjatoimitusta, Elektroniikkainsinöörien Seura, jäsen. Diplomityö 1967 'Puolijohdelaserin ominaisuudet'. Tuotanto noin 1000+ kpl patenttikäännöksiä, noin 10,000 sivua dokumentointia.

Blanka Lemmetyinen
tiedot annettu: 18.10.2007
sähköposti: b.lemmetyinen@elisanet.fi
postiosoite: Maauuninkuja 4 K 98, 01450 Vantaa
puhelinnumero: 041-5171154
äidinkieli: tsekki
kielet, joista käännän: suomi, englanti, tshekki
kielet, joille käännän: suomi, tshekki
erikoisalat: kauppa, talous, EU-asiat ym.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1978
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-tshekki 1982
korkeakoulututkinnot: FM (Kaarlen yliopisto, Praha, Tsekin tasavalta)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen asunut Suomessa vuodesta 1982. 10 vuotta työskentelin maahantuojayrityksessä toimitusjohtajan sihteerinä ja kielenkääntäjänä. Vuodesta 1994 olen toiminut Tsekin suurlähetystössä Helsingissä kielenkääntäjänä ja kaupallisen neuvoksen avustajana.

Andres Lepp
tiedot annettu: 29.03.2004
sähköposti: katso.kotisivulta@osoite
postiosoite: Linda 4-1, 10411 Tallinna Viro
verkko-osoite: http://www.fr.ee/lepp
puhelinnumero: +372-644 8283
äidinkieli: viro
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä, hollanti, latvia
kielet, joille käännän: suomi, viro
erikoisalat: lakitekstit, sopimukset, käyttöohjeet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1989
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Työskentelen Internetin ja faksin välityksellä. Myös MS PowerPoint tai muiden MS Office-ohjelmien muodossa olevat tekstit.

Ismo Leppänen
tiedot annettu: 6.5.2010
sähköposti: jobs@jokikatin.com
postiosoite: Miilutie 8 B 15, 03620 Karkkila
puhelinnumero: 044-2793580
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1973
korkeakoulututkinnot: DKK (Tampereen kieli-instituutti 1973)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Taina Leu
tiedot annettu: 19.05.2020
sähköposti: taina.leu@elisanet.fi
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: saksa
erikoisalat: biologia ja lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2001
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 2001
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1981)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Eläkkeellä vuodesta 2015.

Dorothée Liikanen
tiedot annettu: 15.03.2011
sähköposti: dorothee.liikanen@welho.com
postiosoite: Lapinlahdenkatu 25 A 3, 00180 Helsinki
puhelinnumero: 050 541 0069
faxnumero: 09-7533798
äidinkieli: ranska
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: ranska
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ranska 1999
korkeakoulututkinnot: Kielten maisteri (Rouenin Yliopisto)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Tania Liinanki
tiedot annettu: 12.10.2010
sähköposti: tania@liinanki.fi
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä, ukraina
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: kauppa, teollisuus, rakennus, markkinointi, EU-hankkeet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Suomi-venäjä (1987, auktorisoitu kääntäjä 2009)
korkeakoulututkinnot: FM (Rostovin yliopisto 1979)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen

Sander Liivak
tiedot annettu: 6.9.2004
sähköposti: sander@eki.ee
postiosoite: Mõisavahe 62-28, EE-50707 Tartu, Estonia
puhelinnumero: +372-5149372
äidinkieli: viro
kielet, joista käännän: suomi, venäjä, unkari
kielet, joille käännän: suomi, venäjä, viro
erikoisalat: oikeus, liike-elämä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: Baccalaureus artium (Tarton yliopisto 1998)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käännän myös kaunokirjallisuutta.

Paula Liljander-Seppälä
tiedot annettu: 02.07.2013
sähköposti: paula.liljander-seppala@sanastus.com
postiosoite: Seppäläntie 52, 36120 Suinula
verkko-osoite: http://www.sanastus.com
puhelinnumero: +358 400 994 248
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002-2003,
korkeakoulututkinnot: FM, käännöstiede saksa, Tampereen yliopisto 2002
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Marjatta Liljeström
tiedot annettu: 18.05.2004
sähköposti: info@limarc.fi
postiosoite: Torpankuja 3 C 11, 02700 Kauniainen
puhelinnumero: 09-5050830
faxnumero: 09-5864335
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: kauppa ja teollisuus, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1976
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: norja-suomi 1988
korkeakoulututkinnot: diplomikielenkääntäjän tutkinto 1976
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Jutta Lillia
tiedot annettu: 25.02.2016
sähköposti: jutta.lillia@tl-link.fi
postiosoite: Rinkkakatu 2 A 1, 33580 TAMPERE
puhelinnumero: 040 5019929
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, italia
kielet, joille käännän: suomi, englanti, italia
erikoisalat: kauppa ja teollisuus, yhteiskunta, mainonta, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
korkeakoulututkinnot: Dottoressa in scienze politiche (Triesten yliopisto 1993) [= valtiotieteiden maisteri]; Traduttore-corrispondente estero (Triesten yliopisto 1989) [= hum. kand.]
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Opiskelu- ja työrupeamat Italiassa 1986-1997, josta vahva kulttuurituntemus. Kokemusta monenlaisista neuvottelutulkkaustilanteista. Valmiudet myös vaativiin myyntitehtäviin.

Katri Lindblom
tiedot annettu: 04.04.2003
sähköposti: katri.lindblom@koti.soon.fi
postiosoite: Tesomankatu 20 A 1, 33310 Tampere
verkko-osoite: http://sivut.koti.soon.fi/kakru/
puhelinnumero: (03) 2532 934, 040 727 3242
faxnumero: (03) 2532 934
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniset käännökset (erityisesti lääketieteen tekniikka)
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 2003
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopiston käännöstieteen laitos, 2001)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Ulrika Lindfors-Davis
anmälningsdatum: 17.04.2009
e-post: meadowmedia@aland.net
postadress: Åland
www-adress: http://www.meadowmedia.tk/
modersmål: svenska
jag översätter från: svenska, engelska
jag översätter till: svenska, engelska
specialområden: Skönlitteratur, turism, natur och miljö
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2000
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Jag har fram till år 2009 översatt över 40 böcker för olika svenska förlag.

Larisa Lindholm
tiedot annettu: 28.04.2008
sähköposti: larisa.lindholm@pp.inet.fi
postiosoite: Abraham Wetterin tie 11 E 50, 00810 Helsinki
puhelinnumero: 0400 898 477
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: todistukset, kauppa, tekniikka, kulttuuri
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 1983
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1983)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Kerstin Lindroos-Falck
anmälningsdatum: 03.08.2017
e-post: kerstin.falck@elisanet.fi
postadress: Övrebackavägen 44, 01150 Söderkulla
telefonnummer: 050-5887227
modersmål: svenska
jag översätter från: finska
jag översätter till: svenska
specialområden: maa- ja metsätalous; jord- och skogsbruk, lantbruk, landsbygdsutveckling, livsmedel, djurskydd, utbildningsmaterial
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1998
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska, juridisk inriktning, 2002
högskoleexamen: AFM, agronom (Helsingfors universitet 1985)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Käännän sujuvasti ja nopeasti kaikenlaisia asiakirjatekstejä. Genomgått en översättarutbildning (fi-sv) vid Helsingfors universitet 99-00 (15 sv) med goda vitsord. Har under de nitton senaste åren på heltid jobbat som freelanceöversättare främst för Landsbygdsverket,Livsmedelssäkerhetsverket Evira, jord- och skogsbruksministeriet, utbildningsstyrelsen och Folktinget. Min andra e-postadress: kerstinlindroosfalck@gmail.com

Zinaida Lindén
anmälningsdatum: 11.1.2012
e-post: zinaida_l@hotmail.com
postadress: Stenhuggaregatan 4 C 76, 20700 Åbo
telefonnummer: 02-2518831
modersmål: ryska
jag översätter från: svenska, engelska, ryska
jag översätter till: svenska, engelska, ryska
specialområden: officiell dokumentation, kultur, ekonomi, teknik m fl
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1992
examen för auktoriserade translatorer: Auktoriserad translator, svenska - ryska i Finland år 1992.
högskoleexamen: Leningrads universitet, 1986. Filolog, översättare, lärare i svenska/engelska.
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: ja

Pekka Linnainen
tiedot annettu: 27.04.2016
sähköposti: pekka.linnainen@estofennia.eu
postiosoite: Taavetinaukio 4 A 13, 00300 Helsinki
verkko-osoite: http://www.estofennia.eu
puhelinnumero: 050 558 7533, +372 5650 7533
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, viro
kielet, joille käännän: suomi, viro
erikoisalat: hallinto, lainsäädäntö, matkailu, markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: viro-suomi 1994
korkeakoulututkinnot: ekonomi (Tampereen yliopisto 1985)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Lokalisoivat käännökset yli 35 vuoden suomalais-virolaisella kulttuurikokemuksella. Vaativat neuvottelutulkkaukset matkailun ja EU-hankkeiden kautta ulosottoon.

Yan Liu
tiedot annettu: 27.5.2005
sähköposti: yanliu928@hotmail.com
äidinkieli: kiina
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: kiina
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-kiina 2002
korkeakoulututkinnot: oik.kand. Renmin yliopisto 1986
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Anna Logosha
tiedot annettu: 18.9.2008
sähköposti: anna2109@mail.ru
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 1995
korkeakoulututkinnot: Pietarin valtion yliopisto 1995
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Ildikó Loikkanen
tiedot annettu: 09.08.2007
sähköposti: finnpiros@gmail.com
postiosoite: Veteläisenkuja 11 B 9, 90540 Oulu
puhelinnumero: 040 7074 055
äidinkieli: unkari
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: unkari
erikoisalat: tekniikka, talous ja lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-unkari 2000
korkeakoulututkinnot: Kemiantekniikan DI (Budapestin Teknillinen Yliopisto 1994); Biokemian FT (Oulun Yliopisto, 2005)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Marjut Loponen
tiedot annettu: 22.07.2020
sähköposti: marjut.loponen@gmail.com
postiosoite: Ahtialan Selkätie 23 K 22, 15300 Lahti
puhelinnumero: 040 524 7977
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: lääketiede, markkinointi, talous, kulttuuri, koulutus, metsä- ja paperiteollisuus, patentit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
korkeakoulututkinnot: MMM (Helsingin yliopisto 1990, pääaine puumarkkinatiede), FM (Helsingin yliopisto, pääaine englannin kääntäminen ja tulkkaus)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen

Antonia Lorente Silva
tiedot annettu: 11.04.2003
sähköposti: antonia.lorente@lycos.com
postiosoite: Viides Linja 14 A 4, 00530 HELSINKI
puhelinnumero: 040 7694610
äidinkieli: espanja
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska, italia
kielet, joille käännän: espanja
erikoisalat: Tietoliikenne ja tekniikka yleisesti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
korkeakoulututkinnot: FM (Kääntäminen ja tulkkaus, Barcelonan Autonominen Yliopisto, 1997)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Laaja kokemus kääntäjänä, tulkkina ja teknisenä kirjoittajana. Kiinnostunut tekemään käännöksiä eri aloilta. Käytössä internet-yhteydet ja TRADOS.

Kristiina Lounasvuori-Riikonen
tiedot annettu: 30.12.2019
sähköposti: kristiina.lounasvuori@gmail.com
postiosoite: Orapihlajatie 28 E, 00320 Helsinki
puhelinnumero: 050-3469468
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska, espanja, italia
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: laki ja hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: italia-suomi 2002
korkeakoulututkinnot: FM, Helsingin yliopisto 1997
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käännöksiä Euroopan yhteisöjen toimielimille.

Bolek Ludwiczak
tiedot annettu: 28.04.2019
sähköposti: blt@blt-translations.eu
verkko-osoite: https://blt-translations.eu
puhelinnumero: +48607593670
äidinkieli: puola
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä, tanska, norja, tshekki
kielet, joille käännän: puola
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: https://blt-translations.eu

Taru Lundström (Rath)
tiedot annettu: 21.08.2006
sähköposti: lundstroms35@hotmail.com
postiosoite: Arcos de la Perla 35 C de la Casa Vieja s/n E-29630 Benalmádena (Málaga)
puhelinnumero: +34-654-148403
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1977
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 1977, suomi-saksa 1981
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Markus Lång
tiedot annettu: 03.11.2005
sähköposti: markus.lang@pp.nic.fi
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, viro
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: humanistiset alat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
korkeakoulututkinnot: FL (Helsingin yliopisto 1996); FT (Helsingin yliopisto 2005)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Sofia Lönnroth
anmälningsdatum: 22.05.2012
e-post: sofia.lonnroth@luukku.com
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska, engelska
jag översätter till: svenska, engelska
specialområden: Marknadsföring, Turism, E-lärande, EU-texter
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2009
högskoleexamen: FM Engelska språket och litteraturen (Åbo Akademi 2011)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Jag arbetar som självständig översättare och språkgfranskare. Som översättningsverktyg använder jag i första hand Trados Studio 2011. Jag har bl.a. översatt handböcker, kundmeddelanden, innehållsförteckningar, bruksanvisningar och produktblad.

Bernd Lüecke
tiedot annettu: 11.09.2019
sähköposti: bernd.luecke@kaantamo.com
postiosoite: Hämeenkatu 3 a A 5, 20500 Turku
verkko-osoite: http://bernd.luecke@kaantamo.com
puhelinnumero: 02-250 3425
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, viro
erikoisalat: Käännän ja oikoluen yritys- ja markkinointiviestinnän materiaaleja, teknistä ja taloudellista aineistoa, juridisia ja hallinnollisia asiakirjoja sekä tieteellisiä julkaisuja.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 2001), saksan filologia ja käännöstiede
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Toimin vuosina 1995–2015 saksan kielen lehtorina Turun yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen keskuksessa.

Ding Ma
tiedot annettu: 31.1.2008
sähköposti: ding.ma@student.hse.fi
puhelinnumero: 0414369456
äidinkieli: kiina
kielet, joista käännän: suomi, englanti, kiina
kielet, joille käännän: suomi, kiina
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005
korkeakoulututkinnot: Helsingin kauppakorkeakoulu 2007-
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen tulkanut mm. Turun kaupungin hallituksen varapuheenjohtajalle, Helsingin kauppakorkeakoulun vararehtorille sekä monille kiinalaislle virkamiesryhmille ja kauppasopimuksen neuvottelutilanteessa.

Mamdouh Maher
tiedot annettu: 16.09.2010
sähköposti: elarabi.maher@kolumbus.fi
postiosoite: Halsuantie 3, 00420 Helsinki
puhelinnumero: 09-441645, 050-3684171
faxnumero: 09-7543408
äidinkieli: arabia
kielet, joista käännän: suomi, englanti, arabia
kielet, joille käännän: suomi, englanti, arabia
erikoisalat: tekniikka,mainokset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1979
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-arabia 1980
korkeakoulututkinnot: valantehnyt kielenkääntäjän tutkinto (Helsingin yliopisto 1980)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liito ry:n jäsen vuodesta 1980. Käännöstoimiston palvelut vuodesta 1979: käännökset, tulkkaukset; opastukset ja painotuotteet pääasiallisesti arabiankielelle sekä eri suomalaisille viranomaisille että suur- ja keskisuurille yrityksille.

Tiina Makkonen
tiedot annettu: 14.10.2008
sähköposti: makkonet@kolumbus.fi
puhelinnumero: 041-544 9363
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tv-käännökset, yleiskieli, laki ja hallinto, kaunokirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 1992), pääaineena venäjän kielen kääntäminen ja tulkinta
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Iryna Malevych
tiedot annettu: 18.04.2013
sähköposti: iryna.malevych@gmail.com
puhelinnumero: +358468802450; +380935034070
äidinkieli: ukraina
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä, ukraina
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä, ukraina
erikoisalat: raskas konepajateollisuus, tietotekniikka, mainonta, laki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2010
korkeakoulututkinnot: FM (Kiovan lingvistinen yliopisto 2013)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Natalia Malgin
tiedot annettu: 12.3.2002
sähköposti: leonorus@hotmail.com
postiosoite: Korppaanmäentie 13 A 8, 00300 Helsinki
puhelinnumero: 050-303676
faxnumero: 09-4362804
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: venäjä
erikoisalat: lakikieli, rakennus- ja arkkitehtuuriala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: VT (Moskovan Oikeustietellinen Akatemia 2000), FK (Helsingin yliopisto 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Kansainvälisen Lakimiesliiton jäsen v. 1999

Ninarose Maoz
tiedot annettu: 9.9.2009
sähköposti: ninarosemaoz@gmail.com
postiosoite: Kukkaromäki 4 c 5, 02770, Espoo
puhelinnumero: 0400-803670
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, heprea
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2003
korkeakoulututkinnot: BA (The Hebrew University, Jerusalem 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Myös heprean/englannin opetusta.

Pierre Marchand
tiedot annettu: 4.8.1999
sähköposti: marchandpierre@hotmail.com
postiosoite: rue Petit Avin 26, B-4560 Clavier, Belgique
puhelinnumero: +32-83-63 32 63
äidinkieli: ranska
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, saksa, tanska, norja
kielet, joille käännän: ranska
erikoisalat: kauppa, tekniikka ja oikeustiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-ranska 1998, tanska-ranska 1998, ruotsi-ranska 1998, norja-ranska 1998, suomi-ranska 1999
korkeakoulututkinnot: Licence en traduction (Université de Mons, Belgique)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Jari J. Marjanen
tiedot annettu: 8.4.2001
sähköposti: jjm@pcuf.fi
postiosoite: PL 145, 00251 HKI 25
verkko-osoite: http://www.pcuf.fi/~jjm/
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: viro
erikoisalat: ympäristönsuojelu, kemia, julkisoikeus, todistukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: viro - suomi 1997
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto) 1988; Ympäristötieteen approbatur, ympäristöoikeuden syventävät opinnot
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Ei toiminimeä, työt verokirjalla tai yksityishenkilöille. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, II jaosto (asiatekstinkääntäjät).

Jyrki Martikainen
tiedot annettu: 02.05.2014
sähköposti: jem-kielipalvelut@outlook.com
postiosoite: Kaharinkatu 6 C 14, 20400 TURKU
puhelinnumero: 050 569 6750
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: EU ja tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 2002
korkeakoulututkinnot: FM (Joensuun yliopisto, Savonlinnan kansainvälisen viestinnän laitos 2001)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Kääntäjien ammattijärjestön (KAJ) ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) jäsen. Harjoittelu Euroopan komission käännöspalvelussa Brysselissä 1.10.2002 - 28.2.2003. Käytössä SDL Trados Studio -käännösmuistiohjelmisto. Toiminimi: JEM-kielipalvelut.

Hanna Martikainen
tiedot annettu: 09.08.2007
sähköposti: hanna.martikainen@noos.fr
postiosoite: 23 rue des Martyrs, 75009 Paris, France
puhelinnumero: +33 (0)6 13 43 93 39 (GSM)
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, ranska
erikoisalat: EU
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2006
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ranska 2005, ranska-suomi 2006
korkeakoulututkinnot: Licence (= HuK) englantilainen filologia (Sorbonnen yliopisto 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen

Hannele Marttila
tiedot annettu: 16.05.2013
sähköposti: hannele.marttila@gmail.com
postiosoite: 60 Conduit Road, Stamford, Lincs PE9 1QL, UK
puhelinnumero: +44-7855-874499
äidinkieli: englanti
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: lääketiede, kauppa, tekniikka, kirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005
korkeakoulututkinnot: MBA (Warwick University 1993)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen tehnyt lääketieteen ja kaupan alan käännöksiä kokopäivätyönä sitten 2005. Keskityn käännöksiin suomesta englantiin ja teen paljon oikolukutöitä. Olen täysin kaksikielinen. Paljon vakituisia asiakkaita ja referenssejä pyydettäessä.

Anu Marttila
tiedot annettu: 26.8.2006
sähköposti: anu.marttila@welho.com
postiosoite: Tunturikatu 13 A 5, 00100 Helsinki
verkko-osoite: http://www.saunalahti.fi/~ateat/
puhelinnumero: 09-448526
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: viro
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: sosiaaliala, todistukset, viranomaisasiakirjat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: viro-suomi 1994
korkeakoulututkinnot: VTK Helsingin yliopisto 1965 (VTM)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Hannele Marttila
tiedot annettu: 30.10.2005
sähköposti: hm@ermsvcs.com
postiosoite: Avenue Molière 482, 1050 Brussels, Belgium
puhelinnumero: +32 498 502 846
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ranska
kielet, joille käännän: englanti
erikoisalat: business/commerce
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: MBA (Warwick University 1993)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: I have lived in the UK since 1985 (moved to Belgium this March), and I am fully bilingual. Olen julkaistu kirjailija Englannissa. Työkokemukseni on suurten yritysten kanssa, kuten IBM ja Ernst & Young, Englannissa, johtajatasolla. Tarjoan käännoksiä, jotka ovat todella englanniksi ja toimivat, eivät vain suoria käännöksiä suomen kielestä englannin kieleen. Lahetän naytteitä mielelläni. Kohtuulliset hinnat. Referenssit pyynnöstä.

Markku Mattila
tiedot annettu: 7.11.2011
sähköposti: markku.mattila@osao.fi
postiosoite: Isokatu 50 B 37, 90100 OULU
puhelinnumero: 040-8349591
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniikka, yleistä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Laura Matveinen
tiedot annettu: 27.5.2009
sähköposti: laura@eksakti.fi
postiosoite: Vipusenkatu 12, 57200 Savonlinna
verkko-osoite: http://www.eksakti.fi
puhelinnumero: +358 40 744 8102
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniikka, markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Joensuun yliopisto 2000)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen, Kites ry:n jäsen

Leena McDonagh
tiedot annettu: 3.10.2008
sähköposti: leenamcd@orange.fr
postiosoite: La Tourelle des Bois, 50510 Hudimesnil, France
puhelinnumero: + 33 2 33 51 98 75
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: matkailu ja hotelli-ala, kiinteistö, kauppa ja talous, valokuvaus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2003
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Koulutus: Hotelli- ja matkailu-alan koulutus Suomessa ja Sveitsissä. Opiskelu: Valokuvaus Suomessa ja Englannissa. Olen asunut Englannissa 13 vuotta ja 5 vuotta Ranskassa, missä asun yhä edelleen.

Paul McDonagh
tiedot annettu: 12.10.2007
sähköposti: paulmcd@wanadoo.fr
postiosoite: La Tourelle des Bois, F-50510 Hudimesnil, France
puhelinnumero: +33 2 33 51 98 75
äidinkieli: englanti
kielet, joista käännän: suomi, ranska
kielet, joille käännän: englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti (valantehnyt kielenkääntäjä 1986)
korkeakoulututkinnot: BA (Hons) Philosophy with Russian (University of Southampton 1978); Postgraduate Diploma in Russian (Surrey University 1979); Master of Business Administration (Helsingin Kauppakorkeakoulu 1988); Postgraduate Certificate of Education (Huddersfield University 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Elena Medvednikova
tiedot annettu: 14.1.2000
sähköposti: medvede@spb.cityline.ru
postiosoite: Novotserkasskyi pr., 43/17 - 62, St.Petersburg, Russia
puhelinnumero: 040-757 31 70; +7-812-5288313
faxnumero: +7-812-5288313
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: englanti, venäjä
erikoisalat: Kauppa ja talous, sopimustekstit, rakennusala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: Diplomikielenkääntäjä ja -tulkki (Petroskoin valtionyliopisto, 1995)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Rakennusalalla yli 4 vuotta. Työskentelen vain Venäjän puolella.

Valdemar Melanko
tiedot annettu: 24.4.2001
sähköposti: waldemar.melanko@rusin.fi
postiosoite: Annankatu 44, 00100 Helsinki
verkko-osoite: http://www.rusin.fi/
puhelinnumero: 09-22854432
faxnumero: 09-22854431
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: venäjä
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: mm. arkkitehtuuri, historia, politiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1968
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1984
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1970)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin johtaja vuodesta 1974. Suomentanut kaunokirjallisuutta mm. Anton Tshehov 'Sahalinin saari', Ilja Repin 'Mennyt aika läheinen'. Järjestänyt em. instituutin puitteissa useita koulutustilaisuuksia kielenkääntäjille.

Jaana Merasvuo
tiedot annettu: 15.2.2000
sähköposti: jaana.m@mclink.it
postiosoite: Via Lattanzio 66, 00136 Roma, Italia
puhelinnumero: +39-6-39729903
faxnumero: +39-6-39728963
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, italia
kielet, joille käännän: suomi, italia
erikoisalat: asiateksti (tekniikka, kauppa), hotelli- ja ravintola-ala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
korkeakoulututkinnot: Dottore in lingue e letterature (Università di Roma 1990; rinnastettu FK-tutkintoon [Opetusministeriön päätös 1991])
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Työkokemusta liike-elämän eri aloilta kääntäjänä ja tulkkina yksityisille toimeksiantajille ja italialaisille käännöstoimistoille. Sijaisuuksia Suomen Rooman suurlähetystön palveluksessa. Yrityspalveluja (yrityskontaktit, kirjeenvaihto). Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton asiatekstikääntäjien jaoston jäsen.

Anita Metsärinne-Garvey
tiedot annettu: 11.07.2018
sähköposti: amgtrans@verizon.net
postiosoite: 12407 Brown Fox Way, Reston, VA 20191, USA
puhelinnumero: +1-703-593-3466
faxnumero: +1-703-758-4870
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: farmasia, laki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ATA-sertifikaatti englanti-suomi 2004, ATA-sertifikaatti suomi-englanti 2004
korkeakoulututkinnot: B.A. English (Minor: Journalism) University of Maryland University College; Englantilaisen filologian opintoja (Helsingin yliopisto 1988-89)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Täysipäiväinen kääntäjä su-en ja en-su vuodesta 1997. Sopimuksia, asiakirjatarkastusta, lääkinnällisiä käyttöoppaita, asiakirjoja USA:n ulkoministeriölle.

Anja-Kaisa Miettinen
tiedot annettu: 09.12.2011
sähköposti: anjakaisa.miettinen@gmail.com
postiosoite: Salpausselänkatu 51 B 11, 45100 Kouvola
puhelinnumero: 050 9100822
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa, venäjä, ruotsi
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, venäjä
erikoisalat: vanhat käsialat; laki ja hallinto; historia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi-ruotsi 1981
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1981)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Tarvittaessa kaikki viralliset käännökset. Vanhat käsialat alkaen 1600-luvulta.

Irina Miettinen
tiedot annettu: 21.2.2006
sähköposti: irina_miettinen@luukku.com
postiosoite: Kirkkotie 11 A 8, 76150 Pieksämäki
puhelinnumero: +358 50 323 2459
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2001
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2005
korkeakoulututkinnot: Suomen ja englannin kielen opettaja (KSPU, Petrozavodsk 2001)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Markku Miettunen
tiedot annettu: 21.08.2018
sähköposti: markku.miettunen@gmail.com
postiosoite: Puistolantanhua 1b, 00750 Helsinki
puhelinnumero: 0405900129
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: kaupalliset ja tekniset tekstit, tietotekniikka, listalleottoesitteet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1997
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: DI (Teknillinen Korkeakoulu 2000)

Veronika Mikkonen
tiedot annettu: 14.02.2004
sähköposti: veronika.mikkonen@kolumbus.fi
postiosoite: Jampankaari 17 C 21, 04440 Järvenpää
puhelinnumero: (09) 291 0567; 040-587 4276
faxnumero: (09) 291 0567
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, venäjä, suomi
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: kauppa, terveys, sosiaaliala, kulttuuri, taide, ladonta
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1984
korkeakoulututkinnot: Filologi-diplomikielenkääntäjä (Petroskoin yliopisto 1984); draamateatterin näyttelijä (Pietarin teatterikorkeakoulu 1989)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen OAJ:n jäsen. Opetan myös suomea ja venäjää, mm. suomea ulkomaalaisille. Teen ladontatöitä graafisessa ympäristössä (kyrilliset tekstit).

José Miralles
tiedot annettu: 21.01.2014
sähköposti: miralles.seppa@phnet.fi
postiosoite: Pallaskatu 2 D 44, 15900 Lahti
puhelinnumero: 0505408780
äidinkieli: espanja
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: espanja
erikoisalat: lääketiede, talous, viralliset asiakirjat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: 1987
korkeakoulututkinnot: Lääketieteen lisensiaatti
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Aleksandra Misiorowska
tiedot annettu: 17.7.2008
sähköposti: aleksandra.misiorowska@gmail.com
postiosoite: Helsinki
puhelinnumero: +358-451346077
äidinkieli: puola
kielet, joista käännän: suomi, puola
kielet, joille käännän: suomi, puola
erikoisalat: asioimistulkkaus, rakennusala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
korkeakoulututkinnot: FM (Jagiellonian yliopisto, Krakova 2004)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Vuonna 2008 suoritin Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa asioimistulkin ammattitutkinnon (työkielet: suomi-puola).

Anita Mitroshin
tiedot annettu: 19.5.2012
sähköposti: novotext@sci.fi
postiosoite: Naapuripellontie 5 as 4, 00410 Helsinki
verkko-osoite: http://www.novotext.fi
puhelinnumero: 040-5546804
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä
erikoisalat: journalismi, juridiikka, lääketiede, kauppa, tekniikka, taide, kaunokirjallisuus, asiakirjat, historia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1977
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1993, suomi-venäjä 1993, englanti-suomi 1995, suomi-englanti 1996
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1978, jonka perusteella myönnetty filosofian maisterin arvo 2011)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Pitkä kokemus monenlaisista teksteistä kaunokirjallisuudesta oikeusasiakirjoihin ja tekniikan erikoisaloihin. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. Koska olen auktorisoitu kääntäjä venäjästä suomeen ja suomesta englantiin sekä englannista suomeen ja suomesta venäjään, voin tehdä virallisia käännöksiä myös venäjästä englantiin ja englannista venäjään. Journalistiset ym. tyylillisesti vaativat käännökset tarkastutan natiivikääntäjillä.

Seija Moilanen
tiedot annettu: 06.05.2014
sähköposti: seija.moilanen@artus.fi
postiosoite: Naruskantie 262, 98960 Naruska
puhelinnumero: 040 5234 555
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: venäjä
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: oikeustiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 2008
korkeakoulututkinnot: OTM (Lapin yliopisto 2012)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen ammatiltani lakimies (luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja). Teen päätoimen ohessa lähinnä virallisia käännöksiä venäjän kielestä suomen kieleen.

Marjo Monto-Tchadjou
tiedot annettu: 17.11.2010
sähköposti: marjomonto@hotmail.com
postiosoite: Tähtiniementie 29, 74130 IISALMI
puhelinnumero: 0452 000 777
faxnumero: 017-822652
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ranska
kielet, joille käännän: suomi, ranska
erikoisalat: sosiaali- ja kaupallinen ala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: Licence ès Lettres Modernes (Université de Paris 8), Diplômes de la langue et la civilisation francaises (Université de Sorbonne)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen asunut Pariisissa vuodesta 1982 vuoteen 1995 ja ranskalaisessa Afrikassa 4 vuotta. Olin töissä ranskalaisissa yrityksissä ja saavutin miltei täydellisen kielitaidon. Mieheni on ranskankielinen. Kotona puhumme ranskaa. Olen suorittanut käännöksiä ja toiminut tulkkina EU-hankkeitten puitteissa jo 4 vuoden ajan. Opetan ranskaa useissa oppilaitoksissa: ylä-asteella, lukiossa, ammattikorkeakouluissa, useissa kansalaisopistoissa ja ammatti-instituuteissa.

Santiago de la Torre Moral
tiedot annettu: 17.8.2007
sähköposti: torremor@gmail.com
postiosoite: Cygnaeuksenkatu 5 A 9
verkko-osoite: http://www.sdelatorre.com
puhelinnumero: 050-4688174
äidinkieli: espanja
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: espanja
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1977
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-espanja 1982
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1986)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Anna Moroz
tiedot annettu: 27.09.2011
sähköposti: njushkamoroz@hotmail.com
postiosoite: Yliopistonkatu 8, 96300 ROVANIEMI
puhelinnumero: 0449184304
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: englanti, venäjä, persia, norja, ukraina
kielet, joille käännän: englanti, venäjä, persia, norja, ukraina
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005
korkeakoulututkinnot: Teacher University in Murmansk (batchelor) 2008, Folkehogskole in Norway 2005, suoritan paraikaa maisterintutkintoa Suomessa (Lapin Yliopisto, Visual Art 2011)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Panagiotis Moyzakitis
tiedot annettu: 06.03.2012
sähköposti: panagi2003@yahoo.com
postiosoite: Linnoituksentie 10 C 25, 00940 HELSINKI
puhelinnumero: 045 89 59 911
äidinkieli: kreikka
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: kreikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-kreikka (valantehnyt kielenkääntäjä 1999)
korkeakoulututkinnot: YTM (Jyväskylän yliopisto, 1999)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Abdi Awil Musse
tiedot annettu: 30.8.2012
sähköposti: abdi.musse@helsinki.fi
postiosoite: Vantaa
puhelinnumero: 044 929 5422
äidinkieli: somali
kielet, joista käännän: suomi, somali
kielet, joille käännän: suomi, somali
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-somali 1999
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Riitta Mustonen
tiedot annettu: 08.01.2019
sähköposti: riitta.must@gmail.com
postiosoite: Koskenparras 2, 55100 Imatra
puhelinnumero: 0400-379509
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä
erikoisalat: Tekniikka, talous, laki, oikeus, lääketiede, rakennusala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1991
korkeakoulututkinnot: farmaseutti 1981, HuK 1992
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Oikeustulkkaus, asioimistulkkaus. 9 v työkokemus Venäjällä paperitehtaassa. Vakuutusedustajana 2 v.

Bat-Sheva Myllys
tiedot annettu: 6.1.2004
sähköposti: batsheva@amaryllys.com
postiosoite: äTuomikaari 10, 16300 Orimattila
verkko-osoite: http://www.amaryllys.com
puhelinnumero: 03-7773938, 03-7774352
faxnumero: 03-7773958
äidinkieli: heprea
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, heprea
kielet, joille käännän: suomi, englanti, heprea
erikoisalat: ATK (laitteisto ja ohjelmisto), lääketieteellinen teknologia, autotekniikka, laki, telekommunikaatio, ympäristönsuojelu, luonnontiede, yhteiskuntatiede, käyttäytymistiede, kasvatustiede, liike ja markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1984
korkeakoulututkinnot: - Helsingin yliopisto FK vast., jatko-opintoja; Hebrew university of Jerusalem - BA, University of Winsdor; Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopiston Kouvolan os., Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu, - Helsingin yliopisto FK, Teknillinen korkeakoulu
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Yrityksemme Amaryllyksen toiminnasta vastaavat, kielen yhdistelmästä ja aihepiirista riippuen Bat-Sheva ja Veijo Myllys. Opintoluettelomme sisältää akateemiset tutkinnot, jatko- ja erikoistumisopinnot. Palvelut: käännös, ohjelmistolokalisointi, QA ja testaus, tekninen kirjoitus ja dokumentointi, sivutaitto (heprea, suomi, englanti), kulttuurienvälinen viestintä, konsultointi, opetus ja koulutussuunnittelu.

Alice Ingeborg Mäkelä
tiedot annettu: 28.9.2000
sähköposti: alice.makela@scandix.fi
postiosoite: Käsityöläiskatu 5, 20100 Turku
puhelinnumero: 02-276 99 19
faxnumero: 02-234 3086
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: vakuutus, hallinto, lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1976
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ruotsi-suomi 1975, englanti-ruotsi 1993
korkeakoulututkinnot: Diplomikielenkääntäjä (Turun kieli-instituutti 1977), FM (Turun yliopiston kääntäjänkoulutuslaitos 1991)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Sampo-ryhmän palveluksessa kielenkääntäjänä 1977-1993. Scandix Oy:n kääntäjänä vuodesta 1992. Scandix on ruotsinnoksiin erikoistunut pienehkö käännöstoimisto. Lisäksi olen tehnyt freelance -käännöksiä vuodesta 1975.

Eeva Mäkelä
tiedot annettu: 23.05.2014
sähköposti: eeva@hoksaa.net
postiosoite: Katajatie 19, 02360 Espoo
verkko-osoite: http://www.hoksaa.net
puhelinnumero: 045 2725170
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: luonnontieteet, matkailu, kirjat, lasten tietokirjat, lehtijutut
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2009
korkeakoulututkinnot: Filosofian tohtori, geologia ja paleontologia (Helsingin yliopisto 1999)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomennan ja editoin. Olen toiminut myös vapaana tiedetoimittajana Tiede- ja GEO-lehdissä.

Håkan Mäkelä
tiedot annettu: 31.10.2008
sähköposti: hakan.makela@comhem.se
postiosoite: Björnsonsgatan 56, 16843 Bromma, Sverige
puhelinnumero: +46 8 500 333 90
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käännän pääasiassa elokuvia sekä televisiolle että DVD:lle, luonto-ohjelmia yms. Tällöin on kysymyksessä ns subtitling. Taitoni olen hankkinut pitkän työkokemuksen kautta.

Jukka Mäkelä
tiedot annettu: 16.09.2017
sähköposti: makela.alavus@gmail.com
postiosoite: Kuivasjärventie 58, 63300 Alavus
verkko-osoite: http://www.ktpmakela.fi/
puhelinnumero: +358414382580
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä, ukraina, viro
kielet, joille käännän: suomi, venäjä, viro
erikoisalat: laki, hallinto, koulutus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2008
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 2014, ukraina-suomi 2016
korkeakoulututkinnot: Hallintotieteiden maisteri, Tampereen yliopisto 1992
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Käännöksiä ja tulkkauksia vuodesta 2001, viranomaistulkkausta (suomi, venäjä, viro) vuodesta 2008

Virpi Mäkelä
tiedot annettu: 12.11.2004
sähköposti: virpi.m@kolumbus.fi
puhelinnumero: 050-5435254
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, liettua
kielet, joille käännän: suomi, liettua
erikoisalat: laki ja hallinto, EU, koulutus, matkailu, kulttuuri
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: liettua-suomi 2004
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Hanna Mäkipää
tiedot annettu: 20.3.2008
sähköposti: hanna.makipaa@lingvia.fi
postiosoite: Rantakatu 17, 65100 VAASA
verkko-osoite: http://www.lingvia.fi/
puhelinnumero: 050 542 1912
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: ruotsi
erikoisalat: mainonta ja markkinointi, yhteiskunta, kulttuuri, matkailu, ympäristö, sosiaali- ja terveysala, EU-tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005
korkeakoulututkinnot: FM (Vaasan yliopisto 2003)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n jäsen. Käytän mm. ohjelmia Wordfast ja Svefix.

Matti Mäkäräinen
tiedot annettu: 25.7.2004
sähköposti: kezerk@kezerk.com
postiosoite: Kilonrinne 10 F 130
verkko-osoite: http://www.kezerk.com
puhelinnumero: 050-38 48 449
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti,
kielet, joille käännän: suomi, englanti,
erikoisalat: Tietotekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1997
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Anna Mäntynen
tiedot annettu: 2.1.2006
sähköposti: amantynen@iki.fi
postiosoite: Koljontie 4 B, 33500 TAMPERE
puhelinnumero: (03) 255 4864
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, portugali, tanska
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: tietotekniikka, luonto, puuteollisuus, rakennusala, työturvallisuus, musiikki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: FM (käännöstiede, Tampereen yliopisto 2003), konferenssitulkin erikoistumiskoulutus (Helsingin yliopisto 2005)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n jäsen. Kääntämisen ja tulkkauksen opetuskokemusta yliopistotasolla. Freelance-tulkki EU:ssa.

Heli (Heljä Maria) Mäntyranta
tiedot annettu: 13.08.2019
sähköposti: heli.mantyranta@iki.fi
puhelinnumero: 050 355 8425
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1976, englanti-suomi 1976
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 1991)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Michael Möbius
tiedot annettu: 25.5.2007
sähköposti: michi@dlc.fi
postiosoite: Hirvitie 2 K, 02400 Kirkkonummi
verkko-osoite: http://www.dlc.fi/~michi/lingus
puhelinnumero: +35850 5374532
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: englanti, saksa
erikoisalat: Tekniikka, Ympäristö, tietotekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2001
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa suoritetaan syksyllä 2007
korkeakoulututkinnot: FM (Pädagigische Hochschule Zwickau, DDR)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Marketta Naakka
tiedot annettu: 20.06.2015
sähköposti: marketta.naakka@kolumbus.fi
postiosoite: Aurorankatu 15 B 21, 00100 HELSINKI
puhelinnumero: 09-3897 657, 0400 824 688
faxnumero: 09-3883 226
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, ranska
erikoisalat: kauppa ja talous, markkinointi, yleiskieliset tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 2002, ranska-suomi 2003
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Asiatekstin kääntäjä. SKTL:n jäsen. Aikaisempi koulutus: HSO-sihteeri v. 1986. Tradenomi-tutkinto. Pitkäaikainen kokemus toimistotöistä kansainvälisissä yrityksissä.

Ricardo Naidich
tiedot annettu: 17.1.2008
sähköposti: culturasueca@gmail.com
postiosoite: Tacuari 281, piso 4, oficina D, 1071 Buenos Aires, Argentina
verkko-osoite: http://www.cultura-sueca.com.ar
puhelinnumero: +(54-11) 4334 2176
faxnumero: +(54-11) 4334 2176
äidinkieli: espanja
kielet, joista käännän: ruotsi, norska, danska
kielet, joille käännän: espanja,
erikoisalat: juridik, marknadsföring, medicin, IT
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 20
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: svenska-spanska (Auktoriserad Translator - Buenos Aires Universitet, 1986)
kielentarkastusta:
tulkkausta:

Aglaia Nait
tiedot annettu: 9.5.2004
sähköposti: coralnait@kabelfoon.nl
postiosoite: Prunus 2, 3161 CR Rhoon, Alankomaat
verkko-osoite: http://home.aquarius.net/a.cfm/1417
puhelinnumero: +31104292939
faxnumero: sama
äidinkieli: italia
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa, hollanti
kielet, joille käännän: italia,
erikoisalat: EU, laki, talous, urakkakilpailut
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1993
korkeakoulututkinnot: MA in Interpreting and Translating (Bath, UK, 1999)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Käännän EU-parlamenttia varten.

Martina Natunen
tiedot annettu: 04.02.2016
sähköposti: martina.natunen@gmail.com
postiosoite: Kalastajantie 13, 57600 Savonlinna
puhelinnumero: 050-3794734
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: saksa
erikoisalat: humanistinen ala, matkailu, mainosala, kauppa ja liikenne, kaunokirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1974/1989
korkeakoulututkinnot: Diplom-Übersetzerin 1974, englanti/espanja-saksa. Olen asunut ja ollut töissä Suomessa vuodesta 1976.
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Liisa Nemitz
tiedot annettu: 03.01.2009
sähköposti: liisa.nemitz@liinetz.fi
postiosoite: Tarjantie 67 B 31, 15950 Lahti
verkko-osoite: http://www.liinetz.fi/
puhelinnumero: 0400-787637
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa, suomi
kielet, joille käännän: saksa, suomi, englanti
erikoisalat: Voimalaitokset oheislaitteineen, paperikoneet oheislaitteineen, automaatio
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1970
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 1970; suomi-saksa 1985
korkeakoulututkinnot: DKK Savonlinna 1970
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Akavan Erityisalojen kääntäjien ammattijärjestön hallituksen jäsen. Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajien toimikunnan jäsen. Asunut Saksassa 1970-1983.

Eero Nevanlinna
tiedot annettu: 19.3.2012
sähköposti: eero47@gmail.com
postiosoite: Brunstadveien 71, N-3159 MELSOMVIK, NORGE
puhelinnumero: +47-454-80509
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, saksa, norja
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: uskonto, lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1978
korkeakoulututkinnot: cand. med. (Universitet Wien 1974); LL (Helsingin yliopisto 1979)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Toimin simultaanitulkkina kansainvälisissä, kristillisissä kokouksissa useita kertoja vuodessa. Käännän hengellistä kirjallisuutta norjasta suomeksi lähes päivittäin. Päätyönäni olen lääkäri. Kuulun Suomen Lääkäriliittoon.

Nga Nguyen-Pakarinen
tiedot annettu: 5.10.2008
sähköposti: nganguyen@luukku.com
postiosoite: Tellervontie 3, 06150 Porvoo
puhelinnumero: 040-5032847, +358 40 5032847
äidinkieli: vietnam
kielet, joista käännän: suomi, vietnam
kielet, joille käännän: suomi, vietnam
erikoisalat: Oikeus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoala, mainokset, kouluasiat, asiatekstit, todistukset, ohjeet, kirjat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1991
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Valtakunnallisen asioimistulkin ammattitutkinto keväällä 2004
korkeakoulututkinnot: Kauppakorkeakoulu 1985-1988 (Saigon)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen toiminut kokopäiväisesti vietnamin kielen tulkkina ja kääntäjänä vuodesta 1991 Suomen johtavissa tulkkikeskuksissa ja kääntänyt vaativampiakin käännöksiä. Toimin tällä hetkellä omalla toiminimelläni. Asiakkaitani ovat pääsääntöisesti kuntien käräjäoikeudet, muut viranomaiset, yritykset ja myös yksityishenkilöt. Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen ja suorittanut asioimistulkin ammattitutkinnon arviointikoulutuksen 2004.

Maarit Nieminen
tiedot annettu: 22.02.2023
sähköposti: maarit.nieminen@iki.fi
postiosoite: Merenkulkijankatu 3 B 23, Espoo 02320
puhelinnumero: 040 854 9922
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, kreikka
kielet, joille käännän: suomi, kreikka
erikoisalat: todistukset, oikeusala, lääketiede, historia ja kulttuuri
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: kreikka-suomi 2022
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 1998)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Rekisteröity oikeustulkki; SKTL:n jäsen

Pekka Nieminen
tiedot annettu: 11.06.2020
sähköposti: pekka.k.nieminen@kolumbus.fi
postiosoite: Ojapellonkuja 21, 03400 Vihti
puhelinnumero: 0445175873
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: todistukset, asiapaperit, kristillinen kirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1973
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1972, suomi-englanti 1972
korkeakoulututkinnot: Hum.kand. (Helsingin yliopisto 1974)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Pirkko Nieminen
tiedot annettu: 25.06.2005
sähköposti: anpin@kolumbus.fi
postiosoite: Atomikatu 1 C 2, 33720 TAMPERE
verkko-osoite: http://www.anpin.fi/
puhelinnumero: 03-3173 256
faxnumero: 03-3173 759
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: saksa, suomi
kielet, joille käännän: saksa, suomi
erikoisalat: tekniikka ja kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa 1980
korkeakoulututkinnot: Diplomikielenkääntäjä (Tampereen kieli-instituutti 1980)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Freelance-töitä vuodesta 1980. Teen käännöksiä kaikilta elämän aloilta: todistukset, sopimukset, kaupparekisteriotteet, patenttihakemukset, yhtiöjärjestykset, pöytäkirjat sekä asennus-, käyttö-, huolto- ja turvaohjeet yms.

Magdalena Niewczas
tiedot annettu: 18.4.2012
sähköposti: magdalena_niewczas@op.pl
postiosoite: Pellervonkatu 11 a 4
äidinkieli: puola
kielet, joista käännän: saksa, puola
kielet, joille käännän: saksa, puola
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2003
korkeakoulututkinnot: Szczecin korkeakoulu
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Pirjo Niinimaa
tiedot annettu: 10.07.2013
sähköposti: pirjo.niinimaa@gmail.com
postiosoite: Ulvilantie 19 a A 14, 00350 Helsinki
puhelinnumero: 045-2597045
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: lääketiede, biologia, psykologia, ekologia, kauno- ja tietokirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 2000
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin yliopisto 1997)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Kaisu Nikali
tiedot annettu: 10.11.2010
sähköposti: joukotonalkio@gmail.com
postiosoite: 5 Millstreamhouse, Jamaica Road, London SE16 4BG, UK
puhelinnumero: +44-7-957789719, +358-50-5306309
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: lääketiede ja biologia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2007
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi, erikoistuminen lääketiede ja biologia, 2007
korkeakoulututkinnot: LT (Helsingin yliopisto 1999); LL (Helsingin yliopisto 1999)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Pertti Nikkilä
tiedot annettu: 10.11.2011
sähköposti: perjnikk@gmail.com
puhelinnumero: 050-359 7530
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: kemia, luonnontieteet, lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
korkeakoulututkinnot: FM (Jyväskylän yliopisto 1999)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Vuodesta 2002 alkaen olen kääntänyt englannista suomeksi lääketieteeseen ja kemian eri osa-alueisiin liittyviä tekstejä, eniten orgaanista kemiaa. Muu alaan liittyvä työkokemus kemian opetuksen ja pienimuotoisen tutkimuksen parista.

Ekaterina Nilova
tiedot annettu: 26.03.2017
sähköposti: ekaterina.a.nilova@gmail.com
postiosoite: 01450 Vantaa
puhelinnumero: 040-5311786
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: venäjä
erikoisalat: lääketiede, markkinointi ja matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2014
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2016
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2011)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen venäjän kielen asiantuntija ja Suomessa auktorisoitu kääntäjä suomi-venäjä. Työkokemukseni kattaa yli 500 käännettyä sivua. Otan mielelläni käännös- tai kielentarkistustilauksia vastaan (FI-RU, EN-RU). Tarjoan myös venäjän kielen yksityistunteja Skypen kautta.

Gun-Britt Ellinor Nilsson
anmälningsdatum: 11.09.2013
e-post: nilsson.ellinguamed@anvianet.fi
postadress: Västerskogsvägen 25 C 6, Vasa
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska
jag översätter till: finska, svenska
specialområden: medicin, patientjournaler, läkarintyg, sjukjournaler
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1999
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: 30 års erfarenhet av medicinsk terminologi, 15 års erfarenhet av medicinsk översättning

Ilkka Nisula
tiedot annettu: 01.05.2008
sähköposti: ilkka.nisula@koti.fimnet.fi
postiosoite: Koukkuniemenkuja 2 F 22, 02230 Espoo
puhelinnumero: 040 7322127
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: tietotekniikka, tähtitiede, sukututkimus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1970
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1973, englanti-suomi 1974
korkeakoulututkinnot: DI (Teknillinen korkeakoulu 1972)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Toiminut systeeminsuunnittelijana ja sivutoimisena kielenkääntäjänä Teknillisessä korkeakoulussa 1971 - 2002. Päätoimen ohessa ulkopuolisia käännöstoimeksiantoja. Tähtitieteessä approbaturarvosana ja cum laude -suorituksia Helsingin yliopistossa.

Paula Nokela
tiedot annettu: 13.4.2011
sähköposti: paula.nokela@surffi.net
postiosoite: Kastanjakuja 1 b A 17, 01710 Vantaa
puhelinnumero: 0504681172
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, italia
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: Patentit, tekniikka ja teollisuus yleensäkin
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Ruotsi-suomi 1998 (tekniikka ja teollisuus)
korkeakoulututkinnot: FM (Jyväskylän yliopisto 1995)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: 16 vuotta kokemusta patenttialan käännöksistä (kielenkääntäjän virka PRH:ssa 1995-1999, yrittäjänä vuodesta 1999). Hieman myös lokalisointikokemusta (Microsoft Word 2000).

Travis Nolen
tiedot annettu: 13.5.2008
sähköposti: tnolen@europeantradesolutions.com
postiosoite: 220 W Beach Place Tampa, FL 33606 USA
verkko-osoite: http://www.europeantradesolutions.com
puhelinnumero: +1 813 412 6072
faxnumero: +1 813 412 6072
äidinkieli: englanti
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: kauppa, talous, markkinointi, tekniikka, yleiset asiakirjat, tietotekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: BA, International Business (Jyväskylä University of Applied Sciences); MBA, International Business (University of Tampa)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: I'm a dual citizen (US and Finnish) and was born and raised in Finland, but later moved to Florida. I have worked for Bowne Global Solutions as a localizer doing technical translations between English and Finnish. In addition, I later worked as a System Specialist at Samstock in Finland, where I translated technical manuals. I'm native in both English and Finnish and believe I could be of value to you in completing whatever projects you might have available.

Rebecka Nordström
anmälningsdatum: 17.08.2012
e-post: rebeckanordstrom@gmail.com
postadress: 279 Tamworth Road, Newcastle upon Tyne, United Kingdom
telefonnummer: +44 79 846 78 128
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska, norska, danska
jag översätter till: svenska
specialområden: hotell- och restaurangbranschen, kundservice, media, försäljning, marknadsföring etc.
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2004
högskoleexamen: filosofie magister i modersmålet svenska (biämnen kommunikation, sociologi och pedagogik), institutionen för svenska & nordiska språk, Vasa universitet, 2004
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Jag är född 1978 och bosatt i nordöstra England sedan 2006. Ursprungligen kommer jag från Kristinestad i södra Österbotten.

Jussi Norio
tiedot annettu: 18.6.2008
sähköposti: jnorio@gmail.com
postiosoite: Ylikonsankuja 3 as. 2 / 20300 Turku
puhelinnumero: 044-2832729
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: IT/ATK, viestintä, mediat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: -
korkeakoulututkinnot: -
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Tehnyt eng-fin-eng käännöksiä vuoden 2005 alusta kolmelle eri käännöstoimistolle (pääasiassa Betterword). Toiminimi, Bender Translations, vuoden 2008 alusta asti. Päätoiminen kääntäjä/ yksityisyrittäjä.Aidosti kaksikielinen.

Jari Norvia
tiedot annettu: 04.07.2004
sähköposti: pakser@kolumbus.fi
postiosoite: Takahuhdintie 52, 33530 Tampere
verkko-osoite: http://www.pakser.fi
puhelinnumero: 03-2616605
faxnumero: 03-2616605
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: Tekniikka, Websivut
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen.

Jarmo Nousiainen
tiedot annettu: 31.01.2003
sähköposti: jarmo.nousiainen@kolumbus.fi
puhelinnumero: 050-3783435
faxnumero: 03-2552332
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa,
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: EU-tekstit, erityisesti talous, kilpailu, valtiontuet, pk-yritykset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: FK (Joensuun yliopisto/Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitos 1992)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Euroopan komission käännöspalvelussa 4/95-7/97, freelance-kääntäjä 1/98-

Ella Nousu
tiedot annettu: 5.9.2000
sähköposti: ellanousu@yahoo.com
postiosoite: Varuskunnantie 272 A 2, 33960 Pirkkala
puhelinnumero: 03-3697522
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti, saksa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Vaasan yliopisto 2000)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Katarzyna Nowak
tiedot annettu: 18.02.2016
sähköposti: katarzyna.nowak@finnopol.pl
postiosoite: Czarnucha 3H, 61-612 Poznan, Puola
verkko-osoite: http://www.finnopol.pl
puhelinnumero: +48608392843
äidinkieli: puola
kielet, joista käännän: suomi, saksa, puola
kielet, joille käännän: suomi, saksa, puola
erikoisalat: laskentatoimi, kirjanpito
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: auktorisoitu kielenkääntäjä suomi-puola 1996 (Puolassa)
korkeakoulututkinnot: suomalainen filologia (Uniwersytet Adam Mickiewicza, Poznan 1995); rahoitusoppi - jatko-opinnot (Poznanin talousakatemia 2004)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Virve Nukari
tiedot annettu: 18.09.2019
sähköposti: virvenukari@gmail.com
postiosoite: 29160 Casabermeja, España
puhelinnumero: +34 605 55 2438
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, espanja,
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: markkinointi, av-käännökset, ympäristö, kulttuuri, turismi, käyttöoppaat, tekniikka, hallinto, elintarvikkeet, verkkosivut, muoti, kiinteistöala jne.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: FM englantilainen filologia (Turun yliopisto 1997)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Päivi Nummela
tiedot annettu: 11.9.2003
sähköposti: paivinummela@comcast.net
postiosoite: 1572 Mass Ave, Suite 22, Cambridge MA 02138 USA
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, englanti,
kielet, joille käännän: suomi, englanti,
erikoisalat: lääketiede, tietokonelaitteisto ja -ohjelmisto, markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: Turun kieli-instituutti, diplomi-kielenkääntäjä 1977, pääaine englanti; Harvard University, Masters in Linguistics 1988, pääaine kielitiede
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Teen yhteistyötä pääasiallisesti käännöstoimistojen ja Yhdysvaltalaisten yritysten kanssa, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan Euroopassa. Olen asunut Yhdysvalloissa vuodesta 1979 lähtien, ja englanninkielen taitoni on äidinkielen tasolla. Olen myös toiminut tulkkina Suomen eduskunnan opintomatkoilla Yhdysvaltoihin.

Irina Nummemees
tiedot annettu: 15.07.2017
sähköposti: irina.nummemees@anrolfin.fi
postiosoite: Risteyskatu 40, 11120 Riihimäki
puhelinnumero: 050 370 3530
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: matkailu, tekniikka, logistiikka, oikeustiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2001
korkeakoulututkinnot: Pietarin yliopisto 1997; Oikeustulkin EAT 2017
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Kokenut ja rekisteröity oikeustulkki (EAT). Vankkaa liikeneuvottelujen ja erilaisten teknisten alojen tulkkauskokemusta; erityisesti metalli-ala, rautatiet, energia-ala. SKTL:n jäsen.

Heli Nurmesniemi-Kickken
tiedot annettu: 07.11.2008
sähköposti: heli.nurmesniemi@kickken.biz
postiosoite: Bernard Pothaststraat 19, 6464 HD Kerkrade, The Netherlands
puhelinnumero: 040-731 9755, +31 627 342 560
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska, hollanti, tanska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska,
erikoisalat: Lääketiede, lääketieteellinen teknologia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 1998)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Kaarina Nurminen
tiedot annettu: 16.1.2004
sähköposti: kaanur@ebaana.net
postiosoite: Alastuvankatu 1, 24240 Salo
puhelinnumero: 02-7316688
faxnumero: 02-7316788
äidinkieli:
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa,
kielet, joille käännän: suomi, englanti,
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1975
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Driton Nushi
tiedot annettu: 7.11.2008
sähköposti: dritonnushi@gmail.com
postiosoite: Kalkkihiekantie 2 B 14, 00980 Helsinki
puhelinnumero: 040-0857747
faxnumero: 09-3444087
äidinkieli: albania
kielet, joista käännän: suomi, englanti, albania, serbia, kroatia, bosnia
kielet, joille käännän: suomi, englanti, albania, serbia, kroatia, bosnia
erikoisalat: lääketieteelliset tekstit, oikeustieteelliset tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
korkeakoulututkinnot: Diplomi-insinööri (Pristinan Yliopisto 1988)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: D&D Kielipalvelut

Heidi Nyberg-Aho
anmälningsdatum: 24.4.2012
e-post: heidi.nyberg-aho@hotmail.com
postadress: Åbo
www-adress: http://heidinybergaho.wordpress.com
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska
jag översätter till: svenska
specialområden: Ekonomi, marknadsföring, bruksanvisningar, allmänna ämnesområden
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2006
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska 2007, engelska-svenska 2006
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej

Heikki Nylund
tiedot annettu: 23.4.2005
sähköposti: heikki.nylund@free.fr
postiosoite: 71, bd Carnot, F-06300 Nice, Ranska
verkko-osoite: http://www.heikkinylund.com/
puhelinnumero: +33 (0)6 81 93 51 40
faxnumero: +33 (0)4 93 79 36 96
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska, espanja, italia,
kielet, joille käännän: suomi, englanti,
erikoisalat: tietotekniikka, laki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti - suomi 1980
korkeakoulututkinnot: B.A. (Honours) (Vishva-Bhâratî University, Shântiniketan, Länsi-Bengal, Intia 1976); FK (Helsingin yliopisto 1982)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Kirjojen, tiede- ja taideartikkeleiden sekä tieteellisten, teknisten, kaupallisten, juridisten, yhteiskunnallisten, pedagogisten jne asiatekstien käännöksiä yllämainittujen kielten välillä kustantajille, julkaisuille, ministeriöille, virastoille, laitoksille, järjestöille, yhtiöille, käännöstoimistoille ja yksityisille vuodesta 1980. Jäsen Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:ssä.

Mari Nyman
anmälningsdatum: 26.02.2019
e-post: mari@marinyman.se
postadress: Västerås, Sverige
telefonnummer: +46739315343
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska
jag översätter till: svenska
specialområden: Hälso- och sjukvård, marknadsföring, utbildning, IT, allmänna texter
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2009
högskoleexamen: Masterexamen i svenska/översättning (Uppsala Universitet 2009); Kandidatexamen i engelska (Uppsala Universitet 2007)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Medlem i Finlands översättar- och tolkförbund samt Sveriges Facköversättarförening. Översätter till rikssvenska.

Anna Nyman
anmälningsdatum: 27.11.2008
e-post: anna.nyman@turkulainen.com
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska, engelska
jag översätter till: finska, svenska,
specialområden: utbildning, medicin, religionsvetenskap
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1998
högskoleexamen: FM (Åbo Akademi, översättningslinjen) 2005
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej

Anna Nyman
tiedot annettu: 29.11.2008
sähköposti: info@espanjankaannospalvelu.com
postiosoite: Kajaaninlinnantie 7 K 168, 00900 Helsinki
verkko-osoite: http://www.espanjankaannospalvelu.com/
puhelinnumero: 040 76 35 862
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: espanja, suomi, englanti
kielet, joille käännän: espanja, suomi
erikoisalat: koulutus, viralliset todistukset ja asiakirjat, politiikka, kauppa, kulttuuri ja lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: espanja-suomi 2001, suomi-espanja 2007
korkeakoulututkinnot: FM Helsingin yliopisto 1999
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Teen käännös- ja tulkkaustöitä espanja-suomi-espanja, olen kaksikielinen. Nopea ja ammattimainen toimitus. Sähköposti myös: ananyman@hotmail.com

Bjarne Nyman
anmälningsdatum: 03.01.2006
e-post: bjarne.nyman@elisanet.fi
postadress: Åkerhemstigen 4 B 11, 02430 Masaby
www-adress: http://www.kolumbus.fi/newstech
telefonnummer: 09-29050033
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska, engelska, norska, danska
jag översätter till: finska, svenska, engelska
specialområden: teknik, industri, ekonomi
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1983
högskoleexamen: DI (Åbo Akademi 1978)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Även skrivning av tekniska och ekonomiska texter, lång journalistisk erfarenhet vid sidan av översättningsarbete.

Eeva-Liisa Nyqvist
tiedot annettu: 18.10.2017
sähköposti: dottoressakaannospalvelu@gmail.com
äidinkieli: Suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, ranska, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Kaunokirjallisuus, lastenkirjat, keittokirjat, humanistiset tieteet, kasvatustiede, psykologia, käsityöohjeet ym.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005, oma
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi (erikoisala lääketiede ja biologia)
korkeakoulututkinnot: FM 2004, FT 2013, pääaine: pohjoismaiset kielet (Turun yliopisto)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käännän erityisen mielelläni kaunokirjallisuutta.

Claudia Nystrand
tiedot annettu: 25.8.2010
sähköposti: claudia.nystrand@bonaverba.fi
postiosoite: Satukuja 1 E 27, 02230 Espoo
verkko-osoite: http://www.bonaverba.fi
puhelinnumero: 0505906345
äidinkieli: romania
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: ruotsi, englanti, romania
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-romania, 2009
korkeakoulututkinnot: Transilvania yliopisto, Romania (1996)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Tapio Närhi
tiedot annettu: 16.8.2011
sähköposti: info@tapimex.fi
verkko-osoite: http://www.tapimex.fi
puhelinnumero: 044-2555714
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, norja
kielet, joille käännän: suomi, englanti,
erikoisalat: Tekniikka ja teollisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1978
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1994
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Inga Närjänen
tiedot annettu: 17.11.2001
sähköposti: ingana@hotmail.com
postiosoite: Urkupillintie 6-8 D 171, 00420 Helsinki
puhelinnumero: 040-7506470
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: venäjä, suomi
kielet, joille käännän: venäjä, suomi
erikoisalat: media-ala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1989
korkeakoulututkinnot: ylempi korkeakoulututkinto (Petroskoin valtionyliopisto)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Lia Oberth
anmälningsdatum: 04.02.2015
e-post: oberthlia@aol.com
postadress: Strandvägen 56 B 3
telefonnummer: 0400 619757
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska, engelska, tyska
jag översätter till: svenska, engelska
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1990
högskoleexamen: General Certification of Education Examination (GCE) (University of London 1970)
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Jag har bott i USA nästan 37 år. Där jobbade jag med freelance översättningar. Översatte bland annat en kort film från tyska till engelska

Antti T. Oikarinen
tiedot annettu: 25.11.2013
sähköposti: antti.oikarinen(at)pp4.inet.fi
postiosoite: Hatanpäänkatu 11 a 8
puhelinnumero: 050-3621749
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: latina
kielet, joille käännän: latina
erikoisalat: historia, filosofia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2006
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 2005)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Kirsi Ojala
tiedot annettu: 19.03.2003
sähköposti: kirsi.ojala@saunalahti.fi
postiosoite: Kuovinkatu 12 A 17, 20760 Piispanristi
verkko-osoite: http://www.kolumbus.fi/dianti.oy
puhelinnumero: 050-518 7399
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: biologia, lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1998
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 2000)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Opiskelin 3 kuukautta venäjää Pietarin yliopistossa, 1998. Toimin vapaana ammatinharjoittajana venäjänkielen tulkkina ja kääntäjänä. Erikoisalueenani ovat biologia ja lääketiede. Työkokemus mm.: Turun tutkintavankila, venäläisten vankien tulkkaus ja haastattelu, 1 vuosi, 2002 - 2003.

Marja Ojala
tiedot annettu: 08.12.2003
sähköposti: marja.ojala@phnet.fi
postiosoite: Pallaskatu 5 as 8, FIN-15900 Lahti
puhelinnumero: 03-7526535
faxnumero: 03-7526535
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa,
kielet, joille käännän: suomi, saksa,
erikoisalat: EU-asiat, yhteiskunta, talous, teollisuus, Sveitsin yhteiskunta
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1982
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi-saksa 1982
korkeakoulututkinnot: Akateeminen sihteeri (Helsingin kauppakorkeakoulu 1973); KTK (Helsingin kauppakorkeakoulu 1977)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Olga Oksanen
tiedot annettu: 27.02.2017
sähköposti: olga.oksanen@konsulttipalvelutdextra.fi
postiosoite: Utunmäentie 10 F, 45160 Kouvola, Suomi
verkko-osoite: http://www.konsulttipalvelutdextra.fi
puhelinnumero: + 35840 7441181
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: Rakentaminen, tekniikka, talous, markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2009
korkeakoulututkinnot: Pietarin kauppakorkeakoulu, 1981
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Heli Olavinen-Punzo
tiedot annettu: 08.10.2006
sähköposti: punzo@welho.com
postiosoite: Lokkalantie 14 C 33, 00330 Helsinki
puhelinnumero: 040-722 53 06
faxnumero: 09-407 058
äidinkieli: suomi
kielet, joille käännän: italia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1988
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-italia v. 1988
korkeakoulututkinnot: HuK (Jyväskylän yliopisto 1976)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Italian ja ranskan tuntiopettaja, pääkaupunkiseudun opas

Ann Ollikainen
anmälningsdatum: 15.02.2010
e-post: ann.ollikainen@lafako.fi
postadress: Matinraitti 5 D 42, 02230 Espoo
telefonnummer: 09-2212091, 040-5027823
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska, engelska, tyska, franska
jag översätter till: finska, svenska
specialområden: Ekonomi, nationalekonomi, marknadsföring, turism, fiske
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1995
högskoleexamen: MIBA (The American Graduate School of Business, Schweiz 1994)
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Även bokföring för företag som önskar betjäning på finska, svenska, engelska, franska eller tyska.

Pekka Ollinsaari
tiedot annettu: 16.12.2001
sähköposti: pekka.ollinsaari@c2i.net
postiosoite: Underhaugsveien 3 A, N-0354 Oslo, Norge
verkko-osoite: http://home.c2i.net/ollinsaari
puhelinnumero: +47-22465119
faxnumero: +47-22465119
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, norja
erikoisalat: tv-tekstitys
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käynyt Kouvolan kieli-instituuttia (venäjä -1973), Tampereen kieli-instituuttia (saksa, englanti - 1979-80), Heidelbergin yliopistoa (venäjä - 1974-75). En ole suorittanut loppututkintoa. Olen tekstittänyt tv-ohjelmia norjan kielelle usealle kanavalle kuutisen vuotta englannista, suomesta, ruotsista, saksasta ja tanskasta. Nyt Broadcast Text Oslon palveluksessa (katso www.broadcasttext.com). Suomen suurlähetystö suosittelee minua usein kyselijöille.

Tiina Onttonen
tiedot annettu: 12.02.2003
sähköposti: tiina.onttonen@iki.fi
postiosoite: Hansatie 2 A 9, 02780 Espoo
puhelinnumero: 09-7541145, 050-5281666
faxnumero: 09-7541145
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, tanska, norja
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: biotieteet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1986, englanti-suomi 1993, norja-suomi 1994, tanska-suomi 1995
korkeakoulututkinnot: LuK (Helsingin yliopisto 1995)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Lucia Tuulikki Orellana
tiedot annettu: 15.6.2011
sähköposti: finnword@aland.net
postiosoite: Box 106, AX-22101 Maarianhamina
verkko-osoite: http://www.finnword.ax
puhelinnumero: 0457-3425201
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, espanja
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Yritysesittelyt, mainonta ja markkinointi, konetekniikka, koulutus, matkailu, huonekalut, sisustus, vaatetusala, tietotekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: FK (Tukholman yliopisto: suomi, ATK, kääntäminen)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Oma yritys vuodesta 1995 lähtien. Aiempi työkokemus alumiini-, metsä- ja lääketeollisuuden sekä prosessitekniikan alalta. Muita opintoja: johdon siht. tutkinto Englanti, Sveitsi; tulkki- ja kielenkääntäjäkoulu Eladi, Chile. Kääntäjätiimin FinnTeam Translations® jäsen. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) ja Ruotsin asiatekstinkääntäjien liiton (SFÖ) jäsen.

Gunta Paavola
tiedot annettu: 05.04.2022
sähköposti: gunta.paavola@gmail.com
postiosoite: Löydöstie 1 C 38, 01600 Vantaa
äidinkieli: latvia
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: latvia
erikoisalat: tieto-, kauno- lasten kirjallisuus, asiakirjat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1993
korkeakoulututkinnot: etnologian kandidaatti (Jyväskylän yliopisto, 2017)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Toimin asiointitulkkina vuodesta 2018, oikeustulkkina vuodesta 2021. Teen käännöstöitä tullille, poliisille, yrityksille, käännösfirmoille. Olen kääntänyt 14 tietuetta (ks FILI:n käännöstietokanta). Olin SKTL:n jäsen 2019-2022.

Jenni Pakula
tiedot annettu: 22.11.2021
sähköposti: jenni.pakula@kaantovoima.fi
verkko-osoite: http://https://kaantovoima.fi/fi/jenni-pakula
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2013
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 2016)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sekä Kieliasiantuntijat ry:n jäsen.

Jaana Palanterä
tiedot annettu: 19.1.2008
sähköposti: runotassu@suomi24.fi
postiosoite: Haapasaarentie 10 A 99, 00960 Helsinki
puhelinnumero: 040-5754917
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2003
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2004)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Tietokirjallisuutta, romaaneja, sarjakuvia, satuja, lastenkirjoja, oikolukua (mm. Guinness World Records 2008), lehtiartikkeleita eri aloilta, mainoksia ja paljon muuta. Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. Minulla on oma toiminimi Runotassu kielipalvelut.

Rolf Palmberg
anmälningsdatum: 22.6.2000
e-post: rpalmber@abo.fi
postadress: Karperövägen 663, 65630 Karperö
telefonnummer: 06-3247368
modersmål: svenska
jag översätter från: svenska, engelska
jag översätter till: svenska, engelska
specialområden: Pedagogik
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1980
examen för auktoriserade translatorer: svenska-engelska 1980, engelska-svenska 1987
högskoleexamen: FL (Åbo Akademi)
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej

Johannes Palojärvi
tiedot annettu: 15.9.1999
sähköposti: johannes.palojarvi@dlc.fi
postiosoite: Ulvilantie 29/2 E 85, 00350 Helsinki
puhelinnumero: 09-555857, 050-5865778
faxnumero: 09-555857
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä
erikoisalat: tekniikka, kauppa, historia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1979, suomi-venäjä 1983
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1984)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: venäjän kielen opettajana Töölön Yhteiskoulussa 1974-1976, päätoimisena kääntäjänä ja tulkkina Wärtsilä Oy:ssa (vuodesta 1991 Metra Oy:ssa) 1980-1993, itsenäisenä yrittäjänä (Tmi Johannes Palojärvi) vuodesta 1993.

Päivi Paloposki
tiedot annettu: 8.8.2007
sähköposti: päivi.paloposki@welho.net
puhelinnumero: 050 381 50 40
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: venäjä, puola
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: puola-suomi 1999
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1986)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Kirsi Paltto
tiedot annettu: 16.07.2013
sähköposti: kirsi@abc-company.no
postiosoite: Pb 15, 9735 Karasjok, Norge
verkko-osoite: http://www.abc-company.no
puhelinnumero: +4795163430
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, norja
kielet, joille käännän: saame
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: Master (Tromsø universitet 2007)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen työskennellyt ABC-Company E-skuvla AS - yrityksessäni tulkkina ja kääntäjänä. Kääntänyt suomesta, norjasta, ruotsista ja englannista saameen. Erikoistunut pohjoissaameen.

Merja Palva
tiedot annettu: 4.11.2010
sähköposti: info@tristantrade.com
postiosoite: c/Colón, 35 - 28680 San Martín de Valdeiglesias, Madrid, Espanja
puhelinnumero: +34-607762141
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska, espanja
kielet, joille käännän: suomi, espanja
erikoisalat: tekniset, lakiteksti, lääketiede, jne.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Virallinen kielenkääntäjä suomi-espanja-suomi (Espanjan Ulkoministeriön virallisten kielenkääntäjien rekisteri, koe suoritettu 1998)
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1985, Romaaninen filologia)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Markus Pantsar
tiedot annettu: 17.9.2007
sähköposti: markus.pantsar@helsinki.fi
postiosoite: Porvoonkatu 39 B 21, 00520 Helsinki
puhelinnumero: 040-7318717
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: filosofia, matematiikka, luonnontieteet, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2007
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 2007
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2004)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Evangelos Patouchas
tiedot annettu: 4.6.2009
sähköposti: patouchas@elisanet.fi
postiosoite: Ruukinlahdentie 9 A 5, 00200 Helsinki
puhelinnumero: 040 72 58588
äidinkieli: kreikka
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: kreikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1982
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-kreikka 1997
korkeakoulututkinnot: Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto 1996)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Robert Paul
anmälningsdatum: 28.05.2009
e-post: robert.paul@medidocs.fi
postadress: Lyhdetie 4, 21260 RAISIO
www-adress: http://www.medidocs.fi/
telefonnummer: 040 8649395
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska, engelska, tyska
jag översätter till: finska, svenska, engelska
specialområden: medicin, läkemedelsutveckling - lääketiede, lääkekehitys
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1971
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska-finska 1971; engelska-svenska 1972; finska-engelska 1984
högskoleexamen: med kand, med lic (Turun yliopisto); specialist inre medicin och klinisk hematologi; specialkompetens läkemedelsbranschen; administrativ kompetens; docent experimentell nuklearmedicin; docent inre medicin
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: 30 års erfarenhet av översättningar och textredigering, underleverantör till översättningsbyråer i Finland och Tyskland. Vid sidan om permanenta kunder tar jag emot tillfälliga uppdrag, helst inom vetenskap och medicin. - 30 vuoden kielenhuollon ja kääntämisen kokemus, alihankkijana käännöstoimistoille Suomessa ja Saksassa. Otan vastaan yksittäisiä toimeksiantoja, omimmat alueet tiede ja lääketiede.

Kristiina Paulus
tiedot annettu: 30.5.2010
sähköposti: kristiina.paulus@paulus.fi
postiosoite: PL 16, 01361 Vantaa
verkko-osoite: http://www.paulus.fi
puhelinnumero: 040 731 3698
äidinkieli: viro
kielet, joista käännän: suomi, venäjä, viro
kielet, joille käännän: suomi, viro
erikoisalat: työvoimahallinto, vaatetusala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2007
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2008)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Työkokemusta työvoimahallinnosta, historiantutkimuksesta ja maatalouden tutkimuksesta. Suomen Yrittäjien jäsen.

Eeva Pekanheimo
tiedot annettu: 06.05.2008
sähköposti: eforbom@abo.fi
postiosoite: Kerttulinkatu 22 A 9, 20520 Turku
puhelinnumero: 044-0991840
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, tanska
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: lääketiede, matematiikka, vammaisuus, kuurous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2003
korkeakoulututkinnot: Konferenssitulkki (EMCI, Turun yliopisto 2008), FM (Turun yliopisto 2007, Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus); viittomakielen tulkki (Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turku 2003)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Jussi Pekkanen
tiedot annettu: 26.03.2015
sähköposti: jussi.pekkanen@pp2.inet.fi
postiosoite: Hämeenlinna
puhelinnumero: 040 839 6009
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: kirjallisuus, historia, elokuvat, kulttuuri, popmusiikki, urheilu, TV-, video- ja DVD-tekstitykset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 2003
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen

Erkki Pekkinen
tiedot annettu: 22.03.2009
sähköposti: ekpek@hotmail.com
postiosoite: Hespakantie 13, 76850 Naarajärvi
verkko-osoite: http://www.epc.fi
puhelinnumero: 0400-505 950
faxnumero: 015-422 634
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: metsätalous, metsäteollisuus, tietotekniikka, koulutus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1974
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1980, englanti-suomi 1981; auktorisoitu kääntäjä su-en, en-su
korkeakoulututkinnot: MMM (Helsingin yliopisto 1975)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen yhden miehen osakeyhtiö EPC Konsultti-Consultant Ltd Oy. Käytän TRADOS-kääntäjämuistiohjelmaa päivittäin, samoin TranSmart (suomi-englanti) konekäännösohjelmaa. Osan nuoruuttani vietin Australiassa 1958-69. Minulla on laaja kokemus kääntämisestä, esim. automaatio, tieteet, atk, laki, tekniikka ja koulutus. Myös teollisuuden markkinointitekstejä, metsäalan koulutustehtäviä ja englannin opetusta aikuisille.

Virpi Peltola
tiedot annettu: 20.12.2007
sähköposti: virpipeltola@gmail.com
postiosoite: Alppikatu 23 D 77, 00530 Helsinki
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ranska, portugali, englanti, espanja, arabia, ruotsi
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: markkinointi, matkailu, viralliset todistukset portugali-suomi ja ranska-suomi, historia, islam, kielitiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: portugali-suomi 2002; ranska-suomi 2002
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1997)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen sekä Kääntäjien ammattijärjestön jäsen.

Yrjö Peltonen
tiedot annettu: 06.12.2013
sähköposti: yrjo.peltonen@joutsenet.net
puhelinnumero: 0400-218090, +358-400-218090
äidinkieli: Suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: kaunokirjallisuus, tekniikka, IT, nettisivut
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1972
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Kääntänyt/toimittanut/prosessoinut julkaisuohjelmalla painovalmiiksi IT-kirjoja. Opettanut mm. yrittäjyyttä ja tietotekniikkaa venäjäksi sekä tulkannut muiden opetusta suomesta ja englannista venäjäksi. Nuoruudessa kakkossija Nuoren Voiman Liiton valtakunnallisessa kirjoituskilpailussa. Toimittajakokemusta yli 30 vuotta.

Jia Peng
tiedot annettu: 20.4.2007
sähköposti: pongpongsuomea@yahoo.com.cn
postiosoite: Antti Korpin tie 4 B 17d
puhelinnumero: 044 556 7316
äidinkieli: kiina
kielet, joista käännän: suomi, kiina
kielet, joille käännän: kiina, suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005
korkeakoulututkinnot: Suomen kielen ja kulttuurin kandidaatin tutkinto (Beijingin vieraiden kielten yliopisto). Opiskelen suomen kielen ja kulttuurin maisterin tutkintoa varten Helsingin yliopistossa.
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: 2.2005: Suomen kielen tulkkina Renminin Yliopiston keskikoulussa suomalaisten asiantuntijoiden vierailun aikana. 2003-2004: Kääntäjänä (suomi-kiina) Beijing vieraiden kielten käännös ja palvelu yrityksessä yli 50 000 sanaa. 2002: Annoin englannin kielen yksityistunteja keskikoulun opiskelijalle. Autoin Beijingin Nuorten Politiikan Opiston (Beijing Youth Politics College) urheiluseuran opiskelijoita järjestämään Beijingin yliopistojen koripallon sarjaottelun.

Marja-Leena Pengermä
tiedot annettu: 4.12.2003
sähköposti: marja-leena.pengerma@bitrac.fi
postiosoite: Koronakuja 6 A 3, 02210 ESPOO
verkko-osoite: http://www.bitrac.fi
puhelinnumero: 09-8041155
faxnumero: 09-8041166
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä,
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä,
erikoisalat: kauppa, tekniikka, hallinto, juridiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi-venäjä 1982
korkeakoulututkinnot: Master of Pedagogy (Kiev State University, 1980); (Russian language and literature)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Inga Penttilä
tiedot annettu: 27.1.2004
sähköposti: inga.penttila@pp.inet.fi
postiosoite: PL 207, 53101 Lappeenranta
puhelinnumero: 0400 498 905
faxnumero: 05 - 4161 274
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä,
kielet, joille käännän: suomi, venäjä,
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1993
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Yrittäjä vuodesta 1993. Kielitoimisto I. Penttilä. Käännös- ja tulkkauspalvelut. Graafinen suunnittelu. Asiakkaat: PK-yritykset, viranomaiset, asianajotoimistot, sairaanhoitopiirit, tuotantolaitokset, matkailutoimistot, mainostoimistot, tv- ja videotuotantoyhtiöt.

Rasa Penttilä
tiedot annettu: 17.1.2009
sähköposti: rasa.penttila@souskeri.fi
postiosoite: Kirjamäenkuja 6A, 20900 Turku
äidinkieli: liettua
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: liettua
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2007
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-liettua 2007
korkeakoulututkinnot: FK (Klaipedan yliopisto 2002); FK (Turun yliopisto 2007); FM (Turun yliopisto 2009)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Kaija Penttinen
tiedot annettu: 20.10.2011
sähköposti: kaijapenttinen@yahoo.com
postiosoite: Revontie 4 as 1, 87100 Kajaani tai Rapakivenkuja 2 D 34, 00710 Helsinki
puhelinnumero: 0400778558
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti,
kielet, joille käännän: suomi, englanti,
erikoisalat: tietokirjallisuus, business
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1971
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1971
korkeakoulututkinnot: FK (Turun Yliopisto 1968), MA in TEFL (Reading University, UK 1992), MA in Near and Middle Eastern Studies (London University, UK 1998)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: 22v englannin lehtorina kauppaoppilaitoksessa Suomessa; 5v englannin lehtorina Bilkent University, Ankara; 2v englannin kurssien suunnittelijana PDO (Petroleum Development Oman) öljy-yhtiön koulutuskeskuksessa, Muscatissa, Omanissa; 13v englannin lehtorina, Sultan Qaboos University, Muscat, Oman; eläkkeellä tällä hetkellä

Irina Penttinen
tiedot annettu: 20.06.2005
sähköposti: irina.penttinen@perevod.inet.fi
postiosoite: Kirveskuja 10 A, 01650 VANTAA
puhelinnumero: 09-852 2585 tai 0500-488073
faxnumero: 09-852 2626
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: talous, tekniikka, juridiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1988
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä, 1988
korkeakoulututkinnot: FK, Petroskoin yliopisto 1981
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Työmaatulkkina eri kohteissa Neuvostoliitossa 1981-1988. Oma käännös- ja tulkkaustoimisto Perevod Oy vuodesta 1988

Päivi Perasto
tiedot annettu: 21.12.2004
sähköposti: paivi.perasto@translatinki.com
postiosoite: Rimminkatu 18 B 4, 33250 Tampere
verkko-osoite: http://www.translatinki.com
puhelinnumero: (03) 261 5237
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti,
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti,
erikoisalat: kunta-ala, ympäristö- ja luontotekstit, metsäteollisuus, kulttuuri
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1999)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Pedro Pereira
tiedot annettu: 22.3.2008
sähköposti: pedro.pereira@helsinki.fi
postiosoite: Tilanhoitajankaari 4 B 39, 00790 Helsinki
puhelinnumero: 0407511257, 0442918719
äidinkieli: portugali
kielet, joista käännän: englanti
kielet, joille käännän: portugali
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
korkeakoulututkinnot: FK Faculty of Sciences, Lissabon, 2005, Equivalence of Master of Sciences, HY, 2007
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Technical translations from english into portuguese, 2002 -; Preparing doctoral thesis on geology 2007 -; Participating in EU-translation project 2008 - (into portuguese)

Tellervo Perälä-Brunnsberg
tiedot annettu: 06.02.2014
sähköposti: info@turuntayskaannos.fi
postiosoite: Yliopistonkatu 36 a A 3, 20100 TURKU
verkko-osoite: http://www.turuntayskaannos.fi
puhelinnumero: 02-251 1915
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1989
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1989)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Kati Pesonen
tiedot annettu: 21.11.2016
sähköposti: kati.pesonen@kaannoskp.fi
postiosoite: Tampurinkatu 1 a 1, Kaarina
verkko-osoite: http://www.kaannoskp.fi
puhelinnumero: 050 3095138
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniikka, markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2016
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 2016)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen.

Fredrik Pettersson
tiedot annettu: 25.06.2013
sähköposti: fredrik@carpo.com.hk
postiosoite: Carpo Limited, Unit 1010, 10/F, Miramar Tower, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 99
verkko-osoite: http://www.proz.com/translator/1042082
puhelinnumero: +852 3973 3948
faxnumero: +852 3015 9952
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: englanti, saksa, ranska, italia, kiina
kielet, joille käännän: ruotsi
erikoisalat: IT and technology, commerce and finance, marketing and advertising, localization, subtitling
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2009
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: I own licenses for SDL Trados 2007 Freelance and SDL Trados Studio 2011. I own a license for the dictionary compilation software TLex Suite 2012. My company is registered in Hong Kong. My Skype: swetranslator99. I accept payment to Paypal, Skrill or via wire transfer to a Norwegian bank account.

John Pickering
tiedot annettu: 16.9.2009
sähköposti: john.pickering@pp.inet.fi
postiosoite: Sportvägen 13, 02700 Grankulla
puhelinnumero: 09 586 4572
äidinkieli: englanti
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, ranska, venäjä
kielet, joille käännän: englanti
erikoisalat: laki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1991
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Jarna Piippo
tiedot annettu: 24.08.2011
sähköposti: jarna.piippo@helsinki.fi
postiosoite: Paasitie 7 as. 5
puhelinnumero: 09 780 801
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, espanja, portugali, galicia
kielet, joille käännän: suomi, espanja, portugali, galicia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1989
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: espanja-suomi-espanja 1989, portugali-suomi-portugali 1989
korkeakoulututkinnot: Filosofian lisensiaatti (Helsingin yliopisto 1996), jatko-opinnot romaanisessa filologiassa (Madridin Complutense-yliopisto 1991-93), Portugalin kielen ja kulttuurin diplomi (Lissabonin yliopisto 1988-89), kääntäjäkoulutus (Lissabonin yliopisto 1993-94), kasvatustieteen aineopinnot (Helsingin yliopisto 2010)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen opettanut espanjalaista ja portugalilaista filologiaa Helsingin yliopistossa tuntiopettajana sekä iberoromaanisten kielten assistenttina (1990-2011). Olen kääntänyt myös kaunokirjallisuutta.

Mira Piispa (ent. Hänninen)
tiedot annettu: 30.11.2007
sähköposti: info@multitext.fi
postiosoite: Majatuvankuja 3 B 26, 03100 Nummela
verkko-osoite: http://www.multitext.fi/
puhelinnumero: 050-3679 234
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa, unkari
kielet, joille käännän: suomi, unkari
erikoisalat: kauppa ja talous, tietokoneet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: unkari-suomi 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1999)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Paula Pirhonen
tiedot annettu: 24.4.2008
sähköposti: paula.pirhonen@kolumbus.fi
postiosoite: Maisalantie 294, 04360 Tuusula
puhelinnumero: 040-5759901
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: venäjä
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Liiketoiminta, kiinteistöt/rakentaminen
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1976
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi (valantehnyt kk 1976)
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto, 1976)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen työskennellyt sekä valtion hallinnossa (ulkoasiainministeriö) että muutamassa yrityksessä Venäjän vientipäällikkönä. Viime vuosina olen toiminut itsenäisenä free lance - konsulttina ja tulkkina erilaisissa projekteissa. Olen valmis ottamaan vastaan lyhyitäkin toimeksiantoja.

Jenni Pitkäniemi
tiedot annettu: 12.07.2012
sähköposti: jenni.pitkaniemi@sana-arkku.fi
postiosoite: Forsbackankuja 2B, 01760 Vantaa
puhelinnumero: 044 5467494
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Hallinnolliset tekstit, mainonta ja yritysviestintä, lääketiede ja terveydenhoito, farmasia, eläinlääketiede, kasvitiede ja puutarha-ala, biologia, maatalous, koti- ja laitostalous, lastentarvikkeet ja -kulttuuri, vaatetusala, tekstiilityön tekniikat, askartelu, sisustaminen, historia, kasvatus ja psykologia.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2001
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2001)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. Oma käännösyritys Sana-arkku vuodesta 2001, nyt äitiyslomalla vuoden 2014 loppuun.

Dominique Pivard
tiedot annettu: 10.08.2009
sähköposti: domi@pivard.com
postiosoite: Puna-ahontie 72, 02400 Kirkkonummi
puhelinnumero: 0500-427703
äidinkieli: ranska
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: ranska
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ranska 1985
korkeakoulututkinnot: diplôme ESSEC (ekonomitutkinto) 1984
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Andrei Pjumin
tiedot annettu: 11.09.2003
sähköposti: rymin@voskres.ru
postiosoite: 109052, Novohohlovskaja 5-29, Moskova, Venäjän Federaatio
puhelinnumero: 7-095-1707933
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: venäjä, englanti
kielet, joille käännän: venäjä, englanti, suomi
erikoisalat: asiakirjat, rakennusala, kaunokirjallisuus, tulkin töitä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1982
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1982
korkeakoulututkinnot: Moskovan Valtiollinen kansainvälisten suhteiden korkeakoulu 1982
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Armeijan upseerina, tiedustelutoiminta (8 vuotta), opas ja tulkki Inturistin matkatoimistossa (5 vuotta), tulkki kahdessa eri suomalaisessa rakennusfirmassa Moskovassa, myös työmaatulkkina (8 vuotta). Kirjalliset työt, tulkkaus, myös virallisissa neuvotteluissa.

Ilja Pljusnin
tiedot annettu: 29.03.2015
sähköposti: Ilja.Translations@gmail.com
postiosoite: Vemmelsäärentie 2 B 21, 02130 Espoo
verkko-osoite: http://www.ip-kaannos.fi/
puhelinnumero: 044 0223227
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: lääketiede, markkinointi, matkailuala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2012
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2007)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL jäsen (asiatekstikääntäjien jaosto)

Outi Pollari
tiedot annettu: 15.03.2021
sähköposti: outi@kaannospaja.fi
postiosoite: Ruukintie 7, 88900 KUHMO
verkko-osoite: http://www.kaannospaja.fi
puhelinnumero: 040-7421847
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä
erikoisalat: viralliset asiakirjat, koulutus, kulttuuri, musiikki, yleistekniset ja hallinnolliset tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1988
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1993, suomi-venäjä 2007
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1993)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Itsenäisenä ammatinharjoittajana Kainuussa vuodesta 1994, toiminimi Käännöspaja rekisteröity 2006.

Matti Posio
tiedot annettu: 17.11.2009
sähköposti: matti.posio@gmail.com
postiosoite: Koivistontie 10 D 58, 33820 Tampere
puhelinnumero: 040-7717828
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, venäjä, viro
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: media, politiikka, diplomatia ja kansainväliset suhteet, talous, liike-elämä, koulutus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2006
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 2008
korkeakoulututkinnot: yht.kand. (Tampereen yliopisto 2007)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Pitkä kokemus journalismista, mediasta ja kansainvälisistä asioista; toiminut kirjeenvaihtajana Moskovassa 1999-2001, seurannut Venäjän yhteiskuntaa ja arkea 1980-luvun lopusta

Claudia Sirpa Pramhofer
tiedot annettu: 25.06.2005
sähköposti: office@eski.at
postiosoite: Wendt 5-16, 5310 Mondsee, Itävalta
verkko-osoite: http://www.eski.at
puhelinnumero: +43 664 411 7 411
faxnumero: +43 6232 22244
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa, ranska
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: EU
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa-suomi (virallinen kääntäjä Itävallassa 2001)
korkeakoulututkinnot: FM Hampurin yliopisto 1995
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n jäsen; Itävallan oikeustulkkien liiton jäsen (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher); Itävallan saksan tuntemus

Linda Praulina
tiedot annettu: 15.11.2005
sähköposti: linda.praulina@evtek.fi
postiosoite: Humalistonkatu 5b 30, 00250 Helsinki
puhelinnumero: 044 5110584
äidinkieli: latvia
kielet, joista käännän: suomi, englanti, latvia
kielet, joille käännän: suomi, latvia
erikoisalat: kauppa,talous, kirjallisuus ja taide
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-latvia 2002
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Timo Priiki
tiedot annettu: 18.4.2001
sähköposti: timo.priiki@pp.inet.fi
postiosoite: Ilmarisenkatu 24 C, 57200 Savonlinna
puhelinnumero: 015-258478
faxnumero: 015-258478
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: juridiikka, hallinto, todistukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1982
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi-venäjä 1982
korkeakoulututkinnot: FK Turun yliopisto 1965
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitoksen venäjän lehtori. Käännöstoiminta on toistaiseksi sivutoimista. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Monika Prukop
tiedot annettu: 20.08.2013
sähköposti: monika.prukop@mail.com
postiosoite: Niskalankatu 2 B 14, 62100 LAPUA
äidinkieli: puola
kielet, joista käännän: puola, suomi, englanti
kielet, joille käännän: englanti, puola
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2006
korkeakoulututkinnot: Englannin kääntäminen ja tulkkaus (Opolen Yliopisto, Puola 2009 – 2010); Englantilainen filologia FM (Opolen Yliopisto, Puola 2006 – 2008); Englantilainen filologia HuK (Opettajakorkeakoulu, Opole, Puola 2003 – 2006)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Maria Punnonen
tiedot annettu: 25.07.2012
sähköposti: maria.punnonen@mingela.net
postiosoite: Pekkolantie 26, 59210 Melkoniemi
verkko-osoite: http://www.mingela.blogspot.com/
puhelinnumero: 05-447 167, 040-583 1080
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: ruotsi, englanti
erikoisalat: matkailu, esitteet, palveluala, terveysala, taide / turism, ekologi, mat, hälsovård, konst
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin Yliopisto/Helsingfors Universitet 1995)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen/medlem i Finlands översättar- och tolkförbund ry. Toiminimi/Firmanamn: Mingela. Jobbat som lärare i engelska och svenska 1993-2004.

Timo Pylkkänen
tiedot annettu: 13.03.2003
sähköposti: timo.pylkkanen@luukku.com
postiosoite: Herttoniemenranta, 00810 Helsinki
verkko-osoite: http://kotisivu.mtv3.fi/timo.pylkkanen
puhelinnumero: 09-715708, 050-3466143
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1985
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Pienimuotoista neuvottelutulkkausta (2-10 hlöä). Myös käännökset suomi-venäjä ja englanti-venäjä. Tehnyt liettua-suomi-käännöksiä yhteistyössä liettualaisen kääntäjän kanssa (työkielenä venäjä). Erikoisala atk. Käytössä oma tietokone, kirjoitin, verkkoyhteys.

Seijaliisa Pylväs
tiedot annettu: 04.10.2009
sähköposti: seijaliisa.pylvas@gmail.com
postiosoite: Kaarlenkatu 13 A 8, 00530 Helsinki
puhelinnumero: 050-3036908
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa, ranska,
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: EU, talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 2002, ranska-suomi 2002
korkeakoulututkinnot: Diplomübersetzerin (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 1999); Konferenssitulkkauksen erikoistumistutkinto (European Masters Conference Interpreting) (Turun yliopisto 2002).
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Laura Pystynen
tiedot annettu: 30.01.2006
sähköposti: laura@versonord.it
postiosoite: Hämeentie 94 B 61, 00550 Helsinki
puhelinnumero: 040-5397938
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: italia, englanti, suomi
kielet, joille käännän: suomi, italia
erikoisalat: tekniikka; laki ja hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: italia-suomi 2001, suomi-italia 2006
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen, Italian kääntäjien ja tulkkien yhdistyksen (AITI) jäsen

Meri Päivärinne
tiedot annettu: 10.12.2012
sähköposti: meri@meripaivarinne.fi
postiosoite: Savilankatu 2 B tsto 2, 00250 Helsinki
verkko-osoite: http://www.meripaivarinne.fi
puhelinnumero: 050-5424607
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, ranska, espanja
kielet, joille käännän: suomi, ranska,
erikoisalat: humanistiset tieteet, laki, hallinto, kirjallisuus, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi 2005
korkeakoulututkinnot: Humanististen tieteiden kandidaatti 2004, Filosofian maisteri 2006
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Kokemusta erityisesti humanistisen alan artikkeleiden käännöksistä. Yliopisto-opinnot: ranskalainen kielitiede, kirjallisuus, käännöstiede; oikeustieteen sivuaine (kv-oikeus, Eurooppaoikeus). SKTL:n jäsen.

Matthias Quaschning-Kirsch
tiedot annettu: 15.8.2000
sähköposti: Matthias.Quaschning@web.de
postiosoite: Am Rollefer Berg 57, D-52078 Aachen
puhelinnumero: +49-(0)241-9209521
faxnumero: +49-(0)180-505255357010
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, espanja, tanska, norja, hollanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, saksa
erikoisalat: teologia, orientalistiikka, filosofia, lääketiede, hammaslääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1989
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: svenska-tyska 1989
korkeakoulututkinnot: TK (Göttingenin yliopisto 1992)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: tieteellistä työtä (teologiaa, orientalistiikkaa) Göttingenin (D), Marburgin (D) sekä Louvain-la-Neuven (B) yliopistoissa

Arjen Raateland
tiedot annettu: 05.07.2011
sähköposti: arjen.raateland@welho.com
postiosoite: Tapulikaupungintie 15 C 64, 00750 Helsinki
puhelinnumero: 09-223 3158, 050 3507864
faxnumero: 09-223 3158 (vain sopimuksesta)
äidinkieli: hollanti
kielet, joista käännän: suomi, hollanti
kielet, joille käännän: suomi, hollanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1976
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-hollanti 1976
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Käännän tarpeen mukaan myös englannista hollanniksi. Lähdetekstissä saa esiintyä myös saksaa tai ranskaa.

Abdullahi Rage
tiedot annettu: 11.09.2014
sähköposti: abdullahi.rage@gsfinland.fi
postiosoite: 33500
verkko-osoite: http://www.globalservicefinland.fi
puhelinnumero: 040 808 6404
äidinkieli: somali
kielet, joista käännän: suomi, englanti, somali
kielet, joille käännän: suomi, englanti, somali
erikoisalat: hallinto, tekniikka, lääketiede, terveys- ja sosiaaliala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Laaja kokemus (oikeus- ja asioimis- ym) tulkkauksesta, luennoinnista ja esiintymisestä englanniksi, somaliksi ja suomeksi

Essi Rajakangas
tiedot annettu: 25.10.2007
sähköposti: essi.rajakangas@hotmail.com
postiosoite: Pikkukoskentie 9C, 00650 Helsinki
puhelinnumero: 0504387861
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: saksa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2007
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa 2007
korkeakoulututkinnot: valtiotieteiden yo
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen asunut yhteensä 8 vuotta saksankielisissä maissa, käynyt saksalaista koulua ja suorittanut Reifeprüfung-tutkinnon.

Ritva Rajala
tiedot annettu: 02.05.2013
sähköposti: ritva.rajala@kymp.net
postiosoite: Valto Käkelän katu 5 as 7, 53130 Lappeenranta
puhelinnumero: 040 7769540
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: juridiikka, kauppa, tekniikka, todistukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1980, suomi-venäjä 1995
korkeakoulututkinnot: DKK (Savonlinnan kieli-instituutti 1980)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen toiminut päätoimisesti kääntäjänä ja tulkkina vuodesta 1980. Työkokemukseni sisältää mm. rakennusalaa, oikeustulkkausta, terveydenhuoltoalan asiointitulkkausta, virallisten asiakirjojen kääntämistä ym.

Igor Ranne
tiedot annettu: 01.02.2011
sähköposti: iranne@welho.com
postiosoite: Kolmas linja 16 C 63, 00530 Helsinki
verkko-osoite: http://www.proz.com/profile/934454
puhelinnumero: 040 519 3557 (+358 40 519 3557)
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä, viro
kielet, joille käännän: suomi, venäjä, viro
erikoisalat: lähes kaikki, vahvimmat oikeus-/hallintoala, liiketoiminta, tekniikka, IT, yhteiskunta jne.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2007
korkeakoulututkinnot: Pietarin radioelektroniikan merisotakorkeakoulu 1989; matematiikkainsinööri, ATK- ja järjestelmätekniikka
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Toiminimi 1.1.2010 alkaen

Katja Ranta-aho
tiedot annettu: 18.09.2014
sähköposti: info@rantaaho.net
verkko-osoite: http://www.rantaaho.net
puhelinnumero: 050 581 9353
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: koulutus, hallinto ja liike-elämä, markkinointi ja mainonta, tekniikka, EU, juridiset tekstit, populaaritieteelliset tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: HuK (Tampereen yliopisto 1995), pääaine englannin kääntäminen ja tulkkaus, sivuaineet kansainvälinen politiikka, suomenkielinen viestintä ja ruotsin kääntäminen
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Päätoiminen freelance-kääntäjä ja -tulkki 1995–1998. Toiminimi Katja Ranta-aho Tmi rekisteröity 2.3.1998. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. Tulkkauspalvelut: simultaani- ja konsekutiivitulkkaus englanti-suomi-englanti.

Laura Rantala
tiedot annettu: 17.12.2008
sähköposti: rantala.laura@gmail.com
postiosoite: 45, rue de Courcelles, 75008 Paris, France
puhelinnumero: +33 6 80 15 01 39
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1996)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Freelancekääntäjä vuodesta 1999 lähtien (Traductrice indépendante). Toimin yhteistyössä useiden käännöstoimistojen kanssa, erikoisalani ovat mm. kosmetiikka ja hiustenhoitotuotteet sekä matkailu. Ranskan kääntäjäliiton jäsen (Société Française des Traducteurs: www.sft.fr).

Astrid Rapakko
tiedot annettu: 07.05.2015
sähköposti: astrid.rapakko@netikka.fi
postiosoite: Salmikatu 31 as 7, 65200 Vaasa
puhelinnumero: +358 44 320 6564
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: julkishallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1977
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ruotsi 1977, ruotsi-suomi 1982
korkeakoulututkinnot: VTM (Åbo Akademi 1975)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Birgitta Rasi-Dovalo
anmälningsdatum: 09.01.2014
e-post: birgittarasidovalo@gmail.com
telefonnummer: 050 522 3318
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska, engelska, spanska, galiciska
jag översätter till: svenska, spanska
specialområden: teknik (främst massa- och pappersindustri), skogsbruk och skogsindustri, miljövård, officiella handlingar
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1972
examen för auktoriserade translatorer: spanska-svenska 1984, svenska-spanska 1985, finska-svenska 1986
högskoleexamen: filosofie kandidatexamen (Helsingfo2s Universitet 1973, huvudämne engelsk filologi), laudatur i spansk filologi (Helsingfors Universitet 1984)
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Egen firma sedan 1994. Översättningar olika slag av officiella handlingar för privatpersoner och firmor (betyg, ämbetsbetyg, testamenten, födelse- och dödsattester, köpebrev, utdrag ur handelsregistret, bolagsordningar, mötesprotokoll, etc.), tekniska och andra översättningar för olika firmor. Translator Jaakko Pöyry Consulting Oy 1990-; Translator Jaakko Pöyry Engineering Oy 1980-1990; Bosatt i Spanien 1978-80; Translator Jaakko Pöyry Engineering Oy 1972-1978; Medlem av AEK

Markku Reiss
tiedot annettu: 6.8.2008
sähköposti: markku.reiss@solartext.com
postiosoite: Kauppakatu 24, 74100 Iisalmi
verkko-osoite: http://www.solartext.com
puhelinnumero: 044 355 3315
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, suomi
kielet, joille käännän: englanti, suomi
erikoisalat: Tekniikka, kauppa, tieto- ja viestintätekniikka (ict), laki, terveys, urheilu, musiikki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2007
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2008), tradenomi (Lahden ammattikorkeakoulu 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen tehnyt lehti- ja verkkotoimittajan töitä freelance-pohjalta säännöllisesti vuodesta 1999 asti. Olen myös työskennellyt atk-suunnittelijana yhdessä alan johtavista yrityksistä kahden vuoden ajan. Hallitsen moninaisen tekstintuotannon aina myyvistä teksteistä tekniseen dokumentointiin.

Ann-Christine Relander
anmälningsdatum: 4.1.1999
e-post: stintan@swipnet.se
postadress: Karl XII gatan 8 B, 222 20 Lund, Sverige
telefonnummer: + 46 46 14 29 39, +46-708-149237 (mobiltelefon)
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska
jag översätter till: svenska
specialområden: Medicin, kokböcker, barnböcker
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1970
examen för auktoriserade translatorer: svenska-engelska 1990, engelska-svenska 1990, finska-svenska 1990, svenska-finska 1990; examen för edsvurna translatorer ca 1970
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Innehar enskild firma, frilans på heltid.

Aleksei Repin
tiedot annettu: 02.07.2023
sähköposti: repin.finland@gmail.com
postiosoite: Neitojenpolku 22 C 28, 00810 Helsinki
verkko-osoite: http://www.repin.fi
puhelinnumero: 040 5464151
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä, ruotsi, norja, tanska, ukraina
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti, venäjä
erikoisalat: politiikka, yhteiskunta, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1982
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2002
korkeakoulututkinnot: FM vast. (Moskovan lingvistiikan yliopisto 1982)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: konferenssitulkki vuodesta 1982, englanti-suomi-ruotsi > venäjä > englanti. suomi, ruotsi

Maaret Repo
tiedot annettu: 27.1.2011
sähköposti: repo.maaret@gmail.com
postiosoite: Kotisaarenkatu 3 G 54, 00550 Helsinki
puhelinnumero: 0505737719
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: mainonta, markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2009
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2007)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen

Mari Repo
tiedot annettu: 3.4.2007
sähköposti: mari.repo1@dnainternet.net
postiosoite: Terhokuja 1, 21250 Masku
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti, ranska
erikoisalat: tekninen sanasto (ranska)
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1989)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Päivi Riikonen
tiedot annettu: 01.06.2016
sähköposti: paivikki.riikonen@gmail.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: terveys ja hyvinvointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1988
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti - suomi 1987, suomi - englanti 1988
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Thomas Rimmler
tiedot annettu: 6.11.1999
sähköposti: thomas.rimmler@kolumbus.fi
postiosoite: Sibeliuksentie 21 e 38, 04200 Kerava
verkko-osoite: http://www.kolumbus.fi/thomas.rimmler
puhelinnumero: 09-2754965, 050-5665690 (matkapuhelin)
faxnumero: 09-85705831
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: saksa
erikoisalat: metsätalous, metsäteollisuus, metsäpolitiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa 1985
korkeakoulututkinnot: Maatalous-metsätieteiden maisteri (Helsingin yliopisto) 1994
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Tarja Rinne
tiedot annettu: 8.5.2008
sähköposti: tarja.rinne@luukku.com
postiosoite: Ukkoskuja 14, 21600 Parainen
puhelinnumero: 040-7629100
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: Hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1974
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 1975
korkeakoulututkinnot: HuK (Turun yliopisto 1974)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Minulla on vahva ruotsin kielen hallintokääntäjän osaaminen. Olen työskennellyt vuodesta 1974 yhtäjaksoisesti julkisen hallinnon kääntäjänä (kunta 13 v ja valtiolla 21 v)ja kääntänyt pääsääntöisesti suomesta ruotsiksi.

Anna Rissanen
tiedot annettu: 13.5.2010
sähköposti: anna.rissanen@saunalahti.fi
postiosoite: Poutamäentie 14 C 28, 00360 Helsinki
puhelinnumero: 050 35 84 059
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: saksa
kielet, joille käännän: saksa
erikoisalat: Tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
korkeakoulututkinnot: Dr. Phil. (Grazin yliopisto, Itävalta, pääaineena germaaninen filologia)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Työkokemusta sekä tulkkina että kielenkääntäjänä 10 vuotta Itävallasta, Slovakiasta, Saksasta ja Suomesta. Oma käännöstoimisto Lingua Tecnica. Erikoisalana tekniikka.

Juhani Ristaniemi
tiedot annettu: 04.01.2006
sähköposti: ristaniemi@elisanet.fi
postiosoite: Invalidintie 4A, 02650 Espoo
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: Sopimukset ja muut juridiset asiakirjat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1997
korkeakoulututkinnot: Oikeustieteen kandidaatti (Turun yliopisto), MBA (Helsingin kauppakorkeakoulu & University of Texas at Austin)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Kaksikielinen. Kansainvälisen liiketoiminnan yritysjuristina vuodesta 1992. Lukuisia käännöksiä yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille ml. lakiasiaintoimistot.

Tetta Roese
tiedot annettu: 30.06.2007
sähköposti: tetta@t-online.de
postiosoite: Prästgårdsvägen 59, FIN-10420 Skuru
verkko-osoite: http://translators.hypermart.net
puhelinnumero: 040-727 8449
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: tekniikka, viranomaistekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1974
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: DKK suomi-englanti-suomi, suomi-ruotsi-suomi 1974
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Vuosien kokemus käännöstöistä Ruotsissa, Saksassa ja Englannissa.

Helena Roiha
tiedot annettu: 31.12.2009
sähköposti: helena.roiha@luukku.com
postiosoite: Esterinkatu 41 D 14 55100 Imatra
puhelinnumero: +358 400 341 681
faxnumero: +358 5 43 17118
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä
erikoisalat: tekniikka, kauppa, hallinto, ympäristö
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 2009
korkeakoulututkinnot: DKK 1981, HuK (Joensuun yliopisto 1989)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: KAJ:n ja SKTL:n jäsen, työkokemusta kääntäjänä ja tulkkina Venäjä-hankkeissa vuodesta 1981 ja EU-projekteissa 1994 alkaen. Oma käännösalan yritys perustettu 1991, myös kielten opetus.

Pirkko Roinila
tiedot annettu: 16.8.2004
sähköposti: p.roinila@fb-entertainment.de
postiosoite: Wiesenring 13, D-19217 Vitense, Saksa
puhelinnumero: 050-5856263, +49-38872-51546
faxnumero: +49-38872-51547
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, saksa,
kielet, joille käännän: suomi, saksa,
erikoisalat: maatalous, biologia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 2004
korkeakoulututkinnot: Maatalous-metsätieteiden maisteri (Helsingin yliopisto 1995)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Toiminut tutkijana Maatalouden tutkimuskeskuksessa, Agronomiliiton jäsen.

Jussi Rosti
tiedot annettu: 30.6.2010
sähköposti: toimisto@aakkosto.fi
postiosoite: Virkatie 1, 01510 VANTAA
verkko-osoite: http://www.aakkosto.fi/
puhelinnumero: +358 40 7579254
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, puola, portugali
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti, puola
erikoisalat: rahoitus, markkinointi, kauppa, liiketalous, tekniikka, Euroopan unioni
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: puola-suomi 2007
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1998)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: vahva erikoisalojen ja erikoistumiskielien osaaminen

Riitta Roth
tiedot annettu: 13.11.2020
sähköposti: riitta.roth@kolumbus.fi
postiosoite: Nyyrikintie 13 B, 00610 Helsinki
verkko-osoite: http://www.riittaroth.fi/
puhelinnumero: +358503258628
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, englanti, saksa
erikoisalat: ympäristötieteen tekstit, jätehuolto, vesihuolto, ilmastonmuutos, kaupunkisuunnittelu, arkkitehtuuri, taide, koulutus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
korkeakoulututkinnot: Master of Arts (M.A.) in German literature and society (Boston University, USA); vuonna 1994 myönnetty vastaavuus Suomessa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon Opetusministeriön taholta.
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Oma käännöstoimisto Saksassa Münchenissä vuosina 1987-1990; oma käännöstoimisto Suomessa Helsingissä T:mi Käännöspalvelu Riitta H. Roth vuodesta 1995 lähtien; Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n jäsen, Akavan Kieliasiantuntijat ry:n jäsen.

Alla Rudakova
tiedot annettu: 31.12.2016
sähköposti: alla.rudakova@gmail.com
puhelinnumero: 79219047034
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: sähkötekniikka, rakennusala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: Pietarin tekninen koulu 1983
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Mikko Ruotsalainen
tiedot annettu: 29.03.2008
sähköposti: mikko@laposte.net
postiosoite: 99, rue Rivay, F-92300 Levallois-Perret
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ranska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: taloustieteet, juridiikka, politiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi 1999
korkeakoulututkinnot: Diplômé de Sciences Po de Paris, section Eco-Fi, 2001; DEA Relations Internationales (Paris II, 2004)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Päätoimi: sisäinen tarkastaja; Yleisradion vakituinen avustaja Pariisissa 1999-2001

Olga Ruotsalainen
tiedot annettu: 22.8.2003
sähköposti: oruotsal@cc.joensuu.fi
postiosoite: Vanamopolku 10, 70900 TOIVALA
puhelinnumero: 017-4653327; 050-561 68 94
faxnumero: 017-4653327
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä,
kielet, joille käännän: suomi, venäjä, englanti
erikoisalat: maahanmuuttajaopetus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1988
korkeakoulututkinnot: Valmistun filosofian maisteriksi tammikuussa 2004: pääaine venäjän kieli, sivuaine suomi toisena/vieraana kielenä, suuntautumisvaihtoehto aineenopettaja
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Työkokemusta on kielenkääntäjän sekä tulkin töistä oman KÄÄNNÖSRINKI-nimisen yrityksen kautta vuodesta 1996. ALV:n alainen.

Jari Rutanen
tiedot annettu: 29.07.2014
sähköposti: jari.rutanen@helsinki.fi
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: laki- ja hallinto, kauppa- ja talous, opetusala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2012
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ruotsi-suomi 2014
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2013), Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2005)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Nora Rutanen-Couavoux
tiedot annettu: 06.02.2014
sähköposti: nora.couavoux@gmail.com
postiosoite: Runeberginkatu 29 B 3, 00100 Helsinki
puhelinnumero: 040-5354739
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: saksa, ranska
kielet, joille käännän: suomi, ranska
erikoisalat: taide, kulttuuri, elokuva, teatteri
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1974
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1982), pääaineet germaaninen ja romaaninen filologia
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen ranskan kielen kääntäjä, tulkki ja opettaja, SKTL:n jäsen, erikoistunut elokuva- ja näytelmätekstityksiin (aloitettu Pariisissa 1982). 15 vuotta johdin omaa laaja-alaista käännöstoimistoa Pro Kontext (1997-2011). Laskutus Eezy-osuuskunnan kautta.

Maria Ryynänen
tiedot annettu: 6.9.2010
sähköposti: maria-ryynanen@luukku.com
puhelinnumero: 040-7717028
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
korkeakoulututkinnot: FM (Joensuun yliopisto 2007)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Jukka Rännänen
tiedot annettu: 20.05.2006
sähköposti: jukka.rannanen@kolumbus.fi
postiosoite: Tuomikuja 6 B, 01360 Vantaa
verkko-osoite: http://www.tuomikaannos.fi/
puhelinnumero: 044-3232659
faxnumero: 09-8232659
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, venäjä,
kielet, joille käännän: suomi, venäjä,
erikoisalat: tekniikka, kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1971
korkeakoulututkinnot: DKK (Tampereen kieli-instituutti 1971)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Kääntäjien ammattijärjestön jäsen. Toiminimi TuomiKäännös rekisteröity 23.01.2003. Huom.: myös englanti-venäjä-englanti -käännökset

Pehr-Olof Rönnholm
anmälningsdatum: 22.2.1999
e-post: pronnhol@abo.fi
postadress: Källviksvägen 176, FIN-21630 Lielax
telefonnummer: 0400-47 31 59
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska, danska, norska
jag översätter till: svenska
specialområden: pedagogik
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1975
examen för auktoriserade translatorer: Finska-svenska 1975
högskoleexamen: Filosofie magister
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Freelance

Eija Rüster
tiedot annettu: 16.7.2004
sähköposti: eija.ruster@suomi24.fi
postiosoite: Kukkapolku 6, 45810 Pilkanmaa
puhelinnumero: 040-7717176
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä,
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä,
erikoisalat: tekniïkka, patenttikäännökset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1982
korkeakoulututkinnot: DKK Tampereen kieli-instituutti 1980
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Vuodesta 1982 alkaen teknisiä ja kaupallisia käännöksiä ja tulkkauksia suomi-venäjä-suomi; vuodesta 1999 alkaen patenttikäännöksiä suomi-englanti-suomi ja käännösten tarkistusta suomi-ruotsi-englanti. Ennakkoperintärekisterissä.


Svenska översättningar av de beteckningar som används i registret - Suomenkieliset käännökset luettelossa käytetyistä merkinnöistä
tiedot annettu - anmälningsdatum | sähköposti - e-post | postiosoite - postadress | verkko-osoite - www-adress | puhelinnumero - telefonnummer | faxnumero - faxnummer | äidinkieli - modersmål | kielet, joista käännän - jag översätter från | kielet, joille käännän - jag översätter till | käännöstoiminnan aloitusvuosi - året jag har inlett min översättarverksamhet | erikoisalat - specialområden | auktorisoidun kääntäjän tutkinnot - examen för auktoriserade translatorer | korkeakoulututkinnot - högskoleexamen | kielentarkastusta (kyllä/ei) - jag reviderar översättningar (ja/nej) | tulkkausta (kyllä/ei) - jag arbetar som tolk (ja/nej) | lisätietoja - övriga upplysningar
kielet - språk: suomi - finska | ruotsi - svenska | englanti - engelska | saksa - tyska | ranska - franska | venäjä - ryska | espanja - spanska | italia - italienska