Suomalaiset kääntäjät - Finska translatorer

   

Kääntäjänkoulutuksen saaneet, auktorisoidun kääntäjän tutkinnon suorittaneet tai todistettavasti vähintään kolme vuotta menestyksellisesti kielenkääntäjänä työskennelleet voivat saada yhteystietonsa tälle sivulle. Pyrimme tarjoamaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa suomalaisille toimeksiantajille, jotka haluavat asioida ammattikääntäjien kanssa. Pyrimme ensisijaisesti siihen, että käännösten tilaaja löytää sopivan käsityöläisen työtään varten, esim. kääntäjän, joka kääntää äidinkielelleen ja työskentelee omalla erikoisalallaan. Lisäksi pyrimme edistämään itsenäisten kääntäjien työnsaantimahdollisuuksia.

Utbildade översättare, de som har avlagd examen för auktoriserade translatorer eller de som har idkat dokumenterad framgångsrik översättarverksamhet i minst tre år, kan få sina uppgifter registrerade här. Vi försöker erbjuda pålitliga och jämförbara uppgifter till finländska uppdragsgivare som vill arbeta med professionella översättare. Vi syftar först och främst till att den som beställer översättningar kan finna en lämplig hantverkare för sitt arbete, t ex en översättare som har målspråket som sitt modersmål och arbetar inom sitt specialområde. Dessutom vill vi främja den självständiga översättarens möjligheter att få arbete.

Obs: Rubriken Finska translatorer betyder finländska översättare eller översättare som jobbar med de finländska språken, dvs svenskan och finskan. Ordvalet betyder inte att vi skulle föredra det finska språket på något sätt, det är bara kortare och låter bättre på svenska så här.

Kääntäjät - Translatorer: A-G | H-K | L-R | S-Ö

Haku kielen mukaan (kehyksissä) - Språkvis sökning (i ramar)

Ilmoittautumislomake kääntäjille - Anmälningsformulär för översättare


Kääntäjien taustaryhmät - Översättarnas referensgrupper:
Kääntäjien tutkintolautakunta - Translatorsexamensnämnden:
Julkinen auktorisoitujen kääntäjien luettelo - Offentlig förteckning över de auktoriserade translatorerna
Lisätietoja auktorisoitujen kääntäjien kokeista - Närmare uppgifter om examen för auktoriserade translatorer
Ammattijärjestöjä - Fackliga organisationer
Kääntäjäkoulutusta ja muuta toimintaa - Översättarutbildning och övrig verksamhet


Aakkosellinen luettelo suomalaisista kääntäjistä - Alfabetisk förteckning över finska translatorer
Copyright © 1998-2024 Kari Eveli and Lexitec. All rights reserved.
Kaikki tiedot perustuvat kääntäjän omaan ilmoitukseen, Lexitec ei vastaa tietojen paikkansapitävyydestä. -
Alla uppgifter baserar sig på översättarens egen anmälan, Lexitec garanterar inte deras riktighet.
Puhelinnumerot on annettu Suomesta soittajaa silmällä pitäen. Kun soitat ulkomailta Suomeen, valitse maannumero 358 ja jätä pois suuntanumeron (tai esimerkiksi 010, 020, 040, 046, 049, 050, 0303, 0400, 0500, 0800, 04 049, 04 040 -numerojen, siis matkapuhelinverkkojen tai valtakunnallisten yritysnumerojen) ensimmäinen numero, esim. 09-34 98 951 => +358-9-34 98 951. -
Telefonnumren har angivits för den som ringer innanför Finlands gränser. När du ringer från utlandet till Finland, slå landsnumret 358 och utelämna den första siffran i riktnumret (eller t ex i 010, 020, 040, 049, 050, 0303, 0400, 0500, 0800, 04 049, 04 040 numren, dvs i mobiltelefonnätens riktnummer och i riksomfattande företagsnumren), t ex: 09-34 98 951 => +358-9-34 98 951.
Svenska översättningar av de beteckningar som används i registret - Suomenkieliset käännökset luettelossa käytetyistä merkinnöistä

Päivitetty viimeksi - Senast uppdaterad: 02.06.2024
Kääntäjien lukumäärä - Antalet översättare: 774


Petteri Aarnos
tiedot annettu: 03.04.2019
sähköposti: petteri@aarnos.fi
postiosoite: Tilanhoitajankaari 4 A 24, 00790 Helsinki
puhelinnumero: 050-5552950
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: viro
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: todistukset, lääketiede, laki ja oikeus, yhteiskunta, kulttuuri
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: viro-suomi 1998
korkeakoulututkinnot: HuK (Helsingin yliopisto 2000)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liton jäsen, oikeustulkki (EAT)

Sara Aarola
tiedot annettu: 01.11.2013
sähköposti: sara.aarola@salaw.fi
postiosoite: Tuulensuunkatu 19 B 10
verkko-osoite: http://www.salaw.fi
puhelinnumero: 050 3596619
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: laki, hallinto, talous, IT, markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 2012
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1996); LLB (hons.) (University College London 1999); OTM (Helsingin yliopisto 2002)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n jäsen, Lakimiesliiton jäsen. Erityistä: commow law -järjestelmän tuntemus

Mirja Abbors
tiedot annettu: 11.10.2007
sähköposti: mirjaabbors@hotmail.com
postiosoite: Vanha rantatie 381 B2, 02420 Jorvas
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: tekniset ja kaupallis-taloudelliset tekstit, henkinen kasvu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
korkeakoulututkinnot: DKK 1983 Turun kieli-instituutti
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Työkokemus n. 25 vuotta lähinnä konepajatekniikan teksteistä sis. käyttö- ja asennusohjeet (kirjeenvaihtaja/kääntäjä, sihteeri/assistentti), 5 vuotta Saksassa monikansallisen yrityksen vientiosastolla, 5 vuotta saksankielisen maan suurlähetystön kaupallisessa edustustossa Suomessa. Muut taidot: kalligrafia (ammatinomainen tekstaustaito) ja henkinen kasvu (kirjan kääntäminen vireillä).

Viktoria Abrosimova
tiedot annettu: 02.11.2015
sähköposti: viktoria.abrosimova@gmail.com
postiosoite: Jänislahdenkatu 2 G 47, 33410 Tampere
verkko-osoite: http://www.venajankaantaja.fi/
puhelinnumero: 0405066691
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: kauppa, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2010
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2010
korkeakoulututkinnot: FM Tampereen yliopisto 2010
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Auktorisoidut käännökset kieliparissa suomi-venäjä. Muut käännös- ja tulkkauspalvelut (suomi-venäjä-suomi) luotettavasti, nopeasti ja ammattitaidolla.

Maria Aejmelaeus-Lindström
anmälningsdatum: 11.3.2009
e-post: ia.lindstrom@bedband.net
postadress: Fogdevägen 9, 13150 Saltsjö-Duvnäs, Sverige
telefonnummer: +46(0)8 7185169
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska, tyska, franska
jag översätter till: svenska
specialområden: farmasia, lääketiede, biotekniikka, kemia, patentit
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1996
högskoleexamen: Diplomingenjörsexamen vid Åbo Akademi, 1981; Teknologie Licenciatexamen, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1986
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Har bott i Sverige sedan 1981, gift med en rikssvensk. Egenföretagare sedan 1996, utfört patentöversättningar, deltar bl.a. i ett projekt för Socialstyrelsen i Sverige, medlem i SFÖ (Sveriges Facköversättarförening).

Doris Ossan Aghazarian
tiedot annettu: 29.04.2009
sähköposti: dorisagha@hotmail.com
postiosoite: Sänkitie 22, 00390 HELSINKI
verkko-osoite: http://www.abris.fi/
puhelinnumero: 040-523 0774
faxnumero: 09-6940853
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, arabia
kielet, joille käännän: suomi, englanti, arabia
erikoisalat: kaikki osa-alueet, mukaanlukien lääketieteelliset tekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1988
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: arabia-suomi 1999, suomi-arabia 2001, suomi-englanti 2005
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2004)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Tulkkauskokemusta valtiovierailuista asioimistulkkaukseen. Tekstien kääntäminen: viralliset asiakirjat, kaupallista, tieteellistä sekä kaunokirjallista. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. T:mi ABRIS.

Linda Ahlblad
tiedot annettu: 24.01.2015
sähköposti: linda@isis.fi
postiosoite: Töölönkatu 8 A 7
verkko-osoite: http://www.isis.fi
puhelinnumero: +358-9-499 019
faxnumero: +358-9-499 019
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: ruotsi
erikoisalat: Mainonta ja markkinointi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2001
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen, Proz.com-jäsen

Erkki Ahlström
tiedot annettu: 03.10.2015
sähköposti: ahlströmerkki@gmail.com
postiosoite: 11 rue Albert Dupeyron, 33150 CENON, France
verkko-osoite: http://www.eahlstrom.com/
puhelinnumero: +33 5 56 86 46 72, +336 89 89 37 52
faxnumero: +33 5 56 86 46 72
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska, espanja
kielet, joille käännän: suomi, ranska
erikoisalat: Tekniikka, talous, yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: 2000 ranska-suomi
korkeakoulututkinnot: FT (yleinen kielitiede, Bordeaux 3, Michel de Montaigne, 2010); BFL (ranska, Jyväskylä 2001); FK (englanti yms, Jyväskylä 1992)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Rainer Ahlvik
anmälningsdatum: 26.05.2013
e-post: rainer.ahlvik@lingvafix.fi
postadress: Storsvedsvägen 26, 65410 Sundom, Finland
www-adress: http://www.lingvafix.fi
telefonnummer: 040-5367209
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska, engelska
jag översätter till: svenska, engelska
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1992
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska 1994
högskoleexamen: FM (Vasa Universitet 1991)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: 20-års erfarenhet av översättningar. Har även jobbat som informatör i 10 år och bl.a. själv skrivit artiklar och texter. Har bred erfarenhet av texter anpassade för webben. Medlem av Finlands Översättar- och Tolkförbund samt Företagarna i Finland.

Esko Aho
tiedot annettu: 11.01.2011
sähköposti:
postiosoite: Artturi Kanniston tie 7 A 15, 00320 Helsinki
verkko-osoite: http://www.eskoaho.fi
puhelinnumero: 040 565 3816
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: japani
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: patentit, tieteelliset artikkelit, elintarvikkeet, atk
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1973
korkeakoulututkinnot: dipl.ins. (TKK 1979)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Päätoiminen japanilaisten patenttien kääntäjä vuodesta 1978. Ei alihankintatöitä. Sähköpostiosoite löytyy nettisivulta.

Aino Ahonen
tiedot annettu: 01.03.2012
sähköposti: aino.ahonen@telia.com
postiosoite: Carl Hillsgatan 3b, SE-217 56 Malmö, Sverige
puhelinnumero: +46 72 74 23 447
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, tanska, norja
kielet, joille käännän: suomi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1979
korkeakoulututkinnot: HK (Jyväskylän yliopisto 1982)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Tulkkaan yllämainituista lähdekielistä suomeen sekä suomesta ruotsiin. Kielentarkastusta vain tarvittaessa. SKTL:n jäsen

Lili Ahonen
tiedot annettu: 17.12.2007
sähköposti: L.M.T.Ahonen@uva.nl
postiosoite: Violettenstraat 23, 1015 NP Amsterdam, The Netherlands
puhelinnumero: +31-20-6400558
faxnumero: +31-20-6400558 (soiton jälkeen)
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, hollanti
kielet, joille käännän: suomi, hollanti
erikoisalat: kaunokirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: hollanti-suomi-hollanti 1997
korkeakoulututkinnot: FK (Jyväskylän yliopisto 1978)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen suomentanut hollanninkielistä kaunokirjallisuutta, kääntänyt käännöstoimistoille virallisia asiakirjoja, mainostektejä, lehdistötiedotteita, tuote-esittelyjä ja käyttöohjeita, tulkannut radiolle, tekstittänyt jonkun verran ja esikatsellut tv-ohjelmia ja avustanut leikkauksessa.

Tuuli Ahonen
tiedot annettu: 20.05.2021
sähköposti: tuuli.anniina.ahonen@gmail.com
postiosoite: Pihlajatie 7, 80110 Joensuu
puhelinnumero: +358456169150
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: av-kääntäminen, kulttuuri, ympäristö, oikeus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2017
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 2018
korkeakoulututkinnot: filosofian maisteri (Itä-Suomen yliopisto, 2017), filosofian tohtori (Itä-Suomen yliopisto, 2018->)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Saana Ala-Antti
tiedot annettu: 25.2.2004
sähköposti: intertxt@sci.fi
postiosoite: Hatanpään valtatie 34 D, 33100 Tampere
verkko-osoite: http://www.intertxt.net
puhelinnumero: 03-222 7178
faxnumero: 03-222 7198
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti,
kielet, joille käännän: suomi, englanti,
erikoisalat: Markkinointi, yritysviestintä, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Toimin konferenssitulkkina, tulkkauskielet suomi-englanti-suomi.

Paula Alagarda Durán
anmälningsdatum: 27.11.2008
e-post: paula.alagarda@vaasa.fi
postadress: PB 472, 65101 Vasa
telefonnummer: 040-5753486
faxnummer: 09-43982741
modersmål: spanska
jag översätter från: svenska, engelska
jag översätter till: spanska
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1999
högskoleexamen: Examen inom turism - Mar Högskola, Valencia 1992
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: ja
övriga upplysningar: Översättningsverksamheten på freelance basis inleddes 1999 ett år efter att jag flyttade till Finland. De största uppdragsgivarna är ABB Oy, Rolls-Royce Oy, Mirka Oy, Wärtsilä Ltd och Vamp Oy.

Anssi Alanen
tiedot annettu: 3.6.2008
sähköposti: anssita@dnainternet.net
postiosoite: Kortteentie 5 C 9, 33800 Tampere
puhelinnumero: 041-5711013
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: kulttuuri, sarjakuvat, urheilu, elokuva, rock-musiikki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1991
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Englantilaisen filologian opintoja 1983-89, Turun yliopisto, ei tutkintoa. Käännöstöitä vuodesta 1991 alkaen, tärkein toimeksiantaja alkuun Kustannus Oy Semic, nykyään Oy Egmont Kustannus Ab. Pääasiassa englannista ja ruotsista suomeen. Valikoituja töitä, sarjakuvia: Masi, Aidan takaa, Harald Hirmuinen, Muumi-lehti, MAD, Korkeajännitys, Mustanaamio, Huba-lehti, VSOP, Kalma. Aikakauslehtiä (pelit, urheilu): Nintendo-lehti (1992-94), Super Power (1994-96), Pro Hockey (1999– ), GOAL (2006– ). Kirjoja: Beverly Hills 90210 -pokkareita; Salaiset kansiot (X-Files); NHL-tähdet 2002, 2003, 2004 ja 2005. Sarjakuvakirjoja, kalentereita yms.

Jorma I. Alanen
tiedot annettu: 1.9.2005
sähköposti: k.prima@kolumbus.fi
postiosoite: Seilimäki 20 H 24, FI-02180 Espoo
puhelinnumero: 050 320 9306
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti, venäjä
erikoisalat: Talous ja hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä - suomi 1997.
korkeakoulututkinnot: KTM (Ruotsalainen kauppakorkeakoulu, Helsinki 1986)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Todistusten käännökset. Officially endorsed translations of various certificates. Jäsen Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto - Finlands översättar och tolkförbund ry / rf:ssä vuodesta 1997.

Ritva Alanen
tiedot annettu: 20.4.2005
sähköposti: k.prima@kolumbus.fi
postiosoite: Seilimäki 20 H, 02180 Espoo
puhelinnumero: +358(0)50 320 9306
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti,
kielet, joille käännän: suomi, englanti,
erikoisalat: yhtiöjärjestykset, todistukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi - englanti 1987
korkeakoulututkinnot: FM (Jyväskylän yliopisto 1981)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käännöskokemusta mm. Nokiasta, yhtiöjärjestykset, kaupparekisteriotteet, koulutodistukset

Margareta Albrecht
anmälningsdatum: 18.12.2012
e-post: margareta.albrecht@kolumbus.fi
postadress: Sprängmansvägen 13, 01190 BOX
modersmål: svenska
jag översätter från: finska
jag översätter till: svenska
specialområden: natur, miljö, offentlig förvaltning, arbetsmarknad
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1990
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska ca 2000 (auktorisation enl. 1231/2007 26.11.2012)
högskoleexamen: Fil.lic.
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Frilansjobb fr.o.m. hösten 2013. Ca 20 år verksam som biolog, ca 20 års heltidsöversättning, offentlig förvaltning. Redigerar texter, sammanställer rapporter m.m.

Lokman Abbas Ali
tiedot annettu: 28.12.2005
sähköposti: lokman_abbas@hotmail.com
postiosoite: Tammisaarentie 64-66 as.3, 10300 Karjaa
puhelinnumero: 0407232497
äidinkieli: kurdi
kielet, joista käännän: suomi, kurdi, arabia
kielet, joille käännän: suomi, kurdi, arabia
erikoisalat: lainkäyttö ja hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-kurdi(sorani) 2004
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Tulkkina työkokemus yli 10 vuotta, suomi-kurdi, kurdi-suomi ja suomi-arabian sanakirjojen toimittaminen.

Yulia Alifanova
tiedot annettu: 22.04.2015
sähköposti: julkka@julkka.com
postiosoite: Vaasa
verkko-osoite: http://www.julkka.com/fin/
puhelinnumero: 0400836262
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä
erikoisalat: tekniikka, juridiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 2012 (asioimistulkkaus ja kääntäminen)
korkeakoulututkinnot: Pietarin Tekninen Yliopisto 1999
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Sirpa Alkunen
tiedot annettu: 22.10.2003
sähköposti: alkutext@kolumbus.fi
postiosoite: Erkkilänkatu 11 A, 33100 Tampere
verkko-osoite: http://www.kolumbus.fi/alkutext
puhelinnumero: 040-833 5081
faxnumero: 03-222 8450
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, saksa, tanska
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: markkinointi, matkailu, kulttuuri, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 1996)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Edurne Alvarez
tiedot annettu: 30.09.2009
sähköposti: edurne.alvarez@gmail.com
postiosoite: Sturegatan 15 A, 75223 Uppsala, Sverige
puhelinnumero: 0449116770 (Suomessa)
äidinkieli: englanti
kielet, joista käännän: suomi, englanti, espanja, ruotsi, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti, espanja
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Helka Andersson
tiedot annettu: 7.10.2003
sähköposti: helka.andersson@audipek.com
postiosoite: Kanavamäki 20, 00840 Helsinki
verkko-osoite: http://www.audipek.com
puhelinnumero: 09-668770
faxnumero: 09-668771
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa,
kielet, joille käännän: ruotsi, englanti,
erikoisalat: energia-ala, koulutus, työllisyyspolitiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
korkeakoulututkinnot: Akateeminen sihteeri (Helsingin suomalainen kauppakorkeakoulu 1969)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen toiminut osasto- ja johtajan sihteerinä mm. Suomen Yleisradiossa sekä ylikansallisissa yrityksissä toimisto- ja markkinointitehtävissä. Nykyisin olen yrittäjä. Olen Ekonomiliiton jäsen.

Mika Antila
tiedot annettu: 6.11.2000
sähköposti: Mikantila@gmx.de
postiosoite: Eckhoff 7, D-22927 Großhansdorf, Hamburg
puhelinnumero: +49-410-263029
faxnumero: +49-410-26919099
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, saksa, espanja
kielet, joille käännän: suomi, saksa, espanja
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi-saksa 1996, suomi-espanja-suomi 1998
korkeakoulututkinnot: allgemeine Hochschulreife (ylioppilastutkinto)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Kristiina Antinjuntti
tiedot annettu: 17.03.2008
sähköposti: kristiina.antinjuntti@kolumbus.fi
postiosoite: Freesenkatu 5 A1, 00100 Helsinki
puhelinnumero: 09 441 348, 0400-504234
faxnumero: +45-3834 3082
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: politiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: norja-suomi 1991
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n jäsen. Vaihtoehtoinen s-postiosoite: kristiina.antinjuntti@a-translations.eu

Jana Arhio
tiedot annettu: 20.10.2005
sähköposti: jana.arhio@traductum.com
postiosoite: Kiillekuja 4 c 33, 00710 Helsinki
verkko-osoite: http://www.traductum.com
puhelinnumero: 050-3548978
äidinkieli: tshekki
kielet, joista käännän: suomi, englanti, unkari, slovakki
kielet, joille käännän: suomi, englanti, unkari
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2003)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen

Miika Arhio
tiedot annettu: 20.10.2005
sähköposti: miika.arhio@traductum.com
postiosoite: Kiillekuja 4 c 33, 00710 Helsinki
verkko-osoite: http://www.traductum.com
puhelinnumero: 050-5488813
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, unkari
kielet, joille käännän: englanti, unkari
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2002
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2003); Konferenssitulkin erikoistumiskoulutus (Helsingin yliopisto 2004)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen

Inari Arjas
tiedot annettu: 26.4.2012
sähköposti: pianolakka@hotmail.com
postiosoite: Hyvinkää
puhelinnumero: 0407789201
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti, ranska
erikoisalat: kirjallisuus, filosofia, runous, opinnäytetöiden oikoluku, lakitekstit, EU-tekstit, raportit (esim. kansalaisjärjestöille)
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: auktorisoitu kääntäjä ranska-suomi
korkeakoulututkinnot: FM estetiikka, mus.tiede, ympäristötiede (Helsingin yliopisto 1998); DEA filosofia (Université Paris XII Val-de-Marne 2000)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

John Arnold
tiedot annettu: 30.9.1999
sähköposti: john.arnold@translat.inet.fi
postiosoite: Kuhatie 14, 01490 Vantaa
puhelinnumero: 09-874 7192
faxnumero: 09-874 5191
äidinkieli: englanti
kielet, joille käännän: englanti
erikoisalat: muotoilu, arkkitehtuuri, rakennus, teollisuus, mainosala, vuosikertomuksia, lehtikirjoituksia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1984
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1983
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Daniel Attias
tiedot annettu: 25.06.2014
sähköposti: dattias@ymail.com
postiosoite: Kaislatie 9 M 26, 90150 Oulu
puhelinnumero: 040 7032827
äidinkieli: ranska
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: ranska
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1977
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ranska 2008
korkeakoulututkinnot: Maîtrise en droit public (1970); Maîtrise de Lettres modernes (1984)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Jari Aula
tiedot annettu: 11.07.2023
sähköposti: jariaula@gmail.com
postiosoite: Merikatu 43-45 B, 00150 Helsinki
puhelinnumero: 040 733 7076
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, bulgaria, venäjä, tshekki, slovakki, ukraina, puola, yläsorbi, alasorbi, ruotsi, englanti, italia
kielet, joille käännän: suomi, tshekki, venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: tshekki-suomi 2004, slovakki-suomi 2005, venäjä-suomi 2007, ukraina-suomi 2020
korkeakoulututkinnot: FM Helsingin yliopisto
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen. Olen toiminut kielten opettajana ja toimittajana.

Aila Aumont
tiedot annettu: 28.6.2004
sähköposti: aaumont@sci.fi
postiosoite: Pellonperänkatu 4 S 226, 20740 Turku
puhelinnumero: 02-2427713, +358-2-2427713
faxnumero: 02-2427714, +358-2-2427714
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska,
kielet, joille käännän: suomi, ranska,
erikoisalat: EU-tekstit, viralliset asiakirjat, oikeuden päätökset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ranska 1983, ranska-suomi 1983
korkeakoulututkinnot: Maîtrise de langues étrangères appliquées (Université de Sorbonne Paris IV, 1981; Fil.kand. vastaavuus)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Maria Autio
tiedot annettu: 28.04.2020
sähköposti: info@adrian.fi
postiosoite: Hannukselantie 13A, 00750 Helsinki
verkko-osoite: http://www.adrianmatkat.com/
puhelinnumero: 050-3262184
äidinkieli: kroatia
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, kroatia, bosnia, serbia, sloveeni, makedonia, montenegro
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, kroatia, serbia, bosnia
erikoisalat: viralliset todistukset ja asiakirjat, lääketiede, juridiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1982
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-kroaatti 2006, kroaatti-suomi 2019, sloveeni-suomi 2020
korkeakoulututkinnot: FM (Zagrebin yliopisto 1987)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n jäsen. Olen tarkastanut sanakirjoja sekä toiminut kielten opettajana ja toimittajana.

Juha Auvinen
tiedot annettu: 26.03.2007
sähköposti: jma.mariebo@myhome.fi
postiosoite: Kasabyntie 2, 10300 Karjaa
puhelinnumero: 050-3282451
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1989
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1986)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen toiminut kielenkääntäjänä Vantaan kaupungilla ja Suomen Eduskunnassa. Toimin tällä hetkellä kielenkääntäjänä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Teen myös freelance-töitä mm. FST:lle, Folktingetille, Nordens Folkliga Akademille.

Torben Axelsen
tiedot annettu: 15.1.2004
sähköposti: torben@finland.dk
postiosoite: Kuurnantie 5 B 21, 87200 Kajaani
verkko-osoite: http://www.kainuun-kanerva.fi
puhelinnumero: 08-62 33 62, 08-6120 464
faxnumero: 08-62 33 62
äidinkieli: tanska
kielet, joista käännän: suomi, englanti,
kielet, joille käännän: englanti, tanska
erikoisalat: Transport, IT, localisation
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-tanska 2003
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Abu Saleh Ayman
tiedot annettu: 19.08.2018
sähköposti: absayman@gmail.com
postiosoite: Ristipellontie 6 B 33, 00390 HELSINKI
verkko-osoite: http://www.tarjama.fi/
puhelinnumero: +358 44 2909535
äidinkieli: arabia
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: arabia
erikoisalat: lääketiede, sosiaali- ja terveysala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: auktorisoitu kääntäjä suomi-arabia 2003
korkeakoulututkinnot: asioimistulkki suomi-arabia, yleislääketieteen erikoislääkäri, Suomessa pätevä opettaja 'aikuiskouluttaja' Helsingin yliopisto, Suomessa pätevä kirjastonhoitaja & pedagoginen informaatikko
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: auktorisoidut käännökset suomi-arabia ja asioimistulkkaukset etäpalveluna

Sari Baer
tiedot annettu: 12.2.2005
sähköposti: sari.baer@kolumbus.fi
puhelinnumero: 040 579 80 58
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, espanja
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: lääketiede, biologia, geologia, muut luonnontieteet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1979
korkeakoulututkinnot: FM Turun Yliopisto 1988
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Vuodesta 1979 lähtien olen kääntänyt ja tarkastanut mm. tieteellisiin lehtiin tulevia artikkeleita, väitöskirjoja (geologia, geofysiikka), lääketieteellisten laitteiden manuaaleja, lääke-esittelyvideoiden tekstejä, potilasohjeita, sairaalaoppaita, tutkielmien abstrakteja, psykologisia ja kansanterveystieteen tutkimusten testejä, lääkealan liiketoiminnan suunnitelmia ja sopimuksia, jätehuoltoon liittyviä tekstejä ja Suomen ympäristökeskuksen EU-projektien raportteja. Olen Tehyn opiskelijajäsen.

Eero Balk
tiedot annettu: 19.5.2002
sähköposti: eero.balk@kolumbus.fi
postiosoite: Kivijatatie 1 B 20 00940 Helsinki
verkko-osoite: http://www.kolumbus.fi/eero.balk
puhelinnumero: 09-3425313
faxnumero: 09-3425314
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, venäjä, tshekki, slovakki, ukraina, yläsorbi
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: lainkäyttö, hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1982
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: venäjä-suomi 1980; suomi-venäjä 1983; ruotsi-venäjä 1983; ruotsi-suomi 1983; tshekki-suomi 1988; ukraina-suomi 1996; slovakki-suomi 2000
korkeakoulututkinnot: Master of Arts (Kiovan yliopisto 1981)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Käännän asiakirjoja, sopimuksia, näyttelyluetteloita ym. Lisäksi kaunokirjallisuutta ja TV-käännöksiä. Tulkkaus vain asiointitulkkausta.

Pirjo Barclay
tiedot annettu: 26.6.1999
sähköposti: finnlang@lineone.net
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Jäsenyydet: The Institute of Translation & Interpreting (London) ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Tatjana Barteneva
tiedot annettu: 29.1.2005
sähköposti: tatianabart@rambler.ru
postiosoite: b. Kr. Zor 3-24, 192131, Pietari, Venäjä
puhelinnumero: +7-812-9646693
faxnumero: +7-812-3467800
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1989
korkeakoulututkinnot: FM (Leningradin yliopisto 1989)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Michael Baumberger
tiedot annettu: 9.2.2006
sähköposti: alfa.kotka@kymp.net
postiosoite: Leppätie 3, 48130 Kotka
verkko-osoite: http://www.alfalanguages.com
puhelinnumero: 0400-659696
faxnumero: 05-2606510
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa 1988
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Reija Becks
tiedot annettu: 29.08.2010
sähköposti: reija.becks@databexit.fi
postiosoite: Osuuskunnantie 100 C 3, 00660 Helsinki
verkko-osoite: http://www.databexit.fi
puhelinnumero: 050-584 4789
faxnumero: (09) 754 5071
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: katso lisätietoja
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 1988), diplomikielenkääntäjä (Turun kieli-instituutti 1979)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Käännöskokemusta laidasta laitaan: biologia, cv:t, DVD-tekstitys, eläimet, historia, James Bond, kauppa, kokkaus, korttipelit ja -temput, kristillinen kirjallisuus ja kristinusko, laitteiden käyttöohjeet, lastenkirjat, lääketiede, muistelmat, oppilaitosten kurssimateriaalit, ornitologia, pelit ja leikit, psykologia, sopimukset, taikatemput, talous, teologia, tietokirjat, tietokoneet (PC:n käyttö, ohjelmien käyttöohjeet ja ohjelman tekniikkaratkaisun kuvaus), tilinpäätökset ja todistukset. Myös kirjojen toimitustyötä suomentamisen ohella. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Iouri Belov
tiedot annettu: 15.10.2016
sähköposti: iouri.belov@gmail.com
postiosoite: Kataraistentie ***, 20740 Turku
verkko-osoite: https://www.linkedin.com/in/belov
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska, venäjä
kielet, joille käännän: englanti, venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1991
korkeakoulututkinnot: Englannin ja ruotsin kääntäminen ja tulkkaus (Moskovan valtiollinen lingvistinen yliopisto, 1989–94, spesialistin tutkinto)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen toiminut kääntäjänä ja tulkkina kahden vuoden ajan pesuainetehtaalla Venäjällä, pääasiassa tuotanto-osastolla. Myöhemmin työskentelin Quebecissa yli vuoden ajan teknisenä kääntäjänä yrityksessä, joka valmistaa ultraäänitestauslaitteita. Viime aikoina olen toiminut freelancer-kääntäjänä. Olen kääntänyt sovelluksia, sivustoja ja muita tekstejä eri aiheista, kuten sosiaalisesta verkostoitumisesta, peleistä, matkailusta ja lainsäädännöstä.

Diana ben-Aaron
tiedot annettu: 22.8.2012
sähköposti: diana180@iki.fi
postiosoite: Floorantie 7 as 2B, 00560 Helsinki
verkko-osoite: http://www.field-notes.com
puhelinnumero: 0405923751
äidinkieli: englanti
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi
kielet, joille käännän: englanti
erikoisalat: teknologia, talous, tiede, tutkielmat ja raportit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1999; ruotsi-englanti 2006
korkeakoulututkinnot: FT, englantilainen filologia (kielitiede), HY; MS, journalism, Columbia University (New York); BS, materials science and engineering, MIT (Cambridge, Massachusetts); BS, science writing, MIT
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Myös alkuperäisten englannin tekstien kielentarkastus ja oikoluku, journalismi, copywriting ja englannin kirjoittamisen opetus.

Ewa Bennewicz
tiedot annettu: 05.11.2002
sähköposti: HAAVE@POCZTA.ONET.PL
postiosoite: GLOWACKIEGO 31; 85-614 BYDGOSZCZ; Poland
puhelinnumero: +48 52 3424350
faxnumero: +48 52 3424350
äidinkieli: puola
kielet, joista käännän: suomi, englanti, puola
kielet, joille käännän: suomi, puola
erikoisalat: asennus- ja käyttöohjeet; kauppakirjat, esitteet, tekniset tekstit, psyko- ja sosiologia; kirjeenvaihto, jne.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
korkeakoulututkinnot: Sosiologia ja Kriminologia (Varsovan yliopisto 1986); Sosiaalipolitiikka (Kuopion yliopisto 1995)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Polina Berdina
tiedot annettu: 15.11.2012
sähköposti: polina.berdina@gmail.com
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: venäjä
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2008
korkeakoulututkinnot: Petroskoin valtionyliopisto 2010
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Eva Berg
tiedot annettu: 25.5.2005
sähköposti: eva.berg@lingart.fi
postiosoite: Koulukatu 4 A 4, 65100 Vaasa
verkko-osoite: http://www.lingart.fi
puhelinnumero: 040-9100662
faxnumero: 06-3177534
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: ruotsi, englanti
erikoisalat: kauppa ja talous, markkinointi, yleistekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: FM (Vaasan Yliopisto 2004)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen kääntäjien- ja tulkkien liiton jäsen, myös aktiivinen liike-elämässä rakennusalalla. Käytän Svefix kielentarkastusohjelmaa. Yksityinen toiminimi, Y-tunnus: 1246126-9

Nils Berg
tiedot annettu: 14.07.2014
sähköposti: nilber@nilber.com
postiosoite: Kalasvahantie 22, as.2, 21120 Raisio
verkko-osoite: http://www.nilber.com
puhelinnumero: 050-5625116
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti
erikoisalat: tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: Helsingin Teknillinen Opisto (1969, koneenrakennusinsinööri, käyttölinja)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen täysin kaksikielinen (Fi&Se) vauvasta lähtien. Olen ollut sekä Suomessa että Ruotsissa töissä: (HIAB/ASEA/TAMROCK/LAMIDOORS/ym.)

Pirkko Berg
tiedot annettu: 12.09.2011
sähköposti: pirkko.berg@aideroy.com
postiosoite: Lapinrinne 2 B, 00180 Helsinki
verkko-osoite: http://www.aideroy.com/
puhelinnumero: 050 593 0406
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa, norja, tanska
erikoisalat: laki-, (IT)tekniset- ja matkailukäännökset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1974
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti - suomi 1991; ruotsi - suomi 1990
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Oma toimisto Aider Oy vuodesta 1987.

Rolf Berg
anmälningsdatum: 23.12.2007
e-post: rosube@telia.com
postadress: Källa-Hagaby gamla väg 52
telefonnummer: +46-485-27320
modersmål: finska
jag översätter från: finska, engelska
jag översätter till: svenska
specialområden: teknik, ekonomi
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1998
högskoleexamen: Civilekonom (Uppsala universitet 1974), MBA (Göteborgs universitet 1982)
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Maskiningenjör Tekniska Läroverket i Vasa 1968. 20 års industrierfarenhet 1969-1990 i Sverige, bland annat 10 år på Volvo Personvagnars produktutvecklingsavdelning. Frilansöversättare på heltid från maj 1998. Använder Trados översättningsprogram.

Leila Bergman
tiedot annettu: 11.10.2007
sähköposti: leila.bergman@spraktjanst.fi
postiosoite: Kimontie 733, 66800 Oravainen
verkko-osoite: http://www.spraktjanst.fi/
puhelinnumero: 050-5616878
faxnumero: 06-3850876
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: tekniikka, talous, maatalous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: FM Vaasan yliopisto 2000
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Suomen tulkkien- ja kääntäjienliiton jäsen. Myös ruotsinkielisten tekstien muokkausta ja oikolukua (su-ru)

Gunilla Bergström
anmälningsdatum: 23.05.2003
e-post: gunilla.bergstrom@pp.malax.fi
postadress: Kerstinsvägen 6, 66240 Petalax, Finland
www-adress: http://www.malax.org/gbergstrom
telefonnummer: 06-347 0418
faxnummer: 06-347 0418
modersmål: svenska
jag översätter från: finska
jag översätter till: svenska
specialområden: ekonomi
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1990
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska 1990
högskoleexamen: Diplomkorrespondent (Åbo Akademi 1969)
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej

Katri Betcke
tiedot annettu: 29.10.2007
sähköposti: mailto:katri.betcke@pp.inet.fi
postiosoite: Kupittaankatu 97 as. 6, 20810 Turku
puhelinnumero: 02-234 2173, 050-348 6866
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, ranska, espanja
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: EU-asiakirjat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: Filosofian maisteri (Turun yliopisto, 2000)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Lähes 7 000 sivun kokemus Euroopan parlamentin ja Euroopan komission asiakirjoista. Mm. mietintö-, lausunto- ja päätöslauselmaluonnoksia, vetoomuksia, istuntoselostuksia, pöytäkirjoja ja muita kokousasiakirjoja, kirjallisia kysymyksiä, tiedonantoja, lehdistötiedotteita, säädösluonnoksia, teknisiä määräyksiä jne. englannista, ranskasta ja espanjasta suomeen. Muuta: yhden kokoillan elokuvan ja neljän lyhytelokuvan tekstitysten suomennos ranskasta, artikkeleita, puheita, yleistekstejä.

Bianca Biro
tiedot annettu: 30.04.2008
sähköposti: bianca.biro@thelanguagemenu.com
postiosoite: Tehtaankatu 7, 00180 Helsinki
verkko-osoite: http://www.thelanguagemenu.com
puhelinnumero: + 358 (0)45 1129724
äidinkieli: romania
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska, romania
kielet, joille käännän: englanti, ranska, romania
erikoisalat: todistukset, EU-tekstit, lakiasiat, kauppa ja talous, mainonta, markkinointi, kulttuuri, tekniikka, rakentaminen
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: romania-englanti 2006, romania-ranska 2006, englanti-romania 2006, ranska-romania 2006 (Romanian oikeusministeriö)
korkeakoulututkinnot: FK (Universitatea de Vest Timisoara 2005)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Lena Björkqvist
tiedot annettu: 13.12.2011
sähköposti: lena@saunalahti.fi
postiosoite: Moippevägen 34, 66530 Kvevlax, Finland
verkko-osoite: http://www.lenab.fi
puhelinnumero: 040 7403104
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: ruotsi
erikoisalat: hallinto, tekniikka, kemia, ympäristö, terveys, koulutus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ruotsi 2007
korkeakoulututkinnot: dipl.ing.(Åbo Akademi 1984), hum.kand.(pääaine suomi, Vaasan yliopisto 2010)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen työskennellyt 16 v. työsuojelutarkastajana ja 3 v. laatu- ja työsuojelukouluttajana. Käytän käännösmuisteja Wordfast ja Wordfast Pro. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Karin Björkqvist
anmälningsdatum: 05.12.2008
e-post: kabjorkq@abo.fi
postadress: Skomakaregatan 18, 20300 Åbo, Finland
telefonnummer: 02-2307995
modersmål: tyska
jag översätter från: finska, svenska, engelska
jag översätter till: tyska
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1999
examen för auktoriserade translatorer: svenska-tyska 2003
högskoleexamen: FM Marburg 1995
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: ja

Lena Björkqvist
tiedot annettu: 05.12.2008
sähköposti: lena@saunalahti.fi
postiosoite: Moippevägen 34, 66530 Kvevlax
verkko-osoite: http://www.lenab.fi
puhelinnumero: 040 740 3104
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: ruotsi
erikoisalat: hallinto, tekniikka, kemia, ympäristö, terveys, pedagogiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2005
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ruotsi 2007
korkeakoulututkinnot: DI (Åbo Akademi 1984)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen diplomi-insinööri koulutukseltani ja opiskelen kieliä Vaasan yliopistossa (valmistun hum.kand.:ksi 2008). Olen työskennellyt 16 v. työsuojelutarkastajana ja 3 v. laatu- ja työsuojelukouluttajana. Käytän käännösmuisteja Wordfast, Transit ja SDLX.

Pawel Blaszczyk
tiedot annettu: 28.01.2014
sähköposti: Buaszcz@poczta.fm
puhelinnumero: 044 9228598
äidinkieli: puola
kielet, joista käännän: suomi, englanti, unkari
kielet, joille käännän: englanti, puola
erikoisalat: politiikka, kulttuuri, kauppa, matkailu, talous, energia-ala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2010
korkeakoulututkinnot: FM, englannin filologia, käännöstiede (2005–2010 Jagiellonian yliopisto, Krakova)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Sirpa Bode
tiedot annettu: 17.11.2010
sähköposti: sb@finword.dk
postiosoite: Vædderen 16, DK-3650 Ølstykke
verkko-osoite: http://www.finword.dk
puhelinnumero: +45 47 17 54 01, +45 21 27 63 88
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, tanska
kielet, joille käännän: suomi, tanska
erikoisalat: tekniikka - teknik, kauppa - handel, IT, sopimukset - aftaler
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1982
korkeakoulututkinnot: Cand. phil. (Københavns Universitet); mieheni, joka lukee tanskan oikoluvut, on dipl. ins. ja kauppatiet. kand.
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Toiminut freelance-kääntäjänä vuodesta 1975 lähtien. Nykyinen yritykseni, FinWord, on perustettu 1991, joka on mm. tanskantanut EU-parlamentin suomalaisten edustajien puheita tanskaan 1996-2000, sekä lakeja ja standardeja, toiminut kääntäjänä Pohjoismaisen Ministerineuvoston energiahankkeessa 1986-1987 sekä alihankkijana lukemattomille tanskalaisille ja suomalaisille käännöstoimistoille. Suoritan myös online-käännöksiä, ja käytössäni on SDL Trados Freelance 7. Koska mieheni on tanskalainen, kaupallisenkin koulutuksen saanut koneinsinööri, olemme erikoistuneet tekniikkaan ja IT-alaan. Olen Tanskan poliisin virallisella tulkkilistalla. Yksityisyrittäjien ammattijärjestön ASE:n jäsen.

Christoffer von Bonsdorff
anmälningsdatum: 30.04.2005
e-post: cvb@dlc.fi
postadress: Runebergsgatan 29 B 54, 00100 Helsingfors
telefonnummer: 040-767 1734
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska, engelska, tyska, franska, danska, norska, bulgariska
jag översätter till: finska, svenska, engelska
specialområden: humaniora, utbildning, musik, språkvetenskap
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1987
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska 1986, tyska-svenska 1986
högskoleexamen: FM (Helsingfors universitet 1986)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Jag har arbetat som translator vid Helsingfors universitet (finska-svenska-engelska) sammanlagt 6 år. Jag har också arbetat med olika förteckningar och terminologiska listor.

Matti Borg
tiedot annettu: 15.03.2019
sähköposti: info@helmitrans.com
postiosoite: Kärjenniitynkatu 16 B 6, 33580 TAMPERE
verkko-osoite: http://www.helmitrans.com
puhelinnumero: 0505222959
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: oikeusasiat, talous, tekniikka, EU
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 1997, suomi-saksa 2002
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto 1995, saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Simultaani- ja konsekutiivitulkkausta saksa-suomi-saksa. EU-tulkkikurssi Brysselissä 1996. Oikeustulkin erikoisammattitutkinto 2018.

Mervi Briglmeier
tiedot annettu: 03.12.2013
sähköposti: Mervi_Briglmeier@web.de
postiosoite: Kirchweg 7, 82166 Gräfelfing, Deutschland
verkko-osoite: http://www.fi-de-en-translations.de
puhelinnumero: +49 173 979 2084
faxnumero: +49 3212 979 2084
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: auktorisoitu kääntäjä Saksassa, Bayerin osavaltio
korkeakoulututkinnot: kääntäjä, lääkäri
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Katso tarkemmin verkosta.

Sandra Brikaite
tiedot annettu: 15.05.2003
sähköposti: sanbri@utu.fi
postiosoite: 35, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg
puhelinnumero: +352 2929 44839 (työ); +352 0216 39737 (GSM)
äidinkieli: liettua
kielet, joista käännän: suomi, saksa, venäjä, liettua
kielet, joille käännän: suomi, liettua
erikoisalat: kanokirjallisuus, kielitiede, (kulttuuri)historia, teollisuus, rakennusala, ulkopolitiikka, kansatiede, kuvataide, esitteet, yhteiskunnalliset aiheet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Suomi-liettua 2002
korkeakoulututkinnot: Bachelor of lithuanian filology (Klaipedan yliopisto 1998); FM, kulttuurihistoria (Turun yliopisto 2003)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Rakennusalan käännöksiä ja tulkkauksia 1998-1999 (vesipuhdistamo); kirjallisuuden käännöksiä 1999-2001, käännöksiä- ja tulkkausta ulkopolitiikasta (ulkomaanedustustossa). Myös simultaanitulkkauskokemusta (kokouksissa ja neuvotteluissa). Liettuan kielen opetusta: Turun yliopistossa vuosina 1999-2001, Turun kansainvälisessa kohtauspaikassa v. 2001 lähtien. Luottamustehtävät: Donelaitis – Turun seudun Liettuan ystävät ry:n puheenjohtaja vuodesta 2001. Opiskelu- ja työ Suomesta vuodesta 1998, josta vahva kulttuurituntemus. Olen kiinnostunut tekemään käännöksiä eri aloilta.

Annie Bronner
tiedot annettu: 21.07.2015
sähköposti: annie.bronner@t-online.de
postiosoite: Talstrasse 27
puhelinnumero: + 49-771-2588
äidinkieli: ranska
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: ranska
erikoisalat: autoteollisuus, sähkötyökalut, kodinkoneet, painokoneet, tekniikka, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1989
korkeakoulututkinnot: kielenkääntäjän diplomi (1988, École de traduction et d'interprétation, Université de Genève, Sveitsi)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Peer Buchholz
tiedot annettu: 14.11.2017
sähköposti: peer.buchholz@online.de
postiosoite: Kauschstr. 5, 12157 Berlin
puhelinnumero: +49 176 66558394, +358 40 5938813
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, saksa, norja, tanska
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: oikeus, lääketiede, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa 1979 Helsinki, saksa-suomi 1980 Berliini
korkeakoulututkinnot: maisterintutkinto (M.A., Göttingenin yliopisto 1977)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Maisterintutkinto suomalais-ugrilaista kielentutkimusta ja skandinavistiikkaa. Virallisen kielenkääntäjän tutkinto suomi-saksa Helsingissä 1979. Saksassa virallinen kielenkääntäjä ja tulkki suomi-saksa-suomi 1980 lähtien. Viralliset käännökset suomi-saksa, saksa-suomi.

Ingurts Buks
tiedot annettu: 25.09.2004
sähköposti: ingurts@balting.com
postiosoite: Lasimestarintie 5 J 21, 03250 Ojakkala
verkko-osoite: http://www.balting.com
puhelinnumero: 040-7404242
faxnumero: 09-56815100
äidinkieli: latvia
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, venäjä, latvia, liettua
kielet, joille käännän: suomi, venäjä, latvia, viro, liettua
erikoisalat: juridiset, kaupalliset ja tieteelliset käännökset sekä sopimustekstit
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-latvia 2002
korkeakoulututkinnot: suomen kieli- ja kirjallisuus (Helsingin yliopisto)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n jäsen.

Marek Burakowski
tiedot annettu: 1.10.2012
sähköposti: info@logoteknia.com
verkko-osoite: http://www.logoteknia.com
puhelinnumero: 0400801966
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti, italia, saksa, ruotsi
erikoisalat: tekniikka, laki, todistukset, tieteelliset tekstit, lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2003
korkeakoulututkinnot: F.Yo (Helsingin yliopisto)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Dovile Caplikaite
tiedot annettu: 23.11.2006
sähköposti: dovile@delfi.lt
postiosoite: Algirdo 10A-20, 03320 Vilna, Liettua
puhelinnumero: +370 698 38496
äidinkieli: liettua
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska, liettua
kielet, joille käännän: liettua, suomi
erikoisalat: EU,laki, talous, hallinto, lääketiede, tekniikka, kulttuuri
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
korkeakoulututkinnot: FM (Kansainvälinen viestintä, Vilnan yliopisto 2002), FK (Vilnan yliopisto, 1995)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Merkittävimmät hankeet (käännös- ja tulkkauspalvelut): 2004-2005 Liettuan tullille EU:n järjestämä koulutusprojekti, 1997-2004 Suomen ja Liettuan rajavartiolaitoksen välinen yhteistoimintaprojekti, 2000-2002 Suomen ja Liettuan sisäasiainministeriön välinen EU Twinning projekti.

Leonardo D. Carena
tiedot annettu: 24.03.2004
sähköposti: adiacom@adiacom.net
postiosoite: Ounasvaarantie 5 C 49, 00970 Helsinki
puhelinnumero: 09-224 33 641
faxnumero: 09-224 33 642
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: saksa
erikoisalat: markkinointi- ja liikeviestintä, juridiikka, tekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1978
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa 1978
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Elinkeinoelämän saksa vaatii ammattitaitoisen kääntäjän sekä kaupallisen alan hyvän tuntemuksen! Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton ja Suomalais-saksalaisen kauppakamarin jäsen sekä Keskuskauppakamarin hyväksymä kielenkääntäjä (1983).

Sirkku Carey
tiedot annettu: 05.10.2011
sähköposti: scarey@spidernet.com.cy
postiosoite: PO Box 59033, Pano Platres, 4825 Limassol, Cyprus
puhelinnumero: +357 25 813002, +357 99 959102 (mobile)
faxnumero: +357 25 813002
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, heprea
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: IT, tekniikka, lääketiede, kemia, ydinfysiikka, kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1994
korkeakoulututkinnot: Postgraduate Diploma in Translation (Institute of Linguists (UK) 1994), MA in Translation Studies (University of Birmingham, 7/2011)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Member of IoL vuodesta 1995; kääntänyt myös muutaman kirjan; asunut Israelissa 1987-1991, Englannissa 1991-2003. Taustalla kemian, fysiikan ja sosiaalipolitiikan opintoja. Kokemusta konferenssitulkkauksesta.

Anja Caspers
tiedot annettu: 18.06.2006
sähköposti: arc.accentus@welho.com
postiosoite: PL55, 00331 Helsinki
puhelinnumero: 040-5890320
faxnumero: 09-47764041
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, saksa, englanti
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: talous, hallinto, asiakirjat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa (1979 Helsinki, 1980 Düsseldorf); saksa-suomi (1979 Helsinki, 1980 Düsseldorf); ruotsi-saksa (2002 Helsinki, 1982 Düsseldorf); saksa-ruotsi (1982 Düsseldorf)
korkeakoulututkinnot: Dipl.-Volksw. (valtiotiet.) [Univ. Kiel 1978, Saksa]; Diplomkorrespondent, SHH, 1973
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: IHK Düsseldorf, tulkkien ja kääntäjien tutkintolautakunnan jäsen 1982-1997 (Ehrennadel in Silber). Järjestöt: STKL ja BDÜ (1980 lähtien). Julkaisuja: Saksankielisiä artikkeleita (talouspolitiikka, rahoitus). Työpaikat: Tutkimusapulainen, talouspolitiikka 1979-1983; Saksalaisten suurpankkkien palveluksessa 1983-1998; Sijoitusalalla Suomessa 1998 lähtien. Muut tutkinnot: CCIP Diplôme supérieur 1999, Executive MBA 2003, CEFA Analysti 2004; tekeillä väitöskirjatyö kansainvälisen yritysviestinnän alalta. Oma t:mi: Accentus 2006.

Barbara Cederqvist
anmälningsdatum: 16.06.2008
e-post: barbara.cederqvist@kolumbus.fi
postadress: Slalomgränden 4 A 1, 02700 Grankulla
telefonnummer: 050-5051281
modersmål: svenska
jag översätter från: finska
jag översätter till: svenska
specialområden: Konst och kultur
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1972
examen för auktoriserade translatorer: finska-svenska (auktoriserad translator 1976)
högskoleexamen: Dipl.korr. Svenska Handelshögskolan 1971
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej

Kristel Bachir Cherif
tiedot annettu: 9.3.2006
sähköposti: kristelbachir@hotmail.fr
postiosoite: 87 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, RANSKA
verkko-osoite: http://pageperso.aol.fr/kristelbachir/index.html
puhelinnumero: +33 6 15 87 54 58
äidinkieli: ranska
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, ranska
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2001
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ranska 2005
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Anders Colliander
tiedot annettu: 12.6.2000
sähköposti: anders.colliander@vm.vn.fi
postiosoite: Lepolantie 21 A 3, 00660 Helsinki
puhelinnumero: 040-7162011, 09-7248856, 09-1603163
faxnumero: 09-1604747
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, ranska, espanja, portugali
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: juridiikka, talous, atk, musiikki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi 1997, espanja-suomi 1998, saksa-suomi 1999
korkeakoulututkinnot: OTK 1977, KTM 1987
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen

Marjo Anneli Cosma
tiedot annettu: 12.4.2012
sähköposti: marjo.cosma@vibrometric.fi
postiosoite: Taipaleentie 127, 01860 Perttula
puhelinnumero: 040 5124840
faxnumero: +358 9 2761266
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, romania
kielet, joille käännän: suomi, romania
erikoisalat: oikeus, politiikka, kulttuuri
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: romania-suomi 1983, suomi-romania 1988 (auktorisoitu 2010)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen tehnyt oikeustulkkauksia noin 20 vuoden ajan pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksissa ja poliisilla. Tulkkaustöitä tehty myös eduskunnalle, presidentinkanslialle, rajavartiolaitokselle, tullille, yksityislle yrityksille, jne. Virallisia käännöksiä ( romania > suomi ) olen tehnyt vuodesta 1983 alkaen. Käännös-ja tulkkaustöiden ohella vahva romanialaisen kulttuurin tuntemus.

Steven Crockatt
tiedot annettu: 12.6.1999
sähköposti: steven.crockatt@kolumbus.fi
postiosoite: Kaskenkaatajantie 8 A 8, 01200 Espoo
verkko-osoite: http://www.kolumbus.fi/steven.crockatt
puhelinnumero: 09-455 1797
faxnumero: 09-455 1797
äidinkieli: englanti
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: englanti
erikoisalat: tietotekniikka, paperiteollisuus, taide ja kulttuuri, juridiset asiakirjat, vuosikertomukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1989
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1994
korkeakoulututkinnot: Master of Science (Aberdeen University 1982)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Csaba Rajnai
tiedot annettu: 20.2.2007
sähköposti: csaba.rajnai@gmail.com
postiosoite: Raisiontie 6c 24, 00280 Helsinki
puhelinnumero: 0405016847
äidinkieli: unkari
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: unkari
erikoisalat: kauppa ja talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-unkari 1998
korkeakoulututkinnot: Sibelius-Akatemia 1997
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Elisabeth Dahla
anmälningsdatum: 26.09.2010
e-post: elisabeth.dahla@gmail.com
postadress: Rorsmansgatan 3 E 89, 02320 Esbo
telefonnummer: 040-7005355
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska
jag översätter till: svenska
specialområden: psykologi, pedagogik
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1985
högskoleexamen: PK (Åbo Akademi 1985)
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Har översatt flere gymnasieböcker i psykologi (Söderströms) från finska till svenska. Några böcker har jag översatt tillsammans med en annan översättare så att vi har översatt var sin halva av boken. Den senaste gymnasieboken 'Människans psyke 5', utkom 2009.

Oliver Dahlmann
anmälningsdatum: 16.05.2003
e-post: odahlman@abo.fi
postadress: Vårdbergsgatan 3 a C 29, 20700 Åbo
telefonnummer: 050-512 1742
modersmål: tyska
jag översätter från: finska, svenska, engelska
jag översätter till: tyska
specialområden: Juridik och förvaltning, historia
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2000
examen för auktoriserade translatorer: svenska-tyska 2000, finska-tyska 2003
högskoleexamen: Grundstufenexamen Geschichte (Ruhr-Universität Bochum, Tyskland 1992)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: ja
övriga upplysningar: Tysk medborgare, sedan 1994 bosatt i Åbo, lärare i tyska för olika institutioner och språktjänster från och med 1996.

Kaija Dahlström
tiedot annettu: 19.11.2016
sähköposti: kaijadahlstrom@gmail.com
postiosoite: Heikinpohjantie 28 D 26, 57100 Savonlinna
verkko-osoite: http://www.proz.com/profile/1462730
puhelinnumero: 046-5477207
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: Yleinen tekniikka, käyttöohjeet, ohjelmistot, kauppa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
korkeakoulututkinnot: FM (Joensuun yliopisto, Savonlinnan kansainvälisen viestinnän laitos 1997)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Riitta Dalmasso
tiedot annettu: 18.07.2011
sähköposti: riceg@tiscali.it
puhelinnumero: 06-58 20 25 40
faxnumero: 06-58 20 25 40
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, italia, ranska, englanti, espanja
kielet, joille käännän: suomi, italia, ranska
erikoisalat: lääketiede, oikeusasiakirjat, EU, tekniikka, kauppa ja talous, kulttuuri, ravintoala ja ruokakulttuuri, todistukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: italia-suomi-italia (Italiassa)
korkeakoulututkinnot: FM (rom. fil. Helsingin yliopisto 1983) ja Dottore in lingue e letterature straniere (Università di Roma v. 2005)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen (SKTL)

Olga Davydova
tiedot annettu: 05.05.2001
sähköposti: olga.davydova@joensuu.fi
postiosoite: Roskildenkatu 7 A, 80140 JOENSUU
puhelinnumero: 040-7368656
faxnumero: 013-284104
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, venäjä
erikoisalat: kauppa ja talous, juridiikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 1992
korkeakoulututkinnot: FM (Petroskoin valtionyliopisto 1990)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Vuosina 1991-1993 toimin päätoimisesti tulkkina ja kielenkääntäjänä. Vuodesta 1994 alkaen olen ollut Joensuun yliopiston palveluksessa ja tehnyt käännös- ja tulkkaustöitä sekä pää- että sivutoimisesti. Erikoispalveluna julkaisujen layout.

And Demir
tiedot annettu: 16.02.2017
sähköposti: dranddemir@kieliexpertit.fi
postiosoite: Pietarinkatu 7 LH 2, FIN-00140 Helsinki
verkko-osoite: http://www.kieliexpertit.fi
puhelinnumero: 050 3119 112
faxnumero: 050 3119 109
äidinkieli: turkki
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska, turkki
kielet, joille käännän: suomi, englanti, ranska, turkki
erikoisalat: auktorisoidut/viralliset käännökset, biotieteet, farmasia, kauppa ja talous, kielentarkistus, tekstin toimitus, luonnontieteet, lääketeollisuus, lääketiede, mainonta ja markkinointi, todistukset.
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-turkki (2007)
korkeakoulututkinnot: MD (Lääketieteen lisensiaatti, Ege-yliopisto, Turkki, 1991), MBA (biotekniikan linja, Helsinki School of Economics, 2004) ja PhD (Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2015)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Lääketieteen, biotieteiden ja farmasian käännöksiä ja virallisia käännöksiä suomi-turkki, englanti-turkki ja turkki-englanti. Toimin Suomen KieliExpertit, DoctorsLanguage, TURK.FI ja Turkki.Pro käännöstoimistojen kautta.

Roman Drugalev
tiedot annettu: 12.10.2000
sähköposti: rdrugalev@hotmail.com
postiosoite: Keskisenkatu 6 J 59, 33710 Tampere
puhelinnumero: 040-532 7842
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: venäjä
erikoisalat: matkailu, kauppa, kulttuuri, urheilu, myös teollisuus- ja rakennusalat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1993
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen kiinnostunut käännös- ja tulkkaustyöstä. Tällä hetkellä opiskelen toista vuotta Tampereen yliopiston Humanistisen tiedekunnan käännöstieteellisessä laitoksessa. Pääaineeni on venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus. Olen opiskellut noin neljä vuotta itämerensuomalaisia kieliä Petroskoin yliopistossa ja puhun hyvin suomea. Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen.

Virginija Dzvonkaite-Koivula
tiedot annettu: 19.6.2002
sähköposti: virginija.dzvonkaite-koivula@uta.fi
postiosoite: Muroleenkatu 6 A 1, 33720 Tampere
puhelinnumero: 040-5092755, 03-3184965
faxnumero: 03-2134533 tai 03-3184965
äidinkieli: liettua
kielet, joista käännän: suomi, venäjä, liettua
kielet, joille käännän: suomi, venäjä, liettua
erikoisalat: kauppa, markkinatutkimus, teollisuus (rakentaminen, lujuusoppi, muoviala), ympäristö ja luonto (kestävä kehitys, suojelu, jätevesi, jätteet, luomu, maatilamatkailu), kuntahallinto, talous, sosiaaliala, optiikka, terveys, sosiologia, psykologia, filosofia, yl. kielitiede, tieteellinen tutkimus, kaunokirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-liettua 2002
korkeakoulututkinnot: Psykologian kand. (Vilnan yliopisto 1986)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Runsaasti simultaanitulkkaus- ja kääntämiskokemusta eri aloilla! Olen toiminut seuraavien julkaisujen toimittajana: Vuosikirja 'Liettua 2000' (1999) ja 'Pohjoinen ulottuvuus: venäläinen näkökulma' (1999), joissa olen kääntänyt sekä kaunokirjallisuutta että poliittisia ja diplomaattisia tekstejä. Runokäännöksiäni on julkaistu myös 'Parnasso' lehdessä. Olen opettanut liettuan kieltä Tampereen työväenopistossa 1998-2001. Luottamustehtävät: Tampereen Liettua-seuran varapuheenjohtaja 1997-2001 ja puheenjohtaja vuodesta 2002; Donelaitis-seura -Liettuan ystävät ry:n hallituksen jäsen vuodesta 1999. Olen psykologiliiton jäsen vuodesta 1993.

e:
anmälningsdatum: 24.04.2016
e-post:
modersmål:
året jag har inlett min översättarverksamhet:
jag reviderar översättningar:
jag arbetar som tolk:

Toni Tapani Eerola
tiedot annettu: 03.03.2010
sähköposti: toni_eerola@hotmail.com
postiosoite: Tammihaantie 2 A 10, 02940 Espoo
puhelinnumero: 0400 932368
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, espanja, portugali
kielet, joille käännän: suomi, englanti, portugali
erikoisalat: Ei erikoisalaa
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: portugali-suomi 1993; suomi-portugali 2001
korkeakoulututkinnot: FM Geologia ja mineralogia (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasilia, 1992); FL Geologia ja mineralogia (Helsingin yliopisto, 2002); FT tekeillä Helsingin yliopistossa (Geologia ja mineralogia)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Asunut ja tyoskennellyt Brasiliassa v. 1979-1992 ja 2001-2005, tyoskennellyt Mosambikissa v. 2003-2005 aikana. Kokemusta kääntämisestä ja tulkkauksesta kansalaisjärjestöille, yrityksille ja valtionelimille. Tämän lisäksi esitelmien pitoa ja koulutusta Brasiliasta ja portugalin kielen opetusta. Voi toimia myos portugalinkielisten matkailijoiden tai vierailijoiden oppaana. Kirjoituksia ja artikkeleita portugalin-, suomen ja englanninkielellä Brasiliaan liittyvistä aiheista (mm. ympäristö, kulttuuri, musiikki, ihmisoikeudet, geologia).

Tuula Ehrukainen-Sykkö
tiedot annettu: 22.4.2006
sähköposti: tuulasykko@hotmail.com
postiosoite: Oklaholmankatu 29, 94700 KEMI
puhelinnumero: 040-5939680
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: lääketiede (terveysala/hoitotyö); yhteiskunta (psykologia, kasvatus, koulutus)
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1982
korkeakoulututkinnot: FK 1982 (JY); Englantilaisen filologian laudatur; Bachelor of Health Care
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: British European Airways-yhtiö, UK; Hallinnolliset tehtävät, vt. opetuspäällikkö, Varkaus; Tp. tutkija, Jyväskylä; Teknillisen opiston englannin vt. lehtori, Mikkeli; Koulukuraattorin vak. virka, Tornion koululaitos; Yhteiskunnallis-käyttäytymistiet. aineiden opettaja,Kemin terveydenhoito-oppilaitos; Englannin kielen lehtori, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Jäsenyydet: Sairaanhoitajaliitto,OAJ-STO, SUKOL, SARV, YKI-arvioija (ylin taso)

Hannu Ekfors
tiedot annettu: 20.03.2012
sähköposti: hannu.ekfors@kolumbus.fi
postiosoite: Riikuntie 5 G 76, 08700 Lohja
verkko-osoite: http://www.kolumbus.fi/hannu_ekfors/
puhelinnumero: +358 19 355 018
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa, ranska
kielet, joille käännän: englanti
erikoisalat: autotekniikka, elektroniikka, kone- ja rakennustekniikka
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
korkeakoulututkinnot: Opinnot HKKK:ssa, ei tutkintoa, keskityin kieliin ja perustin oman yritykseni HE-käännökset vuonna 1986, jonka toiminta yhä jatkuu.
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Pitkän ajan käännöskokemus autotekniikasta ja elektroniikasta, aiemmin läheisessä yhteistyössä autonmaahantuojien kanssa, nyttemmin toimin ulkolaisen toimeksiantajan alihankkijana. Neljä kieltä (englanti, saksa, ranska, ruotsi) aktiivisessa käytössä. Erikoistuminen terminologiaan.

Ismail Erdinc Ekim
tiedot annettu: 01.12.2019
sähköposti: ismofintur@gmail.com
postiosoite: Helsinki
puhelinnumero: +358 46 553 3290 ja +90 535 642 0304 whatsapp
äidinkieli: turkki
kielet, joista käännän: suomi, englanti, turkki
kielet, joille käännän: suomi, englanti, turkki
erikoisalat: Viralliset/auktorisoidut käännökset: todistukset, tekstin toimitus, lainkäyttö ja hallinto, kauppa ja talous, markkinointi, luonnontieteet, lääketeollisuus, kansainväliset sopimukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1980
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-turkki 1985
korkeakoulututkinnot: luonnontieteiden kandidaatti (Helsingin Yliopisto 1982)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Mieluiten yhteys sähköpostitse

Tove Marie Ekman
anmälningsdatum: 11.09.2005
e-post: ekmantove@hotmail.com
postadress: Kilovägen 8 B 15, 02610 Esbo
telefonnummer: 040-7381544
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska, franska, norska
jag översätter till: svenska, franska
specialområden: Utbildning, internationellt samarbete/biståndsfrågor, pedagogik, litteratur
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2000
examen för auktoriserade translatorer: franska-svenska 2001
högskoleexamen: FM (Åbo Akademi 2001. Huvudämne franska, biämne engelska)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: ja
övriga upplysningar: Språklärare i franska och engelska. Har erfarenhet av vuxenutbildning.

Natalia Elo
tiedot annettu: 12.12.2005
sähköposti: info@nataliaelo.com
postiosoite: Kleiststraße 4, 81543 München, Deutschland
verkko-osoite: http://www.nataliaelo.com/
puhelinnumero: +49 (0)89 44238948, GSM +49 (0)170 1208441, GSM +3
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä,
kielet, joille käännän: suomi, venäjä,
erikoisalat: tekniikka, laki, pelastusala, matkailu, sopimukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 1999
korkeakoulututkinnot: HuK Joensuun yliopisto 2002
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n jäsen

Eeva Elomaa
tiedot annettu: 29.06.2014
sähköposti: elomaa.eeva@gmail.com
postiosoite: Sepänkatu 7 A 23, 00150 Helsinki
puhelinnumero: +358-50-35 33 062
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: asiatekstit, eri alat ilman rajoituksia - esim. ravitsemus, terveys, tekniikka, talous, kulttuuri
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1990
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: saksa-suomi 1990
korkeakoulututkinnot: MA, rinnastus FM (Münchenin yliopisto 1985,germanistiikka); FL (Jyväskylän yliopisto 2005, soveltava kielitiede); FT (Jyväskylän yliopisto 2009, soveltava kielitiede)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen opiskellut ja työskennellyt saksankielisissä maissa yli 15 vuotta, toiminut useita vuosia saksan kielen lehtorina Aalto yliopiston kielikeskuksessa, toimenkuvaani on aina liittynyt erilaisten käännöstehtävien hoitaminen (mm. Thyssen Stahunion, Düsseldorf / Nokia GmbH, Starnberg / Kansainvälinen Atomienergiajärjestö IAEA, Wien).

Jonna Elomaa
tiedot annettu: 22.9.2011
sähköposti: jonna.elomaa@gmail.com
verkko-osoite: http://www.netikka.net/jee
puhelinnumero: 050 329 8311
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2009
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti–suomi, 2011
korkeakoulututkinnot: FM (Vaasan yliopisto 2011)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ry:n ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n jäsen. Noudatan käännöstoiminnassani SKTL:n Käännöstöiden yleisiä sopimusehtoja.

Tuula Eloranta-Ramos
tiedot annettu: 09.07.2006
sähköposti: allroundoffice@kolumbus.fi
postiosoite: Päivöläntie 20, 00730 Helsinki
puhelinnumero: 09-3464 601
faxnumero: 09-3464 186
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska, espanja, portugali
kielet, joille käännän: suomi, portugali
erikoisalat: juridiikka, kauppa, hallinto, poliisiasiat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1996
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-portugali (ei tutkintoa, mutta virallisia käännöksiä, jotka hyväksytään Portugalissa).
korkeakoulututkinnot: Lissabonin kaupungin yliopisto, 1996
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Aiempia kaupallisen alan tutkintoja ja juridiikan kursseja sekä kokemusta ko. aloilta 15 v. Suurin osa asiakkaistani on asianajotoimistoja. Konsultointipalveluita Portugalissa.

Ulrika Enckell
tiedot annettu: 8.1.2012
sähköposti: ulrika.enckell@hotmail.com
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, ranska
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: kuvataide, valokuva, teatteri, elokuva, historia
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
korkeakoulututkinnot: Taideteollinen korkeakoulu 1992
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Outi Engström
tiedot annettu: 10.6.2010
sähköposti: outi@finntra.com
postiosoite: Oststr. 40, 41564 Kaarst, Saksa
verkko-osoite: http://www.finntra.com/
puhelinnumero: +49-162-1362-884
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: Tekniset manuaalit, IT-ala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2006
korkeakoulututkinnot: FM (Helsingin yliopisto 2005)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen työskennellyt kokopäiväisenä kääntäjänä vuodesta 2006 alkaen. Vuosittain käännän +/- 500 000 sanaa. Teen käännöstöitä yli 20 eri käännöstoimistolle Suomessa ja ulkomailla sekä muutamille suuremmille loppuasiakkaille.

Satu Enwald
tiedot annettu: 29.02.2004
sähköposti: satu.enwald@koti.soon.fi
postiosoite: Nivarinkatu 16 D 14, 33610 Tampere
puhelinnumero: 03-362 1132, 040-590 0140
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: patentit, kemia, biotieteet, lääketiede
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1989
korkeakoulututkinnot: DI (Teknillinen korkeakoulu 1992)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: TEK:in ja SKTL:n jäsen

Camilla Eriksson
anmälningsdatum: 10.05.2013
e-post: milla.eriksson@netikka.fi
postadress: Vasa
telefonnummer: 050-5552230
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska, franska
jag översätter till: svenska
specialområden: ekonomi och handel, marknadsföring, företagskommunikation, kultur, matkultur, utbildning, turism - talous ja kauppa, markkinointi, yritysviestintä, kulttuuri, ruokakulttuuri, koulutus, matkailu
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2007
högskoleexamen: FM (Vasa universitet 2012)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: ja
övriga upplysningar: Har även en merkantil utbildning inom företagsekonomi. Egenföretagare sedan 2007. Använder mig av Wordfast Classic och Wordfast Pro, samt Svefix.

Eija-Liisa Eriksson
tiedot annettu: 24.8.2009
sähköposti: el.eriksson@fimnet.fi
postiosoite: Ohrakuja 6, 08100 Lohja
puhelinnumero: 040-5830962
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: puutarha-ala, kristinusko, teologia, sisustus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 1991)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Karl-Erik Eriksson
anmälningsdatum: 14.10.2003
e-post: k-e.eriksson@co.inet.fi
postadress: Genvägen 4, 10600 Ekenäs
telefonnummer: 019-222 83 83
faxnummer: 019-222 8384
modersmål:
jag översätter från: finska, svenska, engelska, norska, danska
jag översätter till: finska, svenska,
specialområden: Rahoitusala, juridiikka, yleistieto
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1975
examen för auktoriserade translatorer: finska - svenska (1975), svenska - finska (1975)
högskoleexamen: FK (Helsingfors universitet, 1975)
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Egen företagare, förutom transklator journalist, kirjoitan suomeksi och på svenska. Espoon kaupunki 1975 - apul.kielenk.; Säästöpankkiliitto kielenkäänt. 76-78; markkinointitoim., yhteyspäällikkö 78 -86; toimitussiht., toim.pääll. 86-94; Aktia, tiedottaja 94-95; 95-00 toimittaja; 01 - yrittäjä: kielenkääntäjä + toimittaja

Riikka Eriksson-Schulz
tiedot annettu: 05.10.2010
sähköposti: eriksson@re-tra.de
postiosoite: Kiel, Saksa
verkko-osoite: http://www.re-tra.de
puhelinnumero: +49-431-6408415
faxnumero: +49-431-6436301
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa, ranska, ruotsi
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: EU, PR ja mainonta, käyttöohjeet, AV-tekstitykset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM (Turun yliopisto 2000)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen; tulkkaus: kontaktitulkkaus saksa/suomi

Päivi Erola
tiedot annettu: 19.9.2003
sähköposti: paivi.erola@nic.fi
postiosoite: Metsänvartijanpolku 13 A, 00390 Helsinki
puhelinnumero: 040-5394548
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, puola
kielet, joille käännän: suomi, puola
erikoisalat: kauppa ja talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1986
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: puola-suomi 1986, suomi-puola 1993
korkeakoulututkinnot: Fk (Helsingin yliopisto 1986)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Heli Eroma
tiedot annettu: 31.03.2011
sähköposti: heli.eroma@kolumbus.fi
postiosoite: Röykkälänkatu 18 as. 1, 24100 Salo
puhelinnumero: 040 531 9721
äidinkieli:
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, tanska, norja
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: talouselämä, hallinto, kouluala, juridiikka, matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1976
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: tanska-suomi 1976 (valantehnyt kielenkääntäjä), norja-suomi 1996
korkeakoulututkinnot: Kirjeenvaihtaja (Turun kauppakorkeakoulu 1972); ED-eksamen, englanti-tanska-englanti (Handelshöjskolen i Århus, Tanska, 1975)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: Olen opiskellut kolme vuotta Tanskassa ja mm. työskennellyt 11 vuotta Tanskan suurlähetystössä Helsingissä sihteerinä ja kääntäjänä ja sen jälkeen yrittäjänä vuodesta 1990 alkaen. Teen lähinnä asiatekstien käännöksiä. Olen SKTL:n ja Suomen kääntäjäosuuskunnan jäsen.

Anu Erringer
tiedot annettu: 28.5.1999
sähköposti: linguist@silcom.com
postiosoite: 1414 Mountain Avenue, Santa Barbara, CA 93101, USA
verkko-osoite: http://www.silcom.com/~aberr/
puhelinnumero: +1-805-966-2407
faxnumero: +1-805-966-2407
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: tietokoneala, elektroniikka, markkinointi, kirjanpito, humanistiset tieteet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
korkeakoulututkinnot: Master of Arts (University of Colorado 1996)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Jäsenyydet: American Translators Association, Suomen Kielitieteen Yhdistys, American Linguistic Society. Palvelut: Käännökset, lokalisaatio, kielentarkastus, beetatestaus, tietokonepelit, tekstien 'amerikkalaistaminen'

Hanna Eskelinen
tiedot annettu: 29.01.2010
sähköposti: hanna@eskelinen.fr
postiosoite: 155, rue Jean-Pierre Timbaud, 92400 Courbevoie, France
puhelinnumero: +33-1 46 67 90 10
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti, ranska
erikoisalat: Markkinointi. Tekniikka. EU (sis. mm. yhteiskunta, talous, rahoitus, laki).
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2008
korkeakoulututkinnot: Filosofian maisteri, pääaineena ranskan kääntäminen ja tulkkaus (Turun yliopisto 2009)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Käännösten ja kielentarkastusten lisäksi tarjoan myös tekstien litterointi- ja muokkauspalveluita. Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. En ole suorittanut erillistä virallisen/auktorisoidun kääntäjän tutkintoa, joten en tee auktorisoidun kääntäjän leiman vaativia käännöksiä.

Kari Eveli
tiedot annettu: 05.04.2024
sähköposti: translations@lexitec.fi
postiosoite: Puutarhakatu 1, 11710 Riihimäki
verkko-osoite: http://www.lexitec.fi/translations.html
puhelinnumero: 040 5190013
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti, ranska
erikoisalat: asiakirjat, talous, tekniikka, atk, ohjelmistot
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1985
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-suomi 1985, ranska-suomi-ranska 1985
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1981)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Myös alihankintaa käännöstoimistoille. Erityispätevyys terminologiatyössä ja kielentarkastuksessa.

Omar Faruque
anmälningsdatum: 20.04.2019
e-post: omarmear2@gmail.com
postadress: H 67 R16 S14 Uttara, Dhaka 1230, Bangladesh
telefonnummer: +880 1552428007
modersmål: bengali
jag översätter från: svenska, engelska, danska, bengali
jag översätter till: engelska, bengali
specialområden: allmänt, juridik, IT, ekonomi
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2011
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: ja

Jaana Fogl
tiedot annettu: 14.01.2004
sähköposti: jfogl@saunalahti.fi
postiosoite: Jäkäläpolku 2 A 4
verkko-osoite: http://foreignword.biz/cv/3280.htm
puhelinnumero: 09 3882470
äidinkieli:
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, tshekki, norja
kielet, joille käännän: suomi,
erikoisalat: TV-, video- ja DVD-tekstitykset, mainonta, seripainotarvikkeet ja tarramateriaalit, tulostimet ja kopiokoneet, nuortenkirjat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1999
korkeakoulututkinnot: slaavilainen filologia (Helsingin yliopisto, Kaarlen yliopisto (Praha))
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen.

Richard Foley
tiedot annettu: 20.02.2018
sähköposti: lextext.rfoley@gmail.com
postiosoite: Koukkukuja 5, 96460 Rovaniemi
puhelinnumero: +358-50-3453086
äidinkieli: englanti
kielet, joista käännän: suomi
kielet, joille käännän: englanti
erikoisalat: laki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1982
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1982
korkeakoulututkinnot: BA (Yale, 1977), MEd (Manchester, 2003)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei

Christel Forsblom
anmälningsdatum: 06.05.2014
e-post: christel.forsblom@sulo.fi
postadress: Stigfinnargränd 10, 06100 Borgå, Finland
telefonnummer: +358 40 7555540
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, engelska, tyska
jag översätter till: svenska
specialområden: Utbildning och undervisning, ekonomi
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2007
högskoleexamen: FM (Helsingfors universitet 2010)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej

Eivor Forsman
anmälningsdatum: 19.12.2020
e-post: eivor.forsman@gmail.com
postadress: Hallonnäsgränd 6 A 14, 00210 Helsingfors
telefonnummer: 0400-684063
modersmål: svenska
jag översätter från: finska
jag översätter till: svenska
specialområden: Förvaltning, juridik, teologi, pedagogik
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1995
högskoleexamen: FM (Vasa universitet 1991)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Författningstexter (bl.a. regeringspropositioner, förordningar och myndigheternas föreskrifter), utlåtanden, betänkanden, rapporter samt texter med anknytning till pedagogik och teologi.

Michael Frank
anmälningsdatum: 09.09.2019
e-post: mfrankfi@gmail.com
postadress: Biblioteksgatan 8 C 48, 65100 Vasa
telefonnummer: 044 5456504
modersmål: tyska
jag översätter från: svenska
jag översätter till: tyska
specialområden: utbildning, betyg, intyg, turism, förvaltning, näringsliv, idrott, musik
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1984
examen för auktoriserade translatorer: Examen för auktoriserade translatorer: svenska-tyska 1990
högskoleexamen: Staatsexamen L3 Freie Universität Berlin, Justus-Liebig Universität Giessen (Deutschland), FM Åbo Akademi, Helsingfors Universitet 1987
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Lektor vid Vasa universitet 1984-1992, Lärare i tyska vid Vasa övningsskola sedan 1992, språkundervisning inom grundutbildningen, andra stadiet samt vuxenutbildningen

Hans Frantz
anmälningsdatum: 2.4.2003
e-post: frantzhans@hotmail.com
postadress: Ansasgatan 2 i 36, 65100 Vasa, FINLAND
telefonnummer: 06-3127676 eller 050-3238976
modersmål:
jag översätter från: finska,
jag översätter till: svenska,
specialområden: förvaltning, juridik
året jag har inlett min översättarverksamhet: 2003
examen för auktoriserade translatorer: Auktoriserad translatorexamen finska-svenska (2003)
högskoleexamen: PL (Åbo Akademi 1999)
jag reviderar översättningar: nej
jag arbetar som tolk: nej
övriga upplysningar: Erfarenhet av hälsovårdsförvaltning; ledande tjänsteinnehavare ca 20 år; lärare 7 år.

Oili Fredriksson
tiedot annettu: 8.9.2010
sähköposti: info@nordord.se
postiosoite: Suckarnas Allé 5, 63239 Eskilstuna, Sverige
verkko-osoite: http://www.nordord.se
puhelinnumero: +46 70 9309747
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, tanska, norja
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi
erikoisalat: Markkinointi, yritysesittelyt, tuoteselosteet, markkinointitutkimukset
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: Filosofian maisteri (pohjoismaiset kielet, kääntämisen linja, Helsingin yliopisto 2003)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n ja SFÖ:n (Ruotsin ammattikääntäjien liiton) jäsen

Tuula-Sisko Freudenthal
tiedot annettu: 02.06.2009
sähköposti: interra@interra.fi
postiosoite: Kirsikkakuja 1A4, 24800 Halikko
verkko-osoite: http://www.interra.fi
puhelinnumero: 050-3506649
äidinkieli:
kielet, joista käännän: suomi, saksa
kielet, joille käännän: suomi, saksa
erikoisalat: tekniikka ja teollisuus, kauppa, hallinto, laki
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Diplomikielenkääntäjätutkinto, 1983, Turun yliopisto, Kääntäjänkoulutuslaitos. Käännös- ja tulkkaustyökokemusta noin 30 vuoden ajalta. Erikoistunut saksan kieleen. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen, Suomen kääntäjäosuuskunnan jäsen.

Björn Friberg
anmälningsdatum: 24.7.2001
e-post: bfriberg@abo.fi
postadress: Österåkervägen 49, 20300 Åbo, Finland
telefonnummer: 040-5007024
modersmål: svenska
jag översätter från: finska, svenska, engelska
jag översätter till: finska, svenska, engelska
specialområden: Teknik, industri, datateknik, naturvetenskap, kvalitetssystem
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1995
examen för auktoriserade translatorer: engelska-svenska 1997
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: nej

Carmen Legido Fuente
tiedot annettu: 25.04.2014
sähköposti: carmen.legidofuente@gmail.com
postiosoite: Kuusamantie 14, 28660 Pori
puhelinnumero: +358442810602
äidinkieli: espanja
kielet, joista käännän: suomi, englanti, espanja
kielet, joille käännän: suomi, espanja
erikoisalat: laki ja hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2007
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: FI-ES 2011
korkeakoulututkinnot: Maataloustekniikan insinööri, 1991
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen myös opettanut suomea ja espanjaa. Olen SKTL:n jäsen

Pascale Gailleton
tiedot annettu: 17.08.2015
sähköposti: passug@gmail.com
postiosoite: Lukonmäenkatu 1 B 14, 33710 TAMPERE
verkko-osoite: http://www.francofi.fi/
puhelinnumero: +358 40 5477592
äidinkieli: ranska
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: ranska
erikoisalat: kauppa, talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-ranska 1998
korkeakoulututkinnot: slaavilainen filologia (Tampereen yliopisto 1990-1993)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n jäsen. Pikakäännökset ja oikoluku.

Marju Galitsos
tiedot annettu: 12.05.2005
sähköposti: marju.galitsos@welho.com
postiosoite: Castréninkatu A 24, 00530 HELSINKI
verkko-osoite: http://www.marjugalitsos.com/
puhelinnumero: 050-3632209
äidinkieli:
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, ranska, kreikka
kielet, joille käännän: suomi, englanti, ranska,
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1987
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1988
korkeakoulututkinnot: HK englantilainen filologia (Turun yliopisto 1976)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: SKTL:n jäsen

Javier González García
tiedot annettu: 22.3.2011
sähköposti: javier.glez@badajoz.es
postiosoite: Kourakuja 3 B 12, 02320 Espoo
puhelinnumero: 050-3541529
äidinkieli: espanja
kielet, joista käännän: suomi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: espanja
erikoisalat: Tekniikka, talous ja matkailu
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2000
korkeakoulututkinnot: FM (espanjalainen filologia, Helsingin yliopisto 2005); Licenciatura de Traducción e Interpretación (espanjalainen kääntämisen ja tulkkauksen korkeakoulututkinto, Universidad Europea de Madrid - CEES 2001)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä

Bayram Ali Gecgel
tiedot annettu: 12.10.2007
sähköposti: heikinbaari07@hotmail.com
postiosoite: Tasankotie 22 A 17, 00730 Helsinki
verkko-osoite: http://www.lapponiahomes.com
puhelinnumero: 044 - 053 8176
äidinkieli: turkki
kielet, joista käännän: suomi, turkki
kielet, joille käännän: suomi, turkki
erikoisalat: Kauppakirjat sekä kaikki viralliset asiakirjat
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: turkki-suomi 2004
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Olen Turkin valtion virallistama valantehnyt kielenkääntäjä. Käännän mm. kiinteistöjen ostamiseen liittyviä asiakirjoja ja muita virallisia asiapapereita, sekä autan suomalaisia yrityksiä toimintansa aloittamisessa Turkissa.

Rino Gelmi
tiedot annettu: 27.9.2001
sähköposti: rino@gematext.fi
postiosoite: Lönnrotinkatu 25A 5krs., 00180 Helsinki
verkko-osoite: http://www.gematext.fi
puhelinnumero: 09-6931070
faxnumero: 09-6931110
äidinkieli: ranska
kielet, joista käännän: suomi, englanti, saksa, venäjä, italia
kielet, joille käännän: ranska
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1979
korkeakoulututkinnot: Master of Arts (Moscow State University)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: SKTL:n ja AIIC:n (Association Internationale des Interprètes de Conférence) jäsen

Kirsti Gibbs
tiedot annettu: 05.04.2003
sähköposti: kirsti.gibbs@blueyonder.co.uk
postiosoite: 68 Hillcrest Road, Nailsea, Bristol BS48 2HW, UK
puhelinnumero: +44 (0)1275 791034
faxnumero: +44 (0)1275 791034
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti
kielet, joille käännän: suomi, englanti
erikoisalat: Markkinointi, kauppa, mainonta, talous, matkailu, käyttöohjeet, DVD tekstitys
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1997
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: Dip Trans IoL MIL, su-en, 1998
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Institute of Linguists, London. SKTL.

Gerhard Gilbert
tiedot annettu: 24.02.2008
sähköposti: gerhard.k.gilbert@traduct.fi
postiosoite: PL 565, 201010 Turku
verkko-osoite: http://www.traduct.fi
puhelinnumero: 02-2109300
faxnumero: 02-2109310
äidinkieli: saksa
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti
kielet, joille käännän: saksa
erikoisalat: talous, ympäristöjärjestelmät, vuosikertomukset, asiakaslehdet
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-saksa 1988
korkeakoulututkinnot: HuK
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: Monivuotinen yhteistyö suomalaisten suuryritysten kanssa.

Tora Gillesberg
anmälningsdatum: 15.8.1999
e-post: tora@translatora.dk
postadress: Duevej 26, 3 th. 2000 Frederiksberg, Danmark
www-adress: http://www.translatora.dk
telefonnummer: +45-3810 0812
faxnummer: +45-3810 0857
modersmål: danska
jag översätter från: finska, svenska, engelska, danska
jag översätter till: svenska, engelska, danska
specialområden: juridik, teknik, adb
året jag har inlett min översättarverksamhet: 1980
examen för auktoriserade translatorer: Auktoriserad dansk-svensk-dansk translator och tolk, 1994
högskoleexamen: Cand. mag. i engelska och latin (Köpenhamns universitet 1959), Cand. mag. i finska (1993)
jag reviderar översättningar: ja
jag arbetar som tolk: ja
övriga upplysningar: Har arbetat som lektor i engelska och latin vid Aalborg Studenterkursus 1971-1999.

Roman Gokkoev
tiedot annettu: 13.5.2000
sähköposti: roman.gokkoev@oulu.fi
postiosoite: P.O. Box 7910, FIN-90014 University of Oulu
verkko-osoite: http://atc.oulu.fi
puhelinnumero: 08-553 7340, 040-539 2133 (mobile)
faxnumero: 08-553 7398
äidinkieli: venäjä
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä
erikoisalat: todistukset, lakiasiat, rakentamistekniikka, kulttuuri, hallinto
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1995
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-venäjä 1999
korkeakoulututkinnot: FM (Petroskoin yliopisto 1995)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Reilun viiden vuoden työkokemukseni lisäksi hallitsen erilaiset tietotekniset työvälineet. Olen SKTL:n jäsen. Toimin projektisihteerinä Oulun yliopistosssa tehtäväalueena kielipalvelut ja tukitehtävät: University of Oulu, Learning and Research Services, Arctic Technology Centre, Linnanmaa (Pentti Kaiteran katu 1), P.O.Box 7910, FIN-90014 University of Oulu

Camilla Goldy
tiedot annettu: 10.03.2010
sähköposti: gphltd@pacbell.net
postiosoite: 9903 Santa Monica Blvd. #187, Beverly Hills, CA 90212
puhelinnumero: +1-310-289 9799, GSM +1-310-867-1607
faxnumero: +1-310-289 9798
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, englanti, venäjä, puola
kielet, joille käännän: suomi, englanti, venäjä, puola
erikoisalat: viralliset asiakirjat, politiikka, yhteiskunta, filosofia, talous, kauppa, tekniikka, humanistiset alat, logiikka, filosofia, tietopalvelu, hallinto, mainostekstit, lehdistötiedotteet, markkinointi, yritysviestintä, liiketoiminnan suunnitelmat ja sopimukset, kirjeenvaihto, yhtiöjärjestykset, kaupparekisteriotteet, vuosikertomukset, ym
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1983
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: englanti-venäjä 1987
korkeakoulututkinnot: FK (UKI Belarus 1987), Sopimusoikeuden englanti (Helsingin Yliopisto 1991)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Yli 20 vuoden monipuolinen kokemus kääntämisestä ja tulkkauksesta kansalaisjärjestöille, yrityksille ja valtionelimille sekä simultaanitulkkauskokemusta kokouksissa ja neuvotteluissa. Toimeksiantajat: mm. Nokia, Sikorsky, Wärtsilä, Perusyhtymä/YIT-Yntymä. Toimin käännöksistä vastaavana projektipäällikkönä kansaivälisessä lakiasiaintoimistoissa. Erikoisalat: rakennustoiminta , oikeustiede, viestintä , ilmailuala ja talous. S-posti myös: cgoldy@pacbell.net

Kerstin Gottberg
tiedot annettu: 28.05.2010
sähköposti: kerstin.gottberg@gmail.com
postiosoite: Tonttukallionpolku 5, 10440 Raasepori
puhelinnumero: 050-5277132
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, norja
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: kauppa, talous, rakennus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 2004
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: norja-suomi 2004
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Asunut ja toiminut yrittäjänä Norjassa 6 v. Peruskoulutuksena HSO-sihteeri, pitkäaikainen kokemus erilaisista sihteerin tehtävistä.

Tommy Granholm
tiedot annettu: 21.02.2007
sähköposti: tommy.granholm@elisanet.fi
postiosoite: Tilhentie 12, 21500 Piikkiö
puhelinnumero: 0400-585 141
faxnumero: 02-479 66 29
äidinkieli: ruotsi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska, espanja, italia, romania
kielet, joille käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska, espanja, italia
erikoisalat: humanistiset ja akateemiset alat, kauppa ja talous
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1981
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: ranska-suomi 2000
korkeakoulututkinnot: DSA (Grenoble 1981); HuK (Åbo akademi 1983)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Vuodesta 1980 kielenopetusta sekä freelancerina kääntäjän sekä konsekutiivi-, konferenssi- ja simultaanitulkin tehtäviä. Kieliopintoja Ranskassa, Italiassa ja Romaniassa. Kasvatustieteen, kielenopetuksen, kielititeteen ja fonetiikan opintoja Grenoblessa, Ranskassa.

Antti Grönlund
tiedot annettu: 11.11.2004
sähköposti: antti.gronlund@uta.fi
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: englanti, saksa,
kielet, joille käännän: suomi, saksa,
erikoisalat: tekniikka, sarjakuvat, kirjallisuus
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1998
korkeakoulututkinnot: FM (Tampereen yliopisto, 2004)
kielentarkastusta: ei
tulkkausta: ei

Tiiu Grünthal-Robert
tiedot annettu: 23.01.2010
sähköposti: tiiugr@neuf.fr
postiosoite: 25 rue Auguste Pavie, 22100 Quévert, Ranska
puhelinnumero: +33-2-96393233
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ranska, viro
kielet, joille käännän: suomi, ranska, viro
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1992
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: viro-suomi-viro 1992; ranska-suomi ja suomi-ranska sekä ranska-viro ja viro-ranska (2009 traducteur assermenté, Ranska)
korkeakoulututkinnot: FK (Helsingin yliopisto 1992); Docteur en sciences du langage (Université Paris III, 1997)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä

Seija Gschossmann
tiedot annettu: 12.05.2010
sähköposti: seija@deutsch-finnisch.fi
postiosoite: Ankkakuja 2 as 13, 23500 Uusikaupunki
verkko-osoite: http://www.deutsch-finnisch.fi/
puhelinnumero: 044 273 1979
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: ruotsi, englanti, saksa
kielet, joille käännän: suomi
erikoisalat: tekniikka, erityisesti auto- ja kuljetusala
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1991
korkeakoulututkinnot: Hum. kand. (Turun yliopisto 1989)
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: ei
lisätietoja: S-posti myös: seija.gschossmann@uusikaupunki.fi

Pirjo Gueck
tiedot annettu: 6.9.2009
sähköposti: pirjo@peegee.fi
postiosoite: Juhanintie 7 F, 02180 Espoo
verkko-osoite: http://www.peegee.fi
puhelinnumero: +358 40 5880926 ja +358 9 520 540
faxnumero: +358 9 520 541
äidinkieli: suomi
kielet, joista käännän: suomi, ruotsi, englanti, ranska
kielet, joille käännän: suomi, englanti
käännöstoiminnan aloitusvuosi: 1973
auktorisoidun kääntäjän tutkinnot: suomi-englanti 1973, englanti-suomi 1973
korkeakoulututkinnot: Diplomikielenkääntäjä DKK 1973
kielentarkastusta: kyllä
tulkkausta: kyllä
lisätietoja: Kattava kokemus kansainvälisestä yritys-/yhteisöviestinnästä ja henkilöstö-/muutosjohtamisesta. Jäsenyydet: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry SKTL; American Translators' Association ATA; ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry; Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry


Svenska översättningar av de beteckningar som används i registret - Suomenkieliset käännökset luettelossa käytetyistä merkinnöistä
tiedot annettu - anmälningsdatum | sähköposti - e-post | postiosoite - postadress | verkko-osoite - www-adress | puhelinnumero - telefonnummer | faxnumero - faxnummer | äidinkieli - modersmål | kielet, joista käännän - jag översätter från | kielet, joille käännän - jag översätter till | käännöstoiminnan aloitusvuosi - året jag har inlett min översättarverksamhet | erikoisalat - specialområden | auktorisoidun kääntäjän tutkinnot - examen för auktoriserade translatorer | korkeakoulututkinnot - högskoleexamen | kielentarkastusta (kyllä/ei) - jag reviderar översättningar (ja/nej) | tulkkausta (kyllä/ei) - jag arbetar som tolk (ja/nej) | lisätietoja - övriga upplysningar
kielet - språk: suomi - finska | ruotsi - svenska | englanti - engelska | saksa - tyska | ranska - franska | venäjä - ryska | espanja - spanska | italia - italienska